DENİZ 2000-BETA-NİL-GÖNYE-ATLANTİK-DENİZ 1
DENİZ 2-İKİ KADEMELİ DENİZ REZERVUARLAR İÇİN
JET FLOTÖR MONTAJI
DENİZ 2 REZERVUAR
MONTAJ VE KULLANIM TALİMATI
Montajda Geçici Tespit
78 - 85 cm
- Doldurma sistemini (flotör) su tesisatının
konumuna göre şebeke bağlantı
nipelindeki kare yüzeyin, rezervuardaki
kare deliğine oturmasını sağlayarak
- Askı lamasını klozet taşının su giriş merkezi
ile askı lama merkezi aynı düşey eksende
olacak şekilde zeminden 78 - 85 cm
yükseklikte su terazisi ile kontrol ettikten sonra
duvara sabitleyiniz. Montajdan sonra rezervuar
gövdesini bu lamaya asınız.
rezervuar gövdesine bağlayınız.
Meme Kafesi O-ringleri
Nil rezervuar
Savak Borusu
Büyük Fanus
- Rezervuarınızın montajını
Branşman
Dirseği
Kapama Lastiği
Branşman
Hortumu
Mevcut
Tesisat
- Sisteme alınacak su miktarı
fabrika çıkışında ideal su alma
seviyesine göre ayarlanmış olup,
Meme Kafesi
Ana Conta
Rezervuar Gövdesi
İnce Somun
Dirsek
Ana Somun
90
tamamladıktan sonra su giriş
bağlantı hortumunu diş atlatmadan
tesisatınıza ve rezervuarınıza
bağlayınız.
- Boşaltma sistemi
üzerindeki ince somunu
çıkartınız. Ana conta
rezervuar içerisinde olacak
şekilde boşaltma sistemini
rezervuar gövdesine sıkıca
monte ediniz.
Dirsek Adaptörü
- Rezervuar dirseğini klozet taşına
dirsek adaptörü ile birlikte takınız.
Dirseğin diğer ucunu meme kafesine,
dibe dayanıncaya kadar iterek
takınız. Ana somunu döndürerek
yerine takınız.
Şebeke bağlantı
nipeli
Su seviyesi
ayar vidası
Ayar merdiveni
Ayar segmanı
ihtiyacınız halinde ayar vidasını
Styropor köpük
Su alma
seviyesi
sağa sola çevirerek istediğiniz su
miktarını belirleyiniz.
Köpük kovası
JET FLOTÖR
Su kapama
klapesi
VİSAM; Ürünlerinde ileriye dönük çalışmaları nedeniyle renk, şekil ve benzeri değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
- Đpin ucunu rezervuar kapağındaki çekme grubunun
içinden şekildeki gibi geçirip, şekilde gösterilen çekme
grubundaki vidayı tornavida yardımı ile sıkarak ipi
sabitleyiniz. Đpin fazla kısmını kesici bir aletle kesiniz.
Çekme butonunu monte ediniz ve kapak vidalarını sıkınız.
VİSAM; Ürünlerinde ileriye dönük çalışmaları nedeniyle renk, şekil ve benzeri değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
Download

Montaj Talimatları