BASIN BÜLTENİ
5 Ağustos 2014
BASIN ÖZETİ
Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı
2014 Yılı İlk 7 Ayında %23,5 Azaldı.
Otomobil Pazarı %22, Hafif Ticari Araç Pazarı %29,5 Azaldı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2014 yılı Ocak-Temmuz döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,51 azalarak 346.768 adet olarak gerçekleşti.
2013 yılı ilk yedi ayında 453.339 adet toplam pazar gerçekleşmişti.
Otomobil satışları 2014 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine
göre %21,69 azalarak 272.375 adete geriledi. 2013 yılı ilk yedi ayında 347.818 adet satışa
ulaşılmıştı.
Hafif ticari araç pazarı 2014 yılı ilk yedi ayında geçen yıla göre %29,5 oranında azalarak
74.393 adete geriledi. Geçen yıl 105.521 adet satış gerçekleşmişti.
Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı,
2014 Yılı Temmuz Ayında %16 azaldı.
Otomobil Pazarı %16,35 ve Hafif Ticari Araç Pazarı %16,24
Küçüldü.
2014 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 59.907 adete geriledi. 71.596
adet olan 2013 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar
%16,33 oranında azaldı.
2014 yılı Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %16,35
azalarak 46.602 adet olarak gerçekleşti.
2014 yılı Temmuz ayında hafif ticari araç pazarı 2013 yılının Temmuz ayına göre
%16,24 azalarak 13.305 adet seviyesine geriledi.
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - [email protected]
BASIN BÜLTENİ
2014 yılı ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, 1600cc altındaki otomobil
satışlarında %20,81, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında
%39,88 ve 2000cc üstü otomobillerde %3,04 daralma görüldü.
2014 yılı ilk yedi ayında otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en
yüksek paya %39,92 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 108.745 adet ile sahip
oldu.
2014 yılı ilk yedi ayında dizel otomobil satışlarının payı %62,97’ye, otomatik şanzımanlı
otomobillerin payı ise %45,37’ye yükseldi.
2014 yılı ilk yedi ayında otomobil pazarı segmentinin %83,59’unu, vergi oranları düşük
olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre en yüksek
satış adetine %52,28 pay ile C segmenti (142.391 adet), kasa tiplerine göre ise en çok tercih
edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%47,64 pay, 129.759 adet) oldu.
2014 yılı ilk yedi ayında;
Büyüme oranının beklentiler üzerinde gelmesine rağmen;




Kur ve faiz oranlarındaki yükselişler,
Otomobil ÖTV oranlarındaki artış,
BDDK’nın kredi işlemlerine yönelik getirdiği sınırlamalar,
Özel sektör yatırımlarındaki yavaşlama,
Otomobil ve hafif ticari araç pazarında %23,51 daralmaya yol açmıştır.
2014 yılının son beş ayında;





İçerisinde bulunulan seçim süreci,
Makro ihtiyati tedbirler,
TCMB’nin sıkı para politikası,
Jeopolitik gelişmeler,
ABD ve Avrupa Merkez Bankaları para politikaları,
etkili olmaya devam edecektir.
2014 yılı otomotiv sektörü toplam
gerçekleşeceğini öngörmekteyiz.
pazarının
650-700
bin
adet
Dr. Hayri ERCE
Genel Koordinatör
Otomotiv Distribütörleri Derneği
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - [email protected]
aralığında
BASIN BÜLTENİ
Türkiye Otomotiv pazarında 2014 yılı ilk yedi ayında otomobil ve hafif ticari araç
toplam pazarı 346.768 olarak gerçekleşti. 453.339 adet olan 2013 yılı aynı dönemi
otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %23,51 oranında daraldı.
2014 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 59.907 adet olarak
gerçekleşti. 71.596 adet olan 2013 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar
toplamına göre satışlar %16,33 oranında azaldı.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre
%12,53 artış gösterdi.
40
Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi
(%)
30
2013’1Ç : %12,41
%12,41
20
10
2013’2Ç : %11,84
%12,41
2013’3Ç :%7,64
2013’ 4Ç :%8,09
0
-10
-20
2014’1Ç:- %24,46
%12,41
-30
-40
2014’2Ç : -%25,12
%12,41
Ocak
Şubat
Mart Nisan Mayıs Haz.
Tem. Ağus. Eylül
Ekim
Kas.
Aral.
2013/2012 (%)
20,23
16,90
6,00
14,91
-3,21
10,59
12,41
2014/2013 (%)
-8,03
-27,50 -30,82 -27,55 -28,66 -18,80 -16,33
16,88
14,97
4,26
11,86
-2,39
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - [email protected]
BASIN BÜLTENİ
Türkiye Otomotiv pazarında, 2014 yılı ilk yedi ayında otomobil satışları bir önceki yılın
aynı dönemine göre %21,69 azalarak 272.375 adete geriledi. Geçen sene aynı dönemde
347.818 adet satış gerçekleşmişti.
2014 yılı Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %16,35
azalarak 46.602 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene Temmuz ayında 55.712 adet satışa
ulaşılmıştı.
Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %32,56 artış gösterdi.
Otomobil pazarının “Mevsimsellik ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Yıllık Satış
Temposu“ 2014 Temmuz ayı için 570.000 adet seviyesinde gerçekleşti.
Otomobil Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%)
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
2013’4Ç :%20,17
2013’12 : %20,90
2013’1Ç : %17,32
2014’1Ç :- %21,92
2013’3Ç :%18,59
2014’1Ç :- %23,21
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haz.
Tem.
Ağus.
Eylül
Ekim
Kas.
Aral.
2013/2012 (%)
22,57
26,12
9,55
24,87
23,63
14,63
25,11
25,16
7,22
8,16
22,60
25,05
2014/2013 (%)
-5,68
-26,20
-26,98
-24,97
-25,65
-18,89
-16,35
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - [email protected]
BASIN BÜLTENİ
Türkiye Otomotiv pazarında, hafif ticari araç pazarı 2014 yılı Ocak-Temmuz döneminde
geçen yılın aynı döneme göre %29,5 oranında azalarak 74.393 adet seviyesinde
gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde 105.521 adet satışa ulaşılmıştı.
Hafif ticari araç pazarı 2014 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %16,24
oranında azalarak 13.305 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene Temmuz ayında 15.884
adet satış gerçekleşmişti.
Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %26,41 azaldı.
Hafif Ticari Araç pazarının “Mevsimsellik ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Yıllık Satış
Temposu“ 2014 Temmuz ayı için 165.000 adet seviyesinde gerçekleşti.
Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
2013’1Ç :-%0,12
2013’2Ç :-%11,15
2014’1Ç :-%32,08
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
2013’3Ç :-%19,29
2013’4Ç :-%22,24
2014’2Ç :-%31,68
Mayıs
Haz.
Tem.
Ağus.
Eylül
Ekim
Kas.
Aral.
-20,58
-25,81
-33,15
-21,78
-17,27
2013/2012 (%)
14,41
-5,29
-3,55
-4,21
-6,46
-21,82
-10,63
2014/2013 (%)
-14,31
-31,66
-42,50
-36,44
-38,48
-18,48
-16,24
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - [email protected]
BASIN BÜLTENİ
2014 yılı Ocak-Temmuz dönemi otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en
yüksek paya %94,84 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 258.323 adet ile sahip
oldu. Ardından %4,11 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %1,04 pay ile
2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2013 yılı aynı dönemine göre 1600cc altındaki otomobil
satışlarında %20,81, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında
%39,88 ve 2000cc üstü otomobillerde %3,04 azalma görüldü.
MOTOR
HACMİ
MOTOR
CİNSİ
≤ 1600cc
1601cc ≤ 2000cc
≥ 2001cc
≤ 85 kW
86kW - ≤
120kW
≥ 121kW
2013'Temmuz
Sonu
2014'Temmuz
Sonu
Değişim
ÖTV
KDV
94,84%
-20,81%
45%
18%
11.205
4,11%
-39,88%
90%
18%
0,84%
0,01%
2.841
6
1,04%
0,00%
-3,04%
-78,57%
145%
3%
18%
18%
0
0,00%
0
0,00%
-
7%
18%
0
0,00%
0
0,00%
-
347.818
100,00%
15%
18%
VERGİ
ORANLARI
Adet
Pay
Adet
Pay
B/D
326.221
93,79%
258.323
B/D
18.639
5,36%
B/D
ELEKTRİKLİ
2.930
28
ELEKTRİKLİ
ELEKTRİKLİ
Toplam
272.375 100,00%
-21,69%
2014 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre
incelendiğinde, en yüksek paylara %39,92 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller
(108.745 adet) ve ardından yine %30,54 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller
(83.189 adet ) sahip oldu.
CO2 ORTALAMA
EMİSYON
DEĞERLERİ (gr/km)
2013'Temmuz Sonu
2014'Temmuz Sonu
Değişim
Adet
Pay
Adet
Pay
< 100 gr/km
28.909
8,31%
28.234
10,37%
-2,33%
≥ 100 - < 120 gr/km
123.050
35,38%
108.745
39,92%
-11,63%
≥ 120 - < 140 gr/km
115.185
33,12%
83.189
30,54%
-27,78%
≥ 140 - < 160 gr/km
61.248
17,61%
38.337
14,08%
-37,41%
≥ 160 gr/km
19.426
5,59%
13.870
5,09%
-28,60%
Toplam
347.818
100,00%
272.375
100,00%
-21,69%
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - [email protected]
BASIN BÜLTENİ
2014 yılı Ocak-Temmuz döneminde dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine
göre %16,63 oranında azaldı. 2014 yılı Temmuz sonu otomobil satış adetleri, 2013 yılı aynı
dönem ile kıyaslandığında, dizel payı %59,14’den %62,97’ye (171.512 adet) yükseldi.
2013'Temmuz Sonu
DİZEL
2014'Temmuz Sonu
Değişim
11
Segment
İçindeki
Pay
0,53%
55,64%
50.389
60,56%
-23,36%
110.150
61,43%
95.346
66,96%
-13,44%
22.380
55,85%
19.718
58,95%
-11,89%
6.207
1.178
78,14%
88,97%
4.557
1.491
47,23%
92,55%
-26,58%
26,57%
205.714
59,14%
171.512
62,97%
-16,63%
Adet
Segment
İçindeki Pay
Adet
A (Mini)
51
5,13%
B (Entry)
65.748
C (Compact)
D (Medium)
E (Luxury)
F (Upper Luxury)
Toplam
-78,43%
2014 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2013
yılı aynı dönemine göre %5,26 azaldı. 2014 yılı 7 aylık otomobil satış adetleri geçen yıl ile
kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %37,50’den %45,37’ye
(123.580 adet) yükseldi.
2013'Temmuz Sonu
OTOMATİK
ŞANZIMAN
A (Mini)
B (Entry)
C (Compact)
D (Medium)
E (Luxury)
F (Upper Luxury)
Toplam
2014'Temmuz Sonu
Adet
Segment
İçindeki Pay
Adet
345
23.175
65.965
31.710
7.916
1.324
130.435
34,67%
19,61%
36,79%
79,13%
99,66%
100,00%
37,50%
1.384
22.952
63.473
26.994
7.217
1.560
123.580
Segment
İçindeki
Pay
67,05%
27,58%
44,58%
80,70%
74,80%
96,83%
45,37%
Değişim
301,16%
-0,96%
-3,78%
-14,87%
-8,83%
17,82%
-5,26%
2014 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil pazarı segmentinin %83,59’unu yine
vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.
Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %52,28 pay alan C
(142.391 adet) segmenti ve ardından %30,55 pay ile B (83.210 adet) segmenti ulaştı.
2014 yılı Ocak-Temmuz dönemi kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih
edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%47,64 pay, 129.759 adet) oldu. Sedan
otomobilleri %33,55 pay ve 91.376 adet satış ile H/B ve %12,42 pay ve 33.837 adet satış ile
SUV otomobiller takip etti.
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - [email protected]
BASIN BÜLTENİ
2014 YILINA AİT GÖRÜNÜM;
IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, 2014 Temmuz ayı tahminlerine göre; Dünya
için 2014 yılı büyüme tahmininin %3,4 olduğunu görmekteyiz. Dünyanın büyüme
konusunda lokomotifi olan Amerika’daki büyüme hızının ilgili raporda 2014 için %1,7
olacağı, Türk otomotiv ihracatı için son derece önemli yer tutan Avrupa içinde büyüme
hızının %1,1 seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir.
LMC Automotive, 2014 yılı 2. Çeyrek itibariyle 2014 ve 2015 yılı dünya otomotiv pazarı
tahminlerini yayınladı. 2. Çeyrek sonuçlarına göre; 2014 yılı dünya toplam otomotiv
pazarının geçen yıla oranla %3,4 artışla, 90,5 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesi
bekleniyor. 2015 yılında ise dünya otomotiv pazarının bir önceki yıla göre %4,3 artışla
94,3 milyon adet seviyesine ulaşması tahmin ediliyor.
LMC Automotive, 2014 yılı 2. Çeyrek itibariyle 2014 ve 2015 yılı dünya otomotiv üretimi
tahminlerini yayınladı. LMC Automotive 2. Çeyrek sonuçlarına göre; 2014 yılı dünya
toplam otomotiv üretiminin geçen yıla oranla %3,4 artışla, 91,4 milyon adet düzeyinde
gerçekleşmesi bekleniyor. 2015 yılında ise dünya otomotiv üretiminin bir önceki yıla göre
%4,3 artışla yaklaşık 95,3 milyon adete ulaşması tahmin ediliyor.
2014 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 650-700 bin adet aralığında gerçekleşeceğini
öngörmekteyiz.
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - [email protected]
Download

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı, 2014 Yılı Temmuz Ayında %16