ÇİZGİ İZLEYEN ROBOTLARIMIZ
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
2 Adet Ele ktrik Motoru
2 Adet L6203 H-Bridge Motor Sürücüsü
2 Adet LM324 Opamp
5 AdetC NY70 Siyah-Beyaz Sensör
PIC 16F628 Mikro De netleyicisi
Yazılımında PIC Basic Programı
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Çizgi izleyen robotun yol üze rinde ki çizgileri algılama k için 5 adet se nsörü va rdır. Beyaz renk
algılayıcı sensörlerinde nge len verileri mikrodenetleyicinin anlayabileceği ha le getirmek için
sinyaller güçle ndirilir.
Robotun motorları L6203 motor sürücü e ntegresi ile kontrol
edilme ktedir. Mikrode netleyici üzerindeki
yazılım
ile a lgılaya cıda n gelen
durumlardeğendirilere k motorla rın devir yönü ve hızla rı aya rla nır. Kulübümüzün 2. robotu olan
YOLSUZ ODTÜ Robot Günle ri 2006'da çizgi izleyen kategorisinin e n hızlı çizgiy i ta kip ede bile n
robotu oldu.
Download

Çizgi İzleyen Robotlar