İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
YATAY GEÇİŞ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
Başvurulan Program
Adı
İlk ve Acil Yardım
(Birinci Öğretim)
İlk ve Acil Yardım
(Birinci Öğretim)
İlk ve Acil Yardım
(Birinci Öğretim)
İlk ve Acil Yardım
(Birinci Öğretim)
İlk ve Acil Yardım
(Birinci Öğretim)
Ösym
Puan
Türü
Adayın
Başvuru
Yaptığı
Yarıyıl
Adayın AdıSoyadı
Adayın
Merkezi
Yerleştirme
Puanı
Adayın Yerleştirme
Yılı İtibariyle
Programın Yurt İçi
Taban Puanı*
Adayın Genel
Not Ortalaması
Açıklama
Puanı Yeterli Olmadığından
Red
Puanı Yeterli Olmadığından
YGS-2
III
Yakup Çelik
224,95977
259,7109
3,42
Red
Ömer Faruk
Puanı Yeterli Olmadığından
YGS-2
III
254,08715
259,7109
2,35
Doğan
Red
Puanı Yeterli Olmadığından
YGS-2
III
Özge Yıldıran
199,72305
259,7109
2,17
Red
Puanı Yeterli Olmadığından
YGS-2
III
Hülya Yıldıran
259,28324
259,7109
3,35
Red
Bulunduğu Sınıfın İlk Yüzde
İlk ve Acil Yardım
Onuna Girme Şartını
YGS-2
III
Perihan Kukuş
209,68409
259,7109
2,85
(Birinci Öğretim)
Sağlayamadığından ve Puanı
Yeterli OlmadığındanRed
*Bakınız → www.osym.gov.tr/ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlarına İlişkin Bilgiler
YGS-2
III
Şule Doğru
218,54159
259,7109
3,06
Yerleştirme
Durumu
Yerleştirilemedi
Yerleştirilemedi
Yerleştirilemedi
Yerleştirilemedi
Yerleştirilemedi
Yerleştirilemedi
1
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’ na kurumlararası yatay geçiş yapmak üzere başvuruda bulunan öğrencilerden kayıt hakkı
kazananlar aşağıda belirtilmiştir. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 16-19 Eylül 2014 tarihleri arasında Mali İşler Birimi ile temas kurarak, öncelikle yıllık ödeme
işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu işlemin ardından Öğrenci İşleri Biriminde kayıt yaptırma işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Kayıt adresi:
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, Mahmut Şevket Paşa Mah. Odesa Bulvarı, No: 26, 34384, Şişli-İstanbul.
Mali İşler Birimi Telefon: 444 78 68 / 160, Öğrenci İşleri Birimi Telefon: 444 78 68 / 136
Sıra
No
Başvurulan
Program Adı
ÖSYM
Puan
Türü
Adayın Başvuru
Yaptığı Yarıyıl
Adayın Adı-Soyadı
Adayın
Yerleştirme
Puanı
Adayın Yerleştirme Yılı
İtibariyle Programın
Taban Puanı
Adayın
Genel Not
Ortalaması
Açıklama
Yerleştirme
Durumu
1
İlk ve Acil Yardım
(Birinci Öğretim)
YGS-2
III
Halit Burak Demirkol
204,54516
234,93952
2,45
Yerleştirme Puanı Yeterli Olmadığından
Red
Yerleştirilemedi
2
İlk ve Acil Yardım
(Birinci Öğretim)
YGS-2
III
Uğur Kılıç
240,67400
234,93952
1,80
Bulunduğu Sınıfın İlk Yüzde Onuna Girdiğini
Gösteren Belge Mevcut Olmadığından Red
Yerleştirilemedi
3
İlk ve Acil Yardım
(Birinci Öğretim)
YGS-2
III
Bilal Çelebi
267,69285
234,93952
3,07
Puanı Yeterli-Kabul
Yerleştirildi
4
İlk ve Acil Yardım
(Birinci Öğretim)
YGS-2
III
İbrahim Halil Coşkun
215,54189
234,93952
1,73
Yerleştirme Puanı Yeterli Olmadığından
Red
Yerleştirilemedi
5
İlk ve Acil Yardım
(Birinci Öğretim)
YGS-2
III
Haluk Karakoç
196,12498
234,93952
2,07
Yerleştirme Puanı Yeterli Olmadığından
Red
Yerleştirilemedi
6
İlk ve Acil Yardım
(Birinci Öğretim)
YGS-2
III
Rojhat Özel
212,72639
234,93952
2,53
Yüzde On Belgesi Mevcut Olmadığından ve
Yerleştirme Puanı Yeterli Olmadığından
Red
Yerleştirilemedi
7
İlk ve Acil Yardım
(Birinci Öğretim)
YGS-2
III
Ferit Dinçarslan
195,03468
234,93952
2,40
Yüzde On Belgesi Mevcut Olmadığından ve
Yerleştirme Puanı Yeterli Olmadığından Red
Yerleştirilemedi
8
Turizm ve O. İş.
(Birinci Öğretim)
YGS-6
III
Bersu Yılmazbayhan
182,40753
166.53679
-
Puanı Yeterli-Kabul
Yerleştirildi
9
Turizm ve O. İş.
(Birinci Öğretim)
YGS-6
III
Duru Gül Taşçı
OBP: 349,8500
OBP 290,0000
-
Puanı Yeterli-Kabul
Yerleştirildi
10
Turizm ve O. İş.
(Birinci Öğretim)
YGS-6
III
Sezer Üren
221,87464
166,53679
2,81
Bulunduğu Sınıfın İlk Yüzde Onuna Girdiğini
Gösteren Belge Mevcut Olmadığından Red
Yerleştirilemedi
11
12
Moda Tasarımı
Grafik Tasarımı
YGS-5
YGS-5
III
III
Sevtap Altıntaş
Aziz Şahinkaya
OBP: 338,0000
222,69654
OBP: 281,65
183,24585
2,48
2,1
13
Fizyoterapi
-
-
Hazniye Küçükkaya
-
-
-
Puanı Yeterli-Kabul
Puanı Yeterli-Kabul
Önlisans Diploma Programlarının İlk Yarıyılına
Yatay Geçiş Yapılamayacağından Red
Yerleştirildi
Yerleştirildi
Yerleştirilemedi
2
Download

Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları 15/09/2014