RODEVANSLI_SAHALAR
MADEN
TÜRÜ
KÖMÜR
MÜESSESE
ADI
SAHA
ADI
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
1.Çeyrek
1.Çeyrek
2.Çeyrek
2.Çeyrek
3.Çeyrek
3.Çeyrek
4.Çeyrek
4.Çeyrek
ÜRETİM
(TON)
TAHAKKUK
EDEN
RÖDOVANS
(TL)
ÜRETİM
(TON)
TAHAKKUK
EDEN
RÖDOVANS
(TL)
ÜRETİM
(TON)
TAHAKKUK
EDEN
RÖDOVANS
(TL)
ÜRETİM
(TON)
TAHAKKUK
EDEN
RÖDOVANS
(TL)
11 NOLU TURNALI MADENCİLİK
SAHA
ÜZÜLMEZ
13 NOLU AKKURT MADENCİLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
SAHA
ÜZÜLMEZ
18 NOLU ZONGULDAK GELİK MADENCİLİK A.Ş
SAHA
ÜZÜLMEZ
19 NOLU OF - TON MADENCİLİK
SAHA
ÜZÜLMEZ
19 NOLU SFH ENERJİ MADENCİLİK LTD.ŞTİ.
SAHA
ÜZÜLMEZ
5 NOLU
SAHA
ÖZDİL - DURDU MADENCİLİK LTD.ŞTİ
ÜZÜLMEZ
7 NOLU
SAHA
DEMİR MADENCİLİK
ÜZÜLMEZ
9 NOLU
SAHA
DEMİR MADENCİLİK
ÜZÜLMEZ Toplam
KÖMÜR Toplam
BOKSİT
KÜÇÜK
BURUN
TEPE
BOKSİT
SAHASI
2014 Toplam
ÜRETİM
(TON)
TAHAKKUK
EDEN
RÖDOVANS
(TL)
FİRMA ADI
ÜZÜLMEZ
ÜZÜLMEZ
2014
Toplam
5.367,780
136.932,05
2.131,550
54.375,84
3.039,720
77.543,25
2.023,000
51.606,73
12.562,050
320.457,87
13.695,060
353.195,59
15.638,200
402.355,10
7.740,360
199.623,87
0,000
0,00
37.073,620
955.174,56
9.677,820
248.332,86
3.134,460
80.430,23
3.223,080
82.704,23
10.264,060
263.375,76
26.299,420
674.843,08
0,000
0,00
0,000
0,00
6.966,390
177.712,59
9.972,740
254.404,59
12.737,580
324.935,66
156,320
3.987,72
29.833,030
761.040,56
808,900
20.635,03
1.800,250
45.924,37
1.023,150
26.100,54
5.867,700
149.685,02
9.500,000
242.344,96
2.297,150
58.944,86
0,000
0,00
0,000
0,00
0,000
0,00
2.297,150
58.944,86
19.069,200
489.315,66
12.429,450
318.939,69
12.737,580
326.846,29
0,000
0,00
44.236,230
1.135.101,64
57.882,300
1.485.068,64
45.106,650
1.156.429,82
40.501,470
1.037.753,84
18.311,080
468.655,23
161.801,500
4.147.907,53
57.882,300
1.485.068,64
45.106,650
1.156.429,82
40.501,470
1.037.753,84
18.311,080
468.655,23
161.801,500
4.147.907,53
6.051,250
38.606,97
0,000
0,00
6.654,050
42.452,83
1.703,510
11.464,46
14.408,810
92.524,26
6.051,250
38.606,97
0,000
0,00
6.654,050
42.452,83
1.703,510
11.464,46
14.408,810
92.524,26
6.051,250
38.606,97
0,000
0,00
6.654,050
42.452,83
1.703,510
11.464,46
14.408,810
92.524,26
ZONTAŞ ZONGULDAK TAŞKÖMÜRÜ
MADENCİLİK SAN.VE TİC. A.Ş.
ÜZÜLMEZ Toplam
BOKSİT Toplam
SAHALAR BAZINDA ÜRETİMLER (TON)
KÜÇÜK BURUN TEPE BOKSİT SAHASI, 14.408,810
FİRMALAR BAZINDA ÜRETİMLER (TON)
11 NOLU SAHA, 12.562,050
ÖZDİL - DURDU MADENCİLİK LTD.ŞTİ,
9.500,000
AKKURT MADENCİLİK SAN. VE
TİC.LTD.ŞTİ., 37.073,620
ZONTAŞ ZONGULDAK
TAŞKÖMÜRÜ MADENCİLİK SAN.VE
TİC. A.Ş., 14.408,810
13 NOLU SAHA, 37.073,620
9 NOLU SAHA, 44.236,230
ZONGULDAK GELİK
MADENCİLİK A.Ş, 26.299,420
TURNALI MADENCİLİK,
12.562,050
7 NOLU SAHA, 2.297,150
5 NOLU SAHA, 9.500,000
SFH ENERJİ MADENCİLİK LTD.ŞTİ.,
29.833,030
18 NOLU SAHA, 26.299,420
DEMİR MADENCİLİK, 46.533,380
19 NOLU SAHA, 29.833,030
ÜZÜLMEZ
URETIM
ÜRETİM VE TAHAKKUK EDEN RÖDOVANS
ÜZÜLMEZ, 176.210,310
ÜZÜLMEZ, 4.240.431,79
URETIM
TAHAKKUK EDEN RÖDOVANS
ÜZÜLMEZ
Download

rodevanslı_sahalar