Genel Kimya 101 Laboratuarı
Deney 8: İnorganik Polimer
TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi
İnorganik Polimerler
•Slime(inorganik polimer) oldukça viskoz bir polimerdir. Polimer
ise monomer adli kimyasal yapıların uzun bir zincir şeklinde
birleşerek oluşturdukları yapıya denir.
•Polimerlerin özellikleri monomerlerden farklıdır. Genellikle daha
viskoz ve daha esnektirler.
•Monomerin tipine göre polimerin özelliği değişir.
•Sentetik ve doğal
polimerler:
Polimerlerin fiziksel özellikleri oldukça
değişendir.
Sentetik=kimyasal olarak
hazırlanabilen…
•Elastikiyet (elasticity): br polimerin
uzama ve bırakıldığında eski şeklini
alma kabiliyeti.
Doğal= DNA, proteinler…
•Elastomerlerin hareket kabiliyeti
oldukça yüksek olup aynı zamanda
elastiktirler, Elastikiyeti etkileyen bir
faktör monomerin çeşididir. Örn:
rubber(lastik)
Polivinil alkol, OH grupları
sayesinde boratlarla (inorganik)
kuvvetli hidrojen bağı yapabilirler
REAKTİF
Boratlar PVA zincirlerini birbirlerine bağlar. Bu bağlara çapraz
bağlar denir. Bu bağlar sayesinde, suda çözünebilen PVA
zincirleri arasında suyu emen ancak su içerisinde çözünmeyen 3
boyutlu yeni bir yapı meydana gelir.
Borat
Çapraz
Bağlayıc
ı
O H
H C
PVA
zinciri
H
H
O
O
B
H2C
H O
C H
CH2
C O H O O H O C
H
H
H
H
Borat
Çapraz
Bağlayıc
ı
PVA
zinciri
Download

Polimer Deney Sunumu - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi