Sıra
Öğrenci
Adı-Soyadı
No
Numarası
1
1105806039 Murat ALTUNTAŞ
Programı
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Onay
Durumu
KABUL
2
1135808022 Melis GÜLER
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
KABUL
3
1135808065 Eda ÇELİK
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
KABUL
4
2135858332 Osman Fırat KARAYİĞİT
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
KABUL
5
1085806100 Erhan KOCA
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
KABUL
6
1125806103 Çetin EREN
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
KABUL
7
2115806382 Rukiye Özgecan GÜLDAŞ
Bankacılık ve Sigortacılık İÖ Programı
KABUL
8
2135856346 Şeyma Nur AKBACI
Bankacılık ve Sigortacılık İÖ Programı
KABUL
9
2095807328 Fatih Evren YALÇIN
Dış Ticaret İÖ Programı
KABUL
10
1135807051 Gizem ERGÜN
Dış Ticaret Programı
KABUL
11
1125807052 Arzu UÇAR
Dış Ticaret Programı
KABUL
12
1115805109 Burak YÜKSEL
İşletme Yönetimi Programı
KABUL
13
1125808067 Sevgi URAS
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
14
1115806072T Tuğçe Gande KASAPOĞLU Bankacılık ve Sigortacılık Programı
RED
15
1135805054 Ferhat KUT
İşletme Yönetimi Programı
RED
16
1115806008 Beyza DUYAR
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
RED
RED
Download

Sıra No Öğrenci Numarası Adı-Soyadı Programı Onay Durumu 1