2014-2015 Bahar Dönemi Endüstri Mühendisliği Proje Konuları
[1] Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇAY
1.Kalite fonksiyon yayılımı (QFD) uygulaması (2 kişi)
2.İstatistiksel Süreç Kontrolü (Kalite kontrol grafikleri) kullanılarak bir sürecin analiz
edilmesi ve izlenmesi. (2 kişi)
3.Kalite yönetim sistemleri standartlarının mühendislik fakültesine uygulanması. (3 kişi)
[2] Yrd. Doç. Dr. Ceyhun ARAZ
1.Excel tabanlı ana üretim çizelgesi gerçekleştirimi ve bir imalat işletmesinde uygulanması
2.İzmir hastanelerinin performans ve verimlilik analizi
3.Yapay sinir ağları ile portföy optimizasyonu
4.Erp sistemlerinin uyarlama süreç analizi ve başarısızlık nedenleri
[3] Yrd. Doç. Dr. Özlem ARAZ
1.Kuyruk sistemlerinin simülasyonla analizi ve bir hizmet işletmesinde uygulaması
2.Yapay sinir ağları ile hisse senedi değer tahmini
3.Sağlık sektöründe süreç simülasyonu ve performans değerlendirme
4.Montaj hattı dengeleme problemi ve genetik algoritmalar ile bir uygulama
[4] Yrd. Doç. Dr. Emrah EDİS
1.Bir lojistik köyde iş akışlarının kavramsal temelde oluşturulması (Uygulama yeri mevcuttur3 kişilik proje grubu)
2.Üretim Planlama ve Çizelgeleme Problemlerine Meta-sezgisel Yaklaşımlar ve Kullanıcı
Dostu Arayüz Geliştirilmesi (3 kişilik proje grubu)
3.Afet sonrası geçici barınma ve yaşam alanlarının farklı kriterler çerçevesinde tespit edilmesi
için tamsayılı programlama modeli ve sezgisel algoritmaların oluşturulması (Uygulama yeri
mevcuttur- 3 kişilik proje grubu)
4.Endüstri Mühendisliği bakış açısı altında yenilikçi mobil (akıllı cep telefonu) uygulamaların
geliştirilmesi (3 kişilik proje grubu)
[5] Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ILGIN
1.Üçüncü Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcı Firmaların Değerlendirilmesi ve Seçimi (2 Kişi)
2.Doğrusal Fiziki Programlamanın, Envanter Kararlarını Desteklemek için Kullanımı (2 Kişi)
3.Veri Zarflama Analizinin Yeşil İmalatta Kullanımı (2 Kişilik Proje)
4.Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Kuruluş Yeri Seçiminin Analizi (2 Kişilik Proje)
5.Tersine Lojistik Sistemlerinde Çok Kriterli Performans Ölçümü ve Yönetimi (2 Kişi)
[6] Yrd. Doç. Dr. Özgür ESKİ
1.Değer akış haritalama yöntemiyle bir imalat veya hizmet işletmesinde belli bir ürün veya
ürün grubu için değer akışının ortaya konması. Metot etüdü yapılarak iyileştirme önerilerinin
ortaya konup önerilen sistemin değer akış haritasının çıkarılması ve mevcut durumla
karşılaştırılması (2 kişi)
2.Ürün izlenebilirliği uygulamaları (RFID. BArkod vb tabanlı sistemlerin tasarımı, analizi) (2
kişi)
3.Yalin Uretim tekniklerinin uygulanmasi ( TPM, kanban, SMED, supermarket vb). (2 kisi)
4.Depo yerleşim/depo yönetim sist. uygulaması (depolama sisteminin incelenip kayıpları
azaltacak
şekilde
uygun
bir
depolama
sisteminin
oluşturulması)
(2
kişi)
5.bir imalat işletmesinde hücresel yerleşimin uygulanması (mevcut durum analizi, veri
toplama, hücre belirleme yöntemleriyle hücrelerin belirlenmesi, önerilen sistemin mevcut
durum ile karşılaştırılması) (2 kişi)
[7] Yrd. Doç. Dr. Fatih Mümtaz DURAN
1.Ergonomik iyileştirmeler ve sonuçlarının incelenmesi
2.Ergonomik risk analizi yöntemlerinin karşılaştırılması
3.Ergonomik iş yeri ve tezgah Tasarımı
4.Kalite kontrol uygulamaları
5.İş sağlı ve güvenliğinde risk analizi uygulamaları
6.Risk analizi çalışmaları
[8] Yrd. Doç. Dr. Rahime EDİS
1. Çizelgeleme Problemlerinin Teorisi, ( Herhangi bir firmada uygulama yapılmayacaktır.)( 2
kişilik)
2. Üretim Sistemlerinin Simülasyonla Modellenmesi, (Uygulama yeri mevcut değildir.) ( 3-4
kişilik)
3. Excel VBA ile Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi (2-3 kişilik)
4. Hizmet Sistemlerinin Gelişimi Hakkında Araştırma, ( Herhangi bir firmada uygulama
yapılmayacaktır.) (2 kişilik)
5. Montaj hattı dengeleme çalışması, (Uygulama yeri mevcut değildir.) ( 3-4 kişilik)
[9] Yrd. Doç. Dr. Pınar ÖZFIRAT
1.CBÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü İngilizce internet sitesinin yeniden tasarlanması ve
güncellenmesi (İngilizce bilgisinin iyi olması gerekli DEĞİLDİR) (2 kişilik proje)
2.CBÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü için MS Access ile mezun veri tabanı tasarlanması (2
kişilik proje)
3.CBÜ Muradiye kampüsünün fiziksel risk etmenleri (gürültü, nem, sıcaklık, titreşim, ışık)
açısından incelenmesi (2-3 kişilik proje)
4.CBÜ Muradiye kampüsünde güneş enerjisi tarlası kurulması fizibilitesi (2 kişilik proje)
5.Türkiye’de deprem tahmini (2 kişilik proje)
6.Bir doğal taş fabrikasında üretim planlama algoritması geliştirilmesi (uygulama yeri
mevcuttur) (2-3 kişilik proje)
Download

2014-2015 Bahar Dönemi Endüstri Mühendisliği Proje Konuları [1