ÖN: 75 ilmek bafllanır.
(A) 5x5 saç örgü: 5 ilmek fliflten çıkar, örgünün arka yüzünde tut, di¤er 5 ilme¤i ör. fiiflten çıkanları flifle tak ve ör.
(B) 5X5 saç örgü: 5 ilmek fliflten çıkar, örgünün ön yüzünde tut, di¤er 5 ilme¤i ör. fiiflten çıkanları flifle tak ve ör.
1) 8 ilmek 1 düz - 1 ters/3 ters/20 düz/3 ters/8 düz/3 ters/8 düz/3 ters/8 düz/3 ters/1 düz/3 ters/1 düz/3 ters
2) ‹lmekler geldi¤i yönlerde örülür.
3) 8 tane 1 düz - 1 ters/3 ters/(A) 5x5 Saç örgü/(B) 5x5 Saç örgü/3 ters/4x4 Saç örgü/3 ters/4x4 Saç örgü/3 ters/4x4 Saç örgü/3 ters/1
düz/3 ters/1 düz/3 ters.
4) ‹lmekler geldi¤i yönde örülür.
5) 1’den devam edilir.
Bu flekilde örnek kurarak örgü boyu 35 cm’e tamamlanır. 35’inci cm’de 8 ilmek lastik kenarında, 9’uncu ilmek arttırılır (ilme¤in içinden
2’nci ilmek çıkartılır). Bu flekilde 4 kere 8 sırada bir, ve son olarak 4’üncü sırada bir kere aynı yerde arttırma yaparak yaka ucu yapılır
(tüm arttırılan ilmekler lastik örgü olacaktır).
Örgünün 46’ncı cm’inde di¤er kenardan kol evi için sırayla 3/2/2 ilmek kesilir.
Yaka kenar uzunlu¤u 52cm’e tamamlanınca tüm lastik olan ilmekler kesilir. Bundan sonraki sıralarda sırayla 10/5/5/2/2/1 ilmek keserek
yaka kesimi tamamlanır. Kol evi uzunlu¤u 21cm olunca ilmekler kapatılır.
Önlerden biri örülürken, 8 ilmekli lastik kenara istenen arkalıklarda dü¤me ili¤i açılır (5’inci ilmekte 1 dolayarak arttır, 1kes).
ARKA: 102 ilmekle bafllanır.
1) 3 ters/1 düz/3 ters/1 düz/3 ters/8 düz/3 ters/1 düz/3 ters/8 düz/3 ters/1 düz/3 ters/1 düz/3 ters/20 düz/3 ters/1 düz/3 ters/1 düz/3
ters/8 düz/3 ters/1 düz/3 ters / 8düz/3 ters/1 düz/3 ters/1 düz/3 ters.
2) ‹lmekler geldi¤i yönlerde örülür.
3) 3 ters/1 düz/3 ters/1 düz/3 ters/4x4 saç örgü/3 ters/1 düz/3 ters/4x4 saç örgü/3 ters/1 düz/3 ters/1 düz/3 ters/(A) 5x5/(B) 5x5/3 ters/1
düz/3 ters/1 düz/3 ters/4x4 saç örgü/3 ters/1 düz/3 ters/4x4 saç örgü/3 ters/1 düz/3 ters/1 düz/3 ters.
4) ilmekler geldi¤i yönlerde örülür.
5) 1’den devam edilir.
Örgü boyu 46cm olunca kol evi için yanlardan sırayla 3/2/2 ilmek kesilir. Kol evi uzunlu¤u 21cm olunca ilmekler kapatılır.
Ön ve arka omuzlardan dikilir. fiemada görünen kısımlardan flifltakıp, 8cm 1/1 lastik örülür.
KOL: 56 ilmekle bafllanır.
1) 3 ters/8 düz/3 ters/1 düz/3 ters/20 düz/3 ters/1 düz/3 ters/8 düz/3 ters
3) 3 ters/4x4 saç örgü/3 ters/1 düz/3 ters/ (A) 5x5/(B) 5x5/3 ters/1 düz/3 ters/4x4 saç örgü/3 ters
5) 1’den devam edilir. 7 sırada bir yanlardan 1’er ilmek arttırılır. ‹lmekler ço¤aldıkça 3 ters/1 düz olarak devam eder. 80 ilmek olunca arttırma
durur. Örgü boyu 52cm oldu¤unda yanlardan 3/2/2fler ilmek kesilir. 12cm boyunca 1’er ilmek keserek devam edilir.
ÖN
21
8
18
ARKA
8
18
KOL
36
21
3
12
9
3
17
52
46
46
35
24
32
54
Download

5x5 saç örgü: 5 ilmek fliflten çıkar, örgünün arka yüzünde tut