İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biokimya Anabilim Dalı Emekli Başkanı
Prof. Dr. H. Hakan Berkkan’ın Özgeçmişi
Prof.Dr. Hakan BERKKAN 1947 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini
Galatasaray Lisesinde 1967 yılında tamamladı. 1973’te İstanbul Üniversitesi Eczacılık
Fakültesinden mezun oldu. 1974 yılında aynı Fakültenin Biokimya kürsüsünde Asistan olarak
göreve başladı. "Çeşitli Temperatürlerde Isıtılmış B.s.-Amilaz ve Üreaz’ın Molekül
Yapılarında Meydana Gelen Değişikliklerin Aktiviteleri Üzerine Etkisi" konulu tezi ile 23
Şubat 1978 de girdiği doktora sınavını "Pekiyi" derece ile başararak Biokimya dalında "Dr.
Sc. Pharm." unvanını aldı.
1980 yılında II. Paris Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde CNRS (Centre National de
Recherche Scientifique)’e bağlı Biokimya Araştırma Laboratuarında bilimsel araştırmalarda
bulundu. 28 Ekim 1982 de 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası geçici 15. maddesi uyarınca
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biokimya Anabilim Dalına "Yardımcı Doçent"
olarak atandı.
22 Nisan 1983’te girdiği "Midye Amilazlarının Saflaştırılması ve Başlıca Kinetik
Özelliklerinin İncelenmesi" konulu tezi ile doçentlik sınavını başararak "Üniversite Doçenti"
unvanını aldı. 29.Kasım 1988 tarihinde "Üniversite Profesörlüğü" ne yükseltildi.
30.9.1994 tarihinden 2000 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Dekanlığı görevini 2 dönem yürüttü.
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu, İstanbul Üniversitesi
Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi (DETAM) Yönetim Kurulu ve İstanbul
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulundu.
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mensup ve Mezunları Geliştirme Derneği (Kurucu
Başkan) ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği (Kurucu Başkan) görevlerinde
bulundu.
2000-2006 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biokimya
Anabilim Dalı Başkanlığı görevinin yanı sıra, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel
Eczacılık Bilimleri Bölümü Başkanlığı görevi yaptı.
17 Şubat 2006 tarihinde kendi isteği ile emekli olduktan sonra İstanbul Bilim
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Dekan olarak atandı. 2010 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi
Rektörü oldu. Bu görevi 2012 yılında sona erdi.
T.E.B İstanbul Eczacı Odası, Türk Biokimya Derneği, Galatasaraylılar Derneği,
Galatasaray Spor Kulübü, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mensup ve Mezunları
Geliştirme Derneği (Kurucu Başkan) , İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği (Kurucu
Başkan) , PNH-aHUS ve Diğer Kompleman Hastalıkları Derneği (Kurucu Üye) Üyelikleri
devam ediyordu.
Prof.Dr. Hakan BERKKAN, 06 Nisan 2014 Pazar günü 2 ayı aşkın bir süredir tedavi
gördüğü İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesinde yaşama veda etti.
Download

Prof. Dr. Hakan BERKKAN - Eczacılık Fakültesi