Lütfen boşlukları mavi tükenmez kalem ile doldurunuz.
KESİN KAYIT FORMU
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
Enstitünüzün 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans
Programına kesin kayıt hakkı kazandım. Kesin kaydımın yapılmasını arz ederim.
İMZA
Öğretim Yılı
2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Adı Soyadı
Kesin Kayıt Tarihi
….../….../2014
Öğrenci Numarası
İşletme
Bilim Dalı
İşletme
Mezun Olduğu
Ana Bilim Dalı
Üniversite
Fakülte
Bölümü
Not Ortalaması
Mesleği (İşi)
Yazışma Adresi
Not: Açık Adres
İlçe:
Posta Kodu:
İl:
NOT: Adresimde meydana gelecek değişiklikleri zamanında Enstitüye bildireceğimi taahhüt eder,
gecikmelerden doğacak hukuki sonuçları şimdiden kabul ettiğimi beyan ederim.
Telefon:
Ev:
İş:
GSM:
E-mail (Zorunlu):
Kesin Kayıtta İstenen Belgeler
1-Kesin Kayıt Formu
2-Dönem Projesi Kayıt Formu
3-Öğrenci numarasına yatırılan harç ücretinin dekontu
4-Bir adet Fotoğraf (fotoğrafın arkasına adı soyadı öğrenci numarası yazılacak)
Erkek öğrenciler için
Sadece Askerlik tecil ettirecekler için belge teslimi
1-Askerlik Durum Belgesi (yeni tarihli)
2-Diploma fotokopisi
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi
Askerlik Belgesi veremeyen erkek öğrenciler için
Askerlik yaptım.
Bakaya
Askerlik işlemleri tarafıma aittir.
Download

Lütfen boşlukları mavi tükenmez kalem ile doldurunuz. KESİN KAYIT