ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti.
Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL
Tel :0.216.340 00 86
Fax :0.216.340 00 87
E-posta: [email protected]
No: 2014/67
Tarih: 08.08.2014
Konu: 439 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 07.08.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanmıştır
Özet: 28.4.2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 333 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği, 439 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değiştirilmiştir.
333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki amortisman listesinde yapılan değişiklik ile,
Su taşımaya mahsus damacanaların faydalı ömrü 3 yıl amortisman oranı % 33,33
Çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan iktisadi kıymetlerin faydalı
ömrü 15 yıl amortisman oranı % 6,66,
Çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan plastik kalıpların faydalı ömrü
2 yıl amortisman oranı % 50, çelik sac kalıplar ve ayraçların faydalı ömrü 5 yıl
amortisman oranı % 20,
Güneş enerjisi santralinin faydalı ömrü 10 yıl amortisman oranı % 10,
olarak tespit edilmiştir.
28/4/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(Sıra No: 333)'nin ekinde yer alan listeye 3.65. satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır
eklenmiştir.
3.65.1.
Su taşımaya mahsus damacanalar
3
%33,33
Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 29.1. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mevcut 29.1.
satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki 29.1.1. ve 29.1.2. satırlar eklenmiştir.
29.1.
29.1.1.
29.1.2.
Çimentolu yonga ve lif çimento 15
levha
imalatında
kullanılan
iktisadi kıymetler
Plastik kalıplar
2
Çelik sac kalıplar ve ayraçlar
5
%6,66
%50
%20
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
Sayfa 1
Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 45.1.8. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır
eklenmiştir.
45.1.9.
Güneş enerjisi santrali
10
%10
Saygılarımızla.
ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti.
Mehmet ERKAN
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı
açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye
başvurulmasında yarar bulunmaktadır.
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
Sayfa 2
Download

Amortisman oranlarını değiştiren VUK Genel Tebliği yayınlanmıştır.