Denizli Defterdarlığı
Muhakemat Müdürlüğü
Bakanlığımızın veya Diğer İdarelerin Alacağının Tahsili İçin Yapılacak İşlemler Süreci
Alacağın Tahsiline İlişkin
Bilgi Belgenin
Gelmesi/Dava
Dosyasının İcra
Safhasına Gelmesi
Gelen Evrak Süreci
Bilgi ve
Belge
Havale Edilmesi
METOP
Bilgi ve Belgelerin/Dosyanın
İncelenmesi ve
Değerlendirilmesi
Ödemeye Davet
Mektubunun Hazırlanması
Metop
Muhakemat Müdürü
Tarafından İmzalanması
Ödemeye
Davet
Mektubu
Giden Evrak Süreci
İcra Takibine Başlanması
Tahsilat Yapıldı
Vazgeçmeye
Karar Verildi
Bilgi Yazısının
Hazırlanması
Muhakemat Müdürü
Tarafından İzalanması
Bilgi Yazısı
Giden Evrak
Süreci
Dosyanın Saklıya
Alınması ve İşlem
Sürecinin
Tamamlanması
Hazırlayan:
Onaylayan:
Muhittin SEVİM
Av.Mustafa MASKAN
Download

İstanbul yerleşkesi final sınavına girecek öğrenci listesi ve 1. aşama