“
BİLGİSAYAR VE MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİ
İNSAN VE BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ VE ROBOT TEKNOLOJİSİ SEMPOZYUMU
(İBEROT 2014)
29.05.2014 PERŞEMBE
10:00
Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. H. Murat ÖZLER (İ.G.Ü. Rek. Yrd. ve Müh. ve Mim. Fakülte Dekanı)
“Madencilikte Robot Uygulamaları”
Prof. Dr. Burhan AYKAÇ (İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü)
Sayın Abdulkadir GAYRETLİ (Mütevelli Heyeti Başkanı)
10.30-11.30
1. Oturum
Robotik Teknolojisi
Oturum Başkanı: R.Murat DEMİRER
1. “Overview on Practical Applications of Autonomous Robotics ” Guenter HOMMEL
2. “Virtual Environments and Their Applications in Surgical Training ’’ Coşkun BAYRAK
11.30-11.45
Ara
11.45-12.45
2.Oturum
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
Oturum Başkanı: Coşkun BAYRAK
1. “İnsan Bilgisayar Etkileşiminde Olanaklar ve Arastirmalar: ODTÜ Örneği ” Kürşat ÇAĞILTAY
2. “İnsanlıktan İnsan-Robot Toplumlarına: Olanlar, Olabilecekler, Öngörümler“ Metin DEMİRALP
12.45-13.30
Öğle Yemeği
13.30-15.00 3.Oturum
Robot ve İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
Oturum Başkanı: Hasan TINMAZ
1. “Beyin Makine Arayüzleri ” H. Özcan GÜLÇÜR
2. “ İnsan Makine Etkileşiminin Disiplinler Arası ve Çok Disiplinli Ruhu ” Sevinç GÜLSEÇEN
3. “Bilişsel Robotlarda Deneyimsel Öğrenme ” Sanem SARIEL-TALAY
15.00-15.15
Ara
15.15-16.45
4.Oturum
Robot Teknolojisi ve Üç Boyutlu Baskı Teknolojileri
Oturum Başkanı: Metin DEMİRALP
1. “Telerobotik Cerrahi Sistemleri ” Uğur TÜMERDEM
2.
“Why 3D? ” Seyit Rıza TİĞREK
“
3. “İnsan Bilgisayar Etkileşiminde Nöral Akış Yollarının Anlaşılması ” R. Murat DEMİRER
16.45-17.00
Ara
17.00-18.15
5.Oturum
İnsan Bilgisayar Etkileşimi
Oturum Başkanı: Sevinç GÜLSEÇEN
1. “EyeTracking cihazı ve İnsan Bilgisayar Etkileşimi Uygulamaları ” Hasan TINMAZ , Serkan TANIŞ
18.15- 19.15
KOKTEYL
Download

bilgisayar ve mekatronik mühendisliği bölümleri insan ve bilgisayar