14 10 2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23796
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
23689
İlanın Çıkılacağı yer
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ--->GÜMÜŞHANE SAĞLIK YÜKSEKOKULU--->SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ
Kadro Ünvan
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Ales Puanı
70
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
50
Kadro Derecesi
7
Duyuru Başlama Tarihi
14.10.2014
Son Başvuru Tarihi
28.10.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
05.11.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
31.10.2014
Sınav Giriş Tarihi
03.11.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
http://www.gumushane.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, PDR, Sınıf Öğretmenliği Bölümü Mezunu olmak ve Sosyal Hizmet Anabilim Dalında Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor veya Yapmış Olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gaze
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23796
1/2
14 10 2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23796
1-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar a
3-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER:
—Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
—Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe,
(http://www.gumushane.edu.tr/dosya/akademik_kadro_basvuru.doc)
—Özgeçmiş,
—Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi,
—Yabancı dil sınav belgesi fotokopisi (KPDS/ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan almış olmak.),
—Onaylı diploma fotokopisi,
—Lisans transkripti (resmi),
—Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi,
—Nüfus cüzdanı fotokopisi,
—1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
—Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi.
—Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar yada çalışıp ayrılanlar için hizmet belgesi.
NOT: — İstenen belgelerin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir.
— Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza
gerekmektedir.
—
Başvurular kadronun ilan edildiği Birime yapılacaktır.
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23796
2/2
Download

14 10 2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23796