ÇERKEZKÖY YILDIZKENT 319 ADA
ÇOBANYILDIZI SİTESİ
7. OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Tarih: 02.03.2014
Yer:
Çobanyıldızı 1 Blok Toplantı Salonu
Gündemin 1. maddesine göre; Açılış konuşmasını, Site Yönetim Kurulu Üyesi
Ertan Çiçek yapmıştır. Yapılan yoklama sonucunda 38 (Asil ve vekalet) kişinin hazır
bulunduğu ve Genel Kurulun yapılması için, yasal çoğunluğun sağlandığı
anlaşıldığından toplantıya başlanılmıştır.
Gündemin 2. maddesine göre; Toplantıyı yönetecek Divan Başkanı ve Katip
Üyelerin seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına Ramazan
Erdoğar, Katip Üyeliklere Onur Kanbur ve Ferhat Yıldırım oybirliği ile seçildiler ve
Divana toplantı sonunda tutanakları imzalama yetkisi oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 3 ve 4 maddesine göre; Divan Başkanı Ramazan Erdoğar 2013 yılı
faaliyet raporunu okumuştur. Ardından Divan Başkanı Ramazan Erdoğar denetleme
kurulu raporunu okumuştur.
Gündemin 5. maddesine göre; Yönetim ve Denetim Kurullarının faaliyet
raporlarının görüşülerek ibrasına geçildi.
Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası için yapılan oylamada ;
Yönetim faaliyet raporu oylamaya sunuldu, 36 kabul oyu ile kabul edildi. (Aydın
BARCA red oyu kullanmıştır.)
Denetim raporu oylamaya sunuldu, 36 kabul oyu ile kabul edildi. (Aydın BARCA red
oyu kullanmıştır.)
Gündemin 6. maddesine göre; Yeni dönem bilançosunun okunması ve
oylanmasına geçildi. Site Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Çiçek 2014 yılı tahmini
bilançoyu okudu.
-
Hasan Çolak söz alarak yeni dönem bilançodaki gider artışlarının hangi
oranlara göre yapıldığını sordu. Site Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Çiçek gider
artışlarının TEFE oranlarına göre yapıldığını belirtti.
Ramazan Erdoğar
Divan Başkanı
Onur Kanbur
Üye
Ferhat Yıldırım
Üye
-
-
Ertan Çiçek mevcut 50 TL olan aidat tutarı yıllık toplamının 2014 yılı tahmini
bilanço tutarı olan 132.500,00 TL’yi karşılamadığını söyledi. Yönetim Kurulu
Başkanı Sıtkı Kerse söz alarak aylık aidat tutarının en az 60 TL olması
gerektiğini söyledi.
Nalan Çolak söz alarak bu sene gündemde olan bina dış cephe tamir ve boya
işi nedeniyle kat maliklerinin ödeyeceği demirbaş bedeline ilaveten aidat
artışının fazlaca maddi yük getireceğini, bu yüzden aidat artışının sonraki
seneye bırakılmasını önderdi.
Aidat artışı ile ilgili oylamaya geçildi ve oybirliği ile aylık 50 TL olarak aynı kalmasına
karar verildi.
2014 yılı yeni dönem bilanço için yapılan oylamada ;
2014 yılı yeni dönem bilanço oylamaya sunuldu, 36 kabul oyu ile kabul edildi. (Aydın
BARCA muhalefet şerhi koydurmuştur.)
Gündemin 7. maddesine göre; Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinin
seçimine geçildi, yeni yönetim adayları belirlendi.
-
Aydın Barca söz alarak mevcut yönetimin
görevlerine devam etmesi yönünde
)
görüş belirtti.
Sıtkı Kerse, Ertan Çiçek ve Fehmi Taban adaylıklarını açıkladı ve kendilerini tanıttı.
Başka da aday çıkmadığından dolayı oylamaya geçildi.
Yapılan oylama sonucunda ekli oy dağılımı oluşmuştur ;
Sıtkı Kerse
Ertan Çiçek
Fehmi Taban
= 38 oy
= 38 oy
= 38 oy
Yönetim Kurulu Üyeliklerine oy birliği ile Sıtkı Kerse, Ertan Çiçek ve Fehmi Taban
seçilmişlerdir.
Ramazan Erdoğar
Divan Başkanı
Onur Kanbur
Üye
Ferhat Yıldırım
Üye
Denetleme kuruluna Hasan Çolak ve Tuncay Arslan aday olmuştur.
Başka da aday çıkmadığından dolayı oylamaya geçildi.
Yapılan oylama sonucunda ekli oy dağılımı oluşmuştur ;
Hasan Çolak
Tuncay Arslan
= 38 oy
= 38 oy
Denetim Kurulu Üyeliklerine oy birliği ile Hasan Çolak ve Tuncay Arslan seçilmişlerdir.
Gündemin 8. maddesine göre; Blokların dış cephe tamirleri ve boyanması
konusunun görüşülüp karara bağlanmasına geçildi.
-
-
-
-
Sevinç Arslan söz alarak yağmurlu havalarda dış cepheye gelen yağmur
suyunun daire içine girdiğini söyledi.
Sıtkı Kerse söz alarak mevcut dış cephe boyasının zamanında Emlak Konut
tarafından kaliteli yapılmadığını, boyanın dış cepheye uygun olmadığını ve bina
renginin büyük ölçüde solduğunu söyledi.
Ertan Çiçek söz alarak bina dış cephesinde yıpranmalar olduğunu ve sıvaların
yer yer döküldüğünü, bunun sonucunda mantolamanın zarar göreceğini ve
boya ile tamirat yapılmaz ise ileride daha da büyük masrafların oluşacağını
belirtti.
)
Sıtkı Kerse söz alarak toplam 7 firmadan teklif alındığını, tekliflerin incelenmesi
sonucunda en uygun teklifin alınıp, avukatımız nezdinde bu firma ile iş
sözleşmesi yapılacağını, 10 yıl firma garantili Filli Boya Amphisilan astar ve iki
kat dış cephe boyasının uygun olacağını, 5 yıl da işçilik garantisi alınacağını
belirtti.
Hasan Çolak söz alarak boya için toplanacak demirbaş tutarının kat
maliklerinden nasıl tahsil edileceğini sordu.
Sıtkı Kerse söz alarak teklif veren firmaların % 30 peşin istediklerini, kalanı da
taksitlendirme yaptıklarını söyledi.
Aydın Barca söz alarak ödemelerin %30 peşin, kalanın da 3 taksitte kat
maliklerinden alınmasını önerdi.
Yapılan oylama sonucunda blokların dış cephe tamirleri ve boyanması işi ve buna
bağlı demirbaş bedelinin kat maliklerinden alınması 36 kabul oyu ile kabul edildi.
(Aydın BARCA red oyu kullanmıştır.)
Ramazan Erdoğar
Divan Başkanı
Onur Kanbur
Üye
Ferhat Yıldırım
Üye
Gündemin 9. maddesine göre; Dilek ve Temenniler bölümüne geçildi.
-
-
-
-
Kadriye Mermer söz alarak oyun parkında kırık olan kaydırak ve salıncakların
değişimini talep etti. Ertan Çiçek söz alarak oyun parkında hasarlı olan
ekipmanların değiştirilmesi için gerekli çalışmayı yapacaklarını belirtti.
Aysel Koşar ve Hasan Çolak söz alarak çatıda bulunan baca boşluklarından
kargaların bina içine, hatta daire içlerine kadar girdiklerini, bina içinde yuva
yaptıklarını söyledi. Sıtkı Kerse söz alarak binaların boyanması esnasında
kurulacak olan iskele vasıtasıyla bacaların tel örgü ile kaplanacağını ve sorunun
çözüleceğini söyledi.
Sıtkı Kerse söz alarak 05 Kasım 2011 tarih ve 25058 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması
Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince 01/01/2014 tarihinden itibaren Türkiye
genelinde tüm asansörlerin yıllık kontrolleri aynı yönetmelikte tanımı yapılan “A
tipi” akredite olmuş kuruluşlara yaptırılacağını, bunun sonucunda sitemize
asansör başına bir kontrol bedeli maliyeti çıkacağını, ayrıca kontrol sonucunda
mühendislerin vereceği rapora göre çıkabilecek eksiklikler nedeniyle de bir
maliyet oluşacağını belirtti. Oluşabilecek ilave maliyetlere göre 2014 yılı içinde
gerektiğinde ek bütçe,çıkabileceğini söyledi.
Ertan Çiçek söz alarak 1 Ocak 2014 yürürlüğe giren İş Güvenliği Yasasına göre
sitemizin risk değerlendirmesi yönetim olarak yaptıklarını, yasaya göre Haziran
2014 tarihi itibarıyla belirli dönemlerde iş güvenliği uzmanı ile doktorlardan
hizmet satın almaları gerekeceğini) ve bunun da sitemize bir ek maliyet
getireceğini söyledi.
Başka söz alan olmadığından toplantı sona erdirilmiştir.
Ramazan Erdoğar
Divan Başkanı
Onur Kanbur
Üye
Ferhat Yıldırım
Üye
Download

2014genel_kurul_tutanak - Yıldızkent 319 Ada Çobanyıldızı Sitesi