2 ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR MAĞDURU ALIMI YAPILACAKTIR.
Şirketimiz taşra ünitelerine 4857 sayılı İş Kanunun 30.maddesi kapsamında 2 Eski Hükümlü veya Terör Mağduru işçi alımı
yapılacak olup, işgücü alımına ait ilanlar aşağıda belirtilen işyerimizin kurulu bulunduğu Türkiye Çalışma ve İş Kurumunun ilgili İl
Müdürlüğünce ilan edilmiştir.
Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yayınlanan ilanda aranılan şartları taşıyan istekliler, son başvuru tarihine kadar
Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne adaylık başvurusunda bulunabilirler.
4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 2 ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR MAĞDURU ALIMI
YAPILACAK İLLER VE İŞYERLERİ İLE ALINACAK ELEMANLARDA ARANILAN ŞARTLAR TABLOSU
ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR MAĞDURU ALIMI YAPILACAK İL VE İŞYERİ
SIRA NO
İŞYERİ ADI
1
AMBARLI FUEL-OİL DOĞALGAZ
KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
İLİ
İSTANBUL
ÇALIŞTIRILACA
ĞI UNVAN
Makine
Teknisyeni
ALINACAK KİŞİ
SAYISI
2
CİNSİYETİ
E/K
TAHSİLİ – AÇIKLAMA
EML veya Teknik Liselerin Makine, Makine
Teknolojisi, CNC veya Tesisat Teknolojisi ve
İklimlendirme, Torna Tesviye, Makine Bakım
Onarımcısı, Bilgisayarlı Makine İmalatçısı
bölümlerinnden mezun olmak.
Adaylarda aranılan şartlar İş Kurumumunun ilgili il müdürlükleri tarafından ayrıntılı olarak ilan edilmiştir. Başvuru yapacak adayların;
1)
2)
3)
4)
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması,
İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,
KPSS'ye girerek veya öncelik belgesi ile müracaat etmesi,
Eski Hükümlü veya Terör Mağduru kontenjanında başvuracaklar için tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde ve vardiyalı hizmetlerde çalışmasına mani bir sağlık problemi bulunmaması,
aranmakta olup, istekliler Türkiye Çalışma ve İş Kurumunun ilgili İl Müdürlüklerinden ayrıntılı olarak talep şartlarını takip edip, iş başvurusu yapabilirler.
Download

ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR MAĞDURU ALIMI YAPILACAK İL