AKILCI İLAÇ KULLANIMI
POLİTİKAMIZ
Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasına göre akılcı
ilaç kullanımı “kişilerin klinik bulgularına ve
bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun
süre ve dozajda, en düşük fiyata ve kolayca
sağlayabilmeleri” dir.
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve
Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
sağlık hizmeti sunumunda akılcı ilaç kullanımında








Temel tedavi yaklaşımları öncelikli olarak
değerlendirilir,
Doğru tanıya dayanılır,
Hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun ilaç seçilir,
Bireysel özelliklerini karşılayan doz, doğru
yoldan, yeterli sürede verilir,
İlaç-İlaç ve İlaç-Gıda etkileşimleri multidisipliner
yaklaşımla değerlendirilir,
Yan etkiler ve hasta uyumu izlenerek tedavi
başarısı sürekli olarak değerlendirilir,
Planlanan tedavinin uygulanabilirliği ve farklı
yönlerdeki maliyeti dikkate alınır,
Öncelikle tüm sağlık çalışanlarına, hasta ve
hasta yakınlarına yönelik eğitim ve tanıtım
faaliyetleri düzenleyerek, farkındalık
oluşturulur.
İzlenilen akılcı ilaç yaklaşımlarıyla referans
hastane olmak hedeflenir.
Download

Akılcı İlaç Politikası için tıklayınız. - Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları