T. C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM I
EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI
(2014 – 2015)
ISPARTA - 2014
5
T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI
(2014 – 2015)
DEKAN
Prof. Dr. Hüseyin YORGANCIGİL
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN
DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU
DÖNEM I KOORDİNATÖR YRD.
Yrd. Doç. Dr. Yonca SÖNMEZ
DÖNEM I KOORDİNATÖR YRD.
Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYRAM
DÖNEM I KOORDİNATÖR YRD.
Yrd. Doç. Dr. Teoman Alpay DEMİREL
6
T. C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I
I. KURUL
DERS PROGRAMI
( 15 EYLÜL 2014 - 14 KASIM 2014 )
DEKAN
Prof. Dr. Hüseyin YORGANCIGİL
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN
DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU
DÖNEM I KOORDİNATÖR YARDIMCISI
Yrd. Doç. Dr. Yonca SÖNMEZ
DÖNEM I KOORDİNATÖR YARDIMCISI
Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYRAM
DÖNEM I KOORDİNATÖR YARDIMCISI
Yrd. Doç. Dr. Teoman Alpay DEMİREL
DERS KURULU BAŞKANI
Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN
KURUL DERSLERİ
TEORİK D.S. PRATİK D.S.
TOPLAM D.S.
KURUL SORU SAYISI
PUAN
Biyokimya
28
7
39
31 (T25– P6)
31
Tıbbi Biyoloji
26
7
33
27 (T19– P8)
27
Anatomi
12
14
26
21 (T11–P10)
21
Tıpta İnsan Bilimleri ve
Sanat
14
14
T11
11
Tıbbi Psikoloji
12
12
T10
10
KURUL TOPLAMI
92
124
100
100
32
DİĞER DERSLER
Temel Bilgi Teknolojisi
Türk Dili (TUR370)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
Yabancı Dil (İngilizce 111)
GENEL TOPLAM
D.S.: Ders Saati
DÖNEM I KURUL ÜYELERİ
1. Kurul
Fatih GÜLTEKİN (Kurul Başkanı)
Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU
Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU
Abdullah AKPINAR
7
1. Ders Kurulu: TEMEL BİLİMLER I (HÜCRE)
Hücre kavramını, hücrenin bölümlerini, organelleri ve hücre iskeletini bilir. Plazma membranının
yapısını ve membrandan madde transportunu bilir. Hücreler arası bağlantıları, sinyal iletimini, hücre
döngüsünü kavrar. (Bilişsel alan) Davranışın nörobiyolojik kökenini ve bellek bozukluklarını
değerlendirir. (Bilişsel alan) Tıp öğrencisine ve gelecekteki bir tıp doktoruna yakışan, hasta ve
meslektaşlarına uygun, saygılı davranmayı bilir. Tıp tarihindeki başarılı isimleri rol model alarak
gelişimine katkıda bulunur. (Duyuşsal alan) Organik kimyanın temel ilkeleri, organik bileşiklerin
özelliklerini, biyolojik moleküllerin kimyasal yapı ve özellikleri iyi anlaşılması için atom ve molekül
yapısını, periyodik çizelgeyi, kimyasal bağları, kimyasal dengeyi, fonksiyonel grup ve steroizomeri
kavramını bilir. (Bilişsel alan) Biyokimyanın önemini, hayatın moleküler düzeyde açıklanmasını,
sağlığın korunmasını, hastalıkların anlaşılmasındaki rolünü kavrar. (Bilişsel alan) Laboratuarda
uyulması gereken kuralları bilir, laboratuardaki malzemeleri ve nasıl kullanacağını bilir. (Bilişsel alan)
Konsantrasyon kavramını bilir (Bilişsel alan) , ozmolar ve izotonik çözelti, Oral Rehidratasyon Sıvısını
(ORS) hazırlar. (Psikomotor alan) Tampon çözelti hazırlar, titrasyon yöntemiyle konsantrasyonu
bilinen bir çözelti (standart çözelti) ile harcanan standart çözelti miktarından, bilinmeyen madde
konsantrasyonunun bulunmasını bilir.
(Psikomotor alan) Mikroskobu, mikroskop çeşitlerini bilir.
(Bilişsel) Işık mikroskobunda bitki hücrelerini inceler. (Psikomotor alan)
8
B ŞUBESİ
(ÇİFT NUMARALAR)
I.
PAZARTESİ
KURUL HAFTALIK DERS PROGRAMI
ÇARŞAMBA
SALI
PERŞEMBE
CUMA
İngilizce
08.30 - 09.20
Biyokimya
(Ertokuş Bey
Derslikleri)
Anatomi
Tıbbi Psikoloji
Anatomi Lab
(AMFİ 2)
İngilizce
09.30 - 10.20
Biyokimya
(Ertokuş Bey
Derslikleri)
Anatomi
Tıbbi Psikoloji
Anatomi Lab
(AMFİ 2)
10.30 - 11.20
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Biyokimya
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
11.30 - 12.20
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Biyokimya
Serbest Saat
Biyokimya Lab
13.30- 14.20
T. Biyoloji Lab
Türk Dili ve Edebiyatı
Tıpta İnsan
Bilimleri ve Sanat
Temel Bilgi
Teknolojileri
Tıpta İnsan
Bilimleri ve Sanat
Temel Bilgi
Teknolojileri
Serbest Saat
Temel Bilgi
Teknolojileri
(Ertokuş Bey Derslikleri)
14.30 -15.20
T. Biyoloji Lab
Serbest Saat
15.30 - 16.20
Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi
Serbest Saat
16.30 -17.20
(AMFİ 2)
Biyokimya Lab
(Ertokuş Bey Derslikleri)
Biyokimya Lab
Biyokimya Lab
Serbest Saat
(AMFİ 2)
Serbest Saat
9
15 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
I. KURUL 1. HAFTA (B)
ORYANTASYON PROGRAMI
16 EYLÜL 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji
Serbest Saat
Serbest Saat
Hücre kavramı, prokaryotve ökaryot hücreler
Hücre kavramı, prokaryotve ökaryot hücreler
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
13.30 - 14.20 Türk Dili ve Ed.
14.30 - 15.20 Türk Dili ve Ed.
15.30 - 16.20 İnkılap Tarihi
16.30 - 17.20 İnkılap Tarihi
17 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Yabancı Dil
09.30 – 10.20 Yabancı Dil
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Dil nedir? Dillerin doğuşu
Dil-Duygu-Düşünce Bağlantısı
İnkılâp tarihi dersinin önemi ve amacı
İnkılâp tarihi dersinin önemi ve amacı
Dr. H. TURGUT
Dr. H. TURGUT
Dr. T. ERMUMUCU
Dr. T. ERMUMUCU
Orientation to the course
Introduction to reading skills (handout)
Serbest Saat
Serbest Saat
Okt. E. CANAN
Okt. E. CANAN
13.30 - 14.20 T. İnsan Bil ve San
14.30 - 15.20 T. İnsan Bil ve San
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
18 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 Tıbbi Psikoloji
09.30 - 10.20 Tıbbi Psikoloji
10.30 - 11.20 Biyokimya
11.30 - 12.20 Biyokimya
Hastalarla iletişim
Hastalarla iletişim
KOORDİNATÖRLÜK SAATİ (Derslikte)
ORYANTASYON PROGRAMI (Klüpler)
Dr. N. KİŞİOĞLU
Dr. N. KİŞİOĞLU
Davranış bilimlerine giriş
Davranış bilimlerine giriş
Çözeltiler
Çözeltiler
Dr. R. ÖZCANKAYA
Dr. R. ÖZCANKAYA
Dr. F. GÜLTEKİN
Dr. F. GÜLTEKİN
13.30 - 14.20 T. Bilgi Teknol.
14.30 - 15.20 T. Bilgi Teknol.
15.30 - 16.20 T.Bilgi Teknol Lab
16.30 - 17.20
19 EYLÜL 2014 CUMA
08.30 - 09.20 Anatomi Lab
09.30 - 10.20 Anatomi Lab
T. Biyoloji Lab
10.30 - 11.20
Donanıma giriş
Bilgisayar bileşenleri ile çevre elemanları
Çalışma mantığı
Serbest Saat
Dr. Ö. KUŞÇU
Dr. Ö. KUŞÇU
Dr. Ö. KUŞÇU
Genel Terminoloji ve Sistemlere Giriş
Genel Terminoloji ve Sistemlere Giriş
Dr. O. SULAK
Dr. O. SULAK
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
Öğr.Gör. İ. ONARAN
(DÖNEM I AMFİSİ)
11.30 - 12.20
T. Biyoloji Lab
(DÖNEM I AMFİSİ)
13.30 - 14.20
Biyokimya Lab
14.30 - 15.20
Biyokimya Lab
15.30 - 16.20
Biyokimya Lab
16.30 - 17.20
Biyokimya Lab
Lab.da çalışma kuralları ve kul. arç ve grç tanıtı
Lab.da çalışma kuralları ve kul. arç ve grç tanıtı
Laboratuvarın tanıtımı- malz. tanıtımı ve
kullanımı
Laboratuvarın tanıtımı- malz. tanıtımı ve
kullanımı
Laboratuvarın tanıtımı- malz. tanıtımı ve
kullanımı
Laboratuvarın tanıtımı- malz. tanıtımı ve
kullanımı
10
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
I. KURUL 2. HAFTA (B)
22 EYLÜL 2014PAZARTESİ
08.30 - 09.20 T. İnsan Bil ve San
09.30 - 10.20 T. İnsan Bil ve San
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji
Hekimlik ve Hipokrat Andı
Tıp Sanatı ve Hekim Hasta İletişimi
Plazma zarı ve glikokaliks
Plazma zarı ve glikokaliks
13.30 - 14.20
T. Biyoloji Lab
Mikroskop çeşitleri
14.30 - 15.20
T. Biyoloji Lab
Mikroskop çeşitleri
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
23 EYLÜL 2014 SALI
08.30 - 09.20 Anatomi
09.30 - 10.20 Anatomi
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji
Dr. H. YORGANCIGİL
Dr. H. YORGANCIGİL
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
Dr. N. ÖZÇELİK
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Dr. N. ÖZÇELİK
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Serbest Saat
Serbest Saat
Kemiklere giriş, Kemikleşme
Kemiklere giriş, Kemikleşme
Plazma zarından maddelerin taşınması
Plazma zarından maddelerin taşınması
Dr. O. SULAK
Dr. O. SULAK
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
13.30 - 14.20 Türk Dili ve Ed.
14.30 - 15.20 Türk Dili ve Ed.
15.30 - 16.20 İnkılap Tarihi
16.30 - 17.20 İnkılap Tarihi
24 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
08.30 – 09.20 Yabancı Dil
09.30 – 10.20 Yabancı Dil
10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
Dil -kültür bağlantısı
Dil bilgisi öğretiminin amacı
Osmanlı devletine genel bir bakış
Osmanlı imparatorluğunun çöküş sebepleri
Dr. H. TURGUT
Dr. H. TURGUT
Dr. T. ERMUMUCU
Dr. T. ERMUMUCU
Writing (paragraph, topic)
Writing (paragraph, topic)
Serbest Saat
Serbest Saat
Okt. E. CANAN
Okt. E. CANAN
13.30 – 14.20 Biyokimya
14.30 – 15.20 Biyokimya
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
25 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
08.30 – 09.20 Tıbbi Psikoloji
09.30 – 10.20 Tıbbi Psikoloji
10.30 – 11.20 Biyokimya
11.30 – 12.20 Biyokimya
Çözeltiler
Çözeltiler
Dr. F. GÜLTEKİN
Dr. F. GÜLTEKİN
13.30 – 14.20 T. Bilgi Teknol.
14.30 – 15.20 T. Bilgi Teknol.
15.30 – 16.20 T.Bilgi Teknol Lab
16.30 – 17.20
26 EYLÜL 2014 CUMA
08.30 - 09.20 Anatomi Lab
09.30 - 10.20 Anatomi Lab
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
İşletim Sistemlerine giriş
Dr. Ö. KUŞÇU
İşletim sistemi kavramı ve Windows XP,
Dr. Ö. KUŞÇU
Klasör/dosya kavramlarına giriş ve uygulamaları. Dr. Ö. KUŞÇU
Serbest Saat
Kemiklere giriş, Kemikleşme
Kemiklere giriş, Kemikleşme
Serbest Saat
Serbest Saat
Dr. O. SULAK
Dr. O. SULAK
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Volumetrik kapların tanıtımı
Volumetrik kapların tanıtımı
Volumetrik kapların tanıtımı
Volumetrik kapların tanıtımı
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
Biyokimya Lab
Biyokimya Lab
Biyokimya Lab
Biyokimya Lab
Serbest Saat
Serbest Saat
Psikolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Asit, baz ve tampon çözeltileri
Asit, baz ve tampon çözeltileri
11
Dr. A. DEMİRDAŞ
Dr. A. DEMİRDAŞ
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
I. KURUL 3. HAFTA (B)
29 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Biyokimya
09.30 - 10.20 Biyokimya
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji
Asit, baz ve tampon çözeltileri
Asit, baz ve tampon çözeltileri
Sitoplazma, sitozol, hücre iskeleti
Sitoplazma, sitozol, hücre iskeleti
13.30 - 14.20
T. Biyoloji Lab
Mikroskop çeşitleri
14.30 - 15.20
T. Biyoloji Lab
Mikroskop çeşitleri
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
30 EYLÜL 2014 SALI
08.30 - 09.20 Anatomi
09.30 - 10.20 Anatomi
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji
13.30 - 14.20 Türk Dili ve Ed.
14.30 - 15.20 Türk Dili ve Ed.
15.30 - 16.20 İnkılap Tarihi
16.30 - 17.20 İnkılap Tarihi
1 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Yabancı Dil
09.30 - 10.20 Yabancı Dil
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
Dr. P. ASLAN KOŞAR
Dr. P. ASLAN KOŞAR
Dr. N. ÖZÇELİK
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Dr. N. ÖZÇELİK
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Serbest Saat
Serbest Saat
Üst extremite kemikleri I
Üst extremite kemikleri I
Organeller
Organeller
Dr. G. ÖZGÜNER
Dr. G. ÖZGÜNER
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
Köken bakımından diller
Köken bakımından diller
Cumhuriyet’ten önce reform hareketleri ve snçlrı
Cumhuriyet’ten önce reform hareketleri ve snçlrı
Dr. H. TURGUT
Dr. H. TURGUT
Dr. T. ERMUMUCU
Dr. T. ERMUMUCU
Writing (paragraph, topic)
Writing (paragraph, topic)
Serbest Saat
Serbest Saat
Okt. E. CANAN
Okt. E. CANAN
T. İnsan Bil ve San Modern edebiyat okumaları
T. İnsan Bil ve San Modern edebiyat okumaları
DANIŞMANLIK SAATİ
15.30 - 16.20
(Yabancı Uyruklu Öğrenciler- Derslikte)
16.30 - 17.20
Serbest Saat
2 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 Tıbbi Psikoloji
Davranışın Nörobiyolojik kökenleri
09.30 - 10.20 Tıbbi Psikoloji
Davranışın Nörobiyolojik kökenleri
10.30 - 11.20 Biyokimya
Atom ve molekül yapısı
11.30 - 12.20 Biyokimya
Atom ve molekül yapısı
Dr. C. GARİPER
Dr. C. GARİPER
13.30 - 14.20 T. Bilgi Teknol.
Görev çubuğu
14.30 - 15.20 T. Bilgi Teknol.
Pencere (windows) yapısı ve bileşenleri
15.30 - 16.20 T.Bilgi Teknol Lab Başlat menüsü
16.30 - 17.20
3 EKİM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
ARİFE GÜNÜ TATİLİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Dr. Ö. KUŞÇU
Dr. Ö. KUŞÇU
Dr. Ö. KUŞÇU
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
12
Dr. İ.M.ATAY
Dr. İ.M.ATAY
Dr. S. ATILGAN
Dr. S. ATILGAN
6 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
7 EKİM 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
8 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Yabancı Dil
09.30 - 10.20 Yabancı Dil
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
I. KURUL 4. HAFTA (B)
TATİL
TATİL
Reading (introductory unit)
Reading (introductory unit)
Serbest Saat
Serbest Saat
T. İnsan Bil ve San Müzik ve tıp
T. İnsan Bil ve San Müzik ve tıp
DANIŞMANLIK SAATİ
15.30 - 16.20
(Dönem Tekrarı Yapan Öğrenciler- Derslikte)
16.30 - 17.20
Serbest Saat
9 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 T. Psikoloji
Davranışın ruhsal kökenleri
09.30 - 10.20 T. Psikoloji
Davranışın ruhsal kökenleri
10.30 - 11.20 Biyokimya
Kimyasal bağlar
11.30 - 12.20 Biyokimya
Kimyasal bağlar
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Okt. E. CANAN
Okt. E. CANAN
Öğr. Gör. A. V. BÜYÜKEKŞİ
Öğr. Gör. A. V. BÜYÜKEKŞİ
Dr. A. AKPINAR
Dr. A. AKPINAR
Dr. S. ATILGAN
Dr. S. ATILGAN
13.30 - 14.20 T. Bilgi Teknol.
14.30 - 15.20 T. Bilgi Teknol.
15.30 - 16.20 T.Bilgi Teknol Lab
16.30 - 17.20
10 EKİM 2014 CUMA
08.30 - 09.20 Anatomi
09.30 - 10.20 Anatomi
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Windows gezgini, denetim masası
Windows gezgini, denetim masası
Windows gezgini, denetim masası
Serbest Saat
Dr. Ö. KUŞÇU
Dr. Ö. KUŞÇU
Dr. Ö. KUŞÇU
Üst extremite kemikleri I
Üst extremite kemikleri I
Serbest Saat
Serbest Saat
Dr. G. ÖZGÜNER
Dr. G. ÖZGÜNER
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Konsantrasyon kavramı (ORS)
Konsantrasyon kavramı (ORS)
Konsantrasyon kavramı (ORS)
Konsantrasyon kavramı (ORS)
Dr. F. GÜLTEKİN
Dr. F. GÜLTEKİN
Dr. F. GÜLTEKİN
Dr. F. GÜLTEKİN
Biyokimya Lab
Biyokimya Lab
Biyokimya Lab
Biyokimya Lab
13
I. KURUL 5. HAFTA (B)
13 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Biyokimya
09.30 - 10.20 Biyokimya
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji
Kimyasal Bağlar
Kimyasal Bağlar
Organeller
Organeller
Dr. S. ATILGAN
Dr. S. ATILGAN
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
13.30 - 14.20
T. Biyoloji Lab
Işık mikroskobu ve kullanma tekniği
14.30 - 15.20
T. Biyoloji Lab
Işık mikroskobu ve kullanma tekniği
Dr. N. ÖZÇELİK
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Dr. N. ÖZÇELİK
Öğr.Gör. İ. ONARAN
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
14 EKİM 2014 SALI
08.30 - 09.20 Anatomi
09.30 - 10.20 Anatomi
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji
Serbest Saat
Serbest Saat
Üst extremite kemikleri II
Üst extremite kemikleri II
Organeller
Organeller
Dr. G. ÖZGÜNER
Dr. G. ÖZGÜNER
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
13.30 - 14.20 Türk Dili ve Ed.
14.30 - 15.20 Türk Dili ve Ed.
15.30 - 16.20 İnkılap Tarihi
16.30 - 17.20 İnkılap Tarihi
15 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Yabancı Dil
09.30 - 10.20 Yabancı Dil
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Köken bakımından diller
Köken bakımından diller
Cumhuriyet’ten önce reform hareketleri ve snçlrı
Cumhuriyet’ten önce reform hareketleri ve snçlrı
Dr. H. TURGUT
Dr. H. TURGUT
Dr. T. ERMUMUCU
Dr. T. ERMUMUCU
Reading (introductory unit)
Reading (introductory unit)
Serbest Saat
Serbest Saat
Okt. E. CANAN
Okt. E. CANAN
13.30 - 14.20 T. İnsan Bil ve San
14.30 - 15.20 T. İnsan Bil ve San
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
16 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 Tıbbi Psikoloji
09.30 - 10.20 Tıbbi Psikoloji
10.30 - 11.20 Biyokimya
11.30 - 12.20 Biyokimya
Resim ve tıp
Resim ve tıp
Öğr. Gör. A. V. BÜYÜKEKŞİ
Öğr. Gör. A. V. BÜYÜKEKŞİ
Sistem kavramı ve canlı sistem
Sistem kavramı ve canlı sistem
Kimyasal denge
Kimyasal denge
Dr. A. DEMİRDAŞ
Dr. A. DEMİRDAŞ
Dr. S. ATILGAN
Dr. S. ATILGAN
13.30 - 14.20 T. Bilgi Teknol.
14.30 - 15.20 T. Bilgi Teknol.
15.30 - 16.20 T.Bilgi Teknol Lab
16.30 - 17.20
17 EKİM 2014 CUMA
08.30 - 09.20 Anatomi Lab
09.30 - 10.20 Anatomi Lab
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Veri iletişimi ve Bilgisayar Ağları
İnternet tarihçesi, internet'e bağlantı tipleri
WEB & internet explorer kullanımı
Serbest Saat
Dr. Ö. KUŞÇU
Dr. Ö. KUŞÇU
Dr. Ö. KUŞÇU
Üst extremite kemikleri II
Üst extremite kemikleri II
Serbest Saat
Serbest Saat
Dr. G. ÖZGÜNER
Dr. G. ÖZGÜNER
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Konsantrasyon kavramı (ORS)
Konsantrasyon kavramı (ORS)
Konsantrasyon kavramı (ORS)
Konsantrasyon kavramı (ORS)
Dr. F. GÜLTEKİN
Dr. F. GÜLTEKİN
Dr. F. GÜLTEKİN
Dr. F. GÜLTEKİN
Biyokimya Lab
Biyokimya Lab
Biyokimya Lab
Biyokimya Lab
Serbest Saat
Serbest Saat
14
I. KURUL 6. HAFTA (B)
20 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Biyokimya
09.30 - 10.20 Biyokimya
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji
Organik kimyaya giriş
Organik kimyaya giriş
Hücreler arası bağlantılar ve sinyal iletimi
Hücreler arası bağlantılar ve sinyal iletimi
Dr. S. ATILGAN
Dr. S. ATILGAN
Dr. P. ASLAN KOŞAR
Dr. P. ASLAN KOŞAR
13.30 - 14.20
T. Biyoloji Lab
Işık mikroskobu ve kullanma tekniği
14.30 - 15.20
T. Biyoloji Lab
Işık mikroskobu ve kullanma tekniği
Dr. N. ÖZÇELİK
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Dr. N. ÖZÇELİK
Öğr.Gör. İ. ONARAN
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
21 EKİM 2014 SALI
08.30 - 09.20 Anatomi
09.30 - 10.20 Anatomi
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji
13.30 - 14.20 Türk Dili ve Ed.
14.30 - 15.20 Türk Dili ve Ed.
15.30 - 16.20 İnkılap Tarihi
16.30 - 17.20 İnkılap Tarihi
22 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Yabancı Dil
09.30 - 10.20 Yabancı Dil
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Saat
Serbest Saat
Alt extremite kemikleri I
Alt extremite kemikleri I
Hücreler arası bağlantılar ve sinyal iletimi
Hücreler arası bağlantılar ve sinyal iletimi
Dr. S. ALBAY
Dr. S. ALBAY
Dr. P. ASLAN KOŞAR
Dr. P. ASLAN KOŞAR
Türk dilinin tarihî devirleri ve gelişmesi
Türk yazı dilinin tarihî gelişme safhaları
Cumhuriyet öncesi fikir hareketleri
Cumhuriyet öncesi fikir hareketleri
Dr. H. TURGUT
Dr. H. TURGUT
Dr. T. ERMUMUCU
Dr. T. ERMUMUCU
Reading (introductory unit)
Reading (introductory unit)
Serbest Saat
Serbest Saat
Okt. E. CANAN
Okt. E. CANAN
T. İnsan Bil ve San Resim ve tıp
T. İnsan Bil ve San Resim ve tıp
23 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 Tıbbi Psikoloji
09.30 - 10.20 Tıbbi Psikoloji
10.30 - 11.20 Biyokimya
11.30 - 12.20 Biyokimya
Öğr. Gör. A. V. BÜYÜKEKŞİ
Öğr. Gör. A. V. BÜYÜKEKŞİ
Serbest Saat
Serbest Saat
Öğrenme
Öğrenme
Organik kimyaya giriş
Organik kimyaya giriş
Dr. K. DEMİRCİ
Dr. K. DEMİRCİ
Dr. S. ATILGAN
Dr. S. ATILGAN
T. Bilgi Teknol.
Veri iletişimi ve Bilgisayar Ağları
T. Bilgi Teknol.
İnternet tarihçesi, internet'e bağlantı tipleri
T.Bilgi Teknol Lab WEB & internet explorer kullanımı
Serbest Saat
24 EKİM 2014 CUMA
08.30 - 09.20 Anatomi Lab.
Alt extremite kemikleri I
09.30 - 10.20 Anatomi Lab.
Alt extremite kemikleri I
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Serbest Saat
Serbest Saat
13.30 - 14.20
Biyokimya Lab
Konsantrasyon kavramı (ORS)
14.30 - 15.20
Biyokimya Lab
Konsantrasyon kavramı (ORS)
15.30 - 16.20
Biyokimya Lab
Konsantrasyon kavramı (ORS)
16.30 - 17.20
Biyokimya Lab
Konsantrasyon kavramı (ORS)
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
15
Dr. Ö. KUŞÇU
Dr. Ö. KUŞÇU
Dr. Ö. KUŞÇU
Dr. S. ALBAY
Dr. S. ALBAY
Dr. F. GÜLTEKİN
Dr. F. GÜLTEKİN
Dr. F. GÜLTEKİN
Dr. F. GÜLTEKİN
27 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Biyokimya
09.30 - 10.20 Biyokimya
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
T. Biyoloji Lab
T. Biyoloji Lab
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
28 EKİM 2014 SALI
08.30 - 09.20 Anatomi
09.30 - 10.20 Anatomi
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji
I. KURUL 7. HAFTA (B)
Fonksiyonel Gruplar
Fonksiyonel Gruplar
Hücre Döngüsü
Hücre Döngüsü
Dr. S. ATILGAN
Dr. S. ATILGAN
Dr. P. ASLAN KOŞAR
Dr. P. ASLAN KOŞAR
Bitki hücrelerinin mikroskopta incelenmesi
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
Bitki hücrelerinin mikroskopta incelenmesi
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Serbest Saat
Serbest Saat
Alt extremite kemikleri II
Alt extremite kemikleri II
Mitoz Bölünme
Mitoz Bölünme
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
29 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Dr. S. ALBAY
Dr. S. ALBAY
Dr. P. ASLAN KOŞAR
Dr. P. ASLAN KOŞAR
TATİL
TATİL
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
30 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20 Biyokimya
11.30 - 12.20 Biyokimya
Serbest Saat
Serbest Saat
Fonksiyonel Gruplar
Fonksiyonel Gruplar
Dr. S. ATILGAN
Dr. S. ATILGAN
13.30 - 14.20 T. Bilgi Teknol.
14.30 - 15.20 T. Bilgi Teknol.
15.30 - 16.20 T.Bilgi Teknol Lab
16.30 - 17.20
31 EKİM 2014 CUMA
08.30 - 09.20 Anatomi Lab.
09.30 - 10.20 Anatomi Lab.
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Veri iletişimi ve Bilgisayar Ağları
Email (elektronik posta), haber grupları
İnternette araştırma yapma
Serbest Saat
Dr. Ö. KUŞÇU
Dr. Ö. KUŞÇU
Dr. Ö. KUŞÇU
Alt extremite kemikleri II
Alt extremite kemikleri II
Serbest Saat
Serbest Saat
Dr. S. ALBAY
Dr. S. ALBAY
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Titrasyon
Titrasyon
Titrasyon
Titrasyon
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
Biyokimya Lab
Biyokimya Lab
Biyokimya Lab
Biyokimya Lab
16
3 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 Biyokimya
09.30 - 10.20 Biyokimya
10.30 - 11.20 Tıbbi Biyoloji
11.30 - 12.20 Tıbbi Biyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
T. Biyoloji Lab
T. Biyoloji Lab
I. KURUL 8. HAFTA (B)
Fonksiyonel Gruplar
Fonksiyonel Gruplar
Mayoz Bölünme
Mayoz Bölünme
Dr. S. ATILGAN
Dr. S. ATILGAN
Dr. P. ASLAN KOŞAR
Dr. P. ASLAN KOŞAR
Bitki hücrelerinin mikroskopta incelenmesi
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
Bitki hücrelerinin mikroskopta incelenmesi
Dr. N. ŞAHİN CALAPOĞLU
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
4 KASIM 2014 SALI
08.30 - 09.20
Anatomi
09.30 - 10.20
Anatomi
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Türk Dili ve Ed.
Türk Dili ve Ed.
İnkılap Tarihi
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
İnkılap Tarihi
5 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 Yabancı Dil
09.30 - 10.20 Yabancı Dil
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
7 KASIM 2012 CUMA
08.30 - 09.20 Anatomi Lab.
09.30 - 10.20 Anatomi Lab.
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Biyokimya Lab
Biyokimya Lab
Biyokimya Lab
Biyokimya Lab
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Serbest Saat
Serbest Saat
Columnae vertebralis kemikleri, Omurgaya genel
yaklaşım
Columnae vertebralis kemikleri, Omurgaya genel
yaklaşım
Cinsel farklılaşma ve genotipik cinsiyet tayini
Cinsel farklılaşma ve genotipik cinsiyet tayini
Dr. O. SULAK
Dr. O. SULAK
Dr. P. ASLAN KOŞAR
Dr. P. ASLAN KOŞAR
Türkçede sesler
Türkçede ses hadiseleri
I. Dünya harbi ve osmanlıyı paylaşma planları
I. Dünya harbi ve osmanlıyı paylaşma planları
Dr. H. TURGUT
Dr. H. TURGUT
Dr. T. ERMUMUCU
Dr. T. ERMUMUCU
Reading (unit 1) Writing (comparison & contrst)
Reading (unit 1) Writing (comparison & contrst)
Serbest Saat
Serbest Saat
Okt. E. CANAN
Okt. E. CANAN
Öğr. Gör. A. V. BÜYÜKEKŞİ
T. İnsan Bil ve San Tiyatro ve tıp
T. İnsan Bil ve San Tiyatro ve tıp
6 KASIM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20 Biyokimya
11.30 - 12.20 Biyokimya
Öğr.Gör. İ. ONARAN
Öğr. Gör. A. V. BÜYÜKEKŞİ
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Steroizomeri (Optikçe aktif bileşikler)
Steroizomeri (Optikçe aktif bileşikler)
Dr. S. ATILGAN
Dr. S. ATILGAN
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Columnae vertebralis kemikleri
Columnae vertebralis kemikleri
Dr. O. SULAK
Dr. O. SULAK
Serbest Saat
Serbest Saat
Titrasyon
Titrasyon
Titrasyon
Titrasyon
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
17
I. KURUL 9. HAFTA (B)
10 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
11 KASIM 2014 SALI
08.30 - 09.20 Biyokimya Lab
09.30 - 10.20 Biyokimya Lab
10.30 - 11.20 Biyokimya Lab
11.30 - 12.20 Biyokimya Lab
13.30 - 14.20 Türk Dili ve Ed.
14.30 - 15.20 Türk Dili ve Ed.
15.30 - 16.20 İnkılap Tarihi
16.30 - 17.20 İnkılap Tarihi
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Serbest Saat
Titrasyon
Titrasyon
Titrasyon
Titrasyon
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
Türkçe kelimelerin ses özellikleri
Vurgu, heceler
30 Ekim 1918 Mondros mütarekesi ve işgaller
30 Ekim 1918 Mondros mütarekesi ve işgaller
Dr. H. TURGUT
Dr. H. TURGUT
Dr. T. ERMUMUCU
Dr. T. ERMUMUCU
BİYOKİMYA PRATİK SINAVI (09:00 - 12:00)
13 KASIM 2014 PERŞEMBE
ANATOMİ PRATİK SINAVI (09: 00-12:00)
TIBBİ BİYOLOJİ PRATİK SINAVI (14:00 – 17:00)
14 KASIM 2014 CUMA
I. DERS KURULU SINAVI (10:00)
Sınav Yerleri: Dönem I, II, III derslikler, Multidisiplin Lab. 1 ve 2
Hangi derslikte gireceğiniz sınav öncesi bildirilecektir.
Lütfen sınav salonuna cep telefonu gibi iletişim araçları ile gelmeyiniz.
Dönem I Koordinatörlüğü
I.
DERS KURULU DEĞERLENDİRME (14:30-15:30)
(Kurul Üyeleri)
18
Download

Birinci Kurul - Tıp Fakültesi - Süleyman Demirel Üniversitesi