İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
Ahmet Enes TEKCAN
Dış Ticaret Uzmanı
İhracat Genel Müdürlüğü
1
İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI
İhracat Genel Müdürlüğü
2
İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI
KOBİ’lere Yönelik İhracat Destekleri
 Pazara Giriş ve Pazar Araştırması Desteği
 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
Kümelenme Destekleri
 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi
İhracat Genel Müdürlüğü
3
ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ / EĞİTİM DESTEĞİ
MEVZUAT
HEDEF GRUBU
AMAÇ
DESTEK ORANI
DESTEK ÜST LİMİTİ
2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya
yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler
Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler
ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin
Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitimci şirketlerden
alacakları eğitimlere ilişkin giderlerin desteklenmesi
amacıyla yürütülmektedir.
% 70
Yıllık en fazla 20.000 USD
2013 yılında ödenen destek tutarı – 564 başvuru için: 1.928.081 TL
2014 yılında ödenen destek tutarı – 170 başvuru için: 468.875 TL (2 Haziran 2014 itibariyle)
İhracat Genel Müdürlüğü
4
ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ (UR-GE)® DESTEĞİ
MEVZUAT
2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya
yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler
İşbirliği Kuruluşları
HEDEF GRUBU
(TİM, TOBB, DEİK, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret
ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri
Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret
Şirketleri (SDŞ), İşveren Sendikaları
ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri)
İşbirliği Kuruluşları % 75, 3 Yıl
DESTEK ORANI
DESTEK ÜST LİMİTİ
İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık üst limit 400.000 USD
Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti 150.000 USD( Proje Süresince En
fazla 10 adet)
Alım Heyeti 100.000 USD (Proje Süresince En fazla 10 adet)
İstihdam (Emsal personel brüt ücret tutarı)
Bireysel Danışmanlık %70 (Proje Bitimini müteakip 3 yıl)
Yıllık 50.000 USD
İhracat Genel Müdürlüğü
5
ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
MEVZUAT
97/8 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ
HEDEF GRUBU
Türkiye’de Ticari ve Sınai Faaliyette Bulunan
Firmalar
AMAÇ
DESTEK ORANI
DESTEK ÜST LİMİTİ
Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan
alınacak kalite ve çevre belgeleri/sertifikaları alma
giderleri ve Tarım ürünlerine ilişkin laboratuar
analizleri ve belgelendirme giderlerinin
desteklenmesi
%50, Belge/Analiz Başına 25.000 USD
İhracat Genel Müdürlüğü
6
ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
ISO 9000 serisi
ISO 14000
ISO 22000
CE İşareti
Tarım
Ürünleri
Belgeleri
Uluslararası
Nitelikteki
Belgeler
 2012 yılında 1.900 başvuruya ödenen destek tutarı: 15.451.684 TL
 2013 yılında 2.170 başvuruya ödenen destek tutarı: 18.862.074 TL
 2014 yılında 1.005 başvuruya ödenen destek tutarı: 9.981.110 TL
(2 Haziran 2014 itibariyle)
İhracat Genel Müdürlüğü
7
PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ
Destek Sistemi
• Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği
• Pazara Giriş Desteği
Rapor Desteği
Danışmanlık Desteği
• Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti
Programları Desteği
• E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
İhracat Genel Müdürlüğü
8
YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ
MEVZUAT
2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş
Desteği Hakkında Tebliğ
HEDEF GRUBU
Türkiye’de Ticari ve Sınai Faaliyette Bulunan
Firmalar
KAPSAM
2 Kişinin (şirket çalışanı-ortağı) ihracat amacıyla yapacağı
iş görüşmeleri
Ulaşım Giderleri
Konaklama Giderleri
DESTEK ORANI
DESTEK ÜST LİMİTİ
% 70, (Proje başına en fazla 7.500 USD)
Bir yıl içerisinde en fazla 10 proje
2013 yılında 2.468 adet dosya sonuçlandırılmış ve 4.659.300 TL destek ödemesi yapılmıştır.
2014 yılında 1.382 adet dosya sonuçlandırılmış ve 2.734.118 TL destek ödemesi yapılmıştır.
İhracat Genel Müdürlüğü
9
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ (RAPOR DESTEĞİ)
MEVZUAT
HEDEF GRUBU
KAPSAM
DESTEK ORANI
DESTEK ÜST LİMİTİ
2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
Hakkında Tebliğ
Şirketler
İşbirliği Kuruluşları
(TİM, TOBB, DEİK, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya
Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Organize
Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile
imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler)
Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör,
ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve
hukuki raporlar dahil)
Şirketler % 60
İşbirliği Kuruluşları % 75
(Yıllık en fazla 200.000 Dolar)
2013 yılında 24 adet dosya sonuçlandırılmış ve 291.730 TL destek ödemesi yapılmıştır
2014 yılında 17 adet dosya sonuçlandırılmış ve 762.022 TL destek ödemesi yapılmıştır
İhracat Genel Müdürlüğü
10
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ (DANIŞMANLIK DESTEĞİ)
MEVZUAT
HEDEF GRUBU
KAPSAM
DESTEK ORANI
DESTEK ÜST LİMİTİ
2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
Hakkında Tebliğ
Şirketler
İşbirliği Kuruluşları
(TİM, TOBB, DEİK, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya
Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Organize
Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile
imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler)
Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak
uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetleri
(mali ve hukuki danışmanlık dahil)
Şirketler % 60
İşbirliği Kuruluşları % 75
(Yıllık en fazla 200.000 Dolar)
2013 yılında 6 adet dosya sonuçlandırılmış ve 678.456 TL destek ödemesi yapılmıştır.
2014 yılında 2 adet dosya sonuçlandırılmış ve 249.634 TL destek ödemesi yapılmıştır.
İhracat Genel Müdürlüğü
11
SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ
MEVZUAT
2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara
Giriş Desteği Hakkında Tebliğ
HEDEF GRUBU
Organizatör Kuruluş (İşbirliği Kuruluşu)
DESTEK ORANI
DESTEK ÜST LİMİTİ
% 50, (Program başına en fazla 150.000 Dolar)
Bir takvim yılı içerisinde en fazla
5 Sektörel Ticaret Heyeti Programı
10 Alım Heyeti Programı
2013 yılında 18 adet dosya sonuçlandırılmış ve 1.306.233 TL destek ödemesi yapılmıştır.
2014 yılında 18 adet dosya sonuçlandırılmış ve 1.319.494 TL destek ödemesi yapılmıştır.
İhracat Genel Müdürlüğü
12
E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ
MEVZUAT
2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara
Giriş Desteği Hakkında Tebliğ
HEDEF GRUBU
Şirketler
DESTEK ORANI
DESTEK ÜST LİMİTİ
% 70 (Yıllık en fazla 10.000 Dolar)
En fazla 5 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en
fazla 3 yıl süresince yararlanabilir.
En az bir yabancı dilde internet sitesine sahip olması şart
Site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek
kapsamı dışındadır.
2013 yılında 769 adet dosya sonuçlandırılmış ve 3.068.191 TL destek ödemesi yapılmıştır.
2014 yılında 385 adet dosya sonuçlandırılmış ve 1.499.241 TL destek ödemesi yapılmıştır.
İhracat Genel Müdürlüğü
13
TEŞEKKÜRLER
İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Download

A_E_Tekcan_KOBİ Eylül 2014