MİMARLIK DERGİSİ KONUT MAKALELERİ DİZİNİ (1965-2011)
Hazırlayan: Y:Yeşim Uysal (Proje Bursiyeri)
1- Kazgan, Haydar, 1965, “Türkiye’de İnşaat Malzemesi İmalat Sanayi”, Mimarlık 1965
Yıl:3, Sayı:2, ss.24-27.
2- Kazgan, Haydar, 1965, “Türkiye’de Mesken Politikaları Üzerine Yorumlar”, Mimarlık
1965 Yıl:3, Sayı:2, ss.28-30.
3- Kazgan, Haydar, 1965, “Türkiye’de Mesken Politikaları Üzerine Yorumlar II”,
Mimarlık 1965 Yıl:3, Sayı:4, ss.10-12.
4- Baytop, Firuzan, 1965, “Türkiye’de Konut Yapımının Bugünkü Durumu Üzerinde
Düşünceler, Mimarlık 1965, Yıl:3, Sayı:5, ss.8-10.
5- Tindale, Patricia, 1965. “Amerika’da İskan Problemi ve Mimarın Rolü”, Mimarlık
1965-5, Yıl:3, Sayı:5, ss.12-13.
6- Hasol, Doğan, 1965. “Türkiye’de Konut Problemi” Mimarlık 1965-12, Yıl:3, Sayı:26,
ss.12-26.
7- Gürbüz, Mustafa, 1965. “Prefabrikasyon ile İnşaat”, Mimarlık 1965-12, Yıl:3, Sayı:26,
ss.7-9.
8- Bilik, Şükrü, 1965. “Mesken İnşaatında Prefabrikasyon”, Mimarlık 1965-12, Yıl:3,
Sayı:26, ss.10-11.
9- “Konut Binalarının Mimarisi ve Tekniği”, Mimarlık 1965, Yıl:3, Sayı:12, ss.15-17.
10- Kafesçioğlu, Ruhi, 1966. “Memleketimizin Yapı Malzemesi Bakımından İmkanları”,
Mimarlık 1966-10, Yıl:4, Sayı:36, ss.10-11.
11- Yavuz, Fehmi, 1966. “Ankara ve Şehirciliğimiz”, Mimarlık 1966-11, Yıl:4, Sayı:37,
ss.43-46.
12- Öztürk, Ayhan, 1966. “Mesken Davasında Mimarın Rolü”, Mimarlık 1967-5, Yıl:4,
Sayı:43, ss.27-28.
13- Kafesçioğlu, Ruhi, 1967. “Yeni Üretilecek Malzeme Çeşitlerinin Seçiminde Göz
Önünde Tutulması Gereken Esaslar”, Mimarlık 1967-10, Yıl:5, Sayı:36, ss.15-18.
14- Kazgan, Hayri, 1967. “Türkiye’de İnşaat Malzemesi İmalat Sanayi”, Mimarlık 196710, Yıl:5, Sayı:36, ss.19-21.
15- Kazgan, Hayri, 1968. “Mesken Politikamızda Gelişmeler”, Mimarlık 1968-8, Yıl:6,
Sayı:58, ss.19-21.
16- Hasol, Doğan, 1968. “Yapı Malzemesi ve Planlama”, Mimarlık 1968, Yıl:6, Sayı:61,
ss.25.
17- “Kent Toprakları Sorunu”, Mimarlık 1968, Yıl:6, Sayı:61, ss.25.
18- Toydemir, Nihat, 1970. “Yap-Sat Düzeni ve Yeni (!) İnşaat Sistemleri, Mimarlık
1970, Yıl:8, Sayı:78, ss.44-45
19- “Olaylar ve Yankıları”, Mimarlık 1970-8, Yıl:8, Sayı:82, ss.9-11,13-20.
20- “Ankara’da Or-An Toplu Konut Yerleşimi”, Mimarlık 1970-8, Yıl:8, Sayı:82, ss.2240.
21- Öke, Altan, 1970. “Türkiye Nüfus Planlamasının Konut İhtiyacına Etkisi”, Mimarlık
1970-8, Yıl:8, Sayı:82, ss.42-46.
22- Krantzer, Karl Richard, 1970. “Yeni Konut Biçimlerinden Örnekler”, Mimarlık 19708, Yıl:8, Sayı:82, ss.47-53.
23- Bayazıt, Nigan, 170. “Az Katlı Yüksek Yoğunluklu Konutlar”, Mimarlık 1970-8,
Yıl:8, Sayı:82, ss.54-58.
24- “Açık Oturum: Şehircilik, Mimarlık 1970-12, Yıl:8, Sayı:86, ss.55-64.
25- “Açık Oturum: Ankara, Mimarlık 1970-12, Yıl:8, Sayı:86, ss.27-35.
26- “Forum: Yapı Malzemesi Sorunu Üzerinde Görüşmeler”, Mimarlık 1971-12, Yıl:,
Sayı:98, ss.6-9.
27- “Başyazı: Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planındaki Konut Sektörünün Eleştirisi”,
Mimarlık 1972-9 Yıl:10, Sayı:107, ss.3-4.
28- İnkaya, Yılmaz, 1972. “Forum: Türkiye Cumhuriyet Devrinin Başından Günümüze
Kadar Konut Sorunu”, Mimarlık 1972-9, Yıl:10, Sayı:107, ss.50-65.
29- Ülgüray, Metin, 1972. “Forum: Türkiye ve Bina İnşaatında Ön Yapım”, Mimarlık
1972-9, Yıl:10, Sayı:107, ss.73-74.
30- Berköz, Sinan, 1972. “Forum: Yapımda Standartlaşma”, Mimarlık 1972-9, Yıl:10,
Sayı:107, ss.66-72.
31- Beken Gazanfer, İnceoğlu Necati, 1972. “Kullanıcı İhtiyaçları Açısından Halk
Konutları Standartlarına Temel Olmak Üzere, Konutlarda Performans Ölçülmesi- 1.
Bölüm”, Mimarlık 1972-9, Yıl:10, Sayı:107, ss.75-78.
32- “Uygulama-Proje: Toplu Konut Uygulaması: Me-Sa”, Mimarlık 1972-9, Yıl:10,
Sayı:107, ss.78-86.
33- Türkiye’de Konut Sorununa Genel Bir Bakış”, Mimarlık 1973-5, Yıl:11, Sayı:115,
ss.9-11.
34- “Konut Sorunu ve Konut Politikaları Üzerine”, Mimarlık 1974-4, Yıl:12, Sayı:126,
ss.5-9.
35- Peker, Mümtaz, 1975. “Türkiye’de Konutlara Toplu Bir Bakış”, Mimarlık 1975-3,
Yıl:13, Sayı:137, ss.11-16.
36- “Açık Oturum: Konut Sorunu”, Mimarlık 1975-12, Yıl:13, Sayı:145, ss.20-23.
37- Acar Erhan & Adam Mehmet, 1976. “Kentsel Konut Dokusunun Durumu ve
Etmenleri”, Mimarlık 1976-1, Yıl:14, Sayı:146, ss.23-31.
38- Vanlı, Şevki, 1976. “Ankara’da Bir Apartman”, Mimarlık 1976-2, Yıl:14, Sayı:147,
ss.104.
39- Tekeli, İlhan, 1978. “Kapitalistleşme Süreci İçinde Türkiye’nin Konut Üretimine Bir
Bakış”, Mimarlık 1978-1, Yıl:16, Sayı:147, ss.34-38.
40- Adam, Mehmet, Tekeli, İlhan, Altaban Özcan, 1978. “Türkiye’de Arsa ve Konut
Sorununa Eleştirel Bir Yaklaşım”, Mimarlık 1978-1, Yıl:16, Sayı:147, ss.30-33.
41- “Toplu Konut Sayısı Üzerine”, Mimarlık 1978-3, Yıl:16, Sayı:156, ss.17-18.
42- Teymur, Emel & Teymur Necdet, 1978. “Konut Sorununun Kavranması Sorunu”,
Mimarlık 1978-3, Yıl:16, Sayı:156, ss.19-22.
43- Adam, Mehmet, 1978. “Toplu Konut Sanayi ve Azgelişmişlik”, Mimarlık 1978-3,
Yıl:16, Sayı:156, ss.28-31.
44- Acar, Erhan, 1978. “Kapitalistleşme Sürecinde Toplu Konut”, Mimarlık 1978-3,
Yıl:16, Sayı:156, ss.35-36.
45- Altaban, Özcan, 1978. “Büyük Kentler Dışında Toplu Yerleşme Girişimleri ve
Planlama Sorunları”, Mimarlık 1978-3, Yıl:16, Sayı:156, ss.37-41.
46- Altan, Okan, 1978. “Toplu Konut Üretiminde Araştırma Yaklaşımı”, Mimarlık 19783, Yıl:16, Sayı:156, ss.43-44.
47- Aktüre, Teoman & Tuncy, Yurdanur, 1978. “Seçmeli Toplu Konut Bibliografyası”,
Mimarlık 1978-3, Yıl:16, Sayı:156, ss.65-72.
48- Seren, Berrak & Aysan, Yasemin, 1978. “Türk-iş Yapı Kooperatifi”, Mimarlık 19783, Yıl:16, Sayı:156, ss.83-84.
49- “SSK Ankara Toplu İşçi Konutları”, Mimarlık 1978-3, Yıl:16, Sayı:156, ss.85-86.
50- “Yüksel Sitesi Ankara”, Mimarlık 1978-3, Yıl:16, Sayı:156, s.88.
51- Gökhan, Çiğdem & Baytin Deniz, 1979. “Standartlaşma ve Modüler Eşgüdümün
Türkiye'deki Uygulamaları”, Mimarlık 1979-2, Yıl:17, Sayı:159, ss.28-31.
52- Adam, Mehmet, 1979. “Yeni Yerleşim Alanları Projesinin Düşündürdükleri”,
Mimarlık 1979-3, Yıl:17, Sayı:160, ss.8-10
53- Sönmez, Bilgen, 1979. “Konut Sorunu ve Yeni Yerleşmeler”, Mimarlık 1979-3,
Yıl:17, Sayı:160, ss.11-12.
54- Aktüre, Teoman, 1979. “Konut Politikası Hakkında Bir İrdeleme”, Mimarlık 1979-3,
Yıl:17, Sayı:160, ss.13-15.
55- Gökhan, Çiğdem & Baytin Deniz, 1979. “Çimento”, Mimarlık 1979-3, Yıl:17,
Sayı:160, ss.24-27.
56- Güneli, Zülküf, 1981. “Konut Sorununa Köklü Çözüm Aranırken”, Mimarlık 1981-1,
Yıl:21, Sayı:187, ss.15-17.
57- Bilgen, Hürriyet, 1985. “Ankara’da Günlük Yaşam”, Mimarlık 1985-2-3, Yıl:23,
Sayı:212, ss.17-21.
58- “Vedat Dalokay 10 Kasım 1927 – 21 Mart 1991”, Mimarlık 1991-2, Yıl:29, Sayı:245,
ss.33-41.
59- “Dalokay Mimarlık Atölyesinde Mimar Dalokay Üzerine Bir Söyleşi”, Mimarlık
1991-2, Yıl:29, Sayı:245, ss.49-51.
60- Erim, Aydan, 1994. “Bir Mimar: Nejat Ersin”, Mimarlık 1994-2, Yıl:32, Sayı:257,
ss.11-16.
61- Balamir, Murat, 1994. “Kira Evlerinden Kat Evlerine Apartmanlaşma: Bir Zihniyet
Dönüşümü Tarihçesinden Kesitler”, Mimarlık 1994-5, Yıl:32, Sayı:260, ss.29-33.
62- Küçük, Murat, 1995. “Yenimahalle Toplu Konut Üretimi İçin Örnek Olabilir Miydi?”,
Mimarlık 1995-1, Yıl:33, Sayı:261, ss.46-49.
63- Işık, Oğuz, 1995. “Yapsatçılığın Yazılmamış Tarihi: Türkiye’de Konut Kesiminde
Küçük Üreticiliğin Varlık Koşulları ve Gelişimi Üzerine Gözlemler”, Mimarlık 1995-1,
Yıl:33, Sayı:261, ss.43-44.
64- Birgen, Pervin, 1995. “Konut Kaynakçası”, Mimarlık 1995-1, Yıl:33, Sayı:261, ss.7174.
65- Başbuğoğlu, Selda, 1995. “Danyal Tevfik Çiper”, Mimarlık 1995-4, Yıl:33, Sayı:264,
ss.20-27.
66- Keskin Balamir, Aydan, 1995. “Gemi Ev’le Gecikmiş bir Tanışma”, Mimarlık 1995-4,
Yıl:33, Sayı:264, ss.28-29.
67- Karaaslan, Merih & Erkmen Alev, 1995. “Yüksel Erdemir”, Mimarlık 1995-5, Yıl:33,
Sayı:265, ss.41-52.
68- Tümer, Gürhan, 2000. “Şevki Vanlı’nın Düşünceleri ve Tasarıları”, Mimarlık 2000-910, Sayı:301, ss.51-55.
69- Ersin, Nejat, 2002. “Nejat Ersin”, Mimarlık 2002-3-4, Sayı:304, ss.8-17.
70- Cengizkan, Ali. 2002. “Cinnah 19; Ütopik mi, Gerçek Modern mi?”, Mimarlık 20023-4, Sayı:304, ss.18-21.
71- Cengizkan, Ali & Birsel, Cana, 2002. “Nejat Ersin’le Meslek ve Örgütlenme
Üzerine”, Mimarlık 2002-3-4, Sayı:304, ss.22-24.
72- 2002. “Retrospektif: Danyal Tevfik Çiper”, Mimarlık 2002-9-10, Sayı:307, ss.26-35.
73- Balamir, Aydan, 2003. “Çağdaş Mimarlık: Mimarlık ve Kimlik Temrinleri –1:
Türkiye’de Modern Yapı Kültürünün Bir Profili”, Mimarlık 2003-9-10, Sayı:313.
74- Madran, Emre, 2006. “Modern Mimarlık Ürünlerinin Belgelenmesi ve Korunması
Süreci için Bazı Notlar”, Mimarlık 2006-11-12, Sayı:332.
75- Alkan, Semih Alper, Bursa Nihal & Zelef Haluk, 2006. “Türkiye’de 20 Yüzyıl
Mimarlığı: Konutlar”, Mimarlık 2006-11-12, Sayı:332.
76- Kayın, Emel, 2007. “Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirasının Belgelenmesi,
Korunması ve Değerlendirilmesi Projesi İçin Çağrı”, Mimarlık 2007-3-4, Sayı:334.
77- 2007. “Bir Mimarlar Odası Projesi; Cumhuriyet Mimari Mirasının Belgelenmesi,
Korunması ve Değerlendirilmesi”, Mimarlık 2007-5-6, Sayı:335.
78- İmamoğlu, Bilge & Altan Ergut Elvan, 2007. “Mimarlık Tarihi Araştırma Stüdyosu
Çalışmasının Düşündürdükleri: Ankara’da Mimarlık, 1950-1980”, Mimarlık 2007-9-10.
79- Omay Polat, Ebru, 2008. “Modern Mimarlık Mirasını Onaylamak: Yasal Süreç ve
Tescil Kararlarına Bakış”, Mimarlık 2008-3-4, Sayı:340.
80- Cengizkan, Ali, 2008. “Mimarlar Odası Büyük Ödülü Sahibi Şevki Vanlı İçin”,
Mimarlık 2008-9-10, Sayı:343.
81- Kayın, Emel, 2008. “Türkiye Koruma Tarihindeki Kırılmalar”, Mimarlık 2008-9-10,
Sayı:343.
82- Coşgun Nilay, Aydın, Elif Özlem & Uzungör, Fatma, 2011. “Konut Sunumunda
Lojman Modelinin Türkiye’deki Gelişimi”, Mimarlık 2011-3-4, Sayı:358.
Download

mimarlık konut dizini - Sivil Mimari Bellek Ankara