KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Perfüzyon (Yüksek Lisans)
Programa Kabul Koşulları: Doğrudan kabul; Biyoloji Lisans, Biyomedikal Lisans, Eczacılık Lisans, Fizik
Lisans, Hemşirelik Lisans, Kimya Lisans, Tıbbi Biyoloji Lisans, Tıp Fakültesi Lisans, Veteriner Fakültesi Lisans
PROGRAMA DESTEK VEREN ÖĞRETM ÜYELERİ
Fakülte /Enstitü
Anabilim Dalı
Ünvanı-Adı-Soyadı
Kardiyoloji Enstitüsü
Kardiyoloji Enstitüsü
Prof.Dr.Selim Erentürk
Kardiyoloji Enstitüsü
Prof.Dr.Bora Aykaç
Kardiyoloji Enstitüsü
Doç.Dr.Amlican Hatemi
Prof.Dr.A.Murat Mert
Kardiyoloji Enstitüsü
PROGRAMDAKİ DERSLER
Kodu
Adı
Zorunlu/
Seçmeli
Teo
Uyg
Kredi
AKTS
PRF 100
SEMİNER
Zorunlu
1
0
0
6
PRF 101
TORASİK VE KARDİYOVASKÜLER ANATOMİ
Zorunlu
2
2
3
4
PRF 102
KARDİYOVASKÜLER VE RENAL FİZYOLOJİ
Zorunlu
2
2
3
5
PRF 103
KARDİYOVASKÜLER PATOLOJİ
Zorunlu
2
0
2
4
PRF 104
BİYOKİMYA VE FARMAKOLOJİ
Zorunlu
1
2
2
3
PRF 105
HEMATOLOJİ VE BİYOFİZİK
Zorunlu
2
0
2
2
PRF 106
PERFÜZYON TEKNİK VE TEKNOLOJİLERİ
Zorunlu
2
0
2
5
PRF 107
UYGULAMALI PERFÜZYON TEKİK VE
TEKNOLOJİLERİ
Zorunlu
0
4
2
6
PRF 108
KLİNİK UYGULAMALAR, AMELİYAT
PROSEDÜRLERİ VE YÖNETİM
Zorunlu
2
0
2
5
PRF 109
UYGULAMALI KLİNİK UYGULAMALAR,
AMELİYAT PROSEDÜRLERİ VE YÖNETİM
Seçmeli
0
4
2
6
PRF 110
MEKANİK DOLAŞIM DESTEK SİSTEMLERİ
Seçmeli
3
0
3
6
PRF 111
NÖROFİZYOLOJİK DEĞERLENDİRME
Seçmeli
2
0
2
2
PRF 112
PEDİATRİK PERFÜZYON
Seçmeli
2
0
3
6
PRF 113
ELEKTRONİK VE ENSTRÜMANTASYON
Seçmeli
1
0
1
2
PRF 114
UYGULAMALI ELEKTONİK VE
ENSTRÜMANTASYON
Seçmeli
1
2
2
6
Download

Perfüzyon YL - Sağlık Bilimleri Enstitüsü