TEZ KONTROLÜNDE GÖREVLİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
Adı Soyadı :Sami ŞİT
Yer
: Mühendislik Mimarlık Fak. Elektrik Elektronik Mühendisliği
Tel
:280 1638
Sorumlu Olduğu Fakülte/ Bölüm: Mühendislik Mimarlık Fak.
Adı Soyadı :İbrahim KARTERİ
Yer
: Fen Edebiyat Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Tel
:538 497 1956
Sorumlu Olduğu Fakülte/ Bölüm: Fen Edebiyat Fak./Yabancı Uyruklu Öğrenciler
Adı Soyadı :Fatma Gül ÖZÇELİK
Yer
: ÜSKİM Mikrobiyoloji ve Mikrobiyol Genetik Lab.
Tel
:280 1868
Sorumlu Olduğu Fakülte/ Bölüm: Ziraat Fak.
Adı Soyadı :Fadime YAZDIÇ
Yer
: ÜSKİM Mikrobiyoloji ve Mikrobiyol Genetik Lab.
Tel
:280 1868
Sorumlu Olduğu Fakülte/ Bölüm: Biyomühendislik ve Bilimleri Ana Bilim Dalı
Adı Soyadı :Dilek ÖZGÜN
Yer
: Eğitim Fak. Biyoteknoloji Lab.
Tel
:280 1415
Sorumlu Olduğu Fakülte/ Bölüm: Biyomühendislik ve Bilimleri-Eğitim Fak.
Adı Soyadı :Hülya VARLIBAŞ
Yer
: Orman Fakültesi
Tel
:280 1784
Sorumlu Olduğu Fakülte/ Bölüm: Orman Fak.
Download

İndir - Fen Bilimleri Enstitüsü