2013 TEOG SINAV
SONUÇLARI
BİLGİLENDİRMESİ
2012
ÖGRETIM KURUMLARINA
2012 ORTA
ORTAÖGRETIM
KURUMLARINA
GE
ÇIS SISTEMI
GEÇIS
SISTEMI -- YERLESTIRME
YERLESTIRME TAVAN
TAVAN
TABAN
TABAN PUANLARI
PUANLARI LISTESI
LISTESI
.Ek1
• 2013 OGES PUAN HESABI
•
Ek2
Örnek‐1
1.dönem ve 2.dönem teog ort alınacak
6.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı
7.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı
8.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı
Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı
Yerleştirmeye esas puan (YEP) 100
100
100 1.meb
695
692
497,5
2.meb
698
Örnek‐2
1.dönem ve 2.dönem teog ort alınacak
6.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı
75,79
7.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı
73,88
8.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı
75 1.meb
2.meb
Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı 500,541 464,415 536,667
Yerleştirmeye esas puan (YEP) 362,606
Örnek‐3
6.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı
57,9
7.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı
64,3
8.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı
65 1.meb
2.meb
Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı 327,793 293,918 361,667
Yerleştirmeye esas puan (YEP) 257,496
Öğrencinin yıl sonu başarı puanları ile teog puanlarını değiştirerek yerleştirme puanını hesaplayabilirsiniz.
Ek3 ‘ e tıklayarak puan hesabını yapabilirsiniz…
• Özel Okullar Yerleştirme Puanı: ÖYP
ÖYP, Bakanlıkça gerçekleştirilecek merkezi Türkçe, matematik, fen
ve teknoloji bilgisi sınavları ile öğrencinin 8’inci sınıf yıl sonu başarı
puanından oluşmaktadır.
Özel okullar daha sonra kamuoyuna duyurulacak kayıt takvimi
çerçevesinde 800’lük puanlama sistemi üzerinden, taban puan ilanı
ön kayıt ve kesin kayıt yöntemi ile öğrenci kayıt kabulü yapacaktır.
Derslerin ağırlık katsayıları;
Türkçe: 3 Matematik: 2 Fen Bilgisi ve Teknoloji: 2
Merkezi sınavların ağırlığı;
Birinci sınavlar: % 30 İkinci sınavlar: % 70
8’inci sınıf yıl sonu başarı puanı; YBP8
ÖYP hesaplama formülü;
ÖYP=(3T1+2M1+2F1)*0,30 + (3T2+2M2+2F2)*0,70 + YBP8
• Örnek hesaplama;
Öğrencinin sınav notları;
T1: 86 ,M1: 90 ,F1: 96 ,T2: 94 ,M2: 88, F2: 92
Ve YBP8’i 94,4348 ise
ÖYP=(3*86+2*90+2*96)*0,30 + (3*94+2*88+2*92)*0,70 +
94,4348
ÖYP= 732,8348
Download

2013 TEOG SINAV SONUÇLARI BİLGİLENDİRMESİ için tıklayınız