T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Dernekler Müdürlüğü
DAĞITIMLI
21/03/2014
Sayı : 17598756-477.01.05.01-1485
Konu : Yardım Toplama 78­001­082
İlimiz merkezinde kurulu ve faaliyette bulunan Karabük Tahsil Çağındaki Talebelere
Yardım Derneğine ait Öğlebeli Kız Kuran Kursu Yurdunun bakım, onarım, yakıt ve burada
yatılı olarak kalan öğrencilerin barınma ve iaşe giderlerine kaynak sağlamak amacı ile, 2860
Sayılı Yardım Toplama Kanununa göre dernek yönetim kurulu sorumluluğunda Ahmet
KARATAŞ, Hüseyin ÖZDEMİR, Mehmet AKSOY, Mehmet YAĞCI, Hasan BÜYÜKTAŞ,
Süleyman ÇALIŞKAN, Şaban TEMÜR, Mevlüt KARAYILMAZ, Cemal AKSOY, Hasan
BERBER adına yardım toplama kimlik belgesi düzenlenerek izin tarihinden itibaren ( 1 ) yıl
süreyle Türkiye genelinde makbuz bastırmak suretiyle 60.000,00 TL tutarında yardım
toplama istekleri Valilik Makamının 19.03.2014 tarihli ve 1464 sayılı oluru ile uygun
görülmüştür.
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.
Tarkan KESKİN
Vali a. Vali Yardımcısı
DAĞITIM :
Gereği:
80 İl Valiliğine
İlçe Kaymakamlıklarına
İl Jandarma Komutanlığına
İl Emniyet Müdürlüğüne
Bilgi:
İçişleri Bakanlığına (Dernekler Dairesi Başkanlığı)
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (V5aFLF-yiEnUZ-ATlJ19-A2aYhB-Y4zfdr3/) kodunu yazınız.
Hükümet Konağı Ayrıntılı bilgi için irtibat:Y.KAHRAMAN
Telefon: (370)412 55 97 Faks: (370)415 78 20
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Download

İlimiz merkezinde kurulu ve faaliyette bulunan Karabük Tahsil