11. SINIF
Sayısal
FİZİK
1.
01
Basınç
5.
Şekil I de eşit boyutlu
K ve L katı cisimlerinden, K nin yere uyguladığı basınç PK,
basınç kuvveti FK, L
nin K ye uyguladığı
basınç PL dir.
L
L
K
K
Þekil I
Þekil II
Birbirine karışmayan X ve Y sıvılarının bulunduğu kapalı kapta, X
sıvısının Y ye uyguladığı basınç
PX, kap tabanındaki toplam sıvı
basıncı da P dir.
B) Yalnız PL
D) FK ve PL
P
PX
R
İ
T
A) Artar
C) PK ve FK
Artar
B) Artar
E) PK ve PL
Değişmez
C) Artar
Azalır
D) Değişmez
2.
h
E) Azalır
K
E
h
h
h
6.
L
K
M
N
R
Ö
Kesik koni, küp ve silindir biçimdeki K, L, M cisimlerinin
taralı kısımları kesilip atılıyor.
sývý
Buna göre, hangi cisimlerin zemine uyguladığı basınç,
parça çıkarıldıktan sonra yarıya iner?
A) Yalnız K
B) Yalnız L
D) K ve L
3.
Düşey kesiti şekildeki gibi
olan eşit hacim bölmeli K ve h
L kaplarında eşit kütleli X ve
Y sıvıları vardır. Bu du- h
rumda K kabının tabanında- h
ki sıvı basıncı PK, L ninki de
PL dir.
Buna göre,
I
E) L ve M
Azalır
Artar
sývý
sývý
II
III
Düşey kesiti verilen şekildeki I, II, III kaplarından hangilerinde tabana etkiyen sıvı basınç kuvveti, sıvının ağırlığından büyüktür?
C) Yalnız M
X
Y sývýsý
Kap ters çevrildiğinde PX ve P
değerleri nasıl değişir?
L cismi, Şekil II deki konuma getirildiğinde, PK, PL ve FK
değerlerinden hangileri artar?
A) Yalnız PK
X sývýsý
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
Y
K
L
oranı kaçtır?
7.
İçerisinde su bulunan kabın tabanına buz ve esnek balon şekildeki gibi bağlı iken, iplerdeki gerilmeler T1 ve T2, balonun içindeki
gazın basıncı da P dir.
buz
esnek
balon
ip T1
ip T2
Buz erirken T1, T2 ve P değerleri nasıl değişir?
su
(Buz erirken suyun sıcaklığı değişmiyor.)
4.
Şekildeki düzenekte K ve L
yüzeylerine yapılan basınç
kuvvetlerinin büyüklükleri FK
ve FL dir.
h
Buna göre,
h
oranı kaçtır?
K S
sývý
L S
T1
T2
P
A)
Artar
Azalır
Artar
B)
Artar
Artar
Artar
C)
Azalır
Azalır
Değişmez
D)
Azalır
Artar
Azalır
E)
Azalır
Değişmez
Azalır
01
Basınç
8.
12.
Esnek balon içerisindeki gaz
civa seviyesi h yüksekliğinde
iken dengededir.
K
boþluk
gaz
Esnek balon bir miktar ısıtıldığında,
h
esnek
balon
V : esnek balonun hacmi
L
M
Musluk
sývý
civa
Hava ortamında camdan yapılmış bileşik kaplardan K açık,
L ve M kapalıdır.
h : civa yüksekliği
P : Esnek balon içindeki gaz basıncı
Musluk açılarak sıvı dengeye geldiğinde, kaplardaki sıvı yükseklikleri hK, hL, hM arasındaki ilişki ne olur?
niceliklerinden hangileri değişir?
(Balonun esneklik sınırı değişmiyor.)
A) Yalnız V
A) hK>hL>hM
B) Yalnız h
C) h ve P
D) P ve V
9.
D) hM>hK=hL
E) V, P ve h
Düşey kesiti şekildeki gibi
olan bileşik kabın Y ucu
kapalıdır.
X
Y
13.
2S
X, Y ve Z uçlarının kehY
sitleri sırasıyla S, S, 2S
hZ
hX
dir. X ucuna bir miktar
su
su ilave edildiğinde su
yükselme
miktarları
sırasıyla ΔhX, ΔhY, ΔhZ olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
B) ΔhX > ΔhY > ΔhZ
C) ΔhY > ΔhX > ΔhZ
D) ΔhX = ΔhY = ΔhZ
gaz
h
sývý
h
Þekil II
Þekil I
Kabın tabanına yapılan sıvı basıncının
zamana bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibidir?
K
E
N
R
Ö
İçerisinde sıvı ve gaz
bulunan Şekil I deki
kapalı kapta, gaz
basıncı P1 sıvının
kabın tabanına uyguladığı basınç P2 dir.
Düşey kesiti şekildeki gibi olan boş kab,
debisi sabit olan musluktan akan su ile
dolduruluyor.
A)
C) Basýnç
B) Basýnç
Basýnç
Körfez Yayınları
A) ΔhX = ΔhZ > ΔhY
E) ΔhX = ΔhY > ΔhZ
10.
E) hM>hK>hL
R
İ
T
Z
hava
C) hM>hL>hK
.
S
S
B) hK>hL=hM
Zaman
D) Basýnç
Zaman
E)
Zaman
Basýnç
Zaman
Zaman
Kap ters çevrilerek Şekil II deki duruma getirildiğinde
P1 ve P2 için ne söylenebilir?
P2
P1
A) Değişmez
Artar
B) Değişmez
Azalır
C) Azalır
Artar
D) Azalır
Değişmez
E) Artar
Değişmez
14.
K
X sývýsý
h
L
3h
Y sývýsý
Ağırlıksız çubuğun uçlarına asılan özdeş K ve L cisimleri
şekildeki gibi dengededir.
11.
Şekildeki düzenekte musluk açılarak sıvı akışına izin verildiğinde, sıvı seviyesi K dan L ye t1 sürede, L den M ye t2 sürede ve M
den N ye t3 sürede geliyor.
KL = LM = MN olduğuna göre,
t1, t2, t3 arasındaki ilişki nedir?
A) t1>t2>t3
B) t3>t2>t1
D) t3>t1>t2
Test 01 CA
1.B
2.B
3.E
K
X, Y sıvılarının bulunduğu kabın tabanındaki sıvı
L
basınçları sırasıyla PX, PY olduğuna göre,
M
tır?
N
oranı kaç-
(Y sıvısının özkütlesi L cismininkinin yarısıdır.)
sývý
C) t1>t3>t2
E) t1=t2=t3
4.B
5.C
6.E
7.D
8.A
9.A
10.A
11.B
12.E
13.D
14.B
11. SINIF
Sayısal
FİZİK
1.
4.
ip T
K
K
su
su
K
X
su
B) PK > T > PX
D) PX = PK > T
III. dL = dS
A) Yalnız I
K
E
N
R
Ö
ip T
K
L
ip T
5.
3.
Şekildeki düzenekte K cismi ile buz
dengededir. Bu durumda K cismine
etkiyen kaldırma kuvveti FK, su yüksekliği de h dir.
K
buz
Isıl dengede bulunan su-buz su
karışımına buz eriyinceye kadar
ısı verildiğinde FK ve h değerleri nasıl değişir?
FK
h
A) Artar
Azalır
B) Azalır
Azalır
C) Değişmez
Azalır
D) Azalır
Artar
E) Artar
Değişmez
h
sývý
C) Yalnız III
E) I ve III .
Birbirine ve tavana bağlı X cisimleri ile kurulan düzenek şekildeki
gibi dengededir. Bu durumda
iplerdeki gerilme kuvvetleri 4T ve T
dir.
ip 4T
X
ip T
X cisminin yoğunluğu dX, sıvı-
X
nınki de dS olduğuna göre,
K cisminin yoğunluğu dK, L ninki de dL olduğuna göre,
kaçtır?
h
B) Yalnız II
D) I ve II
Eşit hacim bölmeli K ve L cisimleri
sıvı dolu kap içerisinde şekildeki
gibi ipler yardımıyla dengelendiğinde ip gerilmesi T oluyor. Bu durumda L cismine etkiyen kaldırma
kuvveti FL = 3T dir
X kabý
bağıntılarından hangileri doğru olabilir?
C) PK > PX = T
E) PK = T > PX .
L
K
R
İ
T
I. dK < dS
II. dK = dS
Buna göre, PK, PX ve T ip gerilmesi arasındaki ilişki nedir?
A) PX > PK > T
h yüksekliğinde ve ds özkütleli bir
sıvı içerisindeki X kabına dK, dL
özkütleli K, L cisimleri şekildeki
gibi dengededir. K cismi sıvı içerisine atıldığında h değişmezken,
L cismi atıldığında ise h azalmaktadır.
Buna göre,
Ağırlığı PK olan K cismi Şekil I deki gibi, PX ağırlığındaki X
cismi bağlandığında Şekil II deki gibi, ip ile tavana asıldığında da Şekil III deki gibi dengeleniyor.
2.
02
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
sývý
oranı kaçtır?
6.
Eşit bölmeli, türdeş K cismi,
d özkütleli sıvı içinde Şekil I
deki gibi dengededir. Kaba
d özkütleli sıvıyla karışabilen X sıvısından d özkütleli
sıvının hacminin yarısı kadar hacimde eklendiğinde
K cismi Şekil II deki gibi dengede kalıyor.
Karışım
Buna göre, K cisminin X sıvısındaki denge durumu
aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
A)
B)
D)
C)
E)
02
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
7.
11.
Sıvı düzeyinden bırakılan K ve L cisimleri şekildeki gibi dengededir.
K
K ve L cisimlerine etki eden
kaldırma kuvvetleri eşit olduğuna
göre;
L
Katı bir K cismi Y sıvısı içerisinde şekildeki gibi dengededir. Kaba M musluğundan Y sıvısı ile karışmayan ve özkütlesi daha küçük X sıvısı bir miktar
ekleniyor.
III. Cisimlerin kütleleri eşittir.
II. K nin Y sıvısına batan hacmi azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
III. K nin Y sıvısına batan hacmi değişmez.
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
Ağırlıkları sırasıyla GK, GL, GM olan
K, L, M cisimleri bir sıvı içerisinde
şekildeki gibi dengededir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III .
R
İ
T
K
L
Cisimlerin batan kısımlarının hacimleri eşit olduğuna göre, GK,
GL, GM arasındaki ilişki nedir?
12.
M
sývý
A) GK>GL>GM
B) GK=GL>GM
D) GK=GL=GM
h
h
C) GM>GK=GL
E) GM>GL>GK
X sývýsý
Þekil I
M
A) dL > dK > dM
L
h
h
h
Y sývýsý
Þekil II
Kütleleri sırasıyla 2m, m olan eşit hacim bölmeli K, L katı
prizmaları X ve Y sıvıları içerisinde Şekil I ve Şekil II deki
gibi dengelenmiştir.
X sıvısının yoğunluğu dX, Y ninki de dY olduğuna göre,
oranı kaçtır?
L
K
sývý
B) dL > dM > dK
D) dM > dL > dK
Körfez Yayınları
N
R
Ö
Ağırlığı ve sürtünmesi önemsiz makaralarla kurulu düzenekte eşit hacimli K, L, M cisimleri şekildeki gibi
dengededir.
K, L, M cisimlerinin özkütleleri sırasıyla dK, dL, dM olduğuna göre,
bunlar arasındaki ilişiki nedir?
K
K
E
(M cismi dibe batmıştır.)
h
yargılaından hangileri doğru olabilir?
E) I, II ve III .
D) I ve II
10.
Y sývýsý
I. K cismine etki eden kaldırma kuvveti azalır.
II. L cisminin yoğunluğu K ninkinden büyüktür.
9.
h
K
Tekrar denge sağlanıncaya kadar;
I. Cisimlerin hacimleri eşittir.
8.
M
C) dM > dK > dL
E) dK > dL > dM
Şekildeki düzenekte sıvı içerisinde iplerle bağlanmış K ve L cisimlerine etkiyen kaldırma kuvvetleri
eşitttir.
13.
d
2d
K
L
d
K
3d
L
Kütleleri eşit, özkütleleri d, 2d olan K, L cisimleri, özkütleleri d ve 3d olan sıvı dolu taşırma kaplarına yavaşça
bırakılıyorlar.
sývý
Buna göre, taşan sıvıların toplandığı kapta oluşan karışımın özkütlesi kaç d olur?
K cisminin yoğunluğu dK, L ninki de dL olduğuna göre,
oranı kaçtır?
Test 02 CA
1.A
2.E
3.B
4.D
5.D
6.C
7.B
8.C
9.A
10.B
11.B
12.E
13.D
11. SINIF
Sayısal
FİZİK
1.
03
IsıSıcaklık
5.
Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Isı enerji çeşididir.
B) Sıcaklık termometre ile ölçülür.
Bir kapta bulunan t °C teki suya,
0 °C de bir parça buz konuluyor.
buz
Isı alış-verişi sadece su ve buz
arasında olduğuna göre, buzun
erime miktarı aşağıdaki niceliklerden hangisine bağlı değildir?
C) Isının birimi caloridir.
D) Sıcaklık enerji çeşididir.
E) Isı calorimetre ile ölçülür.
T °C
su
(Buzun tamamı erimemiştir.)
R
İ
T
A) Buzun kütlesi
B) Suyun kütlesi
C) Suyun özısısı
D) Buzun hal değiştirme ısısı E) Suyun ilk sıcaklığı .
2.
Celcius termometresinde okunan 30 °C, Fahrenheit ve
Kelvin termometrelerinde hangi değere karşılık gelir?
A)
B)
3.
F
K
86
303
16
K
E
6.
243
N
R
Ö
C)
22
303
D)
22
243
E)
86
243
Sýcaklýk
K
L
Buna göre, sıvının sıcaklığının zamana göre değişim grafiği K, L, M den
hangileri olabilir?
A) K ve M
M
Zaman
B) L ve M
D) K, L ve M
C) K ve L
E) Yalnız K .
Bir termometre normal koşullarda ölçeklenirken buzun erime noktası -20 °X, suyun kaynama noktası 120 °X olarak
işaretlenmiştir.
Hava sıcaklığının 40 °C olduğu bir ortamda X termometresinden okunan değer kaç °X dir?
A) 20
4.
Bir kapta bulunan sıvı eşit
zaman aralıklarında eşit ısı
veren bir ısıtıcı ile ısıtılıyor.
B) 26
C) 32
D) 36
7.
Madde
E) 40
Erime noktasý Kaynama noktasý
(°C)
(°C)
X
–10
128
Y
20
90
Z
–74
–5
X, Y, Z maddelerinin erime ve kaynama noktaları tablodaki gibidir.
Birim zamanda eşit miktarda 10 °C
ve 50 °C sıcaklıklarda su akıtan
musluklar aynı anda açılarak kabın
yarısı doldurulduktan sonra K musluğu kapatılıyor.
K
10°C
L
50°C
Kabın kalan kısmı L musluğu ile
tamamen doldurulduğunda kaptaki suyun son sıcaklığı kaç °C
olur?
(Isı alışverişi sadece sıvılar arasında olmaktadır.)
A) 15
B) 20
C) 30
D) 40
E) 45
0 °C de bu maddeler katı, sıvı, gaz hallerinden hangisinde bulunurlar?
X
Y
Z
A) Sıvı
Katı
Gaz
B) Katı
Sıvı
Gaz
C) Gaz
Sıvı
Katı
D) Katı
Gaz
Sıvı
E) Sıvı
Gaz
Katı
03
IsıSıcaklık
8.
11.
Sýcaklýk
0
I
II
III
Zaman
IV
Isı hızı sabit olan ısıtıcılarla ısıtılan 3m kütleli X sıvısı ile 4m
kütleli Y sıvısının sıcaklık-zaman grafiği şekildeki gibidir.
30
20
X sıvısının özısısı cX, Y ninki
de cY olduğuna göre,
Sýcaklýk (°C)
X
Y
10
Zaman
oranı
0
t
kaçtır?
Bir kaptaki buz parçası ısı hızı sabit olan ısıtıcı ile ısıtılmaktadır.
2t
Sıcaklık – zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre,
aşağıda- kilerden hangisi yanlıştır?
A) II ve IV aralığında madde hal değiştirmiştir.
B) III aralığında madde sıvı haldedir.
C) Bütün aralıklarda maddenin ısısı artmıştır.
12.
D) II aralığında sıcaklık değişmemiştir.
E) IV aralığında madde sadece sıvı haldedir.
Özısısı 2c, sıcaklığı T °C olan m kütleli bir cisme 2Q luk
ısı enerjisi verildiğinde son sıcaklığı kaç T °C olur?
K
E
Ağzı açık bir kapta erimekte olan bir katının erime sıcaklığı;
N
R
Ö
I. Katının cinsi
II. Katının miktarı
III. Dış ortamın basıncı
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
10.
13.
Körfez Yayınları
9.
R
İ
T
Özısısı c olan 2m kütleli bir maddenin sıcaklığını T °C artırabilmek için Q kadarlık ısı enerjisi verilmektedir.
T
X
Y
Şekildeki kaplarda bulanan X ve Y sıvılarının sıcaklıkları T
ve 3T dir. Isıca yalıtılmış bir kapta bu sıvılar karıştırıldığında
denge sıcaklığı 2T oluyor.
C) I ve III
E) I, II ve III .
3T
Buna göre;
I. X ve Y aynı cins ise kütleleri eşittir.
II. X ve Y nin ısı sığaları eşittir.
III. X in ısı sığası Y den küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Bir cismin sıcaklık değişimi, cisme verilen ısı miktarı ve
kütlesi biliniyor.
C) Yalnız III
E) I ve III .
Bu cisme ait,
I. Isı sığası
14.
III. Özısı
Isıca yalıtılmış bir kaba 10 °C taki X sıvısından, 20 °C taki
Y sıvısından, 50 °C taki Z sıvısından eşit kütlelerde konulduğunda karışımın son sıcaklığı 30 °C oluyor.
niceliklerinden hangileri bulunabilir?
Buna göre,
II. Son sıcaklık
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
I. Z nin özısısı X inkinden büyüktür.
C) I ve III
II. X in özısısı Y ninkinden büyüktür.
E) I, II ve III .
III. Z nin özısısı Y ninkinden büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 03 CA
1.D
2.A
3.D
4.D
5.A
6.C
7.A
8.E
9.C
10.C
C) Yalnız III
E) I ve III .
11.B
12.E
13.D
14.A
11. SINIF
Sayısal
FİZİK
1.
04
Genleşme
0 °C deki boyu 100 cm olan bir metal için boyca uzama katsayısı λ = 4.10–4 °C-1 olarak verilmiştir.
6.
Bu metalin sıcaklığı 50 °C ye çıkarılırsa, son boyu kaç
cm olur?
A) 100
B) 101
C) 102
D) 103
Şekildeki düzgün ve türdeş
levhadan şekildeki gibi dairesel ve üçgen parçalar kesilip
alınıyor.
A) Azalır
Şekil I deki X, Y, Z metalleri daha soğuk bir ortama
götürüldüğünde
boyları Şekil II deki gibi
oluyor.
Metallerin boyca uzama
katsayıları sırasıyla λX,
λY, λZ olduğuna göre,
bunlar arasındaki ilişki
nedir?
α
a
Azalır
Azalır
Artar
Azalır
Artar
Artar
Değişmez
Artar
Değişmez
Değişmez
A) λX > λY > λZ
3.
C) Artar
Z
X
D) Artar
Y
X
Þekil I
B) λX = λY = λZ
E) Değişmez
K
E
Þekil II
C) λZ > λY > λX
N
R
Ö
D) λY > λX > λZ
E) λZ > λX = λY
7.
.
Aynı metalden yapılmış ve 200 cm uzunluğundaki çubuk 300 °C ısıtılırsa, son boyu kaç cm olur?
4.
B) 203
C) 204
D) 205
Şekildeki cıvalı K, L, M termometreleri, bulundukları ortamdan daha
sıcak başka bir ortama getirildiklerinde, cıva seviyelerindeki yükselmeler hK, hL, hM oluyor.
A) hK = hL = hM
8.
K
10 °C de 50 cm uzunluğundaki bir cisim, 110 °C ye kadar
ısıtıldığında boyu 51 cm oluyor.
A) 3.10–4
B) 2.10–4
C) 1.10–3
D) 1.10–4
tır?
E) 45.10–3
h
X
L
S
V
S
4S
4V
V
C) hL > hK = hM
E) hL = hM > hK
L
h
M
2S
B) hK > hL > hM
D) hK = hM > hL
E) 206
Buna göre, metalin boyca uzama katsayısı kaç
K
Buna göre, hK, hL, hM arasındaki
ilişki nedir?
100 cm uzunluğundaki metal çubuk 400 °C ısıtıldığında 4
cm uzuyor.
A) 202
R
İ
T
B) Azalır
Z
Y
a
Bu dikdörtgen levha ısıtılırsa r, α ve α nicelikleri için
hangisi doğrudur?
E) 104
r
2.
a
r
.
M
Y
h
2S
Z
3S
Düşey kesiti şekildeki gibi olan K, L, M kaplarındaki X, Y, Z
sıvıları aynı seviyededir. Bu sıvılar sıcaklık değişimleri eşit
olacak şekilde ısıtıldığında yükselme miktarları eşit oluyor.
Sıvıların genleşme katsayıları sırasıyla aX, aY, aZ
olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişkisi nedir?
5.
20 °C sıcaklıktaki boyutları 20 x 40 cm olan bir levha,
100°C ye kadar ısıtılırsa son alanı kaç cm2 olur?
(λmetal = 4.10–4
A) 840
)
B) 840,5
(Kapların genleşmesi ihmal ediliyor.)
A) aX = aY = aZ
B) aX > aY > aZ
D) aY > aX > aZ
C) 851,2
D) 860
E) 860,5
C) aZ > aY > aX
E) aZ > aX > aY
.
04
Genleşme
9.
13.
a
İlk boyları eşit X ve Y çubukları
biraraya getirildiğinde, b uzaklığının azaldığı gözleniyor.
100 °C
X
X
2r
Buna göre,
b
I. Y çubuğu soğumuş X çubuğu da ısınmıştır.
II. Son durumda
10
Y
< a dır.
İlk boyları eşit olan aynı maddeden yapılmış X ve Y çubuklarının yarıçapları sırasıyla 2r ve r, sıcaklıkları ise 100 °C ve
40 °C dir. Cisimler biraraya konulduklarında, yarıçaplarındaki değişimler rX ve rY oluyor.
III. X çubuğu genleşmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
40 °C
Y
r
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
Isı alışverişi yalnız cisimler arasında olduğuna göre,
oranı kaçtır?
Bir kürenin yan tarafları
kesilerek şekildeki gibi
zemine konulduğunda
yüksekliği 8 cm oluyor.
10 cm
14.
Küre, yarıçapı 11 cm
oluncaya kadar ısıtıldığında h yüksekliği
kaç cm olur?
A) 8,2
B) 8,4
C) 8,6
D) 8,8
3 cm
X
10 cm
Y
3 cm
K
E
(π = 3 alınız.)
A) 32
15.
Aynı maddeden yapılmış içi dolu X konisi ve Y silindirine
eşit ısılar verilerek ısıtılıyor.
Y silindirinin yüksekliği 11 cm olduğunda, X konisinin
yüksekliği kaç cm olmuştur?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
12.
E) 15
5 cm
5 cm
2 cm
Y
X
T1 sıcaklığındaki şekildeki türdeş küre, T2 sıcaklığına kadar
ısıtıldığında, kütle merkezinin
yerden yüksekliği 3 cm oluyor.
2 cm
Buna göre, kürenin hacmindeki artış kaç cm3 tür?
E) 9,0
N
R
Ö
11.
R
İ
T
h = 8 cm
Körfez Yayınları
10.
B) 76
C) 100
Şekildeki gibi genleşme
yardımı ile sıcaklık ölçen
bir termometrenin duyarlılığının artması için L ve r
değerleri nasıl değişmelidir?
r
r
20°C
–20°C
–10°C 0°C 10°C
Artmalı
Artmalı
B)
Azalmalı
Azalmalı
C)
Azalmalı
Artmalı
D)
Artmalı
Sabit kalmalı
E)
Artmalı
Azalmalı
X
X
Y
Þekil I
m
3c
Bu metallerin genleşme katsayıları sırasıyla λX, λY, λZ
olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
X prizmasının taban alanındaki artış 1 cm2 olduğuna
göre, Y silindirinin taban alanındaki artış kaç cm2 olur?
(π = 3 alınız.)
Test 04 CA
B) 2
1.C
1.C
C) 3
2.A
2.A
3.E
3.E
D) 4
A) λX > λY > λZ
5.C
6.D
4.B
5.C
6.D
7.D
7.D
B) λX > λZ > λY
D) λZ > λY > λX
E) 5
4.B
Þekil II
Şekil I deki perçinlenmiş metaller ısıtılınca Şekil II deki hali alıyor.
Aynı maddeden yapılmış X dikdörtgenler prizması ile Y silindiri, eşit ısılar verilerek ısıtılıyor.
A) 1
Y
Z
Z
4 cm
E) 110
L
A)
16.
D) 108
8.A
8.A
9.E
9.E
10.D
10.D
11.C
11.C
12.A
12.A
C) λZ = λY = λX
E) λY > λZ > λX .
13.B
13.B
14.B
14.B
15.E
15.E
16.B
16.B
11. SINIF
Sayısal
FİZİK
1.
05
İtme ve Momentum1
Düşey duvara çarpan m kütleli v hızına
sahip cismin izlediği yörünge şekildeki
gibidir.
4.
m
v
Kütlesi 1 kg olan bir cisim, 10 m/s düşey hızla kuma çarparak 0,5 saniye sonra duruyor.
Buna göre, kumun cisme uyguladığı ortalama kuvvet
kaç N dur?
Buna göre, duvarın cisme uyguladığı
itme vektörü hangi seçenekte doğru
verilmiştir?
(g = 10 m/s2)
A) 20
B) 25
C) 30
D) 35
E) 40
v
A)
2mv
D)
2.
–3mv
B)
E)
2mv
5.
–3mv
C)
–3mv
Cisme uygulanan net kuvvetin zamana bağlı grafiği aşağı- 10
dakilerden hangisidir?
K
E
N
R
Ö
F
m
F
2m
53°
1
4m
37°
F
3
2
R
İ
T
Kütlesi 2 kg olan cismin momenP (kg.m/s)
tum–zaman grafiği şekildeki gi40
bidir.
t (s)
0
2
4
6
Şekildeki m, 2m ve 4m kütleli cisimlere F kuvvetleri Δt süresince uygulanarak yatay doğrultuda hareket ettiriliyor.
Cisimlere verilen itmeler sırasıyla Ι1, Ι2, Ι3 olduğuna
göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
(Sürtünmeler ihmal ediliyor. sin 37° = 0,6 ; sin 53° = 0,8)
A) Ι1 > Ι2 > Ι3
B) Ι3 > Ι2 > Ι1
D) Ι2 > Ι3 > Ι1
3.
E) Ι1 > Ι3 > Ι2 .
Kütlesi 1,5 kg olan bir cismin
hız–zaman grafiği şekildeki
gibidir.
Buna göre, cismin (0–8) saniye aralığındaki momentum değişimi kaç kgm/s
dir?
A) –40
B) –30
C) Ι2 > Ι1 > Ι3
v (m/s)
30
10
0
t (s)
2
4
6
8
–30
C) 30
D) –60
E) 60
6.
Şekildeki K, L ve M cisimleri verilen konumlardan
serbest bırakılıyor.
Cisimlerin yere çarpın- m
caya
kadar
geçen K
sürede momentumlarındaki değişimler ΔPK,
ΔPL, ΔPM olduğuna
göre, bunlar arasındaki
ilişki nedir?
M
L 2m
m
2h
h
yer
(Sürtünmeler önemsizdir.)
A) ΔPM>ΔPK=ΔPL
B) ΔPL=ΔPM>ΔPK
C) ΔPK=ΔPM<ΔPL
D) ΔPL>ΔPM>ΔPK
E) ΔPM>ΔPL>ΔPK
05
İtme ve Momentum1
7.
Şekildeki m kütleli cisim v
çizgisel hızı ile düzgün
dairesel hareket yapıyor.
11.
+y
K
Cisim K noktasından L åv
noktasına
geldiğinde
momentum değişimi kaç
mv olur?
(sin 30° = 0,5)
4
+x
30°
O
L
åv
12.
8.
Yatay ve sürtünmesiz bir düzlemde durmakta olan K ve L
kütlelerine uygulanan yatay
kuvvetlerin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
K
F
büyüklüğü
L
Zaman
13.
oranı kaçtır?
P (kg.m/s)
40
10.
4
C) 25
6
Körfez Yayınları
8
D) 20
E) 125
R
İ
T
B) 6
C) 8
15.
P1
Zaman
0
D) 16
E) 32
m = 1 kg kütleli cisim yaåvo= 50 m/s
tayla 53° lik açı yapacak
şekilde 50 m/s lik hızla K 1 kg
53°
noktasından atıldıktan
K
sonra L noktasına düşüyor.
B) 40
C) 60
Doğrusal yörüngede hareket
eden m kütleli bir cismin momentum–zaman grafiği şekildeki gibidir.
L
D) 80
E) 100
Momentum
2P
P
Buna göre, cismin 0 – 2t zaman aralığında yaptığı net
iş nedir?
E) 15
a, cismin ivmesi
F, cisme etkiyen net kuvvet
6
Yatay bir düzlemde durmakta olan 2 kg kütleli bir cisme,
hareket doğrultusunda bir F kuvveti uygulanarak, 4 saniyede 2 metre yol aldırıyor.
A) 20
14.
Bir cisme ait momentum-zaMomentum
man grafiği şekildeki gibidir. P
2
Grafikteki nicelikler ve cismin kütlesi bilinenleriyle,
C) 75
4
(sin 53° = 0,8 ; cos 53° = 0,6 ve sürtünmeler önemsizdir.)
t (s)
0
P (kg.m/s)
Buna göre, cismin momentumundaki değişim kaç
kg.m/s dir?
20
Buna göre, cismin (0-8) s
arasındaki yer değiştirmesi
kaç metredir?
B) 30
D) 100
B) 50
K
E
t
N
R
Ö
Kütlesi 4 kg olan bir cismin
momentum-zaman grafiği şekildeki gibidir.
A) 35
A) 25
A) 2
0
PK, L ninki de PL olduğuna göre,
9.
2
2F
t süre sonunda, K nin momentumunun
Bu cismin hızı 10 m/s iken
kinetik enerjisi kaç joule 1
olur?
0
Buna göre, bu süre içinde cisme verilen itme kaç N.s
dir?
Kuvvet
3F
Sürtünmesiz ortamda hareket
E (joule)
eden bir cismin kinetik ener- 9
ji-momentum grafiği verilmiştir.
Zaman
0
K ve L cisimleri serbest bırakıldıktan t süre sonra K cisminin
momentumu PK, L cisminin
momentumu PL oluyor.
t
2t
2m
K
ip
L m
t
Buna göre,
oranı kaçtır?
v, cismin t anındaki hızı
(Sürtünmeler önemsizdir.)
büyüklüklerinden hangileri bulunabilir?
A) Yalnız a
B) Yalnız F
D) a ve F
Test 05 CA
A) 1
C) Yalnız v
B) 2
C) 4
D) 6
E) 8
E) a, F ve v.
1.B
2.B
3.D
1.B
2.B
3.D
4.C
4.C
5.B
5.B
6.D
6.D
7.C
7.C
8.A
8.A
9.A
9.A
10.E
10.E
11.D
11.D
12.A
12.A
13.D
13.D
14.A
14.A
15.C
15.C
11. SINIF
Sayısal
FİZİK
1.
Durmakta olan 5m kütleli bir cisim, iç patlama sonucu 2m
ve 3m kütleli parçalara ayrılıyor.
5.
3m kütleli bir cisim 4 m/s lik
sabit hızla O noktasından
geçerken iç patlama geçirerek üç eşit parçaya ayrılıyor.
6.
+y
10 m/s
m
4 m/s
Parçalardan ikisi şekildeki 3m
gibi hareket ettiğine göre,
üçüncü parçanın hareketi
için ne söylenebilir?
A) +y yönünde 2 m/s
+x
60°
m
10 m/s
B) –y yönünde 2 m/s
N
R
Ö
C) +x yönünde 2 m/s
D) –x yönünde 2 m/s
E) Hareketsiz kalır.
3.
Yatay doğrultuda hareket eden K ve L cisimleri merkezi çarpışma yaptıklarına göre;
K
vL
vK
L
R
İ
T
Sürtünmesiz yatay düzlemde
şekildeki hızlarla hareket
eden m ve 2m kütleli iki cisim
K noktasında esnek olmayan
çarpışma yapıyorlar.
m
K
E
60°
O
m kütleli cisim v hızıyla, durmakta olan 3m kütleli cisme
çarpıp yapışıyor.
Buna göre, çarpışmada kaybolan kinetik enerji kaç mv2
dir?
Ayrılan bu parçaların kinetik enerjileri oranı kaçtır?
2.
06
İtme ve Momentum2
I
A) I
7.
B) II
2m
C) III
m ve 3m kütleli cisimler vx ve vy
hızlarıyla O noktasında çarpışıp kenetlenerek şekildeki gibi
x doğrultusunda hareket etmektedir.
D) IV
+y
m
vx
ceki hızlarının oranı
53°
kaçtır?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
E) I, II ve III .
K ve L cisimlerinin kütleleri sırasıyla 2 kg ve 3 kg olduğuna göre, çarpışmadan sonra ortak kütlenin hızı kaç
m/s dir?
B) 2
+x
(sin 37° = 0,6 ; cos 37° = 0,8)
C) II ve III
Yatay ve sürtünmesi ihvL
vK
K
L
mal edilen yüzeyde şekildeki gibi 8 m/s ve 2 m/s
hızlarla hareket eden K ve L cisimleri merkezi esnek olmayan çarpışma yapıyor.
A) 1
v ort
37°
Cisimlerin çarpışmadan ön- 3m
yargılarından hangileri doğrudur?
4.
E) V
vy
III. İlk momentumları eşit büyüklükte olup esnek olmayan
çarpışma yaptılarsa,hareketsiz kalırlar.
D) I ve III
IV
K
II. İlk momentumları eşit büyüklükte olup esnek çarpışma
yaptılarsa, aynı hızlarıyla geri dönerler.
B) I ve II
III
V
Buna göre, çarpışmadan
sonraki ortak kütlenin hareketi hangi yöndedir?
I. Kütleleri eşit olup esnek çarpışma yaptılarsa, hızlarını
değişirler.
A) Yalnız II
II
C) 3
D) 4
E) 5
8.
m1 ve m2 kütleli cisimleri
m 1 =2m åv
eşit büyüklükteki hızlarla
merkezi esnek çarpışma
yapıyorlar.
–åv
m 2 =m
Buna göre, çarpışmadan sonraki m1 kütlesinin hızı ne
olur?
06
İtme ve Momentum2
9.
13.
Sürtünmesiz yatay düzlemK 10 m/s k = 400 N/m L
de 10 m/s hızla hareket
eden 2 kg kütleli K cismi,
yay sabiti 400 N/m olan bir yayla birleşik durmakta olan özdeş L cismi ile merkezi olarak çarpışıyor.
m
5v
37°
Çarpışmada enerji kaybı olmadığına göre yay en fazla
kaç metre sıkışır?
(Yayın kütlesi ihmal ediliyor.)
(Zemin ile tekerler arasında sürtünme yoktur.)
B) 0,4
C) 0,3
D) 0,2
Sürtünmesiz yatay zemin- 2 m
deki 2m kütleli K cismi ve m
kütleli L cismi v hızlarıyla O K
noktasında merkezi esnek
olmayan çarpışma yaparak
kenetleniyorlar.
E) 0,1
14.
v
O
v
5m
Buna göre, cisimlerin çarpışma
sonundaki ortak hızları kaç v
olur?
A) 0,5
10.
5v hızıyla giden m kütleli bir mermi, şekildeki gibi v hızıyla hareket
eden 5m kütleli tablaya çarparak
kenetleniyor.
60°
v
m
L
R
İ
T
K ve L noktalarından
50 m/s lik hızla eğik ve
30 m/s ilk hızla yatay
olarak aynı anda atılan
özdeş cisimler M noktasında çarpışarak ke50 m/s
netleniyorlar.
K
E
Buna göre, cisimlerin ortak hızı kaç v olur?
K
30 m/s
L
M
h = 80 m
53°
Cisimlerin bundan sonraki hareketi nasıldır?
Sürtünmesiz yatay düzv = 200 m/s
lemde yay önünde dur10 g
gun halde bulunan 990
gramlık bir takoza 10
gramlık bir mermi 200
m/s ile çarpıp saplanıyor.
990 g k = 100 N/m
Körfez Yayınları
N
R
Ö
11.
(sin 53° = 0,8 ; cos 53° = 0,6 ; g = 10 m/s2 ; sürtünmeler
önemsizdir.)
15.
Yayın esneklik sabiti 100 N/m olduğuna göre çarpışmadan sonra yay en fazla kaç cm sıkışır?
A) 20
12.
B) 30
C) 40
m kütleli kurşun 60 m/s lik
hızla duran 5 m kütleli sarkaca şekildeki gibi çarparak kenetleniyor.
D) 50
m
16.
h
yatay
5m
D) Serbest düşme
E) Eğik atış
4 kg lık bir cisim şekilde görüldüğü gibi
+x yönünde 2 m/s
v = 2 m/s
hızla giderken O
noktasından itibaren m = 4 kg
16 N.s büyüklüğündeki itme, şekildeki gibi uygulanıyor.
I = 16 N.s
60°
O
+x
B) ñ3
C) 2
D) 2ñ3
v0 hızı ile şekildeki gibi eğik
atılan 2m kütleli cisim, maksiv0
mum yükseklikte bir iç patlama
2m
37°
sonucu iki eşit kütleye ayrılıyor.
E) 6
h max
Parçalardan biri serbest düşme yapıp 3 saniyede yere düştüğüne göre, diğer
kütlenin patlamadan sonraki hızı kaç m/s dir?
; g = 10 m/s2 )
(
C) Aşağı doğru düşey atış
A) ñ2
ip
60°
B) Sola doğru yatay atış
Buna göre, itme sonucunda cismin son hızı kaç m/s
olur?
E) 60
60 m/s
Buna göre, ortak kütle
kaç cm yükselir?
A) Sağa doğru yatay atış
(g = 10 m/s2 ; sin 53° = cos 37° = 0,8)
A) 50
Test 06 CA
B) 75
1.B
C) 125
2.C
3.E
D) 150
4.B
5.E
E) 175
6.A
7.B
A) 20
8.E
9.A
10.C
B) 30
11.A
C) 40
12.C
13.C
D) 60
14.C
E) 80
15.D
16.E
11. SINIF
Sayısal
FİZİK
1.
Bir bisiklet tekeri dakikada 720 devir yaptığına göre, tekerin açısal hızı kaç rad/s dir?
A) 6π
07
Çembersel Hareket
B) 12π
C) 18π
D) 24π
5.
X
Y
E) 36π
3r
r
Z
2r
Kayış
X kasnağı, birbirine perçinli Y, Z kasnakları ve kayış yardımıyla şekildeki düzenek kurulmuştur.
2.
Düzgün çembersel hareket yapan bir arabanın tekeri 3 dakikada 5400 tur dönüyor.
Buna göre, tekerin frekansı kaç s-1?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
R
İ
T
Düzenek çalışırken X, Y, Z kasnaklarının çizgisel hızları sırasıyla vX, vY, vZ olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
A) vX = vY= vZ
E) 60
B) vX > vY= vZ
K
E
C) vX = vZ > vY
D) vY > vX= vZ
E) vZ > vY> vX
3.
N
R
Ö
O noktası çevresinde düzgün
çembersel hareket yapan K, L
cisimlerinin periyotları sırasıyla
2T, T dir.
r
K
r
O
K nin çizgisel hızı vK, L ninkide vL olduğuna göre
oranı kaçtır?
4.
4 m uzunluğundaki bir ipin ucuna bir cisim bağlanarak O
noktası çevresinde düzgün
çembersel hareket yaptırılıyor.
6.
v
ip
K
7.
m, 2m kütleli K ve L cisimleri
sürtünmesiz yatay düzlemde
düzgün çembersel hareket yapıyorlar.
m
K
r=4m
ip
O
III. Açısal hızları eşittir.
A) 5
yargılarından hangileri doğrudur?
C) 3
D) 2
E) 1
2m
L
I. Frekansları eşittir.
Cismin merkezcil ivmesinin
büyüklüğü a = 4 m/s2 olduğuna göre, çizgisel hızının büyüklüğü kaç m/s dir?
B)4
r
r
Bu cisimlerin momentumlarının büyüklüğü eşit olduğuna
göre;
v
m
Buna göre, cisim K noktasından geçerken ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü
cismin ağırlığının kaç katıdır?
L
O
Düşey düzlemde düzgün dairesel hareket yapan bir cisim
en alt noktadan geçerken ipte
oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü cismin ağırlığının üç
katına eşittir.
II. Kinetik enerjileri eşittir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
07
Çembersel Hareket
8.
11.
L
L
K
r
2r
O
v
O
M
K
X kasnağı
yatay
Y kasnağı
X, Y kasnakları O noktasından geçen düşey eksen çevreDüzgün çembersel hareket yapan bir cismin sürati v dir.
Cisim K noktasından L noktasına geldiğinde hız değişimi
Δv1, K noktasından M ye geldiğinde hız değişimi Δv2 dir.
sinde sırasıyla f, 2f frekansları ile dönmektedir.
K noktasının merkezcil ivmesi aK, L ninki de aL, olduğuna göre,
oranı kaçtır?
Buna göre,
oranı kaçtır?
( sin 60° =
K
E
9.
12.
Düşey eksen
Körfez Yayınları
r =10 cm
Şekildeki gibi merkezinden geçen eksen çevresinde dönebilen tablada, eksenden 10 cm uzakta bir cisim bulunmaktadır. Sürtünme katsayısı k = 0,16 olan tabla ω açısal
hızıyla dönerken cisim kaymadan durabiliyor.
Buna göre, ω en büyük kaç rad/s olabilir?
m/s2)
A) 1
B) 2
C) 3
10.
D) 4
düşey
K
ok
r
N
R
Ö
yatay
(g = 10
R
İ
T
, cos 60° =
K
)
L
πr
Yatay düzlemde K noktasında bulunan r yarıçaplı bir tekerlek ok yönünde kaymadan dönme hareketi yaparak L
noktasına getiriliyor.
Buna göre tekerleğin L noktasındaki görünümü aşağıdakilerden hangisi gibidir?
A)
B)
C)
E) 5
D)
E)
ok
P
ip
N
L yatay
O
M
13.
Bir ipin ucuna bağlı cisim düşey düzlemde O noktası etrafında şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapıyor.
Buna göre, ip K, L, M, N, P noktalarından hangisinde
koparsa cisim yatay atış hareketi yapar?
Sürtünme katsayısı k = 0,9 ve yarıçapı 100 m olan
yatay bir viraja v hızı ile giren araç savrulmadan virajı
alıyor.
Buna göre v hızı en fazla kaç m/s olmalıdır?
( g=10 m/s2 )
A) K
B) L
C) M
D) N
E) P
A) 10
Test 07 CA
1.D
2.B
3.A
4.B
5.D
6.D
7.D
8.A
B) 20
9.D
C) 30
10.A
D) 40
11.B
12.C
E) 50
13.C
11. SINIF
Sayısal
FİZİK
1.
O noktası çevresinde dönebilen levhaya, eşit büyük- åF1
lükteki ÂF1, ÂF2, ÂF3 kuvvetleri
şekildeki gibi uygulanıyor.
A) M1> M3>M2
5.
åF3
Kuvvetlerin momentlerinin
büyüklükleri sırasıyla M1,
M2, M3 olduğuna göre,
bunlar arasındaki ilişki nedir?
A) 5
B) M3>M1>M2
E) M2>M1>M3 .
6.
K
E
O
N
R
Ö
åF2
åF3
D) F2 > F3 > F1
Buna göre, çubuk hangi yönde, kaç
Fd lik momentle döner?
–
4.
B) +7
C) +4
Düzgün ve türdeş çubuk K ve
L destekleri üzerinde şekildeki gibi dengededir.
7.
K
T
––––––
30
25
B)
25
30
d 3åF
C)
20
40
D)
20
10
E)
25
50
E) +2
L
D) 50
ip T
F2
–––––––
A)
8.
Buna göre, destek tepkilerinin oranı kaçtır?
yatay
E) 60
åF1
F1 kuvvetinin büyüklüğü 20 N olduğuna göre, F2 kuvveti ve T ip gerilmesinin büyüklükleri kaç N dur?
d
D) –4
C) 40
37°
Düzgün türdeş çubuk şekildeki gibi dengededir.
d
2åF
menteþe
åF2
åF
d
E) 30
T
yatay
37°
+
O
A) –2
B) 30
C) F3 > F1 > F2
E) F3 > F2 > F1 .
O noktası etrafında dönebilen çubuğa
aynı düzlemde bulunan F, 2F, 3F büyüklüğünde üç kuvvet uygulanmıştır.
A) 15
D) 20
R
İ
T
O noktasından menteşeli
şekildeki düzgün türdeş
çubuk ip ile şekildeki gibi
dengededir.
İpteki gerilme kuvveti O
50 N olduğuna göre, çubuğun ağırlığı kaç N
dur?
åF1
B) F1 > F2 > F3
T
C) 15
C) M3>M2>M1
Buna göre, F1, F2, F3 kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir?
3.
B) 10
åF2
O noktası etrafında dönebilen levhaya etkiyen F1, ÂF2,
ÂF3 kuvvetlerinin momentlerinin büyüklükleri eşittir.
A) F2 > F1 > F3
Ağırlığı 30 N olan düzgün ve türdeş çubuk, bir
ip ile şekildeki gibi denyatay
gededir.
İpteki gerime kuvveti T
olduğuna göre, T kaç
Newton’dur?
O
D) M1>M2>M3
2.
08
Tork Denge
Şekildeki düzgün türdeş
çubuk 2P ve P ağırlıkları ile dengededir.
Buna göre, çubuğun
ağırlığı kaç P dir?
A) 1
B) 2
2P
C) 3
P
D) 4
E) 5
08
Tork Denge
9.
13.
Her bir bölmesinin ağırlığı 6 N
olan düzgün türdeş cismi
dengede tutan T ip gerilmesi
kaç N dur?
T
O noktasından menteşelenmiş düzgün türdeş çubuğun ağırlığı 60 N dur.
K
Buna göre, K yüzeyinin
tepkisi kaç N dur?
O
(Sürtünmeler önemsizdir.)
A) 5
10.
B) 6
C) 8
D) 10
Şekildeki küre K noktası etrafında dönebilmektedir.
E) 12
A) 40
14.
åF2
åF1
F1 ve F2 kuvvetleri küreye
aynı anda uygulandığında
kürenin dengesi bozulmadığına göre, bu kuvvetlerin
oranı kaçtır?
2a
Körfez Yayınları
T3
a
15.
D) T1 = T2 = T3
12.
Buna göre,
C) 10
2.C
K
L
åF
Þekil II
oranı kaçtır?
åF
37°
16.
3.A
D) 14
4.C
5.B
E) 28
6.E
7.B
Ağırlıkları 2 N olan eşit bölmeli türdeş çubuklara X, Y
ve Z ağırlıkları asıldığında
sistem şekildeki gibi dengede kalıyor.
T
X
Y nin ağırlığı 2 N olduğuna göre, ipteki T gerilme kuvveti kaç N dur?
O
yatay
1.D
L
K
C) T2 > T3 > T1
(sin 37° = 0,6 ; cos 37° = 0,8)
Test 08 CA
E) 60
Eşit bölmeli KL çubuğu, Şekil I ve Şekil II deki gibi dengededir.
Buna göre, levhanın ağırlığı
kaç N dur?
B) 8
D) 48
E) T1 > T2 = T3 .
O noktasından menteşelenmiş
düzgün türdeş kare levha, 10 N
büyüklüğündeki F kuvveti ile
dengeleniyor.
A) 6
C) 42
Þekil I
Buna göre, T1, T2, T3 arasındaki ilişki nedir?
B) T1 > T3 > T2
yatay
T
yatay
Ağırlığı P olan düzgün ve türdeş bir çubuk, üç ayrı şekilde
dengelenmiştir. Bu durumda iplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü sırasıyla T1, T2, T3 dür.
A) T1 > T2 > T3
E) 100
R
İ
T
B) 36
K
E
N
R
Ö
yatay
D) 80
O noktası etrafında döne- O
bilen düzgün ve türdeş levhanın ağırlığı 120 N dur.
A) 30
11.
T2
C) 60
Buna göre, levhayı yatayda
dengede tutabilecek en küçük kuvvet kaç N dur?
O
K
T1
B) 50
37°
A) 6
8.A
9.D
B) 9
10.C
11.E
Y
C) 10
12.E
13.A
Z
D) 12
14.D
E) 15
15.D
16.B
11. SINIF
Sayısal
FİZİK
1.
09
Kuvvet Dengesi
Şekildeki K noktasal cismine ÂF1, ÂF2 ve
ÂF3 kuvvetleri uygulanmaktadır.
åF2
Buna göre, cismin dengede kalabilmesi için oklarla gösterilen kuvvetlerden hangisi uygulanmalıdır? III
K
B) II
C) III
D) IV
Şekildeki kürenin ağırlığı G, K ve
L yüzeylerinin tepki kuvvetleri de
FK ve FL dir.
V
T2 60° T2
T1
A) G > FK > FL
E) V
Þekil I
T3
B) FL > G > FK
Þekil III
6.
N
R
Ö
B) T1 = T2 > T3
D) T2 > T3 > T1
3.
.
a
b
T1
T2
P
III. T1 sinα + T2 sinβ = P
eşitliklerinden hangileri doğrudur?
.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III .
Sürtünmenin önemsiz olduğu şekildeki düzenek dengededir.
Zemine bağlı ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü 6 N olduğuna göre, X cisminin ağırlığı kaç N dur?
X
24 N
T=6N
zemin
A) 14
4.
II. ÂT1 + ÂT2 = – ÂP
C) T3 > T1 > T2
E) T3 > T2 > T1
P ağırlıklı cisim iplerle şekildeki gibi dengelenmiştir.
I. T1 cos β = T2 cos α
Buna göre, iplerdeki T1, T2, T3 gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir?
A) T1 > T2 > T3
E) FK > G > FL
Buna göre, ip gerilmeleri
T1, T2 ile cismin P ağırlığına ilişkin,
Özdeş cisimler, ipler yardımıyla şekildeki gibi dengelenmiştir.
C) FL > FK > G
R
İ
T
D) G > FL > FK
K
E
T3
Þekil II
yatay
60°
2.
T1
L
Buna göre, G, FK ve FL nin bü- K
yüklükleri arasındaki ilişki nedir?
I
IV
åF3
A) I
5.
II
åF1
B) 16
C) 18
O noktasal cismine etkiyen şekildeki kuvvetler aynı düzlemde
olup, cisim dengededir.
Buna göre, cos α değeri kaçtır?
D) 20
E) 30
åF1 = 2 N
åF3 = 1 N
a
7.
P ağırlıklı bir cisim iplerle Şekil I ve Şekil II deki gibi dengededir.
Buna göre, gösterilen
iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
T2
T1
P
P
Þekil I
Þekil II
T1
T2
T3
A)
P
P
P
B)
P
P
O
C)
åF2 = –3 N
D)
P
E)
P
45°
T3
ñ2P
P
ñ2P
P
09
Kuvvet Dengesi
8.
12.
Şekildeki sistem dengede
olduğuna göre X cisminin
ağırlığı kaç N dur?
53°
(sin 37°= 0,6 ; cos 37° = 0,8)
X
A) 1,5
9.
B) 2
C) 3
D) 4,5
O
Buna göre, ÂF kuvveti kaç N
dur?
53°
åF
B) 16
C) 20
D) 24
B) 2
120°
åF
(sin 37° = 0,6 ; cos 37° = 0,8 ve sürtünmeler önemsizdir.)
A) 5
11.
B) 15
C) 20
D) 25
Şekildeki sistemde G ağırlıklı küre dengededir. K ve
K
L yüzeylerinin küreye uyguladıkları tepki kuvvetlerinin
büyüklüğü sırasıyla TK, TL
TK
dir.
Buna göre,
tır?
R
İ
T
60°
B) P > F1 > F2
14.
E) F1 = F2 = P
Ağırlığı 40 N olan küresel
cisim ÂF kuvvetiyle şekildeki
gibi dengededir.
Buna göre, duvarın küreye uyguladığı tepki
kuvveti kaç Newton dur?
E) 30
C) P > F1 = F2
.
53°
åN
O
37°
(sin 37°=0,6 ; cos 37°= 0,8)
A) 12
B) 16
åF = 40 N
C) 18
D) 20
E) 22
O
L
60°
oranı kaç-
Körfez Yayınları
N
R
Ö
yatay
37°
Buna göre, cismi dengeleyen ÂF
kuvvetinin büyüklüğü kaç N dur?
E) 5
Buna göre F1, F2 ve P
kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir?
E) 30
O
D) 4
åF1
D) F1 > F2 > P
Ağırlığı 12 N olan O merkezli düzgün ve türdeş küre, ÂF kuvvetinin
etkisinde şekildeki gibi dengededir.
yatay
yer
N
P ağırlıklı türdeş iki küre şekildeki konumda
dengededir. Kabın yan
yüzeylerinin cisme uyåF
guladıkları tepki kuv- 2
vetleri ÂF1 ve ÂF2 dir.
A) F1 = F2 > P
10.
T
3P
C) 3
K
E
(sin 53° = 0,8 ; cos 53° = 0,6)
A) 12
A) 1
E) 5
13.
Ağırlığı 12 N olan cisim şekildeki sürtünmesiz eğik düzlemde yatay ÂF kuvvetinin etkisiyle dengededir.
yatay
Yerin küreye uyguladığı
tepki kuvvetinin (N) büyüklüğü P olduğuna göre,
T ip gerilme kuvvetinin
büyüklüğü kaç P dir?
T=4N
P=5N
3P ağırlıklı türdeş bir küre,
ipler yardımı ile şekildeki
gibi dengededir.
30°
15.
TL
yatay
P ağırlıklı üç küre şekildeki
gibi düşey kesiti verilen kap
içinde dengededir.
P
Buna göre, kabın tepki
kuvveti N kaç P dir?
P
P
N
Test 09 CA
1.A
2.E
3.C
4.A
5.C
6.D
7.E
8.C
9.B
10.C
11.B
12.B
13.A
14.D
15.C
11. SINIF
Sayısal
FİZİK
10
Ağırlık Merkezi
1.
K
L
M
N
P
R
5.
S
yatay
2P
4P
6P
Bir kenarı 24 cm olan eşit bölmelendirilmiş düzgün türdeş
levhadan taralı parça çıkarılırsa, levhanın ağırlık merkezi
kaç cm yerdeğiştirir?
24 cm
Şekildeki eşit bölmeli ağırlıksız çubuk, hangi noktadan
asılırsa yatay olarak dengede kalır?
A) M
B) P
C) R
D) L
E) N
A) 2
2.
Türdeş bir tel bükülerek şekildeki duruma getiriliyor.
K
L
R
İ
T
B) 3
M N
6.
D) 5
K
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) KL arasından
B) L den
N
R
Ö
D) M den
3.
C) LM arasından
E) MN arasından
Türdeş telden yapılmış K ve N
merkezli çemberler şekildeki gibi birleştirilmiştir.
Buna göre, yeni şeklin ağırlık
merkezi nerededir?
A) K noktası
B) L noktasında
D) M noktasında
4.
Düzgün türdeş ve ince metalden yapılmış iki özdeş üçgen
levha kesilip şekildeki gibi birleştiriliyor.
C) LM arasında
E) MN arasında
.
L
M
N
P
Buna göre, levhanın ağırlık
merkezi nerededir?
C) L noktası
E) M noktası
Kenar uzunluğu 20 cm
olan kare levhadan çıkarılan daire, yan tarafına şekildeki gibi ekleniyor.
A) 5
8.
K
M
r =10 cm
O
Buna göre sistemin
ağırlık merkezi O
noktasından kaç cm uzaktadır? (π = 3 olarak alınız.)
(Noktalar eşit aralıklıdır.)
A) KL arasında
L
B) KL arası
D) LM arası
7.
E) 6
Düzgün ince metalden kesilmiş şekildeki levhanın ağırlık merkezi nerededir?
K
E
Telin
yatay
konumda
dengede kalması için, nereden asılmalıdır?
C) 4
B) 10
C) 15
Sayfa düzleminde ve eşit bölmeli yüzeyde bulunan m, 2m ve 3m
kütleli cisimlerden oluşan sistemin kütle merkezi K noktasıdır.
D) 20
III
E) 25
II
V
IV
Buna göre, 3m kütleli cisim
hangi noktadadır?
I
m
K
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
2m
A) KL arasında
B) LM arasında
C) M noktasında
D) MN arasında
E) N noktasında
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
10
Ağırlık Merkezi
9.
13.
K
K
L
M
N
P
a
a
K
a
A) K
B) L
C) M
D) N
III
Bu çubuklar birer iple K noktalarından tavana asıldıklarında hangilerinin konumu değişmez?
E) P
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
Eşit bölmeli bir çubuk şekildeki gibi dengededir. Bu
durumda ipteki gerilme
kuvvetlerinin büyüklüğü T1
ve T2 dir.
T1
K
M
N
K
E
P
14.
olduğuna göre, çubuğun ağırlık merkezi nerededir?
B) LM arasında
C) MN arasında
N
R
Ö
D) NP arasında
11.
12.
E) P de .
24 cm uzunluğundaki türdeş
bir tel, şekildeki gibi katlandığında ağırlık merkezi kaç
cm yer değiştirir?
24 cm
6 cm
Kütleleri 2m, m ve 3m olan cisimler eşit bölmelendirilmiş zemin 2m
üzerine şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
Buna göre, cisimlerin kütle
merkezi hangi bölgededir?
S
Test 10 CA
1.B
2.E
B) L de
D) MN arasında
II
I
III
3m
Buna göre, bu cisimlerden hangileri, verilen konumda
dengede kalır?
D) IV
4.B
III
Özdeş küpler kullanılarak oluşturulmuş cisimler şekildeki
gibidir.
B) I ve II
D) II ve III
3.B
C) KL arasında
E) LM arasında
15.
IV V
m
C) III
N
S
A) M de
A) Yalnız I
B) II
L M
K
Eşkenar üçgen şeklindeki düzgün türdeş levha, RS
doğrusu üzerinden şekildeki gibi katlandığında oluşan
yeni şeklin ağırlık merkezi nerede olur?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) I
R
12 cm
II
I
Körfez Yayınları
A) L de
R
E) I, II ve III .
R
İ
T
T2
L
a
Özdeş ve türdeş üç metal çubuk I, II ve III şekillerindeki gibi
birleştirilmişlerdir.
A) Yalnız I
10.
K
a
II
I
Düzgün türdeş ince bir metal levhadan kesilmiş özdeş
karelerden oluşturulan levhanın ağırlık merkezi hangi
bölgededir?
a
5.A
C) I ve III
E) I, II ve III .
E) V
6.C
7.C
8.D
9.B
10.A
11.C
12.D
13.C
14.E
15.E
11. SINIF
Sayısal
FİZİK
1.
10
0
4
4.
10
8
0
4
X
K
10 gram
8
10 g
Duyarlılığı 1 gram olan eşit kollu bir terazi, K cismi ve 10
gram kütleli bir cisim ile şekildeki gibi dengededir.
Kolları 8 eşit bölmeye ayrılmış eşit kollu terazi, şekildeki
gibi dengede olup binicinin kütlesi 2 gramdır.
Buna göre, K cisminin kütlesi kaç gramdır?
Sağ kefede 10 gram kütleli cisim olduğuna göre, X cisminin kütlesi kaç gramdır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 8
E) 9
A) 8
2.
11
Eşit Kollu Terazi
10
0
6
10
10
Y Y Y
X
0
?
10
Y
Þekil I
Þekil II
5.
C) 3
3.
5
0
2g
D) 4
4
10
10
0
10
Þekil II
Kefelerdeki küp ve bilyelerden 1 er tanesi alındığında
terazinin dengesinin bozulmaması için, binici kaçıncı bölmeye getirilmelidir?
E) 5
5
6
0
E) 12
Şekil I deki eşit kollu terazi, kefelerinde özdeş küpler ve
özdeş bilyeler varken, binici 6. bölmeye getirilerek dengelenmiştir.
Aynı terazinin ŞekiI II deki gibi dengede kalabilmesi
için binici kaçıncı bölmeye getirilmelidir?
B) 2
10
D) 11
Þekil I
Eşit kollu bir terazi, kefelerinde 3 er tane X ve Y cisimleri
varken Şekil I deki gibi dengededir.
A) 1
C) 10
K
E
N
R
Ö
X X X
R
İ
T
B) 9
A) 1
6.
B) 2
C) 3
D) 4
2
E) 5
4
1,2 g
K L
20 g
L
10 g
Kolları 5 bölmeye ayrılmış eşit kollu bir terazi, binici 4. bölmede iken şekildeki gibi dengededir.
Buna göre, binicinin kütlesi kaç gramdır?
A) 0.5
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
Binicilerinin bir bölme hareketinin 1 grama karşılık geldiği özdeş teraziler şekildeki gibi dengede olduğuna
göre, K cisminin kütlesi kaç gramdır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
11
Eşit Kollu Terazi
7.
sol
10.
sað
0
n
8
0
0
2
4
n
K
20 g
L
16 g
K
M
Þekil I
Þekil II
Eşit kollu bir terazinin kefelerinde şekildeki cisimler varken
binici 8. bölmeye getirilerek yatay denge sağlanıyor.
Sağ kefeye 6 gram kütleli bir cisim daha konulduğunda dengenin bozulmaması için, binici hangi tarafta
kaçıncı bölmeye getirilmelidir?
A) Sağda 3. bölme
B) Sağda 4. bölme
C) Solda 2. bölme
D) Solda 4. bölme
L
Þekil III
Şekil I ve Şekil II deki eşit kollu teraziler, binicileri 2. ve 4.
bölmede iken dengededir.
E) Solda 6. bölme
10
0
8
N
R
Ö
P P
Y Y
P P Y
Y
B) 3
C) 4
K
E
10
11.
a
Körfez Yayınları
0 2
R
İ
T
Buna göre, aynı terazinin Şekil III teki gibi dengede kalması için, binici kaçıncı bölmeye getirilmelidir?
A) 2
8.
M
b
16 g
Þekil I
D) 5
a
8g
E) 6
b
K
5g
Þekil II
Duyarlılığı 1 gram olan eşit kollu teraziler şekillerdeki gibi
dengededir.
Eşit kollu olmayan bir terazi, Şekil I ve Şekil II deki gibi dengededir.
Buna göre, Y cisminin kütlesi kaç gramdır?
Buna göre, K cisminin kütlesi kaç g dır?
A) 1
B) 2
9.
a
C) 3
D) 4
a
b
K
4g
E) 5
A) 4
12.
b
9g
B) 6
C) 8
0
D) 10
4
10 g
K
E) 12
8g
Eşit kollu olmayan terazide K cismi 4 g ve 9 g kütleli cisimlerle şekildeki gibi dengelenmiştir.
Kefelerinde 10 g ve 8 g kütleli cisimler bulunan şekildeki
eşit kollu terazi, binici 4. bölmede iken dengededir.
Buna göre, K cisminin kütlesi kaç g dır?
Binicinin kütlesi 4 g olduğuna göre, terazinin kolları
kaç bölmeye ayrılmıştır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 12
A) 6
Test 11 CA
1.C
2.B
3.B
4.D
5.C
6.C
7.D
B) 8
8.C
C) 10
9.A
D) 12
10.A
11.D
E) 20
12.B
11. SINIF
Sayısal
FİZİK
1.
Bir gezegenin kütlesi Dünya’nın kütlesinin 3 katı, yarıçapı
ise Dünya yarıçapının 2 katıdır.
5.
Buna göre, bu gezegenin çekim ivmesi Dünya’nın çekim ivmesinin kaç katıdır?
Yarıçapı yer yarıçapının 4 katı, ortalama yoğunluğu yer
ortalama yoğunluğunun 2 katı olan gezegende 128 N
ağırlığındaki bir cismin, yeryüzündeki ağırlığı kaç N
dur?
A) 16
2.
12
Kütle Çekimi ve Kepler
Bir cismin kütlesini değiştirmeden ağırlığını azaltmak
için cismi,
6.
B) 32
C) 36
R
İ
T
Bu uyduların dolanım periyotları sırasıyla T1, T2 ol-
II. Yeryüzünden yukarı doğru çıkartmak.
duğuna göre,
III. Yeryüzünden yerin merkezine doğru götürmek.
B) Yalnız II
3.
C) I ve II
E) I, II ve III .
N
R
Ö
Güneş etrafında dolanan
bir gezegenin yörüngesi
şekildeki gibidir. Güneş ile
gezegeni birleştiren yarıçap vektörü, S1 ve S2
alanlarını t1 ve t2 sürede
taramaktadır.
S1
S2
Güneþ
S1 = S2 olduğuna göre;
oranı kaçtır?
K
E
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?
D) II ve III
E) 64
Bir gezegen etrafında dolanan m1 ve m2 kütleli uyduların
ortalama yörünge yarıçapları sırasıyla r ve 2r dir.
I. Kutuplardan ekvatora doğru götürmek.
A) Yalnız I
D) 42
7.
M kütleli bir gezegen etrafında dolanan uyduların ortalama yarıçapları ve yörüngeleri şekildeki gibidir.
m1
3r
v1
m2
2r
Gezegen uydulara eşit
çekim kuvveti uyguladığır
na göre, m1, m2, m3 kütleli
M
uydularının hızlarının v1,
v2, v3 büyüklükleri arasındaki ilişki nedir?
I. t1 = t2 dir.
II. Gezegenin hızı, yarıçap vektörü küçüldükçe artmıştır.
v2
m3
v3
(Uyduların yörüngeleri dairesel kabul edilmiştir.)
III. Gezegen sabit hızlı hareket yapmıştır.
A) v3 > v2 > v1
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
D) v3 > v1 > v2
C) Yalnız III
C) v2 > v3 > v1
E) v1 > v3 > v2 .
E) I ve III .
4.
8.
R
4R
B) v1 > v2 > v3
K
L
Dünya etrafında bir uydunun, daha küçük yarıçaplı
yörüngede dolanması sağlanıyor.
Buna göre uydunun,
I. Bağlanma enerjisi
Güneþ
II. Dolanım hızı
III. Potansiyel enerjisi
Ortalama yarıçapı R olan K gezegeni güneş etrafındaki tam
dönmesini 4 yılda tamamlamaktadır.
Buna göre, ortalama yarıçapı 4R olan L gezegeni, tam
dönmesini kaç yılda tamamlar?
A) 4
B) 8
C) 16
D) 32
E) 64
niceliklerinden hangileri artmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
12
Kütle Çekimi ve Kepler
9.
r ve 2r ortalama yarıçaplı yörüngelerde dönen m ve 2m kütleli iki uydu şekilde gösterilmiştir.
13.
2m
v1
2r
Buna göre,
r
I. v1 = ñ2v2 dir.
M
m
L
r
Bu uyduların çizgisel hızları
v2
II. Uyduların çekim potansiyel
enerjileri eşittir.
Bir gezegenin çevresinde, r ve 4r
yarıçaplı dairesel yörüngelerde
dolanan 4m ve m kütleli K ve L
uyduları bulunmaktadır.
oranı
, periyotları oranı
K
3r
m
4m
Gezegen
kaçtır?
III. Periyotları eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
10.
C) I ve II
–––––
E) I, II ve III .
Yeryüzünde v hızıyla düşey yukarı atılan bir cisim h kadar
yükselirken, aynı cisim başka bir gezegende 4v hızıyla
düşey yukarı atıldığında yine h kadar yükselebiliyor.
–––––
A)
4
B)
2
C)
1
D)
2
4
E)
4
2
R
İ
T
K
E
Buna göre gezegenin çekim alanı, yeryüzünün çekim
alanının kaç katıdır?
B) 8
C) 10
D) 12
E) 16
N
R
Ö
11.
Körfez Yayınları
A) 6
14.
M kütleli bir gezegende m kütleli bir roket gezegenin çekim
alanından kurtarılmak isteniyor.
Gezegenin yarıçapı R olduğuna göre, roketin en küçük
fırlatma hızını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir?
(G : Evrensel çekim sabiti)
Bir uydunun ortalama yörünge yarıçapını arttırmak
için,
I. Uydunun hızını arttırmak.
II. Dolanım periyodunu arttırmak.
III. Uydunun kütlesini arttırmak.
işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III .
.
15.
M kütleli bir gezegenin etrafında sabit hızla dolanan m kütleli bir uydunun dolanım peryodu T dir.
Gezegenin kütle merkezinin uyduya olan uzaklığı d olduğuna göre T aşağıdakilerden hangisine eşittir?
12.
(G : Evrensel çekim sabiti)
Bir gezegenin çekim ivmesi, uydusunun çekim ivmesinin
dört katıdır.
Gezegenin yarıçapı uydunun yarıçapının 5 katı olduğuna göre, gezegenin kütlesinin uydunun kütlesine oranı kaçtır?
A) 20
Test 12 CA
B) 50
1.C
C) 75
2.E
3.D
D) 100
4.D
5.A
E) 125
6.C
7.A
8.C
9.B
10.E
11.B
12.D
13.B
14.C
15.B
11. SINIF
Sayısal
FİZİK
13
İş Enerji1
1.
5.
åF2
åF1
m1
53°
m2
Kütlesi m olan cismin hızı v, kütlesi 2m olan cismin hızı 2v
dir. m kütleli cismin kinetik enerjisi E1, 2m kütleli cismin kinetik enerjisi E2 dir.
Buna göre,
oranı kaçtır?
Sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki cisimlere uygulanan
F1 ve F2 kuvvetlerinin eşit yollar sonunda yaptıkları işler
eşittir.
Buna göre,
oranı kaçtır?
R
İ
T
(sin 53° = 0,8 ; cos 53° = 0,6)
6.
F
2.
Sürtünmesiz yatay düzlemde F1 ve F2 kuvvetleri ile çekilen cisimler
sırasıyla 2x ve x yollarını aldığında kuvvetlerin
yaptığı işler W1 ve W2
dir.
K
E
2x
m
F2 = F
2m
A) 1
x
oranı kaçtır?
B) 2
C) 3
D) 4
L
M
N
P
R
L
A) 15
B) 20
C) 30
D) 35
E) 40
E) 5
F = 12 N
K
160m
Sürtünme kuvveti 10 N olan şekildeki yüzeyde, 2 kg
kütleli cisim K noktasından 20 m/s , L noktasından 60
m/s hızla geçtiğine göre, cisme etki eden F kuvveti kaç
N olur?
N
R
Ö
Buna göre
3.
m
3m
K
F1 = 2F
60m/s
2kg 20m/s
7.
S
Sürtünmesiz yatay bir yolda durKuvvet
makta olan eşit kütleli K ve L cisim- 2F
L
lerine etkiyen kuvvetlerin yola bağlı
değişim grafiği şekildeki gibidir.
F
K
Buna göre 2x yolu sonunda ci-
Şekildeki yatay ve eşit bölmeli yolun K noktasında duran
cisim 12 N luk yatay kuvvetle N noktasına kadar itilip bırakılıyor.
simlerin hızları oranı
kaçtır?
Yol
0
x
2x
Yol boyunca cisme 6 N luk sürtünme kuvveti etkidiğine göre cisim nerede durur?
A) NP arasında
B) P de
C) PR arasında
D) RS arasında
E) S de .
8.
4.
åF
K
x
53°
Þekil I
åF
åF
30°
F
x
Þekil II
x
Þekil III
Şekillerdeki sürtünmesi önemsiz yüzeylerde bulunan kütleleri eşit K, L, N cisimlerine sabit ve F büyüklüğündeki kuvvetler x yollarını aldırıyor.
Bu yol sonunda kuvvetlerin yaptığı işler sırasıyla WK,
WL, WN olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
A) WK=WL=WN
B) WK=WL>WN
D) WK>WL=WN
K
Buna göre, yol boyunca;
N
L
Sürtünmesi önemsiz yatay bir düzKuvvet
lemde durmakta olan bir cisme etki- 2F
yen yatay kuvvetin yola bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
C) WL>WK>WN
E) WN>WL>WK
I. K bölgesinde hızı azalmış, L de
artmıştır.
0
L
x
Yol
2x
II. Cismin kinetik enerjisi yol boyunca artmıştır.
III. Cismin hızı yol boyunca artmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) II ve III
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
13
İş Enerji1
9.
k = 200 N/m
13.
m = 2 kg
1,8 m
37°
yer
Yay sabiti 200 N/m olan esnek bir yay x kadar sıkıştırılıp
önüne 2kg kütleli cisim konuluyor. Cisim serbest bırakıldığında, şekildeki yörüngeyi izleyerek 37° açı yapacak şekilde yere çarpıyor.
Şekil I de v hızı ile hareket etmekte olan m kütleli cisme F1 kuvveti x yolu boyunca etkidiğinde
cismin hızı 2v, Şekil II de
duran cisme F2 kuvveti
2x yolu boyunca etkidiğinde cismin hızı 2v oluyor.
Buna göre,
kaçtır?
v
2v
F1
m
x
Þekil I
v0 = 0
2m
2v
F2
2x
Þekil II
oranı
(Yüzeyler sürtünmesizdir.)
Buna göre, yayın x sıkışma miktarı kaç metredir?
(Sürtünmeler önemsenmiyor; sin 37° = 0,6 cos 37° = 0,8
ve g = 10 m/s2)
10.
B) 0,4
C) 0,6
D) 0,8
K ve L cisimleri yatay sürtünKuvvet
mesiz bir düzlemde durmaktadırlar. Şekildeki grafikte görüldü- 3F
ğü gibi cisimlere yatay doğrultuda x yolu boyunca kuvvetler
F
etkiyor.
K
E
14.
K
L
Yol
0
x yolu sonunda K ve L cisim-
x
N
R
Ö
lerinin kazandıkları kinetik enerjiler sırasıyla EK ve EL
olduğuna göre,
oranı kaçtır?
11.
Kütlesi 2,5 kg olan bir cismin
yatay düzlemdeki kinetik enerji-yol grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre, cismin ivmesi
kaç m/s2 dir?
Kinetik Enerji (Joule)
70
10
(Sürtünmeler önemsizdir.)
Yol (m)
0
12
F = 20 N
3 kg
K
15.
53°
L
30 m
Sürtünme katsayısının her yerde 0,5 olduğu yatay düzlemde cisim şekildeki F kuvvetinin etkisinde 30 m yol almaktadır.
B) 12
C) 14
Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan cisme yatay kuvvet
uygulanarak oluşan hareketin ivme – zaman grafiği şekildeki
gibidir.
D) 16
A) 3
16.
a
2t
Cismin t anındaki kinetik enerjisi E olduğuna göre, 2t anındaki kaç E dir?
A) 9
Test 13 CA
B) 3
1.A
C) 2
2.D
3.E
5.A
B) 5
C) 6
D) 8
Yatay düzlemde durmakta olan 2 kg
kütleli cisme 30 N luk kuvvet 4 s uygulanıyor.
E) 9
30 N
37°
2 kg
k = 0,5
(sin 37° = 0,6 ; cos 37° = 0,8 ve
g = 10 m/s2)
D) 1,5
4.B
L
7m
Buna göre, harcanan güç kaç wattır?
Zaman
t
åF
k = 0,5
E) 18
Ývme
0
6 m/s
(g = 10 m/s2)
(Cismin ilk hızı sıfır, cos 53° = 0,6 , sin 53° = 0,8)
A) 10
Sürtünmeli yatay yolda
8 m/s
K noktasından 8 m/s
åF
hızla geçen cisme yol 2 kg
boyunca
yatay
F
K
kuvveti etki ediyor.
Cisim L noktasından 6 m/s hızla geçtiğine göre, F
kuvveti kaç N dur?
Buna göre, cismin L noktasındaki hızı kaç m/s dir?
12.
R
İ
T
E) 1
Körfez Yayınları
A) 0,2
E) 1
6.C
7.C
A) 8
8.B
9.D
B) 14
10.D
11.A
C) 18
12.E
13.C
D) 25
14.B
E) 32
15.C
16.D
11. SINIF
Sayısal
FİZİK
14
İş Enerji2
1.
F3
4.
F2
F4
T
T
T
F1
M
x
B) F1 ve F2
D) F1 ve F4
2.
C) F1, F2 ve F4
L
yatay
3x
L
M
A)
E
2E
B)
K
E
M
x
Sürtünmesiz yatay düzlemde K noktasında duran cisim F
kuvvetinin etkisiyle hızlanıyor.
2E
2E
C) 2E
E
D)
E
E
E)
4E
2E
5.
Cisimin L den geçerken kinetik enerjisi EL, M den ge-
çerken kinetik enerjisi EM olduğuna göre,
oranı
kaçtır?
3.
v sabit
K
F
x
Buna göre;
I. F nin yaptığı iş, sürtünme kuvvetinin yaptığı iş kadardır.
II. Net kuvvetin yaptığı iş sıfırdır.
L
M
h
yer
Şekildeki K, L, M cisimleri dengededir. Bu durumda iplerde
meydana gelen gerilme kuvvetleri eşit büyüklüktedir.
Cisimlerinin yere göre potansiyel enerjileri sırasıyla EK,
EL, EM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
A) EM>EL>EK
B) EK>EL>EM
D) EM>EK=EL
6.
S
C) EK=EL=EM
E) EK>EM>EL .
S
S
h
h
X
Y
yer
Z
Kesit alanları eşit ve S olan düzgün kaplarda aynı sıcaklıkta sular vardır.
X, Y, Z kaplarındaki suların yere göre potansiyel enerjileri sırasıyla EX, EY, EZ olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
III. Cismin sıcaklığı artmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) II ve III
K
30°
yatay
Yatay düzlemdeki K cismi F kuvvetinin etkisinde sabit hızla x yolunu alıyor.
A) Yalnız I
R
İ
T
K cisminin yere göre potansiyel enerjisi E olduğuna
göre, L ve M nin yere göre potansiyel enerjileri kaç E
dir?
N
R
Ö
K
Ağırlığı ve sürtünmesi önemsiz makaralarla kurulu şekildeki düzeneklerde iplerdeki gerilme kuvvetleri eşit ve T kadardır.
E) F1, F2, F3 ve F4 .
F
h
yer
Buna göre, hangi kuvvetler iş yapmıştır?
A) Yalnız F1
L
K
Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan cisim F1, F2,
F3, F4 kuvvetlerinin etkisinde yatayda x yolunu alıyor.
h
C) I ve II
E) I, II ve III .
A) EX=EY=EZ
B) EX>EY>EZ
D) EZ>EX>EY
C) EZ>EY>EX
E) EY>EZ>EX .
14
İş Enerji2
7.
11.
Şekilde r ve 2r yarıçaplı kasnaklar
birbirine aynı merkezli olarak perçinlenmiştir.
2r
O
r
Sistem dengede olduğuna göre,
X ve Y cisimlerinin yere göre potansiyel enerjilerinin
X
kaçtır?
2h
h
P
N
KL = LM = MN = NP olduğuna göre,
cisim nereden geçerken kinetik
enerjisi potansiyel enerjisinin üç katı olur?
Y
oranı
Sürtünmesiz hava ortamında K noktasından düşey yukarı yönde v hızıyla fırlatılan cisim P noktasına kadar ancak
çıkabiliyor.
M
L
åv
K
yer
yer
A) N noktasından
B) NM arasından
D) ML arasından
8.
12.
Şekildeki sürtünmesi önemsiz düzenekte
m kütleli cisim F kuvveti uygulanarak
sabit hızla h kadar aşağı yönde çekiliyor.
Buna göre, F kuvvetinin yaptığı iş kaç 2m
mgh dir?
m
(g: Yerçekimi ivmesi)
E) L noktasından .
R
İ
T
Şekildeki rayın yalnız
LM arası sürtünmelidir.
K noktasından serbest
bırakılan cisim ancak N
noktasına kadar çıkabiliyor.
K
E
h
F
C) M noktasından
K
N
h
h
h
yatay
L
O
M
Cisim duruncaya kadar geçen sürede O noktasından
kaç defa geçer?
9.
N
R
Ö
Düşey kesiti şekilde verilen sürtünmesiz yolun K
noktasından serbest bırakılan cisim L noktasından
geçerken hızı vL, M noktasından geçerken hızı
vM dir.
Buna göre,
K
h
M
h
h
L
yatay
Körfez Yayınları
A) 1
a
8 m/s
3m
A) 5Pa
1m
2.C
L
L
B) 4Pa
yatay
a
Þekil II
C) 3Pa
Düşey kesiti verilen sürtünmesiz eğik düzlemde
bulunan K cismi L cismine iple bağlıdır.
yere göre potansiyel
enerjilerinin
(g = 10 m/s2)
1.C
a
ğuna göre, cisimlerin
Buna göre, hangi noktalar arası sürtünmelidir?
B) LM
K
D) 2Pa
C) MN
E) Pa
ip
K
Sistem dengede oldu-
K noktasından 8 m/s hızla atılan cisim KLMN yolunu izliyor.
Cisim L noktasından 2 m/s, N den de 4 m/s hızla geçiyor.
D) KM ya da LM
E) 5
Çubuğu Şekil I deki konumdan Şekil II deki konuma getirebilmek için yapılması gereken iş nedir?
yatay
A) KL
D) 4
Þekil I
N
K
C) 3
Ağırlığı P olan eşit bölmeli KL çubuğu Şekil I deki gibi
dengededir.
14.
M
a
K
L
Test 14 CA
13.
oranı kaçtır?
10.
B) 2
30°
yatay
30°
L
yer
yatay
oranı kaçtır?
(sin 30° = 0,5)
E) MN ya da LM .
3.E
4.B
5.B
6.A
7.E
8.B
9.A
10.E
11.E
12.C
13.D
14.A
11. SINIF
Sayısal
FİZİK
1.
15
Manyetizma1
Paralel iki telden geçen
akımlar eşit ve aynı
yönlüdür.
X
4.
i
i
Y
d
d
Z
d
Y
X
2i
d
i
60°
r
2r
L
K
X noktasındaki bileşke manyetik alan ÂBX = ÂB olduğuna
göre, ÂBY ve ÂBZ için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ÂBY
A) 3ÂB
–ÂB
B)
–ÂB
0
Buna göre,
C) –ÂB
–ÂB
D) –ÂB
ÂB
E)
2.
0
N
R
Ö
X
i
K
2a
a
oranı kaçtır?
3i
a
a
oranı kaçtır?
K
E
–2ÂB
X ve Y tellerinden belirtilen yönlerde i ve 3i akımları geçmektedir. K ve L noktalarındaki bileşke manyetik alanların büyüklükleri sırasıyla BK, BL dir.
Buna göre,
R
İ
T
X telinden 2i, Y telinden i akımları belirtilen yönlerde
geçmektedir. K ve L noktalarında manyetik alan büyüklükleri BK ve BL dir.
ÂBZ
5.
Sayfa düzleminde bulunan iletken
tellerden i1, i2, i3 akımları geçmektedir.
i1 > i2 > i3 olduğuna göre, K, L, M
noktalarının hangilerinde bileşke
manyetik alan sıfır olabilir?
Y
K
i1
d
K
i
30°
30°
Buna göre, K noktasın- X
daki bileşke manyetik
alanın büyüklüğü kaç B dir?
A) 1
B) ñ2
C) ñ3
2i
Y
D) 2
E) ñ5
i3
i2
d
d
M
A) Yalnız K
B) Yalnız L
C) K ve L
D) L ve M
6.
i ve 2i akımları geçen
sayfa düzlemine dik X ve
Y tellerinden X telinin K
noktasında oluştuduğu
manyetik alanın büyüklüğü B dir.
d
L
L
3.
d
E) K ve M
Şekildeki X ve Y tellerinden
belirtilen yönlerde i akım şiddetleri geçmektedir.
X telinin K da oluşturduğu
manyetik alanın büyüklüğü B ise X ve Y nin K da
oluşturdukları
bileşke
manyetik alanın büyüklüğü kaç B dir?
X
i
i
K
60°
2d
d
Y
15
Manyetizma1
7.
K telinden i, L telinden de 4i
şiddetinde akımlar geçiyor.
i
K den geçen akımın O noktasında meydana getirdiği manyetik alanın büyüklüğü B olduğuna göre, O daki bileşke
manyetik alan büyüklüğü kaç
B dir?
A) 2
L
O
d
C) ñ5
B) 3
10.
K
2d
4i
E) ò17
D) 2ñ2
Eşit uzunluktaki birbirine
paralel X, Y, Z tellerinden X
sırasıyla i, 2i, 3i akımları
geçmektedir.
i
X in Y ye uyguladığı
Y
manyetik kuvvetin büyüklüğü F olduğuna göre Y
teline etki eden bileşke
kuvvetin büyüklüğü kaç F Z
dir?
2i
A) 1
åB
4l
11.
i
30°
K
3l
L
2i
4i
Düzgün ÂB manyetik alanı içerisindeki boyları sırasıyla 4,
4, 3 olan K, L, M tellerinden geçen akımlar da i, 2i, 4i dir.
N
R
Ö
K teline etkiyen manyetik kuvvetin büyüklüğü F
olduğuna göre, L ve M ye etkiyen manyetik kuvvetin
büyüklüğü nedir? (sin 30° = 0,5)
9.
L
M
A)
0
4F
B)
4F
6F
C) 2F
3F
D) 2F
6F
E)
3F
F
Şekildeki elektromıknatısın oluşturduğu
manyetik alanın şiddeåB
tini artırmak için;
ok
I. Reosta sürgüsünü
ok yönünde çekmek
K
12.
Sürgü
e
II. Sarım sayısı sabit
kalmak şartı ile uzunluğunu küçültmek
III. Sarım sayısı sabit kalmak şartı ile uzunluğunu artırmak
E) 6
3
K
1
2
4
i
M
i
L
Düzgün ÂB manyetik alan içerisinde i akımı geçen K, L,
M tellerine etkiyen manyetik kuvvetlerin yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
L
M
A)
1
2
4
B)
3
1
Oluşmaz
C
3
2
4
D)
2
Oluşmaz
E) Oluşmaz
l
D) 5
R
İ
T
K
E
M
i
d
3i
C) 4
åB
4l
Körfez Yayınları
8.
B) 3
2d
Oluşmaz
1
Düzgün ÂB manyetik O1
alanı içerisine sırasıyla v, 2v hızları ile
giren mK, mL, kütleli
K, L parçacıklarının
v
izlediği yörüngeler K
şekildeki gibidir.
1
åB
RK
2v
L
RL
åB
O2
Parçacıkların yük miktarları eşit olduğuna göre,
oranı kaçtır?
işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Test 15 CA
1.B
2.A
C) I ve II
E) I, II ve II
3.C
4.C
5.B
6.D
7.C
8.C
9.C
10.D
11.C
12.E
11. SINIF
Sayısal
FİZİK
1.
16
Manyetizma2
Sayfa düzlemine dik ve yeterince uzun K ve L tellerinden
i akımı geçmektedir.
d
K telinin O noktasında
i
oluşturduğu manyetik alan
şiddeti B olduğuna göre, O
noktasındaki bileşke man- K
yetik alan şiddeti kaç B dir?
(sin 30° =
, cos 30° =
A) ñ3
B) ñ2
4.
O
d
30°
i
30°
Aynı düzlemde bulunan sonsuz X
uzunluktaki X teli ile O merkezli Y
çembersel teli şekildeki gibi yer- 1
leştirilmiştir.
(π = 3 alınız.)
)
A) 1 yönünde, 3i
2.
D) 2
E) 0
N
R
Ö
K
M
L
5.
Buna göre, aynı yatay doğrultudaki K, L, M noktalarından hangilerinde bileşke manyetik alan sıfır olabilir?
: Dýþarý,
A) Yalnız K
:Ýçeri )
B) Yalnız L
D) K ya da L
3.
Üzerlerinden i1 ve i2 akımlarının
geçtiği yeterince uzun düz tellerin
şekildeki K noktasında meydana
getirdiği bileşke manyetik alan sıfırdır.
Buna göre,
oranı nedir?
i
R
İ
T
B) 2 yönünde, 3i
D) 2 yönünde, 6i
Sayfa düzlemine dik X, Y tellerinden şekilde belirtilen yönlerde akım geçiyor.
(
d
O
C) 1 yönünde, 6i
E) 1 yönünde, i
K
E
Y
X
d
O noktasındaki bileşke manyetik alanın sıfır olabilmesi için, X 2
telinden geçen akım yönü ve değeri ne olmalıdır?
L
C) 1
Y
Aynı düzlemde bulunan sonsuz uzunluktaki K ve L tellerinden şekildeki yönlerde eşit
şiddette i akımları geçmektedir.
K
d
i
O
K telinin O noktasında
60°
oluşturduğu manyetik alan
ÂB olduğuna göre, O noktasındaki bileşke manyetik alan kaç ÂB dir?
C) Yalnız M
A) –2
B) 2
C) ñ3
d
L
i
D) –ñ3
E) 0
E) K ya da M
i1
6.
d1
K
d2
i2
Sayfa düzleminde bulunan X teli
ile sayfa düzlemine dik yerleştirilen
Y tellerinden sırasıyla i, 2i şiddetinde akımlar geçmektedir.
i
d
O
X telinden geçen akımın O noktasında meydana getirdiği manyetik alanın büyüklüğü B oldu
X
ğuna göre, aynı noktadaki bileşke magnetik alanın büyüklüğü kaç B dir?
A) ñ2
B) 2
C) 3
D) ñ5
d
2i
Y
E) 5
16
Manyetizma2
7.
Şekildeki O nokasından geçen
sayfa düzlemine dik yerleştirilen telden i akımı geçmektedir.
L
M
Aşağıdaki noktalardan hangi
ikisindeki manyetik alan vektörlerinin bileşkesinin değeri
diğer ikililerden farklıdır?
T
i
O
N
8.
B) LN
i
C) KS
i
r
i
Çembersel telin O merkezinde oluşan bileşke
manyetik alan değeri
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
E) PR
r
r
12.
X
II
III
B) B1 > B2 = B3
9.
K
E
3i
X
C) B2 = B3 > B1
d
Y
O
60°
4i
K
d
d
Y
Þekil II
Şekil I de sayfa düzlemine dik yerleştirilen X ve Y tellerinden sırasıyla 3i ve 4i lik akımlar geçmekteyken tellerin K
noktasında oluşturduğu manyetik alanın şiddeti B dir.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
E) B2 > B1 > B3
Şekildeki çembersel telin merkezindeki manyetik alanın şiddeti
aşağıdakilerden hangisi ile hesaplanabilir?
4i
K
d
Þekil I
Çemberlerin merkezinde oluşan bileşke manyetik alanlar sırasıyla B1, B2, B3 olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
D) B3 > B2 > B1
R
İ
T
3i
i
Özdeş teller bükülerek Şekil I, II, III teki r yarıçaplı çembersel şekiller elde edilmiştir.
A) B1 = B2 = B3
i
120°
R
D) TR
i
I
O
i
(k: sbt, r: yarıçap, π: sbt
ve düz tellerin magnetik
etkisi önemsenmiyor.)
S
P
A) KM
11.
K
Y teli, Şekil II deki gibi sayfa düzlemine paralel hale getirilirse tellerin noktasında oluşturduğu manyetik alanın şiddeti kaç B olur?
A) 0
B) 1
C) 3
D) 5
E) 7
i
13.
X
d1
O
2i
d1
i
Y
d2
4i
10.
Şekildeki çemberlerden geçen
akımların O merkez noktasında oluşturdukları bileşke manyetik alanın sıfır olması için iı
akımı kaç i olmalıdır?
i
Z
Sayfa düzleminde bulunan X, Y, Z tellerinden şekilde belirtilen yönlerde sırasıyla 2i, i, 4i şiddetinde akım geçiyor.
iý
i
O
r
r
r
Bu akımların O noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan sıfır olduğuna göre,
oranı kaçtır?
(Teller birbirine değmiyor.)
Test 16 CA
1.A
2.E
3.D
4.C
5.E
6.D
7.E
8.C
9.E
10.D
11.A
12.D
13.B
11. SINIF
Sayısal
FİZİK
1.
Düzgün ÂB manyetik alanı
içinde v, 2v hızları ile hareket
eden K, L tellerinin uçları
arasında oluşan potansiyel
farklar sırasıyla εK, εL dir.
Buna göre,
tır?
åB
K
5l
37° v
4.
3l
L
oranı kaç-
2v
3.
d
O
C) 4
1
q
K
åB
w
w
L
D) 5
v2
åB
R
İ
T
5.
Düzgün ÂB manyetik
alanı içinde bulunan X
iletkeni bir ucu etrafında düzgün dairesel
hareket yaptırılırken, Y
de v sabit hızı ile çekiliyor.
åB
X
v
2l
l
Y
v
X ve Y nin uçları arasında oluşan indüksiyon emk leri
sırasıyla εX, εY olduğuna göre,
oranı kaçtır?
E) 6
åB
åB
R
v1
oranı kaç-
K
E
N
R
Ö
d
OL noktaları arasında oluşan
potansiyel farkı V olduğuna
göre, KL noktaları arasında
oluşan potansiyel fark kaç V
dir?
B) 3
åB
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
Düzgün ÂB manyetik alanı içinde bulunan teller, O noktası
etrafında ω açısal hızları ile şekildeki gibi döndürülüyorlar.
A) 2
Düzgün ÂB manyetik alanı
içinde bulunan iki tel, v1 ve
v2 hızları ile hareket ederken
tellerin uçları arasındaki
potansiyel farkları birbirine
eşit oluyor.
Buna göre,
tır?
(sin 37° = 0,6 ; cos 37° = 0,8)
2.
17
İndüksiyon
v
1
l
R
2v
2v
l
2
2
Þekil I
Þekil II
6.
Düzgün ÂB manyetik alanı
içinde v hızları ile çekilen K,
L, M, N iletken çerçevelerinin
hangilerinde
indüksiyon
akımı oluşur?
Buna göre, Şekil II deki R direnci üzerinden hangi
yönde kaç i akımı geçer?
B) 2 yönünde 2i
D) 2 yönünde 4i
C) 1 yönünde 4i
E) Akım geçmez
åB
N
K
v
Şekil I deki düzenekte R direnci üzerinden 1 yönünde i
akımı geçiyor.
A) 1 yönünde 2i
v
v
L
M
v
A) K ve L
B) M ve N
D) K, M ve N
C) K, L ve N
E) L, M ve N
17
İndüksiyon
7.
Düzgün ve eşit büyüklükteki
manyetik alanlar içindeki KLM
çubuğunun KL kısmı içe doğru,
LM kısmı dışa doğru olan magnetik alanlarda ok yönünde v
hızı ile çekiliyor.
v
L
8.
B) 12
C) 26
K ve L iletken telleri düzgün ÂB manyetik alanı
içinde O1 ve O2 merkezleri etrafında ω ve 2ω
açısal hızlarıyla döndürülüyorlar.
åB
M
KL noktaları arasındaki potansiyel farkı 18 Volt olduğuna göre, KM noktaları arasındaki
potansiyel farkı kaç Volt tur?
A) 6
Düzgün ÂB manyetik alanı
içinde O noktası etrafında
sabit ω açısal hızları ile döndürülen K ve L çubuklarından K nin uçları arasında
oluşan potansiyel farkı V dir.
11.
åB
K
A) 1
E) 42
w
2w
L
2l
l
O1
B) 2
w
O2
R
İ
T
M
2l
30°
B) εK = εL < εM
N
R
Ö
Buna göre,
w
L
d
K
d
O
Körfez Yayınları
D) εL > εK > εM
10.
v
v
l
K
E
A) εK = εL = εM
d
E) εM > εL > εK
v
åB
M
d
L
d
K
d
O
oranı kaçtır?
K ve L telleri düzgün ÂB manyetik alanı içinde sabit vK, vL
hızlarıyla şekildeki gibi çekildiklerinde K ve L nin uçları arasında oluşan indüksiyon emk leri
sırasıyla εK, εL oluyor.
A) K noktasında
Düzgün ÂB manyetik alanı içindeki iletken X, Y tellerinin K ve L
uçlarının (+) yükle
yüklenmesi için
hangi yönde çekilmeleri gereklidir?
14.
3l
vK 30°
L
vL
2l
oranı kaçtır?
(sin 30° = 0,5)
1.B
1.B
2.D
3.A
4.B
2.D
3.A
4.B
5.A
5.A
6.B
6.B
B) KL arasında
D) LM arasında
åB
K
olduğuna göre,
Test 17 CA
v
C) εK = εL > εM
Düzgün ÂB manyetik alanı
içerisinde O noktası etrafında v hızıyla döndürülen
çubuğun hangi nokta ya da
noktalar arasında biriken
yük sıfırdır?
13.
åB
L
K
(sin 30° = 0,5)
M
r
l
Buna göre, εK, εL, εM arasındaki ilişki nedir?
åB
r
E) 7
lerinin büyüklüğü sırasıyla εK, εL olduğuna göre,
Düzgün ÂB manyetik alanı
içinde O noktası etrafında ω
açısal hızı ile döndürülen eşit
bölmeli çubuğun LM noktaları
arasında oluşan potansiyel
farkı ε1, KM noktaları arasında oluşan potansiyel farkı ε2
dir.
r
D) 5
K, L tellerinin uçları arasında oluşan indüksiyon emk
oranı kaçtır?
9.
w
L
C) 3
Düzgün ÂB manyetik
alanı içinde v hızları ile
şekildeki gibi çekilen
K, L, M iletken çubuklarının uçları arasında
oluşan potansiyel farkları sırasıyla εK, εL, εM
dir.
12.
K
K r
O
Buna göre, L nin uçları
arasında oluşan potansiyel farkı kaç V dir?
D) 30
åB
åB
7.A
7.A
X
Y
A)
1
4
B)
4
4
C)
2
3
D)
2
4
E)
1
3
8.D
8.D
9.B
9.B
åB
K
X
3
L
Y
2
1
4
10.E
10.E
C) L noktasında
E) M noktasında
11.E
11.E
12.B
12.B
13.D
13.D
14.E
14.E
11. SINIF
Sayısal
FİZİK
1.
18
Fotoelektrik Olay1
Bir fotosel devresinde
akım- gerilim grafiği şekildeki gibidir.
4.
i (Amper)
Buna göre,
V (Volt)
–5
0
Yüzeye gönderilen ışığın enerjisi 8 eV olduğuna göre,
metalin eşik enerjisi kaç eV dir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Üretece bağlı olmayan bir fotoselde, anot-katot levhaları
arası uzaklık artırıldığında devredeki akımın değişmediği
gözleniyor.
I.
Işık şiddeti artırılmıştır.
II.
Işığın dalga boyu azaltılmıştır.
III.
Katot yüzeyi küçültülmüştür.
R
İ
T
yargılarından hangileri doğru olabilir?
E) 5
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ya da II
2.
Şekildeki fotoelektrik devreye
tek renkli ışık düşürülmektedir.
Devrede dolaşan akımı artırmak için,
S
N
R
Ö
I. S levha alanını artırmak
– +
II. V gerilimini artırmak
V
III. Işığın şiddetini azaltmak
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?
(V; Doyma geriliminden küçüktür.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ya da III
3.
Bir fotosele gönderilen ışığın oluşturduğu fotoelektrik
akımının gerilime bağlı
değişim grafiği şekildeki
gibidir.
VK kesme potansiyelinin VK
VKı yapılmak istenirse,
5.
Akým
Gerilim
VK
0
Eşik frekansları sırasıyla ν0,
2ν0 olan K, L fotosellerine
frekansı 4ν0 olan ışık düşürülüyor.
6.
EK
EL
A)
3
1
B)
1
2
C)
2
1
D)
1,5
2
E)
3
2
Bir alkali metalden sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisinin
ışığın frekansına bağlı
grafiği şekildeki gibidir.
0
K
L
Frekans
n0
2n0
E
Kinetik Enerji
E
0
n0
n
Frekans
Buna göre,
Eb
I.
I. Fotoselin katodunu değiştirmek
Enerji
K nin eşik enerjisi E olduğuna göre, ışığının K ve L
den söktüğü fotoelektronların kinetik enerjileri EK ve
EL kaç E dir?
C) I ya da II
E) I ya da II ya da III
E) I ya da II ya da III
K
E
ýþýk
C) Yalnız III
II.
II. Işık şiddetini azaltmak
III. Işığın dalgaboyunu artırmak
III.
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ya da II
hangileri planck sabitine eşittir?
C) Yalnız III
E) I ya da III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
18
Fotoelektrik Olay1
7.
11.
Elektronlarının bağlanma enerjisi 2,5.10-19 J olan bir metal
s-1
yüzey, frekansı
8.
olan ışınlarla aydınlatılıyor.
Bir metal üzerine 5 eV luk enerjiye sahip fotonlar gönderiliyor.
Buna göre, yüzeyden sökülen fotoelektronların kinetik
enerjisi kaç 10-19 Joule dür? (h = 6,6.10-34 J.s)
Metalin bağlanma enerjisi 3 eV olduğuna göre, metalden sökülen elektronları durdurabilmek için uygulanması gereken kesme gerilimi kaç V tur?
A) 4,8
A) 2
B) 3,6
C) 3,2
Şekildeki grafik bir fotoelektrik
deneyinde kullanılan fotonların frekansına bağlı olarak
kopan elektronların maksimum kinetik enerjilerini göstermektedir.
D) 2,3
E) 1,2
Kinetik enerji
12.
X
Y
Frekans
0
n1
n2
n
–E
Buna göre,
2
II.
2
III.
yargılarından hangileri doğrudur?
N
R
Ö
(wien sabiti = 3.106 nmK)
Bir fotosele düşürülen X,
Y, Z ışınlarının oluşturdukları fotoelektrik akım şiddetleri ile kesme potansiyelleri tablodaki gibidir.
X
Y
Z
D) 103
Akım
şiddeti
i
2i
4i
8
B) Yalnız II
13.
E) II ya da III
Bir fotosele gönderilen K ve L
ışınlarının oluşturduğu akımın gerilime bağlı grafikleri
şekildeki gibidir.
E) 104
A) νK = νL
Gerilim
0
C) νK = νL
ΦK < ΦL
ΦK < ΦL
D) νK > νL
ΦK = ΦL
Kesme
potansiyeli
V
2V
V
14.
L
K
B) νK > νL
ΦK > ΦL
Akým
imax
Buna göre, ışınların νK, νL
frekansları ile ΦK, ΦL ışık
akıları
arasındaki ilişki
nedir?
Buna göre,
E) νK < νL
ΦK = ΦL
K noktasal ışık kaynağından katoda tek renkli ışık gönderiliyor. Bu
durumda ampermetreden geçen
akım i oluyor.
K
X
i akımını artırmak için,
I. Y ile Z nin ışık akıları eşittir.
I. K noktasal ışık kaynağını katota yaklaştırmak
II. X ile Z fotonlarının enerjileri eşittir.
B) Yalnız II
D) I ve II
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
C) Yalnız III
A) Yalnız I
E) II ve III
B) Yalnız II
D) II veya III
1.C
2.C
3.E
A
III. Farklı renkte ışık veren kaynak kullanmak
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
d
II. Katot-anot arasındaki mesafeyi (d) azaltmak
III. Z nin frekansı en büyüktür.
Test 18 CA
C) Yalnız III
D) I ya da II
Sıcaklığı 27 °C olan bir cisimden salınan ışımanın en
büyük dalga boyu kaç nm dir?
C) 102
4
K
E
E) II ve III
L nin eşik enerjisi (eV)
6
4
C) Yalnız III
Körfez Yayınları
B) Yalnız II
D) I ve III
10.
I.
A) Yalnız I
B) 10
E) 8
R
İ
T
K nin eşik enerjisi (eV)
III. ν frekanslı ışık düşürüldüğünde X ten çıkan fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi Y ninkinden büyük
olur.
A) 1
D) 5
Bir fotoelektrik olayında E enerjili fotonlar K metaline
düşürüldüğünde sökülen elektronların maksimum kinetik
enerjileri 8 eV oluyor. Bir başka fotoelektirk olayında 2E
enerjili fotonlar L metaline düşürüldüğünde sökülen elektronların maksimum kinetik enerjileri 16 eV oluyor.
II. Y metalinin eşik dalgaboyu X inkinin yarısıdır.
A) Yalnız I
C) 4
Buna göre, K, L metallerinin eşik enerjileri aşağıdakilerden hangileri olabilir?
I. X metalinin eşik enerjisi Y –2E
ninkinin iki katıdır.
9.
B) 3
4.D
5.E
6.C
7.D
8.E
9.E
10.B
C) I veya III
E) I veya II veya III
11.A
12.E
13.D
14.E
11. SINIF
Sayısal
FİZİK
1.
19
Fotoelektrik Olay2
Fotoelektrik olayda kaynağın
ışık şiddeti sabit tutularak fotonların enerjisi artırıldığında;
4.
Iþýk
I. Kopan fotoelektron sayısı
II. Fotoelektronların kinetik enerjisi
A
Bir fotoelektrik deneyinde
katottan sökülen elektronların maksimum kinetik enerjilerinin gönderilen ışığın frekansına bağlı grafiği şekildeki gibidir.
niceliklerinden hangileri artar?
D) II ve III
2.
Frekans
3f
f
R
İ
T
(İlk durumda fotonların enerjisi eşik enerjisinden büyüktür.)
B) I ve II
0
Katota 3f frekanslı fotonlar gönderildiğinde oluşan fotoelektronların maksimum kinetik enerjileri, eşik enerjisinin kaç katı olur?
III. Ampermetrenin gösterdiği değer
A) Yalnız I
Emax
C) I ve III
E) I, II ve III
K
E
Sodyum, gümüş ve altın
Emax
metallerine foton gönderilSodyum Gümüþ Altýn
diğinde sökülen fotoelektronların kinetik enerjilerinin fotonun frekansına gö- 0
Frekans
re grafikleri şekildeki gibidir.
N
R
Ö
Buna göre,
I. Eşik enerjisi en yüksek olan altın metalidir.
5.
Bir fotoelektrik deneyinde kullanılan katot metalin eşik
dalga boyu 6200°A dur.
Katota 3100°A dalga boylu ışınlar gönderildiğinde
kesme potansiyel farkı kaç volt olur?
(h.c = 12400 eV.A°)
II. Bu metallere eşit enerjili fotonlar gönderildiğinde altın
levhadan sökülen fotoelektronların kinetik enerjisi daha
büyük olur.
III. Fotoelektrik akımın en yüksek olması için katot olarak
altın metali kullanılmalıdır.
6.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
Buna göre, lambanın gücü kaç wattır?
C) Yalnız III
(hc = 12400 eV A° ; 1 eV= 1,6.10–19 J)
E) I ve III
Şekildeki fotoelektrik deneyinde
ampermetre i değerini göstermektedir.
A) 20
B) 32
C) 40
D) 48
E) 60
Iþýk
Buna göre,
A
I. Kaynağın ışık şiddetini artırmak
Verimi % 80 olan bir lamba dalga boyu 6200 A° olan fotonlardan saniyede 1020 tane yaymaktadır.
– +
7.
Bir fotoelektrik olayda fotoelektronun kesme potansiyeli,
I. Gelen ışığın dalga boyu ile doğru orantılıdır.
II. Anot yüzey alanını artırmak
II. Gelen ışığın şiddetiyle doğru orantılıdır.
III. Üretecin gerilimini arttırmak
III. Katodun bağlanma enerjisi ile ters orantılıdır.
işlemlerinden hangileri yapılırsa i değeri kesinlikle
artar?
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I veya II
C) Yalnız III
E) I veya III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
19
Fotoelektrik Olay2
8.
12.
Eşik enerjisi 5,4 eV olan metale 12,6 eV enerjili fotonlar
gönderilerek elektronlar sökülüyor.
Buna göre, sökülen elektronların maksimum hızı kaç
m/s dir?
(m =
A)
9.
9.10–31 kg
1.105
B)
, 1 eV =
2.105
Buna göre, EK, ES, EM arasındaki ilişki nedir?
1,6.10–19 J)
C)
4.105
A) EK>ES>EM
D)
8.105
E)
16.105
13.
(Wien sabiti = 2,898.106 nm.K)
B) 50
D) 100
E) EM=ES=EK
Kütlesi m olan bir parçacık 0,8c hızı ile haraket ederken bu parçacığa eşlik eden dalgaların de Broglie dalgaboyunu veren ifade nedir?
R
İ
T
E) 125
K
E
Akým þiddeti
14.
K
M
Gerilim
0
Katot
Körfez Yayınları
N
R
Ö
L
Aynı fotesele düşürülen K, L, M ışınlarının oluşturduğu akımın gerilime bağlı grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre,
I. K ve L ışınları aynı renklidir.
ýþýk
Anot
A
– +
Vdoyma
Şekildeki fotosel devresine ışık düşürülerek fotolektrik akım
elde edilmiştir.
II. L nin ışık şiddeti M ninkine eşittir.
Ampermetrenin daha büyük akım değerini göstermesi
için aşağıdakilerden hangisi artırılmalıdır?
III. K nin enerjisi M ninkinden büyüktür.
A) Işığın akısı
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Fotonların enerjisi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
11.
C) EM>EK>ES
(h : Planck sabiti, c : Işık hızı)
C) 75
10.
B) ES>EK>EM
D) EM>ES>EK
Yüzey sıcaklığı 28980 K olan bir yıldızın en yoğun ışınımın gerçekleştirdiği dalga boyu kaç nm dir?
A) 25
Bir fotosele kırmızı, sarı ve mavi renkli ışınlar ayrı ayrı düşürüldüğünde bu ışınların kopardığı elektronların kinetik
enerjileri sırasıyla EK, ES, EM oluyor.
C) Anot yüzeyi
C) Yalnız III
D) Anot katot arası uzaklık
E) I, II ve III
E) Potansiyel farkı
Bir fotosele f frekanslı fotonlar gönderildiğinde kopan elektronların maksimum kinetik enerjileri E oluyor.
15.
Bir fotoelektrik deneyinde katota gönderilen ışığın
rengi değiştirilirse;
Buna göre, aynı fotosele 2f frekanslı fotonlar gönderildiğinde kopan elektronların maksimum kinetik enerjileri için ne söylenebilir?
II. Katodun bağlanma enerjisi
A) E den küçük
III. Fotoelektronların anoda çarpma hızı
B) E
D) 2E
I. Kesme potansiyeli
C) E - 2E arası
E) 2E den büyük
niceliklerinden hangileri değişmez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Test 19 CA
1.D
2.A
3.A
4.D
5.B
6.C
7.C
8.E
9.D
10.E
11.E
C) I ve II
E) I, II ve III
12.D
13.E
14.A
15.B
11. SINIF
Sayısal
FİZİK
1.
20
Atom Modelleri
Bohr atom modeline göre hidrojen atomunun 1.
5.
Şekilde H atomunun enerji
yörüngesinde dolanan elektrona eşlik eden de Broglie
düzeyleri verilmiştir. Elektron-
dalgaboyu λ1, 2. yörüngedeki λ2 olduğuna göre,
larla bombardıman edilen 13,06
temel haldeki atomun açısal
oranı kaçtır?
momentumu
kadar değişi-
13,6
Enerji (eV)
Ýyonlaþma
12,75
n=5
n=4
12,09
n=3
10,2
n=2
yor.
0
Buna göre, gönderilen elektronların enerjisi,
R
İ
T
I. 12,09 eV
II. 12,75 eV
2.
H+1 ve Li+2 atomlarından Hidrojenin n = 2 seviyede, Lityumun ise n = 3 seviyede dolanan elektronlarının yörünge
yarıçapları sırasıyla rH ve rLi dir.
Buna göre,
III. 11,09 eV
değerlerinden hangileri olabilir?
K
E
A) Yalnız I
oranı kaçtır?
D) I ve II
(ZH = 1 ; ZLi = 3)
3.
N
R
Ö
Hayali bir X atomuna ait enerji
E (eV)
temel hal grafiği şekildeki gibiÝyonlaþma
14,0
dir.
Uyarılmış atomdan salınan
şekildeki geçişlere ait fotonların frekansları f1, f2, f3 olduğuna göre, bunlar arasındaki
ilişki nedir?
A) f1 > f3 > f2
8,4
5,6
2,4
0
B) f1 > f2 > f3
D) f3 > f1 > f2
f1
6.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
İyonlaşma enerjisi 13,6 eV olan hidrojen atomları üzerine
enerjisi EX = 13 eV, EY = 14 eV ve EZ = 15 eV olan X, Y,
Z fotonları gönderiliyor.
I. X fotonu elektron koparamaz.
II. Y nin kopardığı elektrona eşlik eden de Broglie dalgabo-yu Z ninkinden büyüktür.
III. Y nin kopardığı elektronun momentumu Z ninkinden
büyüktür.
f2
f3
yargılarından hangileri doğrudur?
Temel hal
A) Yalnız I
C) f3 > f2 > f1
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
E) f2 > f1 > f3
Temel haldeki hidrojen atomu fotonlarla uyarılıyor. Atom
temel hale dönerken en fazla 6 farklı enerjide ışıma yapıyor.
Buna göre, atomun açısal momentumu kaç
değişmiştir?
(h : Plack sabiti)
B) Yalnız II
Buna göre,
7.
4.
n=1
Temel hal
kadar
Civa atomunun enerji seviyelerinden bazıları şekildeki gibidir. Civa atomuna gönderilen elektron 1,16 eV
enerji ile dışarı çıkmaktadır.
Civa atomunun elektronu
temel hale dönerken sırasıyla Hβ ve Lα ışımaları yapmaktadır.
10,4
8,84
6,67
4,86
Enerji (eV)
Ýyonlaþma
n=4
n=3
Hb
n=2
La
0
Temel hal
n=1
Buna göre, civa atomuna
gönderilen elektronun enerjisi kaç eV dur?
A) 5,14
B) 7,83
C) 8,84
D) 9,16
E) 10
20
Atom Modelleri
8.
11.
Bir atomun farklı yörüngelerinde dolanan K ve P elektronlarının toplam enerjileri sırasıyla EK, EP açısal momentumları da LK, LP dir.
olduğuna göre,
Bazı enerji seviyeleri verilen hayali
Enerji (eV)
Ýyonlaþma
bir atomun yaptığı ışımalar şekildeki
gibidir.
7
K
Buna göre, bu ışımalardan hangi- 6
sinde yayınlanan fotonun frekansı 4
en küçüktür?
oranı kaçtır?
M
0
A) K
12.
Hidrojen atomunun enerji seviyelerinden bazıları şekildeki
gibidir.
Enerji düzeyi (eV)
Ýyonlaþma
13,6
13,06
Taban enerji durumundaki 12,75
hidrojen atomları,
12,10
I. 12,10 eV enerjili fotonlarla
0
Temel Enerji
I. LX = LZ > LY
N
R
Ö
hangileri ile bombardıman
edildiğinde uyarabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
10.
C) Yalnız III
E) I ve III
Enerji seviyeleri şekildeki gibi
Enerji (eV)
olan X atomlarına birer tane 7
Ýyonlaþma
eV enerjili elektron ve 8 eV 12
enerjili foton gönderiliyor.
6,7
3
0
n=1
A) 1
B) 2
Taban durumu
C) 3
D) 4
D) N
Enerji düzeyi (eV)
Ýyonlaþma
13,6
13,06
12,75
12,09
10,20
Y
2.B
3.B
4.C
n=2
Z
0
n=1
Temel Enerji
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
13.
C) I ve II
E) II ve III
Uyarılmış bir hidrojen atomu, Lyman serisinin β ışımasını yaparsa açısal momentumu ne kadar değişir?
(h : Plack sabiti)
14.
Hidrojen atomunun bazı
Enerji (eV)
enerji düzeyleri şekildeki
Ýyonlaþma
13,60
gibidir.
13,06
Buna göre, n = 5 düzeyine 12,75
uyarılmış hidrojen atomla- 12,09
rında en çok kaç farklı 10,20
çizgi görülebilir?
E) 6
5.D
n=3
ilişkilerinden hangileri doğrudur?
A) 4
1.B
n=5
n=4
X
6.C
7.E
8.D
B) 7
9.A
10.B
taban durumu
C) 9
11.D
n=5
n=4
n=3
n=2
0
Test 20 CA
E) P
n=5
n=4
n=3
n=2
Buna göre, en fazla kaç tane 6,6
4,5
X atomu uyarılabilir?
II. λY > λX > λZ
III. λY > λX = λZ
Temel Enerji
R
İ
T
Uyarılmış hidrojen atomu temel hale dönerken
yaptığı ışımaların üç
tanesi (X, Y, Z ışımaları)
şekildeki gibidir. Işıma
sırasında açısal momentum
değişimleri
sırasıyla LX, LY, LZ dalgaboyları da λX, λY, λZ
dir.
Buna göre,
II. 13 eV enerjili fotonlarla
III. 10 eV enerjili elektronlarla
C) M
K
E
10,20
Körfez Yayınları
9.
B) L
N P
L
D) 10
12.C
13.B
n=1
E) 12
14.D
11. SINIF
Sayısal
FİZİK
Ses
1.
4.
Dağlık bir arazide avlanmakta olan bir avcı tüfeğini
ateşledikten 4 saniye sonra tekrar sesi duymaktadır.
Buna göre, avcının dağa olan uzaklığı kaç metredir?
21
Bir ses kaynağından çıkan sesin diğer kaynakları etkileyerek onlarda ses oluşturmasına ne ad verilir?
A) Tını
(Sesin havadaki hızı 340 m/s dir.)
A) 170
2.
B) 340
D) Rezonans
D) 680
Desibel
D) Akım
Amper
E) Dalga boyu
Newton
5.
Gergin bir telde oluşturulan sesin frekansı;
I. Telin kesitine
N
R
Ö
Saniye
C) Ses şiddeti
E) Şiddet
R
İ
T
K
E
Hertz
B) Periyot
C) Yansıma
E) 850
Aşağıdaki birim eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Frekans
3.
C) 510
B) Frekans
I. Yarasaların yönlerini tayin etmesi
II. Şimşek çaktığında ışığın görüldükten sonra sesin
duyulması
II. Telin uzunluğuna
III. Telin cinsine
tel
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
6.
C) I ve III
E) I, II ve III
Bir kaynaktan çıkan sesin;
I. Frekansı
II. Tınısı
III. Aynı parça çalındığında keman ve piyano seslerinin
farklı algılanması
III. Hızı
Yukarıdaki olaylar sesin hangi özelliği ile ilgilidir?
niceliklerinden hangileri kaynağa bağlıdır?
I
II
III
A) Yansıma
Hız
Frekans
B) Tını
Hız
Şiddet
C) Yansıma
Hız
Tını
D) Şiddet
Frekans
Tını
E) Tını
Tını
Frekans
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
21
Ses
7.
I. Uçak radarlarının çalışma prensibi
11.
II. Kadın sesi ile erkek sesini ayırt etme
III. Sesin hangi kaynaktan geldiğini ayırt etme
Yukarıda verilen olaylar sesin hangi özellikleri ile ilgilidir?
II
I
III
A) Yansıma
Frekans
Tını
B) Tını
Frekans
Hız
C) Hız
Şiddet
Tını
D) Hız
Frekans
Şiddet
E) Yansıma
Hız
Frekans
Şekil I, II ve III deki ortamlarda aynı anda bir ses oluşturulduğunda önce II tavşanı, sonra I tavşanı daha
sonra da III tavşanı kaçmaktadır.
Buna göre, X , Y, Z ortamları aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
Y
X
8.
hava
su
demir
9.
B) Yankı
D) Şiddet
C) Gaz
Sıvı
D) Sıvı
Katı
Katı
Gaz
Sıvı
I. Frekans artarsa ses kalınlaşır.
II. Çok yüksek sesli ortamlarda kulağımızı kapatıp
ağzımızı açmalıyız.
III. İnce ses ile kalın sesi ayıran özelliğe sesin frekansı
denir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Hız
C) Yalnız III
E) II ve III
E) Rezonans
13. Aynı parçayı çalan keman ile sazın sesini ayırt et-
bilim adamı ses dalgalarını gönderdikten 4 saniye sonra
ses dalgalarını tekrar duyuyor.
memize yarayan sesin özelliğine ne ad verilir?
A) Tını
Ses dalgalarının sudaki hızı 1460 m/s olduğuna
göre, deniz derinliği kaç metredir?
A) 1460
B) 2190
D) 4380
1.D
R
İ
T
Gaz
12. Sesle ilgili olarak,
10. Deniz derinliğini ses dalgaları ile ölçmek isteyen bir
Test 21 CA
Katı
Körfez Yayınları
E) vh=vs=vd
Yukarıdaki olay sesin hangi özelliğini ifade etmektedir?
A) Tını
Sıvı
C) vs>vh>vd
N
R
Ö
D) vh>vd>vs
B) Katı
Katı
K
E
Buna göre vs, vh, vd arasındaki ilişki nedir?
B) vd>vs>vh
Gaz
E) Gaz
Hava, su, demir ortamlarında oluşturulan ses dalgalarının
bu ortamlardaki hızları sırasıyla vh, vs, vd dir.
A) vh>vs>vd
A) Sıvı
Z
B) Frekans
D) Rezonans
C) Şiddet
E) Yankı
C) 2920
E) 5840
2.E
3.C
4.D
5.E
6.C
7.A
8.B
9.B
10.C
11.D
12.E
13.A
11. SINIF
Sayısal
FİZİK
1.
22
Gölge
Noktasal iki kaynak ve
saydam olmayan küresel
cisim, bir perde önüne
şekildeki gibi konulmuştur.
4.
Perde
Noktasal Iþýk
Kaynaðý
Z
Z
Z
Buna göre, perdede
oluşacak gölge aşağıdakilerden hangisine benzer?
(
: Tam gölge,
A)
y
x
Saydam olmayan küresel cismin perdedeki gölgesi şekildeki gibi olup x ve y uzunlukları eşittir.
: Yarý gölge)
B)
C)
D)
E)
R
İ
T
Buna göre, x uzaklığı 2 katına, y uzaklığı da 6 katına
çıkartılırsa, tam gölgenin çapı hakkında ne söylenebilir?
A) 2 katına çıkar
B) 3 katına çıkar
D) Yarıya iner
2.
Noktasal Iþýk
Kaynaðý
5.
r
N
R
Ö
y
x
K
C) 3 te birine iner
E) Değişmez
K
E
Perde
Cisim
Z
Perde
Cisim
Perde
L
Şekildeki saydam olmayan r yarıçaplı küresel cismin, perde üzerinde oluşan tam gölgesi şekildeki gibidir.
Noktasal K, L ışık kaynakları ile özdeş iki top, bir perde
önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
Buna göre,
Buna göre, perdede oluşan gölge aşağıdakilerden
hangisine benzer?
r ; levhanın yarıçapı
x ; kaynak ile levha arası uzaklık
(
: Tam gölge,
A)
y ; levha ile perde arasındaki uzaklık
: Yarý gölge)
B)
C)
D)
E)
niceliklerinden hangisinin artması, tam gölgenin alanını artırır?
A) Yalnız r
B) Yalnız y
D) x ve y
C) Yalnız x
E) r ve y
3.
delik
6.
Perde
Z
x
4m
y
Şekildeki karanlık kutu deneyinde, mumun kutudaki
görüntüsü ters ve 2 kat büyük olduğuna göre, x ve y
uzaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A) x = 2y
B) y = 2x
C) y = 4x
D) x = 4y
E) x = y
r
Z
2m
x
Noktasal iki ışık kaynağı ile saydam olmayan küresel cismin gölgesi perde üzerine şekildeki gibi düşürülmüştür.
Perdede oluşan yarı gölgenin alanının, tam gölgenin
alanına oranı 3 olduğuna göre, x mesafesi kaç m dir?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 12
E) 16
22
Gölge
7.
2
Ay
Güneþ
3
1
Þekil I
10.
4
x
5
Küresel
ýþýk
kaynaðý
C) 3
D) 4
x = y olduğuna göre, perdedeki yarı gölgenin alanının,
tam gölgenin alanına oranı kaçtır?
E) 5
A) 16
11.
8.
Saydam
olmayan
cisim
Yarı çapları eşit küresel ışık kaynağı ve küresel saydam olmayan cismin perde üzerinde oluşturduğu gölge şekildeki
gibidir.
Şekil I deki Güneş tutulması olayında, hangi noktadan
Güneş’e doğru bakan gözlemci, Şekil II deki görüntüyü
görür?
B) 2
r
r
Þekil II
A) 1
Perde
y
Perde
B) 15
C) 10
E) 2
R
İ
T
ýþýk
Küresel bir cisim karanlık bir
yerde paralel bir ışık
demetiyle şekildeki gibi aydınlatılıyor.
K
E
K
D) 8
G gözlemcisi küredeki aydınlanmayı nasıl görür?
N
R
Ö
Perdede oluşan gölge aşağıdakilerden hangisine benzer?
A)
9.
B)
C)
D)
E)
Körfez Yayınları
Bir perde önüne, noktasal ışık kaynağı ile özdeş iki top şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
A)
G
Küresel cisim
B)
C)
D)
E)
Bina
12.
P
5m
Test 22 CA
1.A
1.A
C) 30
2.E
2.E
D) 35
3.A
4.A
3.A
4.A
top
II. Işık kaynaklarını 2 yönünde hareket ettirmek
III. Işık kaynaklarını birbirine yaklaştırmak
işlemlerinden hangileri yapıldığında tam gölgenin alanı
küçülür?
Ağacın gölgesinin boyu 3 m olup en üst noktasının gölgesi P noktasına düştüğüne göre, binanın boyu kaç m
dir?
B) 25
Perde
I. Işık kaynaklarını 1 yönünde hareket ettirmek
3m
Bir binanın yanında bulunan şekildeki ağacın boyu 15 m
dir.
A) 20
Karanlık bir ortamda küresel
iki ışık kaynağı ile perde
arasına bir top konulduğunda perdede bir gölgelenme 2 Z 1
meydana gelmektedir.
Z
Buna göre,
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ya da III
E) 40
5.A
5.A
6.B
6.B
7.D
7.D
8.A
8.A
E) II ya da III
9.E
9.E
C) I ya da II
10.D
10.D
11.A
11.A
12.B
12.B
11. SINIF
Sayısal
FİZİK
23
Aydınlanma
1.
4.
Y
X
K
ZI
L
2I
4I
YK1
d
YK2
r
Z 2I
d
60°
2r
P
Şekildeki içi boş kürelerin merkezlerindeki K1 ve K2 kaynaklarının ışık şiddetleri 4Ι ve 2Ι dır.
Işık şiddetleri Ι olan K noktasal ışık kaynağının P noktası çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddeti E
olduğuna göre, toplam aydınlanma şiddeti kaç E dir?
X, Y kürelerinin yüzeylerindeki toplam ışık akıları
(cos 60° =
)
A)
B)
sırasıyla ΦX, ΦY olduğuna göre,
A)
B)
C)
D)
K
E
L
K
N
R
Ö
r
Z
60°
I
2r
5.
3.
B) 1
oranı kaçtır?
C)
D) 2
Z
E) 4
Normal
37°
K
Düzlemsel bir yüzeyde bulunan bir K noktasına, ışık akısı
400π lümen olan bir kaynaktan çıkan ışınlar, şekildeki gibi
gelmektedir.
K yüzeyine gelen ışık akısı ΦK, L yüzeyine gelen ışık
A)
I
D) 2
2m
I şiddetindeki ışık kaynağı şekildeki K ve L küresel yüzeylerini aydınlatmaktadır.
akısı ΦL olduğuna göre,
C) 1
E) 2
2.
30°
R
İ
T
oranı kaçtır?
Buna göre, K noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti
kaç lüks tür?
E)
(cos 37°= 0,8)
A) 10
B) 20
C) 25
D) 40
E) 50
6.
Noktasal I ışık kaynağının K ve L
I
Z
noktaları çevresinde yaptığı ay-
A
L
I
Z
4m
37°
K
dınlanma şiddetleri sırasıyla EK
ve EL olduğuna göre,
oranı K
kaçtır?
B
(Bölmeler eşit aralıklıdır ; sin 45°= cos 45° =
A) ñ2
B)
C) 4
D) 2
Işık şiddeti Ι olan noktasal ışık kaynağı A noktasında iken,
K noktası çevresinde yaptığı aydınlanma şiddeti 250 lüks
oluyor.
)
E) 2ñ2
Işık kaynağı B noktasına getirilirse, K noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti kaç lüks olur?
(cos 37°= 0,8)
A) 32
B) 64
C) 128
D) 256
E) 512
23
Aydınlanma
7.
I şiddetli noktasal ışık kaynağının A noktası çevresinde
oluşturduğu aydınlanma şiddeti E dir.
1
I1
I
; cos 30° =
A)
B) 1
A
Z
Levha 1 konumundan 2
numuna getirildiğinde, A
noktası çevresinde oluşan
aydınlanma şiddeti kaç E
olur?
(cos 60° =
11.
2
filtre
Z
I2
levha
A
60°
30°
Z
Şekildeki optik düzenekte Ι1 ışık kaynağı ile A noktası arasında, ışığın % 40 ını geçiren bir filtre konmuştur.
)
C) 2
D) 4
Ι1 ve Ι2 ışık kaynaklarının A noktası çevresinde oluş-
E) 8
turdukları aydınlanma şiddetleri eşit olduğuna göre,
oranı kaçtır?
8.
I2 = 2–3 cd
I1 = –3 cd
Z
C)
N
R
Ö
C) 9
D) 12
E) 18
3r
2r
I1
I2
Þekil-I
Þekil-II
D)
E)
R
İ
T
12.
6I
leke
2d
Z
Körfez Yayınları
9.
B)
K
E
)
B) 8ñ3
A)
r = 0,5 m
Çembersel yörünge üzerinde bulunan şekildeki I1 ve I2
ışık kaynaklarının O noktası çevresinde oluşturdukları
toplam aydınlanma şiddeti kaç lüks tür?
A) 4ñ3
)
Z
O
(cos 30° =
(cos 60° =
I
d
Z
60°
K
–2d
Z
Işık şiddetleri verilen noktasal ışık kaynakları ile oluşturulan bir fotometre deneyinde, kağıttaki leke görünmediğine göre, K ışık kaynağının ışık şiddeti kaç Ι dır?
(cos 60° =
)
A)
B) 1
C) 2
D) 4
E) 5
Şekildeki içi boş kürelerin merkezlerine I1 ve I2 şiddetinde
ışık kaynakları konulmuştur.
Kürelerin yüzeylerine düşen toplam ışık akıları arasında 3Φ1=4Φ2 bağıntısı olduğuna göre, yüzeylerdeki aydınlanma şiddetleri
A) 2
oranı kaçtır?
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
13.
E (lüks)
16
10.
4
I = 20 cd
d (m)
filtre
Z
Işığın % 20 sini soğuran bir filtrenin önündeki ışık kaynağının K noktası çevresinde oluşturduğu aydınlanma
şiddeti kaç lüks tür?
Test 23 CA
B) 2
1.E
1.E
C) 3
2.A
2.A
2
Bir ışık kaynağının düzlem üzerindeki bir nokta çevresinde
yaptığı aydınlanmanın, uzaklığa göre değişim grafiği şekildeki gibidir.
2m
A) 1
1
0
K
D) 4
3.B
4.D
3.B
4.D
Işınlar düzlem üzerine dik olarak düştüğüne göre, ışık
kaynağının şiddeti kaç candela dır?
A) 4
E) 5
5.B
5.B
6.C
6.C
7.A
7.A
8.E
8.E
B) 8
9.B
9.B
C) 16
10.D
10.D
D) 24
11.A
11.A
E) 32
12.C
12.C
13.C
13.C
11. SINIF
Sayısal
FİZİK
1.
Paralaksı 0,2 açı saniye olan bir yıldızın Güneş’e
uzaklığı kaç parsektir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
B) x ışınları
C) Kızıl ötesi ışık
D) Mor ötesi ışık
E) Radyo dalgaları
Yüzey sıcaklığı 14,5.104 K olan bir yıldızın en yoğun
ışınım gerçekleştirdiği dalgaboyu kaç nm dir?
(Wien sabiti : 2,9.106 nm.K)
A) 20
B) 36
Parlaklığı 3,5 kadir olan bir yıldızın parlaklığının gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3m.1
B) 3m.2
C) 3m.5
C) 54
5.
D) 5m.3
E) 5m.8
R
İ
T
K
E
Elektromanyetik spektrumda yer alan ışınımlardan
hangisinin enerjisi en büyüktür?
A) γ ışınları
3.
4.
E) 5
N
R
Ö
2.
24
Yıldızlardan Yıldızsılara
Yarıçapı 1.105 m, yüzey sıcaklığı 100 K olan bir yıldızın
ışınım gücü kaç Watt’tır?
(Stefan-Boltzman = 5.10–8 Watt/m2.K4, π = 3 alınız.)
A) 3.1011
B) 4.1011
D)
6.
6.1011
C) 5.1011
E)
7.1011
Işınım gücü 12.1020 Watt olan bir yıldızın Dünya’ya uzaklığı 1.1010 m dir.
Buna göre, yıldızın görünen parlaklığı kaç kadir’dir?
D) 72
E) 96
(π = 3 alınız.)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
24
Yıldızlardan Yıldızsılara
7.
11.
Güneş’e en yakın gezegen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merkür
B) Venüs
C) Mars
D) Jüpiter
Wien yasası yıldızların hangi özelliğini belirlemede kullanılır?
A) Uzaklık
E) Neptün
B) Sıcaklık
D) Yarıçap
8.
E) Özkütle
Yıldızların salt parlaklığı ölçülürken gözlemcinin yıldıza
olan uzaklığı kaç parsektir?
A) 5
B) 10
C) 50
D) 100
E) 500
12.
R
İ
T
Anakol yıldızlarından biri olan Güneş’in bundan sonraki ilk yaşam evresi aşağıdakilerden hangisidir?
K
E
A) Siyah cüce
B) Beyaz cüce
C) Kızıl dev
D) Koca yeni
E) Süpernova
N
R
Ö
Aşağıdakilerden hangisi yıldızların ölüm evrelerinden
biri değildir?
A) Siyah cüce
B) Beyaz cüce
D) Kızıl dev
10.
Körfez Yayınları
9.
C) Kütle
C) Koca yeni
E) Süpernova
13.
“Gökadaların uzaklıkları .........I..........
...........II......... olayı ile hesaplanır.”
I
A) Planck
II
Soğurma
(c = 3.105 km/s, H = 70 (km/s)/Mpc)
B) Wien
Yansıma
Test 24 CA
B) 0,14
1-E
1E
C) 0,21
2-A
2A
3-A
3A
D) 0,28
ve
Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için I ve II boşluklarına aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
Dünya’ya olan uzaklığı 600 Mpc olan bir yıldızın kızıla
kayma miktarı kaçtır?
A) 0,07
yasası
E) 0,36
4-C
5-D
6-A
4C
5D
6A
7-A
7A
C) Hubble
Doppler
D) Stefan-Boltzman
Doppler
E) Einstein
Özel görelilik
8-B
8B
9-D
9D
10-B
10B
11-B
11B
12-C
12C
13-C
13C
Download

TEST Üçgenler ve Üçgenlerde Ölçme