Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
Almanca İşletme Enformatiği Bölümü
Bölüm Hakkında
Bölümümüz 1991 yılında Marmara Üniversitesi ve Federal Almanya
Cumhuriyeti Alman Akademik Mübadele Kurumu (DAAD) arasında imzalanan
Uluslararası Akademik bir anlaşma çerçevesinde, eğitim ve öğretim
faaliyetlerine başlamıştır.
Almanca İşletme Enformatiği Bölümünde enformatik ve işletme eğitimi
birbiriyle bağlantılı olarak verilmektedir. İşletme Enformatiği bilim dalı,
işletmelerdeki iş problemlerine teknolojik ve sistematik çözümler üretmeyi
hedeflemektedir. Bu kapsamda, enformasyon sistemleri temelinde, veri
tabanı, yazılım, donanım bilgi ve uygulama yöntemleri, programlamanın
temelleri, yazılım geliştirme, matematik ve sayısal yöntemler konularında
eğitim verilmektedir.
Bölümümüzdeki derslerin önemli bir kısmı bilgisayar laboratuvarında
yapılmaktadır. İşletmelerde yoğun olarak kullanılan yazılımların
bölümlerimizdeki dersler dahilinde öğretimleri verilmektedir. Örnek olarak,
Bölümümüzde SAP University Alliances Program çerçevesinde, uygulamalı
olarak SAP modülleri
gösterilmektedir.
Bölümümüz, küresel gelişmeye katkıda bulunabilecek, gelecek yönelimli
düşünebilecek, uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapabilecek ve
aldıkları çok kültürlü eğitim aracılığıyla Almanya ve Türkiye arasındaki
ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunabilecek öğrencilerin yetiştirilmesini
hedeflemiştir. Öğrencilerin eğitiminde üniversite ve sanayi arasındaki sıkı iş
birliği önemli rol oynamakta, böylelikle öğrenciler bilim ve sanayi arasında
köprü oluşturabilmektedir.
Bölüm Mezunlarının Çalışma Alanları
 ERP (SAP, Oracle, vd.) Danışmanlığı
 IT Departmanında İş Analistliği veya Proje Yöneticiliği
 Bilgisayar ve İlgili Cihazların Tasarımı, Üretimi, İşletimi ve Bakımından
Sorumlu Uzman
 Web Tasarımcısı-Programcısı
 Yazılım Geliştirme Uzmanı
 Bilgisayar Ağı Yöneticisi
 Yazılım Satışı ve Pazarlama Uzmanı
 Donanım Satışı ve Pazarlama Uzmanı
 Dijital Ajanslarda Proje Sorumlusu
 Sosyal Medya Planlamacısı
İş ve Staj İmkanları
Bölümlerimiz ulusal ve uluslararası alandaki bir çok şirketle güçlü ilişkilere
sahiptir. Özellikle Türkiye'de yerleşik Alman firmaları ve ERP danışmanlık
firmaları, bölüm öğrencilerimizden stajyer almaktadır. Staj dönemi sonucunda
başarı gösteren öğrencilerimiz ise mezun olur olmaz (çoğunlukla daha
öğrenciyken) işe alınmaktadır. Diğer Türk ve yabancı işletmeler de
mezunlarımızı yüksek oranlarda tercih etmektedirler.
İletişim Bilgileri
Adres:
Marmara Üniversitesi
İşletme Fakültesi
Almanca İşletme Enformatiği Bölümü
Bahçelievler Kampüsü
34180 Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: 0212 507 99 25
Email: [email protected]
Download

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Almanca İşletme Enformatiği