İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
ORTEZ-PROTEZ REHABİLİTASYONU DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
FTRD111874 ORTEZ-PROTEZ REHABİLİTASYONU
Ders Saati
2
Bölüm/Program
FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Candan ALGUN
Dersle İlgili Görüşme Saatleri
Salı 09.00-10.00
Dersin Amacı
Ortez ve protez kullananlarda uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarını
değerlendirmektir.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
1-Üst ve alt ekstremite amputasyonlarını tartışabilecektir.
1.1-Amputasyon nedenlerini ayırt eder.
11.2-Amputasyon cerrahi yöntemlerini tanımlar.
1.3-Amputasyon seviyelerini tanımlar.
2-Postoperatif erken dönem rehabilitasyon uygulamalarını tartışabilecektir.
2.1-Uygulanan erken dönem protezlerini tanımlar.
2.2-Erken dönem fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini özetler.
2.3-Ampute eğitimini ve önerileri özetler.
3- Üst ve alt ekstremite protez eğitimini tartışabilecektir.
3.1-Üst ekstremie ampütasyon eğitimini özetler.
3.2- Alt ekstremite protez eğitimini tanımlar.
3.3- Yaşlı ampute eğitimini ayırt eder.
3.4- Bilateral ampute eğitimini tanımlar.
3.5- Çocuk ampute eğitimini özetler.
4- Amputelerde görülen yürüyüş bozukluklarını ve spor olanaklarını tartışabilecektir.
4.1-Alt ekstremite amputelerinde görülen yürüyüş bozukluklarını ayırt eder.
4.2-Transtibial amputelerde yürüyüş bozukluklarını özetler.
4.3- Transfemoral amputelerde yürüyüş bozukluklarını tanımlar.
4.4- Amputelerde sporu ve farklılıklarını ayırt eder.
5- Ortez biomekaniğini tartışabilecektir.
5.1- Alt ve üst ekstremite ortezlerini tanımlar.
5.2- ortopedik vakalarda ortez uygulamalarını ayırt eder.
5.3-Nörolojik problemlerde ortez uygulamalarını tanımlar.
5.4- Spinal ortezleri özetler.
5.5-Enerji tüketimi açısından farklılıkları tanımlar.
6- Ortez uygulamalarında rehabilitasyon programlarını
tartışabilecektir.
6.1-Üst ekstremite ortezlerinde rehabilitasyonu tanımlar.
6.2-Alt ekstremite ortezlerinde rehabilitasyonu tanımlar.
6.3- Spinal ortezlerde rehabilitasyonu özetler.
Genel Yeterlilikler
Eleştiriyel düşünme, yaratıcı
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
1. Amputasyon seviyeleri,nedenleri ve cerrahisi
2. Ortez- protez biomekanik prensipleri
3. Postoperatif ortez-protez erken dönem uygulamaları
4. Üst ekstremite ve alt ekstremite protezleri
5. Alt ekstremite ve üst ekstremite ortezleri
6. Üst ekstremite ampute rehabilitasyonu
7. Alt ekstremite ampute rehabilitasyonu
8. Özel durumlarda ortez-protez rehabilitasyon programları
9. Yürüyüş eğitimleri
10. Yürüyüş bozuklukları
11. Protez-ortez alanında son gelişmeler
12. Yaşlı ve çocuk ampute rehabilitasyon programları
13. Amputelerde spor
14. Dünyada en iyi protez-ortez yapım ve eğitim merkezleri
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım ve olgu tartışma
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmalıdır.
Kaynaklar
Ders Notu
Ders notu verilecektir.
Önerilen
Kaynaklar
1-Michelle M. Lusardi, Millee Jorge,’ORTHOTİCS and PROSTHETİCS in
REHABİLİTATİON’Elsevier Saunders,2012
2-Ron Seymour, ‘PROSTHETİCS and ORTHOTİCS LOWER LİMB AND SPİNAL’ Lippincott
Williams &Wilkins, 2002
3-Donald G. Shurr, John W.Michael, Thomas Michael Cook,2001
Download

istanbul medipol üniversitesi ortez-protez rehabilitasyonu ders çıktı