Euler Hermes
Ekonomik
Araştırmalar
Haftalık
İhracat Risk
Görünümü
19 Mart 2014
Haftanın Verisi
-%2,3
İrlanda’nın
2013 Q4 q/q
GSYİH’si
Manşetlerde
Ukrayna ve Rusya: Kırım krizi güncellemesi
Kırım krizine yönelik olaylar, hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. 16 Mart’ta düzenlenen tartışmalı
referandumun ardından, Kırımlı seçmenler Ukrayna’dan ayrılmaya karar verdiler. Verilere göre seçmenlerin
%97’si Ukrayna’dan ayrılışı desteklerken, buna karşı çıkanların oranı %83 oldu. 17 Mart’ta Kırım parlamentosu
resmi olarak bağımsızlığını ilan ederek Rusya’ya katılmak üzere başvuru yaptı. Rusya Devlet Başkanı Putin,
Kırım’ı bağımsız bir devlet olarak tanımasının ardından, 18 Mart’ta Kırımlı liderlerle Kırım bölgesinin Rusya
Federasyonu’na katılmasıyla ilgili bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın Rus parlamentosu tarafından yakın
zamanda onaylanması bekleniyor. Ukrayna’daki geçici hükümet ve batılı güçler, bu gelişmeleri Rusya’nın
Kırım’ı ülke topraklarına katmaya yönelik işlediği yasa dışı bir suç olarak yorumladı. ABD ve AB de benzer
tepkiler vererek, vize yasakları ve bazı Rus ve Kırımlı politikacılar ile memurların hesaplarının dondurulması
gibi uygulamaları harekete geçirdi. Söz konusu kişiler ise bu önlemlerin duruma büyük etkisi olmayacağını
belirttiler. Son günlerde olaya dahil olan tarafların söylemleri çoğalmış olsa da, sorunun daha fazla uzamama
ve karşılıklı görüşmelere dönme şansı halen var. Ukrayna’nın yanı sıra batılı güçler ve Rusya da ortak ekonomik
bağımlılıklarının da dahil olduğu nedenlerden dolayı barışçıl bir sonuca varmayı arzu ediyorlar. Diğer nedenler
şöyle: (i) Rusya ve AB arasındaki güçlü ticaret, yabancı yatırım ve bankacılık ilişkileri, (ii) Ukrayna’nın Rusya’nın
doğal gazına ve ihracat pazarı olarak Rusya’ya bağlı olması, (iii) Rusların Ukrayna’da varlıklarının bulunması, (iv)
Kırım’ın Ukrayna’dan elde ettiği altyapı hizmetlerine bağlı olması. Özellikle Ukrayna’nın doğu bölgelerindeki Rus
yanlısı grupların hükümete karşı protestoların içerisinde olmasından dolayı riskli bir durumun olduğunu göz
ardı etmemek gerek. Riskler arasında Rusya’nın Ukrayna’nın doğu bölgesine saldırma olasılığı, batılı güçlerin
getireceği ciddi ekonomik yaptırımlar ve Rusya’nın yapacağı misilleme hareketleri de yer alıyor. Ukrayna’nın
bölünmesini tetikleyebilecek, bugüne kadar büyük ölçüde göz ardı edilen konulardan biri Rusya’ya eklenmesi
durumunda doğu Ukraynalıları bekleyen daha iyi yaşam koşullarına yönelik umut -Ukrayna’daki hane başına
brüt milli gelir yalnızca 3.500 Dolar- (PPP olarak 7.180 Dolar). Bu miktar, Rusya’da Ukrayna’dakinin üç katı
(12.700 Dolar ve 22.720 Dolar).
ABD: Hava durumu
Aralık 2013’ten bu yana ağır kar ve yağmur yağışları ekonomiyi olumsuz etkiledi ancak yavaş yavaş iyileşme
görülmeye başlıyor. Perakende satışlar, Ocak ve Aralık aylarındaki düşüşün ardından Şubat ayında %0,3 m/m
oranında büyüme kaydetti. Otomotiv satışlarında da Ocak ve Aralık aylarındaki -%2,3’lük kaybın ardından
Şubat ayında %0,3 m/m seviyesinde iyileşme kaydedildi. Yine de perakende satışların yıllık bazda büyümesi
ve enflasyon düzeltmesi -%2,3 seviyesinde, yetersiz kaldı. Genel tabloya bakıldığında endüstriyel üretim Ocak
ayındaki -%0,2’lik daralmanın ardından, Şubat ayında %0,6 oranında arttı. Üretim çıkışları, Ocak ayındaki -%0,9’luk
daralmanın ardından %0,8’lik artış kaydetti. Bu kapsamda otomobil çıkışları Ocak ayındaki -%5,2’lik keskin
düşüşten hemen hemen kurtularak %4,8’e yükseldi. Bu arada, konut verileri düzensiz olmaya devam ediyor.
Ulusal Konut İnşaatçıları Birliği’nin Konut Pazarı Endeksi Şubat ayında 10 puan kaybetmesinin ardından Mart
ayında 1 puan yükseldi. Yeni inşaatına başlanan konutlarda da üst üste üçüncü kez Şubat ayında da daralma
kaydedildi (-%6,4 y/y). Diğer yandan izinler dört aydır ilk kez yükseldi (%7,7 m/m). Genel tabloya bakıldığında,
verilerin normal duruma dönüşe işaret ettiği söylenebilir. Bunun sonucunda da genel ekonomik aktivitede de
daha fazla büyüme görülebilir.
www.eulerhermes.com.tr
İrlanda: Olumlu trend devam ediyor
Ekonomi, üç aylık 2013 GSYİH’sinde yapılan revizyonları ve Q4’teki sert düşüşü (-%2,3 q/q) yansıtarak, 2013
yılında ekonomik durgunluğa geri döndü (iki yıl üst üste olumlu büyüme elde edilmesinin ardından -%0,3). Bu,
son üç çeyrekteki ilk, son beş yıldaki en büyük daralma oldu. İki çeyrek boyunca güçlü büyümenin arkasından
gerçekleşmesine rağmen ithalattaki güçlü geri tepme (+%5,8 q/q) ve özel tüketimdeki daralma (-%0,6 q/q)
bozulmada etkili oldu. Ancak, gayrisafi milli hasılanın da işaret ettiği gibi altta yatan trend halen olumlu;
merkezleri İrlanda’da bulunan yabancı firmaların kârları bunun dışında tutuluyor (bu, 2013 Q4’te +%0,2 ve
2013’ün tamamında +%3,4 seviyesine ulaştı). Yatırımlarda, 2007 yılından bu yana ilk kez artış görüldü (2013’te
+%4,9). İhracatta ise pek çok ilaç patentinin süresinin geçmesi nedeniyle bir düşüş görüldü (+%0,1); İrlanda’da
ilaç ürünleri toplam yıllık ihracatın %30’unu oluşturuyor. Ekonomi genel olarak daha sağlıklı görünüyor ve
İrlanda’nın Aralık 2013’te AB/IMF’nin üç yıllık yardım programından çıkmış olması da iş güvenini destekliyor.
Muhtemel yukarı yönlü revizyonlar da dahil edildiğinde, İrlanda’daki GSYİH rakamlarının nispeten devamsız
olduğu görülüyor. Euler Hermes, 2014’te +%1,6 ve 2015’te +%1,8’lik büyüme ile ekonomik görünümde
iyileşmelerin görülmesini bekliyor.
Mercekteki Ülkeler
Amerika
Şili: 2014’te ekonomik aktivite yavaşlayacak
GSYİH’nin 2013 Q4’te dönemsel olarak -%0,5 oranında revize edilmesi sonucunda tüm yıl için yıllık büyüme oranı
+%4,1 seviyesinde gerçekleşti (2012’de +%5,4). 2010 yılında gerçekleşen depremin ardından yeniden yapılanmanın
tamamlanmanın eşiğinde olmasıyla, yavaşlamanın nedenleri envanter birikimi ve zayıf yatırımlar oldu. Teçhizat ve makine
alanında yatırımlar 2013 yılında -%4,2 oranında daralırken (2012’de +%17,4), inşaat alanındaki yatırımlar +%3,3 seviyesine
geriledi (+%9’dan). Enflasyon baskısı olmaması (%3’ün ardından 20 ay boyunca düşük seviyede olmak üzere Şubat’ta %3,2
y/y) ve işsizlik oranının düşük olmasının (2013’te %5,6) katkısıyla özel tüketim (+%5,6), büyümenin arkasındaki temel güç
oldu. İhracatın (+%4,3) ithalatı (+%2,2) geçmesiyle net ihracat, genel ihracat büyümesine +0.7 pps oranında katkıda bulundu.
Euler Hermes, zayıflayan yerel talep ve ihracat (Çin’den gelen talebin yavaşlaması sonucunda global bakır fiyatları en iyi
senaryoda durgunlaşacak) nedeniyle 2013’teki büyümenin +%3,7 seviyesinde, ılımlı olacağını, ancak 2015’te +%4 seviyesine
yükseleceğini öngörüyor.
Avrupa
Sırbistan ve Slovakya: Seçim sonuçları
Sırbistan’da başbakan atanan Aleksandar Vucic’in merkez sağ partisi Sırp İlerleme Partisi (SNS), 16 Mart’ta gerçekleşen
erken genel seçimlerde oyların %48,3’ünü alarak gayri resmi sonuçlara göre Sırbistan Parlamentosu’ndaki 250 sandalyeden
157’sini kazandı. Mevcut yönetimde SNS’nin küçük koalisyon ortağı olan Sırbistan Sosyalist partisi (SPS) ise %13,5’lik oy
ile ikinci sırada yer aldı. Bir sonraki parlamentoyu beş küçük parti tamamlayacak. SNS’nin elde ettiği inandırıcı sonuçlar;
politik istikrarın artması, kamu sektöründe, emeklilik sisteminde, işgücü piyasasında ve iflas kanununda acil ihtiyaç duyulan
reformların gerçekleştirilmesi ihtimalini sunuyor. Slovakya’da, mevcut Başbakan Robert Fico’nun bağımsız rakip Andrej
Kiska ile oylamayı tartışmasının ardından, 29 Mart’ta başkanlık seçimlerinin ikinci ayağı yapılacak. Fico ve Kiska, 15 Mart’ta
gerçekleşen ilk etapta en yüksek oyu alan isimler oldular. Fico oyların %28,2’sini, Kiska ise %24’ünü aldı.
www.eulerhermes.com.tr
Afrika ve Orta
Doğu
Libya: Merkezileşen otoriteler, bölgesel milis kuvvetlerine karşı
gelmekte zorlanıyor
10 Mart haftasında Genel Millet Meclisi (geçiş dönemindeki meclis) Başbakan Ali Zeidan’a güvenmediklerine dair oy birliğine
vardı. Bunun nedeni olarak ise Zeidan hükümetinin ham petrol taşıyan tankerin ihracından bağımsızlık isteyen doğulu
hareketi önlemekte başarısız olması gösterildi. 17 Mart haftasında ise tankerin içindekiler batıdaki hükümete teslim edildi
ancak bu gerçekleşene kadar, Zeidan hükümet başkanlığından alınmıştı. Bu gelişmeler, politik geçişin hassas doğasını,
bölgeler ve aşiretler arasındaki fikir ayrılıklarının ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Yeni başbakanın sayıları çok fazla olan
silahlı grupları kontrol etmekte daha iyi olması beklenmemeli. Milis kuvvetlerinin elinde önemli bir güç olması sonucunda
merkezi hükümet kısa dönemde etkisiz kalabilir, aşiretler ve bölgeler arası fikir ayrılıklarına yönelik risklerin artması, ülkenin
etkin bir şekilde ayrılmasına sebep olabilir. Bu sırada petrol çıkışları ve FX üretimi, potansiyelin oldukça altında gerçekleşiyor.
Asya Pasifik
Hindistan: Enflasyon rahatlıyor ancak zorlu rüzgarlar esmeye devam
ediyor
Ana gıda ve yakıt baskılarının azalmaya devam etmesiyle Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üst üste üçüncü
kez rahatlayarak %8,1’e ulaştı (Ocak ayında %8,8). Hindistan Merkez Bankası’nın (RBI) 2013 yılının ortalarından bu yana
sürdürdüğü katı para politikası tutumu (ana repo faiz oranı Ağustos 2013’te %7,25 iken, Ocak 2014’te %8’e yükseltildi) işe
yarıyor gibi görünüyor ve bunun sonucunda RBI’nin hedeflediği enflasyon oranına, planladığı şekilde zamanında ulaşması
bekleniyor (Ocak 2015’te kadar %8’in altında). Fiyat büyümesindeki bu aşağı yönlü trend, yatırımları zorlayacağı ve halen
hassas olan GSYİH büyümesini zayıflatacağı için repo faizlerinde bir yükselişin ara dönemde gerçekleşmeyeceğine işaret
ediyor. Euler Hermes, Hindistan’ı en hassas 10 gelişmekte olan ekonomi arasında konumluyor. Hem mali hem de cari açık,
döviz kurundaki devamsızlıklar, düşmeye devam eden GSYİH büyümesi ve finansal baskılar ile Mayıs ayında gerçekleşecek
başkanlık seçimlerinin sonuçları doğrultusunda politik belirsizlikler daha da şiddetlenebilir.
Takvim / Neleri Takipte Olacağız?
20 Mart:
20 Mart: 20 Mart:
20 Mart:
20 Mart: 21 Mart:
22 Mart:
24 Mart:
24 Mart: 24 Mart: 25 Mart:
25 Mart:
25 Mart: 25 Mart: 25 Mart:
Almanya
Rusya
AB
ABD
ABD
Kanada
Maldivler
Gana
Almanya
Avro Bölgesi
ABD
ABD
ABD
Almanya
Macaristan
Şubat Ayı Üretici Fiyat Endeksi
Şubat Ayı Perakende Satışları
Avrupa Konseyi Zirvesi
Şubat Ayındaki Mevcut Ev Satışları
Şubat Ayının Önde Gelen Göstergesi
Şubat Ayı TÜFE
Parlamento Seçimleri
2013 Q4 GSYİH
Mart Ayı Satın Alma Endeksi (Ön Tahmin)
Mart Ayı İş Güveni (Satın Alma Endeksi)
Şubat Ayındaki Yeni Ev Satışları
Case-Shiller’ın Ev Fiyat Endeksi
Mart Ayı Tüketici Güveni
Mart Ayı IFO İş Ortamı Anketi
Para Politikası Toplantısı
www.eulerhermes.com.tr
Feragatname
Bu değerlendirmeler her zaman aşağıdaki feragatnameye tabidir.
Bu materyal, bir Allianz şirketi olan Euler Hermes SA tarafından yayınlanmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır, tavsiye amaçlı
değerlendirilmemelidir. Bu bilginin alıcıları kendi bağımsız değerlendirmelerini yapmalıdır ve sadece bu bilgilere dayanarak harekete
geçmemelidir. Bu materyal, bizim onayımız olmaksızın çoğaltılmamalı ve hiçbir belgeye eklenmemelidir. Yasaklanmış olabileceği hiçbir yargı
alanında dağıtımına kalkışılmamalıdır. Bu bilginin güvenilirliği bağımsız olarak Euler Hermes tarafından doğrulanmamıştır ve bilginin doğruluğu
ile tamamlığı hakkında Euler Hermes hiçbir şekilde (söyleyerek veya ima yoluyla) temsil veya garantide bulunmamakta, bu bilgiye güvenmek ve
onu kullanmak aracılığıyla doğabilecek hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğü kabul etmemektedir. Aksi belirtilmedikçe, sadece Euler Hermes Finans
Departmanı’nın tüm görüş ve tahminleri bu tarihten itibaren hiçbir bildirim olmaksızın değiştirilebilir. Euler Hermes SA, Fransa Mali Pazar Yetkilisi
tarafından yetkilendirilmiş ve düzenlenmiştir.
Bu değerlendirmeler aşağıdaki feragatnameye tabidir.
Geleceğe Dair İfadelerle İlgili Temkin Notu: Burada yer alan ifadelerin bazıları gelecekle ilgili beklentiler ve yönetimin mevcut görüş ve varsayımlarına
dayalı ileriye dönük ifadeler olabilir. Bu ifadeler bilinen ve bilinmeyen riskler içerdiğinden bu durum, gerçek sonuçların, performansın veya
olayların, bu ifadelerde belirtilen veya ima edilenden farklı olmasına yol açabilir. Metin içeriği gereği ileriye yönelik ifadelerin yanı sıra, “olabilir”,
“olacaktır”, “olmalıdır”, “beklenmektedir”, “planlanmaktadır”, “amaçlanmaktadır”, “beklemektedir”, “inanmaktadır”, “tahmin etmektedir”,
“öngörmektedir” veya “devam etmektedir” gibi kelimeler ileriye yönelik ifadelere örnek teşkil etmektedir. Gerçek sonuçların, performansın veya
olayların, bu ifadelerde belirtilenden farklı olmasına yol açan sebepler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şöyle sıralanabilir: (i) genel ekonomik
koşullar özellikle de Allianz SE’nin temel iş kolundaki ve ana pazarlarındaki ekonomik koşullar, (ii) gelişmekte olan piyasalar da dahil olmak üzere
finans piyasalarının performansı, (iii) sigortalı zarar olaylarının ciddiyeti ve sıklığı, (iv) hastalık ve ölüm oranları ve trendleri, (v) kalıcılık seviyeleri,
(vi) kredi temerrütlerinin boyutu (vii) faiz oranları, (viii) Euro-Dolar paritesi de dahil olmak üzere döviz kurları, (ix) değişen rekabet düzeyleri,
(x) para yığılması ve Avrupa Para Birliği de dahil olmak üzere kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklikler, (xi) Merkez Bankalarının ve/veya yabancı
hükümetlerin politikalarındaki değişiklikler, (xii) şirket alımlarının etkileri ve ilgili birleşme konuları, (xiii) yeniden yapılanma önlemleri ve (xiv) genel
rekabet faktörleri (her durum için yerel, bölgesel, ulusal ve/veya global bazda). Bu faktörlerin çoğunun terörist faaliyetlerin sonucunda meydana
gelmesi veya kuvvetlenmesi daha muhtemeldir. Burada bahsi geçen konular zaman zaman Allianz SE’nin ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar
Komisyonu’na sunduğu dosyalarda açıklanan riskleri ve belirsizlikleri de içerebilir. Grup, burada yer alan geleceğe dair bilgilerin güncellenmesi
konusunda hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir.
www.eulerhermes.com.tr
Download

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız