Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere, Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi
Müdürlüğü kurulmuştur. Bu merkezin amacı; öncelikle turizm yiyecek içecek
sektöründe servis görevlisi seviye 2-3-4, bar görevlisi seviye 4 ve servis yöneticisi
seviye 5 mesleklerinde çalışan ve/veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve
yetkinliklerini, belirlenmiş ulusal meslek standartları ve yeterliliklere göre ölçmek,
değerlendirmek, Türkiye’de ve Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan Mesleki
Yeterlilik Belgesi ile belgelendirmektir.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (ATSO
MESEM), TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme standardı şartlarına
uygun olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere Türk Akreditasyon Kurumu
(TÜRKAK) tarafından Akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
tarafından yetkilendirilen Türkiye’de ilk ve tek merkezdir.
Servis Görevlisi Seviye 2-3-4
Bar Görevlisi Seviye 4
Servis Yöneticisi Seviye 5
8 ADIMDA BAŞVURU SÜRECİNİZİ TAMAMLAYINIZ ve
MESLEKİ YETERLİLİK BELGENİZİ ALINIZ
Başvuru Koşulları
1.
Başvuru Koşullarını
Kontrol Ediniz
2.
Sınav Başvuru
İşlemlerinizi
İnternet Üzerinden
Gerçekleştiriniz
• Belgelendirme sınavına giriş için ön şart aranmamaktadır. Yeterlilik
biriminin kazandırılması için tavsiye edilen eğitime ilişkin bilgiler
www.atsomesem.org.tr adresinde yer alan Servis Görevlisi
(Seviye 2-3-4), Bar Görevlisi Seviye 4 ve Servis Yöneticisi Seviye
5 Ulusal Mesleki Yeterlilik’lerin Ek’ler kısmında yer almaktadır.
Başvuru Formu
• http://portal.atsomesem.org.tr adresi üzerinden kullanıcı kaydı ve
şifre oluşturun ve mail adresinize gelen kontrol linkini onaylayın.
• Bilgilerinizi eksiksiz girip kaydedin.
• İlgili yeterliliğe ait sınava başvurunuzu gerçekleştirin.
• Başvuru formunun çıktısını alarak imzalayın.
Başvuru Ücreti
3.
Başvuru Ücretini
(300 TL) Yatırınız
• Yapı Kredi Bankası Dokuma Şubesi
• Hesap No: TR32 0006 7010 0000 0091 8348 54
• Ödemelerinizi ATSO Veznesinden veya
http://portal.atsomesem.org.tr üzerinden
gerçekleştirebilirsiniz.
• Dekontun kopyasını saklayınız.
Diğer Belgeler
•
•
•
•
•
Nüfus cüzdan fotokopisi
2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde ön profilden çekilmiş)
Sınav Ödeme dekontu/ödeme bilgi evrakı
Öğrenim durumunu gösteren belge
MESEM Sınav Başvuru Formunun eksiksiz doldurulmuş ıslak
imzalı sureti
4.
Sınavla ilgili
Diğer Belgelerinizi
Hazırlayınız
5.
Sınav Evraklarını
Elden veya Posta/
Kargo İle sınav
tarihinden en geç
8 gün öncesine kadar
Merkezimize iletiniz
6.
Başvurunuzu
Kontrol Ediniz
7.
Başvurunuz
Tamamlanmıştır
• Sınav günü ve saatinde http://portal.atsomesem.org.tr adresinden
alacağınız sınava giriş belgenizle birlikte sınav yerinde olmayı
unutmayınız.
Mesleki Yeterlilik
Belgesi Almaya
Hak Kazandınız
•
ATSO MESEM Müdürlüğü Adresi
• Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Sınav ve Sertifikasyon
Merkezi Müdürlüğü Çevreyolu Üzeri Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı
Kat:3 No:531 07310 Antalya/Türkiye
• Tel. : +90 (242) 314 37 91- 92
• Faks : +90 (242) 314 37 38-39–40
• E-Posta : [email protected]
• Web: www.atsomesem.org.tr
Başvuru Kontrolü
• Kullanıcı adınız ve şifrenizi girerek http://portal.atsomesem.org.tr
adresinden başvuru durumunuzu öğreniniz.
Sınava Giriş Belgesi
Mesleki Yeterlilik Belgesinin Alınması
8.
www.atsomesem.org.tr adresinde ilan edilen sınav sonucuna
göre başarılı olan adaylar, Mesleki Yeterlilik Belgelerini, web
sayfasında duyuru yapılmasından sonra “Belge Teslim Formu”
ile “Belge ve Logo Kullanım Sözleşmesini” imzalayarak ATSO
MESEM’den teslim alabilirler ya da belgeleri iletişim adreslerine
iadeli taahhütlü posta ile gönderilir.
Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Çalışanların Avantajları
•
4. seviye ve daha üst seviye mesleki yeterlilik belgesi sahipleri, kendi işyerlerini
açabilecek ve ortaöğretim kurumlarında öğretmen bulunamayan alanlarda öğretmen
olarak görevlendirilebilecektir.
•
Mesleki bilgi-beceri ve yetkinliklere göre gerçekleştirilen sınav sonucunda kişiye, bir
işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlik seviyesini sergileme olanağı
sağlayacaktır.
•
Sektörde çalışan alaylı kişiler meslek standartları ve yeterliliklerine göre niteliklerini
belgelendirme fırsatı bulabileceklerdir.
•
ATSO MESEM’den alınacak “Mesleki Yeterlilik Belgesi” ve ilgili kurumdan alınacak “Europass
Dil Pasaportu” ile birlikte AB ülkelerinde de niteliklerine uygun işlerde istihdam fırsatı
elde etmesi sağlanacaktır.
•
Sektör tarafından kabul görecek belgeye sahip olacaklar ve nitelikleri doğrultusunda ücret
elde etmeleri kolaylaşacaktır.
Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Kişiyi İstihdam Eden
İşletmelerin Avantajları
•
18-29 yaş arasındaki erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar için 48 ay süreyle; bu kişilerin
Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise 54 ay süreyle; aynı
zamanda belirtilen yaş kapsamında çalışmakta iken, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi olanlar için 12 ay süreyle sigorta primlerinin
işveren hissesinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır. Bunu bir örnek
üzerinden açıklayacak olursak “Asgari ücret ile çalışan tek bir personel için bile 12 aylık bu
rakam 2.100.- TL ve 52 ay için ise 9.450.- TL.”dir.
•
Kobi işletmelerin çalışanlarına MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi aldırması durumunda her bir
belge için KOSGEB tarafından maksimum 2.500 TL destek sağlanmaktadır. Detaylı bilgi
için http://destek.kosgeb.gov.tr adresini ziyaret ediniz.
•
İşe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini, seviyesi doğrultusunda
belgelendirmesi ile sektörde doğru kişinin istihdamını sağlanacaktır. Bunun sonucunda ise
para, zaman ve emek kaybı minimum düzeye inecektir.
•
İşin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen
kişilerin sektörde istihdam edilmesini sağlayarak, işverenin rekabet gücünü ve verimliliğini
arttıracaktır.
ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
MESLEKİ SINAV VE SERTİFİKASYON MERKEZİ
MÜDÜRLÜĞÜ (ATSO MESEM)
Göksu Mah. Gazi Bulvarı No:531 07310 Antalya
T 0 242 314 37 91 - 92
F 0 242 314 37 38 - 39 - 40
www.atsomesem.org.tr [email protected]
https://www.facebook.com/atso.mesem
https://twitter.com/AtsoMesem
Download

Brosür - ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi