DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
Büyüme Teorileri
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans ( İktisat )
Dersin AKTS Kredisi
6
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
Güz
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Doç. Dr. Aykut LENGER
Öğretim Sistemi
Örgün Eğitim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı çağdaş büyüme kuramları ile endojen büyüme kuramlarını ve
bu konuda yapılmış amprik çalışmaları ele almaktır
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
1234-
Büyüme teorilerinin önemini ve türlerini anlayabilme.
Büyüme teorileri kapsamında teknolojinin önemini anlayabilme.
Uzun dönemde ekonomik büyüme hakkında bazı esasları rapor edebilme
Büyüme teorilerini kıyaslayabilme.
Ders klasik ve modern büyüme teorilerini ve teknolojik değişim kavramını
geniş bir şekilde ele alan teorik ve ampirik çalışmaları kapsayacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
Uygulama
1
Tanışma haftası
Okuma
2
Tanım
Büyüme ve kalkınma
Okuma
3
Ekonomik büyüme teorisi
Klasik büyüme modeli
Harrod Domar modeli
Okuma
4
Solow ekonomik büyüme modeli
Okuma ve
araştırma ödevi
5
Solow ekonomik büyüme modeli
Okuma
6
Solow ekonomik büyüme modeli
Okuma
7
İçsel büyüme teorisi
Romer modeli
Okuma ve
araştırma ödevi
Ara Sınav
İçsel büyüme teorisi
Romer modeli
8
9
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
Okuma
10
İçsel büyüme teorisi
Romer modeli
Okuma
11
İçsel büyüme teorisi
Romer modeli
Okuma
12
Çakışan modeller
Okuma ve
araştırma ödevi
13
Çakışan modeller
Okuma
14
Ekonomik büyüme ve teknoloji
Okuma ve
araştırma ödevi
15
Ekonomik büyüme ve teknoloji
Okuma
16
Final Sınavı
Aghion P. and P. Howitt (1998), Endogenous Growth Theory, MIT PressCambrige, London.
Jones, I.Charles (1998), Introduction to Economic Growth, Norton&Company, New York.
Barro, R.J. & X. Sala-i Martin (1995) Economic Growth, New York: McGraw Hill. Chapter 1-2.
Solow, R. (1994) "Perspectives on Growth Theory" Journal of Economic Perspectives 8(1): 45-54.
Barro, R.J. (1990) "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth" Journal of Political
Economy, October, Part II, 98(5): S103-S125.
Lucas, R.E.J (1988) "On the Mechanics of Economic Development" Journal of Monetary Economics,
22(1): 3-42.
Gene M Grossman and Elhanan Helpman (1997) Innovation and Growth in The Global Economy, The
MIT Press, Cambrige, London.
-------- (1990)The New Growth Theory Trade, Innovation and Growth, The American Economic Review ,
May, Pages 86-91.
-------
(1994) Endogenous Innovation in the Theory of Growth, Journal of Economic Perspectives,
Volume 8, Number 1 Winter. Pages 23-44.
Pack, H. (1994) "Endogenous Growth Theory: Intellectual Appeal and Empirical Shortcomings" Journal
of Economic Perspectives 8(1): 55-71.
Ray Debraj (1998) Development Economics, Princeton University Press, New Jersey.
Chapter 3-4.
The Economist (1992) “Economic Growth: Explaning the Mystery”, Junuary 4-10, 17-20.
-------- (1996) “Economic Growth: The Poor and The Rich” May 25-31, 23-30.
Parkın, M., M. Powell and K. Matthews (1997) “Long-Term Economic Growth”
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Katkı Yüzdesi (%)
Derse Katılım
10
Yarıyıl Ara Sınavı
90
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
100
TOPLAM
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
3
48
Sunum / Seminer Hazırlama/
4
1
4
Ödevler
16
3
48
Ara sınavlar
1
10
1
1
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
1
1
1
20
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
TOPLAM
180
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğrenme
Çıktıları
ÖÇ1
180/30=6 ECTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi*
Program Çıktıları
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ
4
4
PÇ
6
PÇ
7
PÇ
8
4
ÖÇ2
PÇ
9
PÇ1
0
3
4
ÖÇ3
ÖÇ4
PÇ
5
4
5
3
3
3
2
3
PÇ1
1
PÇ1
2
PÇ1
3
PÇ1
4
3
PÇ1
5
PÇ
16
Download

Büyüme Teorileri