T.C.
MERSİN ERDEMLİ
BELEDİYE MECLİSİ
05/12/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
MECLİS BAŞKANI
MECLİS ÜYELERİ
Serdar ARSLAN
Mustafa AKIN
Alim SEVİNDİK
Adem GÜRSOY
Abdullah YAŞAR
Ahmet KURT
Ömer KILIÇ
: Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı
Mehmet TOPKARA
Duran KARA
Ali TOPUZ
Cengiz Topel YILDIZ
Ahmet ARI
Hüseyin TANER
Yakup YILMAZ
Mehri BİLGEN
Ali VAR
Veli ŞAHMAN
Mehmet GÜLDALI
Ahmet GÜBÜR
İbrahim TEPE
Yemliha GÜNAYDIN
Adnan DÖLEK
Alpay OKTAY
Şaban DÖLEK
Şevki ŞEVK
Harun SARI
Ali YÖN
Celil İbrahim ERSİN
Mustafa KARAGÖZ
Rasim ŞAHİN
Ali SERİN
KATILMAYANLAR : Mehmet TOPKARA, Ali VAR, Alim SEVİNDİK, Ahmet GÜBÜR, Abdullah
YAŞAR, Yemliha GÜNAYDIN, Mustafa KARAGÖZ, Mehri BİLGEN
KARAR
TARİHİ
05/12/2014
KARAR
SAYISI
312
ALINAN KARAR ÖZETLERİ
Çevre Temizlik Vergisi Bina Gruplarının Tespiti
Konusunun Görüşülmesi:
Plan ve Bütçe Komisyon raporunda;
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer
44.maddesine göre, Çevre temizlik vergisi tarifesinde yer alan bina
gruplarının tespitine ilişkin 13.12.2005 tarih ve 2005/9817 sayılı
kararnamenin eki kararında ‘Madde 5:
belediye meclislerince
mükellefler dikkate alınmaksızın bina grupları itibariyle derecelere
intibak yapılır.’ denilmektedir.
Belediyemiz sınırları içerisindeki işyerlerinin 2015 yılı Bina
grupları tespitleri Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekliyle;
2015 MALİ YILI İŞYERLERİNE AİT ÇEVRE TEMİZLİK
VERGİSİ
BİNA GRUP VE DERECE LİSTESİ
FAALİYET TÜRÜ
Okul Yurt,Kreş Dershane,Eğitim ve Öğretim, faaliyeti yapılan
binalar vb.
Öğrenci sayısı
Grup
Derece
20 den az
7
1
20-49
6
1
50-99
5
1
100-249
4
1
250-499
3
1
500-750
2
1
750 den fazla
1
1
Meskenler(Şehir şebekesinden içme suyu almayanlar)
m²’si
Grup
Derece
0-49 m² arası
7
3
1/13
05/12/2014
313
05/12/2014
314
50-99 m² arası
7
2
100 m² den fazla
7
1
İşyerleri (Akaryakıt İstasyonları, süpermarket, bakkal, narenciye
paketleme tesisleri, depolar, fırınlar, bankalar, lokantalar, düğün
salonları, kafeteryalar, pastaneler, kantin ve sanayi sitesi içindeki
işyerleri,lunapark,panayır,fuar,spor salonu,halı saha, vb. )
m²’si
Grup
Derece
0-49 m² arası
6
3
50-99 m²arası
6
2
100-199 m² arası
5
1
200-499 m² arası
4
2
500-999 m² arası
4
1
1000-1999 m² arası
3
3
2000-2999 m² arası
3
2
3000-3999 m² arası
3
1
4000-4999 m² arası
2
1
5000 den m² fazla
1
1
Konaklama tesisleri(Otel,motel,pansiyon,hastane vb.)
Yatak sayısı
Grup
Derece
20 den az
5
1
20-49 arası
3
2
50-149 arası
2
1
150-299 arası
1
2
300-500 arası
1
1
500 den fazla
1
1
Hüseyin Taner ile Alpay Oktay’ın ret oylarına karşılık, Plan,
Bütçe Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir,
denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
Plan ve Bütçe Komisyon raporunun, Celil İbrahim ERSİN, Hüseyin
TANER, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Rasim
ŞAHİN, Ömer KILIÇ, Alpay OKTAY ve Ali SERİN’ in ret oylarına
karşılık kabulüne mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
Funda KARABACAK, Ferda ÖZME, Fulya ÖZME, Ayşe
ÖZME, Feray BAYIR, Burcu ÖZME DORUK, Burçin ÖZME’
nin Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi:
İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;
Komisyonumuzca söz konusu plan değişiklik teklifi konusunun
incelenmesi neticesinde; bahse konu Kumkuyu - Merkez Mahallesi,
bahse konu 170 ada, 160 parselin içerisine 10.00 metrelik taşıt yolu,
7.00 metrelik yaya yolu konulması ile ilgili 5583,1 Plan İşlem
Numaralı imar plan değişiklik teklifi komisyonumuzca oy birliği ile
uygun görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy
birliği ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Alata Mahallesi 667 Ada 23
Parselde Kayıtlı 314 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi:
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait Alata
Mahallesi, 667 ada, 23 parselde kayıtlı 314,00 m²’lik taşınmazın,
2/13
05/12/2014
315
05/12/2014
316
05/12/2014
317
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif
usulü ile satışının yapılması Celil İbrahim ERSİN, Rasim ŞAHİN,
Hüseyin TANER ve Alpay OKTAY’ ın ret oylarına karşılık oy
çokluğu ile uygun görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Alata Mahallesi, 667 ada, 23
parselde kayıtlı 314,00 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, Celil İbrahim ERSİN, Hüseyin TANER, Ahmet KURT,
Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Rasim ŞAHİN, Ömer KILIÇ, Alpay
OKTAY ve Ali SERİN’ in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu
ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Limonlu Mahallesi 102 Ada 7
Parselde Kayıtlı 211,57 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait Limonlu
Mahallesi, 102 ada, 7 parselde kayıtlı 211,57 m²’lik taşınmazın,
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif
usulü ile satışının yapılması oy birliği ile uygun görülmüştür,
denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Limonlu Mahallesi, 102 ada, 7
parselde kayıtlı 211,57 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Limonlu Mahallesi 102 Ada 6
Parselde Kayıtlı 209,61 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve
kuruluşlarına olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize
ait Limonlu Mahallesi, 102 ada, 6 parselde kayıtlı 209,61 m²’lik
taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği;
açık teklif usulü ile satışının yapılması oy birliği ile uygun
görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Limonlu Mahallesi, 102 ada, 6
parselde kayıtlı 209,61 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Limonlu Mahallesi 103 Ada 4
Parselde Kayıtlı 859 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve
kuruluşlarına olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize
ait Limonlu Mahallesi, 103 ada, 4 parselde kayıtlı 859 m²’lik
taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği;
açık teklif usulü ile satışının yapılması oy birliği ile uygun
görülmemiştir, denilmektedir.
3/13
05/12/2014
318
05/12/2014
319
05/12/2014
320
05/12/2014
321
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Limonlu Mahallesi 181 Ada 1
Parselde Kayıtlı 219,95 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve
kuruluşlarına olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize
ait Limonlu Mahallesi, 181 ada, 1 parselde kayıtlı 219,95 m²’lik
taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği;
açık teklif usulü ile satışının yapılması oy birliği ile uygun
görülmemiştir, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Tömük Mahallesi 33 Ada 8
Parselde Kayıtlı 234,50 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait Tömük
Mahallesi, 33 ada, 8 parselde kayıtlı 234,50 m²’lik taşınmazın, 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile
satışının yapılması Celil İbrahim ERSİN, Rasim ŞAHİN, Hüseyin
TANER ve Alpay OKTAY’ ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile
uygun görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Tömük Mahallesi, 33 ada, 8
parselde kayıtlı 234,50 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, Celil İbrahim ERSİN, Hüseyin TANER, Ahmet KURT,
Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Rasim ŞAHİN, Ömer KILIÇ, Alpay
OKTAY ve Ali SERİN’ in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu
ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Tömük Mahallesi 3 Ada 17
Parselde Kayıtlı 211 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait Tömük
Mahallesi, 3 ada, 17 parselde kayıtlı 211 m²’lik taşınmazın, 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile
satışının yapılması oy birliği ile uygun görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Tömük Mahallesi, 3 ada, 17
parselde kayıtlı 211 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Tömük Mahallesi 29 Ada 29
Parselde Kayıtlı 52 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve
kuruluşlarına olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize
4/13
05/12/2014
322
05/12/2014
323
05/12/2014
324
ait Tömük Mahallesi, 29 ada, 29 parselde kayıtlı 52 m²’lik
taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği;
açık teklif usulü ile satışının yapılması oy birliği ile uygun
görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Tömük Mahallesi, 29 ada, 29
parselde kayıtlı 52 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Tömük Mahallesi 15 Ada 51
Parselde Kayıtlı 82,50 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait Tömük
Mahallesi, 15 ada, 51 parselde kayıtlı 82,50 m²’lik taşınmazın, 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile
satışının yapılması oy birliği ile uygun görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Tömük Mahallesi, 15 ada, 51
parselde kayıtlı 82,50 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Tömük Mahallesi 7 Ada 30
Parselde Kayıtlı 681 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına olan
borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait Tömük
Mahallesi, 7 ada, 30 parselde kayıtlı 681 m²’lik taşınmazın, 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile
satışının yapılması Celil İbrahim ERSİN, Rasim ŞAHİN, Hüseyin
TANER ve Alpay OKTAY’ ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile
uygun görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Tömük Mahallesi, 7 ada, 30
parselde kayıtlı 681 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, Celil İbrahim ERSİN, Hüseyin TANER, Ahmet KURT,
Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Rasim ŞAHİN, Ömer KILIÇ, Alpay
OKTAY ve Ali SERİN’ in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu
ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Tömük Mahallesi 33 Ada 4
Parselde Kayıtlı 276,50 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait Tömük
Mahallesi, 33 ada, 4 parselde kayıtlı 276,50 m²’lik taşınmazın, 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile
satışının yapılması Celil İbrahim ERSİN, Rasim ŞAHİN, Hüseyin
TANER ve Alpay OKTAY’ ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile
uygun görülmüştür, denilmektedir.
5/13
05/12/2014
325
05/12/2014
326
05/12/2014
327
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Tömük Mahallesi, 33 ada, 4
parselde kayıtlı 276,50 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, Celil İbrahim ERSİN, Hüseyin TANER, Ahmet KURT,
Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Rasim ŞAHİN, Ömer KILIÇ, Alpay
OKTAY ve Ali SERİN’ in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu
ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Kargıpınarı Mahallesi 118 Ada 8
Parselde Kayıtlı 546 m².lik Taşınmazın (Belediye Hissesinin) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait
Kargıpınarı Mahallesi, 118 ada, 8 parselde kayıtlı 546 m²’lik
taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği;
açık teklif usulü ile satışının yapılması Celil İbrahim ERSİN, Rasim
ŞAHİN, Hüseyin TANER ve Alpay OKTAY’ ın ret oylarına karşılık
oy çokluğu ile uygun görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Kargıpınarı Mahallesi, 118 ada, 8
parselde kayıtlı 546 m²’lik taşınmazın (Belediye Hissesinin), 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile
satışının yapılmasına, Celil İbrahim ERSİN, Hüseyin TANER, Ahmet
KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Rasim ŞAHİN, Ömer
KILIÇ, Alpay OKTAY ve Ali SERİN’ in ret oylarına karşılık
mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Kargıpınarı Mahallesi 287 Ada 1
Parselde Kayıtlı 620 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait
Kargıpınarı Mahallesi, 287 ada, 1 parselde kayıtlı 620 m²’lik
taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği;
açık teklif usulü ile satışının yapılması Celil İbrahim ERSİN, Rasim
ŞAHİN, Hüseyin TANER ve Alpay OKTAY’ ın ret oylarına karşılık
oy çokluğu ile uygun görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Kargıpınarı Mahallesi, 287 ada, 1
parselde kayıtlı 620 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, Celil İbrahim ERSİN, Hüseyin TANER, Ahmet KURT,
Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Rasim ŞAHİN, Ömer KILIÇ, Alpay
OKTAY ve Ali SERİN’ in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu
ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Kargıpınarı Mahallesi 286 Ada 2
Parselde Kayıtlı 763 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait
Kargıpınarı Mahallesi, 286 ada, 2 parselde kayıtlı 763 m²’lik
6/13
05/12/2014
328
05/12/2014
329
05/12/2014
330
taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği;
açık teklif usulü ile satışının yapılması Celil İbrahim ERSİN, Rasim
ŞAHİN, Hüseyin TANER ve Alpay OKTAY’ ın ret oylarına karşılık
oy çokluğu ile uygun görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Kargıpınarı Mahallesi, 286 ada, 2
parselde kayıtlı 763 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, Celil İbrahim ERSİN, Hüseyin TANER, Ahmet KURT,
Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Rasim ŞAHİN, Ömer KILIÇ, Alpay
OKTAY ve Ali SERİN’ in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu
ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Kargıpınarı Mahallesi 287 Ada 3
Parselde Kayıtlı 313 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve
kuruluşlarına olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize
ait Kargıpınarı Mahallesi, 287 ada, 3 parselde kayıtlı 313 m²’lik
taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği;
açık teklif usulü ile satışının yapılması Celil İbrahim ERSİN, Rasim
ŞAHİN, Hüseyin TANER ve Alpay OKTAY’ ın ret oylarına karşılık
oy çokluğu ile uygun görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Kargıpınarı Mahallesi, 287 ada, 3
parselde kayıtlı 313 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, Celil İbrahim ERSİN, Hüseyin TANER, Ahmet KURT,
Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Rasim ŞAHİN, Ömer KILIÇ, Alpay
OKTAY ve Ali SERİN’ in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu
ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Kargıpınarı Mahallesi 287 Ada 2
Parselde Kayıtlı 183 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait
Kargıpınarı Mahallesi, 287 ada, 2 parselde kayıtlı 183 m²’lik
taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği;
açık teklif usulü ile satışının yapılması Celil İbrahim ERSİN, Rasim
ŞAHİN, Hüseyin TANER ve Alpay OKTAY’ ın ret oylarına karşılık
oy çokluğu ile uygun görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Kargıpınarı Mahallesi, 287 ada, 2
parselde kayıtlı 183 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, Celil İbrahim ERSİN, Hüseyin TANER, Ahmet KURT,
Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Rasim ŞAHİN, Ömer KILIÇ, Alpay
OKTAY ve Ali SERİN’ in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu
ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Çeşmeli Mahallesi 74 Ada 7
Parselde Kayıtlı 1429,42 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
7/13
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait Çeşmeli
Mahallesi, 74 ada, 7 parselde kayıtlı 1429,42 m²’lik taşınmazın,
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif
usulü ile satışının yapılması Celil İbrahim ERSİN, Rasim ŞAHİN,
Hüseyin TANER ve Alpay OKTAY’ ın ret oylarına karşılık oy
çokluğu ile uygun görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Çeşmeli Mahallesi, 74 ada, 7
parselde kayıtlı 1.429,42 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, Celil İbrahim ERSİN, Hüseyin TANER, Ahmet KURT,
Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Rasim ŞAHİN, Ömer KILIÇ, Alpay
OKTAY ve Ali SERİN’ in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu
ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Çeşmeli Mahallesi 98 Ada 7
Parselde Kayıtlı 224,67 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait Çeşmeli
Mahallesi, 98 ada, 7 parselde kayıtlı 224,67 m²’lik taşınmazın, 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile
satışının yapılması oy birliği ile uygun görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Çeşmeli Mahallesi, 98 ada, 7
parselde kayıtlı 224,67 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
05/12/2014
331
05/12/2014
332
Erdemli Belediyesine ait Kumkuyu Mahallesi 497 Parselde
Kayıtlı 93 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı Konusunun
Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait
Kumkuyu (Tırtar) Mahallesi, 497 parselde kayıtlı 93 m²’lik
taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği;
açık teklif usulü ile satışının yapılması oy birliği ile uygun
görülmemiştir, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
05/12/2014
333
Erdemli Belediyesine ait Kumkuyu Mahallesi 149 Ada 25
Parselde Kayıtlı 265 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait
Kumkuyu (Tırtar) Mahallesi, 149 ada 25 parselde kayıtlı 265
m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi
8/13
gereği; açık teklif usulü ile satışının yapılması oy birliği ile uygun
görülmüştür, denilmektedir.
05/12/2014
334
05/12/2014
335
05/12/2014
336
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Kumkuyu Mahallesi, 149 ada 25
parselde kayıtlı 265 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Kumkuyu Mahallesi 642 Ada 6
Parselde Kayıtlı 324 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve
kuruluşlarına olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize
ait Kumkuyu (Tırtar) Mahallesi, 642 ada 6 parselde kayıtlı 324
m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi
gereği; açık teklif usulü ile satışının yapılması oy birliği ile uygun
görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Kumkuyu Mahallesi, 642 ada 6
parselde kayıtlı 324 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Kumkuyu Mahallesi 149 Ada 13
Parselde Kayıtlı 316 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve
kuruluşlarına olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize
ait Kumkuyu (Tırtar) Mahallesi, 149 ada 13 parselde kayıtlı 316
m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi
gereği; açık teklif usulü ile satışının yapılması oy birliği ile uygun
görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Kumkuyu Mahallesi, 149 ada 13
parselde kayıtlı 316 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Kocahasanlı Mahallesi 666
Parselde Kayıtlı 295 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait
Kocahasanlı Mahallesi, 666 parselde kayıtlı 295 m²’lik taşınmazın,
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif
usulü ile satışının yapılması oy birliği ile uygun görülmüştür,
denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Kocahasanlı Mahallesi, 666
parselde kayıtlı 295 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
9/13
05/12/2014
337
05/12/2014
338
05/12/2014
339
05/12/2014
340
Erdemli Belediyesine ait Kocahasanlı Mahallesi 1220
Parselde Kayıtlı 294 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve
kuruluşlarına olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize
ait Kocahasanlı Mahallesi, 1220 parselde kayıtlı 294 m²’lik
taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği;
açık teklif usulü ile satışının yapılması oy birliği ile uygun
görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Kocahasanlı Mahallesi, 1220
parselde kayıtlı 294 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Kocahasanlı Mahallesi 1949
Parselde Kayıtlı 636 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait
Kocahasanlı Mahallesi, 1949 parselde kayıtlı 636 m²’lik
taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği;
açık teklif usulü ile satışının yapılması oy birliği ile uygun
görülmemiştir, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Kocahasanlı Mahallesi 78 Ada 13
Parselde Kayıtlı 2.227 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait
Kocahasanlı Mahallesi, 78 ada, 13 parselde kayıtlı 2.227 m²’lik
taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği;
açık teklif usulü ile satışının yapılması Celil İbrahim ERSİN, Rasim
ŞAHİN, Hüseyin TANER ve Alpay OKTAY’ ın ret oylarına karşılık
oy çokluğu ile uygun görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Kocahasanlı Mahallesi, 78 ada, 13
parselde kayıtlı 2.227 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, Celil İbrahim ERSİN, Hüseyin TANER, Ahmet KURT,
Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Rasim ŞAHİN, Ömer KILIÇ, Alpay
OKTAY ve Ali SERİN’ in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu
ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Ayaş Mahallesi 896 Parselde
Kayıtlı 454,98 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı Konusunun
Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait Ayaş
Mahallesi, 896 parsel, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 18.madde
10/13
uygulaması sonucu 690 ada 5 parsel olmuştur. Ayaş Mahallesi 690
ada 5 parsel toplam 1721,88 m2 olup, 203,88 m².lik hissenin, 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile
satışının yapılması Celil İbrahim ERSİN, Rasim ŞAHİN, Hüseyin
TANER ve Alpay OKTAY’ ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile
uygun görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Ayaş Mahallesi, 690 ada, 5
parselde kayıtlı 203,88 m²’lik belediye hissesinin, 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, Celil İbrahim ERSİN, Hüseyin TANER, Ahmet KURT,
Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Rasim ŞAHİN, Ömer KILIÇ, Alpay
OKTAY ve Ali SERİN’ in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu
ile karar verildi.
05/12/2014
341
Erdemli Belediyesine ait Arpaçbahşiş Mahallesi 320 Ada 7
Parselde Kayıtlı 10.494 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait
Arpaçbahşiş Mahallesi, 320 ada 7 parselde kayıtlı 10.494 m²’lik
taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği;
açık teklif usulü ile satışının yapılması oy birliği ile uygun
görülmemiştir, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
05/12/2014
342
Erdemli Belediyesine ait Kumkuyu Mahallesi 584 Ada 13
Parselde Kayıtlı 583 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait
Kumkuyu Mahallesi, 584 ada 13 parselde kayıtlı 583 m²’lik
taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği;
açık teklif usulü ile satışının yapılması oy birliği ile uygun
görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Kumkuyu Mahallesi, 584 ada 13
parselde kayıtlı 583 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
05/12/2014
343
Erdemli Belediyesine ait Kargıcak Mahallesi 236 Ada 73
Parselde Kayıtlı 92 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait Kargıcak
Mahallesi, 236 ada 73 parselde kayıtlı 92 m²’lik taşınmazın, 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile
satışının yapılması oy birliği ile uygun görülmüştür, denilmektedir.
11/13
05/12/2014
344
05/12/2014
345
05/12/2014
346
05/12/2014
347
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Kargıcak Mahallesi, 236 ada 73
parselde kayıtlı 92 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Merkez Mahallesi 546 Ada 12
Parselde Kayıtlı 546 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait Merkez
Mahallesi, 546 ada, 12 parselde kayıtlı 546 m²’lik taşınmazın, 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile
satışının yapılması Celil İbrahim ERSİN, Rasim ŞAHİN, Hüseyin
TANER ve Alpay OKTAY’ ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile
uygun görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Merkez Mahallesi, 546 ada, 12
parselde kayıtlı 546 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, Celil İbrahim ERSİN, Hüseyin TANER, Ahmet KURT,
Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Rasim ŞAHİN, Ömer KILIÇ, Alpay
OKTAY ve Ali SERİN’ in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu
ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Koyuncu Mahallesi 361 Ada 3
Parselde Kayıtlı 4.000 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait Koyuncu
Mahallesi, 361 ada 3 parselde kayıtlı 4.000 m²’lik taşınmazın, 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile
satışının yapılması oy birliği ile uygun görülmemiştir, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Alata Mahallesi 676 Ada 11
Parselde Kayıtlı 498 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve
kuruluşlarına olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize
ait Alata Mahallesi, 676 ada 11 parselde kayıtlı 498 m²’lik
taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği;
açık teklif usulü ile satışının yapılması oy birliği ile uygun
görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Alata Mahallesi, 676 ada 11
parselde kayıtlı 498 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Alata Mahallesi 389 Ada 17
Parselde Kayıtlı 696 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
12/13
05/12/2014
348
05/12/2014
349
Mükerrem TOLLU
Meclis Başkanı
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait Alata
Mahallesi, 389 ada, 17 parselde kayıtlı 696 m²’lik taşınmazın, 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile
satışının yapılması Celil İbrahim ERSİN, Rasim ŞAHİN, Hüseyin
TANER ve Alpay OKTAY’ ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile
uygun görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Alata Mahallesi, 389 ada, 17
parselde kayıtlı 696 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, Celil İbrahim ERSİN, Hüseyin TANER, Ahmet KURT,
Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Rasim ŞAHİN, Ömer KILIÇ, Alpay
OKTAY ve Ali SERİN’ in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu
ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Koyuncu Mahallesi 56 Ada 50
Parselde Kayıtlı 471 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı
Konusunun Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve
kuruluşlarına olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize
ait Koyuncu Mahallesi, 56 ada 50 parselde kayıtlı 471 m²’lik
taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği;
açık teklif usulü ile satışının yapılması oy birliği ile uygun
görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Koyuncu Mahallesi, 56 ada 50
parselde kayıtlı 471 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının
yapılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Erdemli Belediyesine ait Alata Mahallesi 45 Ada 5 Parselde
Kayıtlı 1.099 m².lik Taşınmazın (Tam Parsel) Satışı Konusunun
Görüşülmesi.
Komisyon Raporunda;
Belediye gelirlerinin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarına
olan borçların ödenebilmesi için, mülkiyeti Belediyemize ait Alata
Mahallesi, 45 ada 5 parselde kayıtlı 1.099 m²’lik taşınmazın, 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile
satışının yapılması oy birliği ile uygun görülmüştür, denilmektedir.
Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;
komisyon raporu kabul edilerek, Alata Mahallesi, 45 ada 5 parselde
kayıtlı 1.099 m²’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45. Maddesi gereği; açık teklif usulü ile satışının yapılmasına,
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Duran KARA
Meclis Kâtibi
13/13
Ahmet ARI
Meclis Kâtibi
Download

aralık ayı meclis toplantısı 2. oturum kararları için tıklayınız