ÖZEL VE ÜSTÜN YETENEKLİLER
III. ULUSAL ROBOT VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
4-5 HAZİRAN 2014 KÜTAHYA
SUMO VE MİNİ SUMO ROBOT YARIŞMA KURALLARI
BÖLÜM 1
GENEL KURALLAR
Madde 1 (Amaç): Bu kurallar Sumo Robot Turnuvasının kurallarını ve düzenlemelerini belirler.
BÖLÜM 2
BİR MÜSABAKANIN TANIMI
Madde 2 (Tanım): Her bir robot için bir operatör ve bir yardımcı kayıt olabilir. Yarışma anında robotu 1 kişi kullanacaktır. Her
iki yarışmacının da yarışma kurallarına uyması, galibiyet kurallarını bilmesi, dohyoda kendi yaptıkları otonom robotlarla
yarışması ve bunları kontrol etmesi gerekir. Kazanan karşılaşma sonucunda hakemlerce belirlenir.
BÖLÜM 3
DOHYO ÖZELLİKLERİ
Madde 3 (Müsabaka ring alanı): Dohyo tanımı
1. Dohyo müsabaka alanı ve çevresindeki bölümlerden oluşur. Geri kalan alan dohyonun dışı olarak kabul edilir.
2. Dohyo özellikleri
a. Sumo Robot Dohyosu zeminden 5cm yüksekliğinde 154cmçapında siyah SPCC (soğuk çekme karbon çelik)ile
kaplanmış bir MDF`den imal edilmiş dairedir.
b. Mini Sumo Robot Dohyosu zeminden 5cm yüksekliğinde 77cm çapında siyah SPCC (soğuk çekme karbon çelik)ile
kaplanmış bir MDF`den imal edilmiş dairedir.
3. Başlama çizgileri
a. Sumo Robot Başlama çizgileri 2cm kalınlığında ve 20cm boyunda 2 kahverengi çizgi ile gösterilir. Her çizgi
dohyonun merkezine 10 cm mesafede bulunur.
b. Mini Sumo Robot Başlama çizgileri 1cm kalınlığında ve 10cm boyunda 2 kahverengi çizgi ile gösterilir. Her çizgi
dohyonun merkezine 5cm mesafede bulunur.
4. Ayırma çizgisi
a. Sumo Robot Dohyosunun kenarındaki 5cm’lik beyaz alandır. 154 cm likdohyo alanı dahilindedir.
b. Mini Sumo Robot Dohyosunun kenarındaki 2,5cm`lik beyaz alandır. 77 cm likdohyo alanı dahilindedir.
BÖLÜM 4
ROBOT ŞARTNAMESİ
Madde 4 (Robotun Tanımlaması): Robotun tanımı aşağıdaki gibidir.
1. Robotun ayrıntılı tarifi
a. NXT Sumo Robot 20cm eninde ve 20cm derinliğinde (yükseklik sınırlaması yok) ve denetim amaçlı olarak küp
şeklindeki bir kutuda saklanabilecek şeklide olmalıdır.
b. Sumo Robot 20cm eninde ve 20cm derinliğinde (yükseklik sınırlaması yok) ve denetim amaçlı olarak küp
şeklindeki bir kutuda saklanabilecek şeklide olmalıdır.
c. Mini Sumo Robot 10cm eninde ve 10cm derinliğinde (yükseklik sınırlaması yok) ve denetim amaçlı olarak küp
şeklindeki bir kutuda saklanabilecek şeklide olmalıdır.
2. Robot Kontrolü
a. Robotlar otonom olacaklardır. Durdurma haricinde hiçbir şekilde uzaktan kumanda kullanılmayacaktır.
3. Robotun ağırlığı
a. Sumo Robotun ağırlığı maksimum 3kg. olacaktır. Robotun durdurulması için kullanılacak el kumandası bu
ağırlığın haricinde tutulacaktır.
b. Mini Sumo Robotun ağırlığı maksimum 0,5kg. olacaktır. Robotun durdurulması için kullanılacak el kumandası bu
ağırlığın haricinde tutulacaktır.
c. Tolereans; ağırlık ve ebatlar için % 2 nin üzerinde olamaz.
4. Otonom tip robotlar – başlangıç hareketi
a. Otonom tip robotlar; hakem startından sonra müsabaka çalıştırma anahtarı açıldıktan 5 saniye sonra başlar.
5. Otonom tip robotlar – sonlandırma hareketi
a. Bir güvenlik önlemi olarak “uzaktan durdurma fonksiyonu” kullanılabilir. Bu Ek fonksiyon sadece uzaktan
kumandayla çalıştırılabilmelidir.
b. Bu uzaktan durdurma fonksiyonu yanlızca kızılötesi olmalıdır.
6. Bıçakların kullanım şartları
a. Robotlarda kullanılacak bıçaklar Dohyo ve yarışmacılara zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır.
7. Yangın önleme tedbirleri
a. Bataryada aşırı akımı önlemek için, sigorta yada çoklu anahtar yada devre koruma kullanılabilir.
1
ÖZEL VE ÜSTÜN YETENEKLİLER
III. ULUSAL ROBOT VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
4-5 HAZİRAN 2014 KÜTAHYA
SUMO VE MİNİ SUMO ROBOT YARIŞMA KURALLARI
BÖLÜM 4
ROBOT ŞARTNAMESİ
Madde 5 (Otonom Robotların Hareketleri): Robot hareketleri rakibin hareketlerini tespit edip ona göre cevap/saldırı yapacak
şekilde tasarlanmalıdır. Eğer hareket şüpheli ise, hakemin işareti ile çalışması kontrol edilebilir. Kontrol işlemi program
ayarlaması olmaksızın müsabakanın sona erdirilmesi durumunda yapılır.
Madde 6 (Otonom Robotların Uzaktan Durdurma Fonksiyonu Kullanım Şartları): Müsabaka boyunca uzaktan durdurma
fonksiyonunun uzaktan kumandası ayrılmış alanda tutulur ve hakemler tarafından verilen durdurma talimatına kadar
kullanılmamalıdır.
Madde 7 (Robotların tasarım ve imalatında yasaklı noktalar): Yasaklı noktalar
1. Çalışma dalga boyunu (frekansını) etkileyen yada örneğin flaşör gibi rakibin çalışmasını etkileyen her türlü parça
yasaklanmıştır.
2. Dohyo yüzeyini bir sonraki müsabaka yapılamayacak şekilde çizen ya da hasar veren her türlü parça yasaktır.
3. Rakibe karşı saldırı mekanizması yada silah olarak kullanılmak üzere sıvı, gaz yada tozlar yasaktır.
4. Yanıcı maddeler robota takılamaz.
5. Robota herhangi bir atıcı cihaz eklenemez.
Dohyo’nun yüzeyine kendini sabitleyen ve hareket etmesini engelleyen her türlü parça robota takılmaz. (örneğin emici
vakum, yapıştırıcı vb.)
BÖLÜM 5
OYUN İLKELERİ
Madde 8 (Oyun İlkeleri): Oyun İlkeleri
1. Prensip olarak oyun süresi 3 dakikalık 3 karşılaşmaya dayanır. Yarışma süresince 2 etkin puan alan takım galip olacaktır.
2. Eğer karşılaşma sonunda yarışmacılardan sadece biri etkin puanı almışsa, puan alan takım karşılaşmanın galibidir.
3. Yarışmacıların 3 karşılaşma sonunda 1-1 gibi eşitlik durumlarında müsabaka 3 dakika daha uzatılır. Uzatma süresinde 1
etkin puan alan takım müsabakanın galibi sayılır.
4. Yarışma boyunca, eğer hiçbir takım karşılaşma kazanamamışsa veya üstünlük kurulamamışsa; strateji, robotun hareketi
ve imalatında kullanılan teknolojilere göre hakemler tarafından belirlenen kriterlere göre bir takıma ( robotun ağırlığına
göre ) 1 etkin puan verilerek kazanan belirlenir.
5. İki robot arasındaki karşılaşma sonlanmadan robotlara her türlü bakım ve müdahale yasaktır.
6. Yarışmalar boyunca otonom robotların program değişikliği ve tamirlerine sonraki karşılaşmalar için bekleme anında izin
verilir.
BÖLÜM 6
MÜSABAKANIN İCRASI
Madde 9 (Güvenlik önlemleri): Karşılaşmalarda Güvenlik Önlemleri
1. Karşılaşma boyunca yarışmacıların güvenliği için koruyucu gözlük, eldiven ve spor ayakkabısı giyilmelidir.
2. Robotlar Başlama Çizgisine(Kahverengi Çizgi) karşılaşma başlamadan önce ekteki yerleşim kurallarına göre elle
yerleştirilmelidir. Dohyo üzerine konulduktan sonra robotun konumunda değişiklik yapılamaz.
Madde 10 (Oyunun başlaması): Karşılaşmanın Başlaması
1. Karşılaşma hakemlerin “Başla” komutunu takiben başlayacaktır. Daha sonra, yarışmacılar robotlarını başlama çizgisine
koyacaktır (Robotun hiçbir parçası rakibe doğru olacak şekilde yada Başlama çizgisinin her iki kenarından beyaz çizgiye
doğru dikey olarak uzatma çizgileri boyunca çizgiyi geçmeyecektir
2. Yarışmacılar robotlarını önceden belirlenen dohyoya yerleştirirler. Yerleştirildikten sonra robotların hareket
ettirilmelerine izin verilmez.
3. Otonom robotlar için, hakemlerin “başla” komutu üzerine çalıştırma anahtarına basılmalıdır. Karşılaşma anahtara
basıldıktan 5 saniye sonra başlayacak ve yarışmacılar derhal dohyoyu terk edeceklerdir. ( 5 saniye kuralının 2 kez ihlal
eden robot raundu kaybeder)
4. Hakemler dohyoların durumlarını kontrol ettikten sonra karşılaşmaların başlamasına onay vereceklerdir. Eğer dohyo
üzerinde çizik yada kir olursa hakemler bu dohyonun kullanılıp kullanılmayacağına karar vereceklerdir.
Madde 11 (Karşılaşmanın Bitirilmesi): Karşılaşmanın Bitirilmesi
1. Yarışma resmi olarak hakemin duyurusuyla sona erecektir.
2. Yarışmacılar karşılaşmanın bitimi üzerine robotları (varsa uzaktan kumanda kullanarak) durdurmaları gerekmektedir.
3. Yarışmacılar kendilerine belirlenen alandan hareket ederek robotlarını dohyo üzerinden veya dışından alacaklardır.
2
ÖZEL VE ÜSTÜN YETENEKLİLER
III. ULUSAL ROBOT VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
4-5 HAZİRAN 2014 KÜTAHYA
SUMO VE MİNİ SUMO ROBOT YARIŞMA KURALLARI
BÖLÜM 6
MÜSABAKANIN İCRASI
Madde 12 (Bir Karşılaşmanın Tekrar Başlatılması): Aşağıdaki durumlarda karşılaşma askıya alınır ve tekrar devam eder.
1. Her iki robot birbirlerine takılıp kalır ve sonraki hareketler mümkün olmaz ise yada her iki robot karşılıklı birbirlerine
doğru ilerlemeye çalışıp durursa.
2. Her iki robot aynı anda dohyonun dışına düşerse
3. Kazanan yada kaybedeni belirlemenin mümkün olmadığı diğer durumlarda
4. Eğer tekrardan sonra kazanan belirlenemezse, hakem robotları belirli bir pozisyonda yerleştirebilir ve belirli bir süre için
oyunu tekrar başlatabilir.
BÖLÜM 7
PUANLAR
Madde 13 (Etkin puan):Kazanan aşağıdaki durumlar ışığında belirlenir.
1. Eğer rakip dohyonun dışına zorlanmış ve dohyonun dışına temas etmesi sağlandıysa,
2. Rakip robot dohyonun dışına kendisi düşer ve dohyonun dışına temas ederse
3. 5 saniyenin sonunda rakip robot hareketsiz kalmaya devam ederse
4. Madde 14’te belirtilen parça düşmesi durumunda
5. Madde 15’te belirtilen eşitlik durumunda
6. Eğer rakibe 2 defa uyarı verilirse ( Erken başlama ve robotu dohyo üzerine yanlış bırakma gibi)
Madde 14 (Parça Düşmesi): Aşağıdaki durumlarında bir etkin puanı verilecektir.
1. Eğer bir yada daha fazla tekerleğin dohyoyu terk ettiği ve geri dönemediği durumda rakibe 1 etkin puan verilir.
Madde 15 (Eşitlik Durumu): Aşağıdaki durumlarda bir etkin puan verilecektir.
1. Karşılaşmalarda eşitlik durumunda hakemler; ağırlık, strateji, hareketler ve yeteneklere göre belirledikleri takıma 1 etkin
puan verebilir.
2. Madde 8.3 durumunda etkin puan verilir.
BÖLÜM 8
UYARI VE CEZALAR
Madde 16 (Uyarı): Aşağıdaki hareketlerden birini yapan yarışmacı uyarı alacaktır. Eğer bir yarışmacı 2 uyarı alırsa, 1 etkin
puan karşı tarafa verilecektir.
1. Hakem bitiş ilanı vermeden önce kullanıcı, uzaktan kumanda yada dohyo alanına girerse.
2. Karşılaşma başlamadan önce 5 saniyelik kısımda robotta bir hareket olursa
3. Madde 6’daki durumlarda
4. Robot dohyoya yerleştirildikten sonra tekrar konumlandırılırsa
5. Hakemler tarafından görülen Hileli/Haksiz sayılabilecek her türlü hareketler
Madde 17 (İhlaller): Eğer aşağıdaki durumlar meydana gelirse, rakibe 1 etkin puan verilir.
1. Eğer robotlardan parçalar düşerse ve düşen parçalar hareketli durumdaysalar
2. Eğer robot hareket edemiyorsa ( 30 saniye boyunca )
3. Yarışmacılardan karşılaşmanın sonlandırılması için bir müracaat gelirse.
Madde 18 (İhlaller Sonucu Kaybetme): Aşağıdaki eylemlerden birisini yapan bir yarışmacı ihlalden dolayı oyunu kaybeder.
1. Bir yarışmacının oyunun başlangıcında çağırıldığında belirlenen dohyoya 3 dakika içerisinde gelmediğinde
2. Bir yarışmacı oyunu sabote ederse. Örneğin kasıtlı olarak dohyoya hasar vermek, bozmak, kırmak
3. Bir yarışmacının Madde 4’teki şartları ihlal etmesi
4. Madde 5’teki “otonom olma şartlarını gerçekleştiremezse
5. Eğer robot’tan alev çıkarsa yada hakem ateş çıkmasına benzer bir durum tespit ederse.
Madde 19 (Oyun dışı kalma): Aşağıdaki eylemlerden birini yapan bir yarışmacı oyun dışı kalır ve oyunu terk etmeye zorlanır
ve sıralama listesine giremez.
1. Bir yarışmacının robotu madde 7’de belirtilen tanımlamaları karşılamıyorsa
2. Yarışmacı sportmenlik dışı davranışlar gösterirse. ( Örneğin saldırgan bir dil kullanırsa, rakibe ve hakeme saldırırsa)
3. Yarışmacı kasıtlı olarak rakibi veya hakemi/hakemleri yaralarsa.
3
ÖZEL VE ÜSTÜN YETENEKLİLER
III. ULUSAL ROBOT VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
4-5 HAZİRAN 2014 KÜTAHYA
SUMO VE MİNİ SUMO ROBOT YARIŞMA KURALLARI
BÖLÜM 9
YARALANMALAR VE KAZALAR
Madde 20(Askıya alma /erteleme talebi): Askıya alma ve erteleme talebi
1. Bir yarışmacı yaralanırsa ve oyun devam edemez ise yarışmacı tarafından durdurma istenebilir.
2. Yukarıdaki olayda, hakemler oyuna hemen devam etmek için gerekli düzenlemeleri yapacaklardır.
3. Eğer düzenlemeler karşılaşmanın yeniden başlamasına imkan vermiyorsa, rakip müsabaka olmadan galip ilan edilecektir.
BÖLÜM 10
İTİRAZLAR
Madde 21: Hakem kararlarına karşı itiraz yazılı olarak verilecektir.
BÖLÜM 11
DİĞER
Madde 22:Kurallardaki hertürlü değişikliğe turnuva komitesi yetkilidir.
BÖLÜM 13
DOHYO RESİMLERİ
Şekil 1 - Sumo Robot Dohyo Ölçüleri
Şekil 2 - Mini Sumo Robot Dohyo Ölçüleri
4
ÖZEL VE ÜSTÜN YETENEKLİLER
III. ULUSAL ROBOT VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
4-5 HAZİRAN 2014 KÜTAHYA
SUMO VE MİNİ SUMO ROBOT YARIŞMA KURALLARI
BÖLÜM 13
DOHYO RESİMLERİ
Şekil 3 - Dohyo Robot Yerleşimi, (1,2,3 Doğru 4,5 Yanlış)
Not:
1. Dohyo Robotlar başlama çizgilerine şekilde görüldüğü gibi yerleştirilecektir.Yerleşim şekildeki gibi olup 1,2,3nolu
yerleşimler doğru 4 ve 5 nolu yerleşimler hatalıdır. Robotlar başlama çizgisini geçmeyecek şekilde
yerleştirilmelidirler.
2. Her yarışmacı robotunu dohyo üzerinde kendi yarı sahasında olmak üzere istediği konuma ve yönde yerleştirebilir.
3. Yarışmalarını her aşamasında kağıt testi yapılacaktır.
5
Download

özel ve üstün yetenekliler ııı. ulusal robot ve teknoloji yarışması 4