Philips PowerLife
SteamGlide taban ve Isıya
dayanıklı saklama kutusuna
sahip Buharlı ütü
40 g/dk buhar; 130 g șok buhar
SteamGlide taban
Kireç önleme
2400 Watt
GC2965/35
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Isıya dayanıklı saklama kutusu ile
Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır.
SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kireç temizleme tableti ile bu Philips ütü,
paranızın karşılığını uzun süre verir! Üstelik saklama kutusu da artık yanında verilmektedir.
Tüm kumașlar üzerinde kolayca hareket eder
• SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır
Daha uzun ömürlüdür
• Kireci ütünüzden kolayca dıșarı atmak için kireç temizleme sürgüsü
• Kireç tableti kireci parçalar, böylece kireci kolayca dıșarı atarsınız
Kırıșıklıkları kolayca açar
• 40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkıșı
• 130 g șok buhar sayesinde inatçı kırıșıklıklar kolayca giderilebilir
• 2400 W ile hızlı ısınma
• Dikey buhar sayesinde askıdaki kumașlarda kırıșıklıklar giderilir
Kolay saklama
• Kolay saklama için ısıya dayanıklı saklama kutusu
SteamGlide taban ve Isıya dayanıklı saklama kutusuna sahip Buharlı ütü
GC2965/35
40 g/dk buhar; 130 g șok buhar SteamGlide taban, Kireç önleme, 2400 Watt
Özellikler
SteamGlide taban
Kireç temizleme tableti
2400 W ile hızlı ısınma
SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için
sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karșı son
derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve
temizlemesi kolaydır.
Zamanla ütünüzün içinde kireç birikir. Bu
tablet, kireci küçük parçalara ayırır; böylece
ütünüzün kirecini kolayca temizleyebilirsiniz.
Bu temizliğin ayda bir yapılması gerekir.
2400 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans
Kireç temizleme sürgüsü
Dakikada 40 g'a kadar buhar
Dikey buhar
Asılı kumașların kırıșıklıklarını gidermek için bu
Philips ütüde dikey buhar özelliği bulunur.
Bu kireç temizleme sürgüsü, ütünüzdeki kirecin
temizlenmesini çok kolaylaștırır. Philips buharlı
ütünüzün performansını korumak için, bu kireç
temizleme fonksiyonunu ayda bir kez
kullanmanız gerekir.
Philips buharlı ütünün 40 g/dk'ya kadar
kesintisiz buhar çıkıșı, tüm kırıșıklıkların etkili
bir șekilde giderilmesi için mükemmel buhar
miktarı sağlar.
Isıya dayanıklı saklama kutusu
130 g'a kadar șok buhar
Ütünün 130 g șok buharı en inatçı kırıșıklıkları
bile kolayca gidermenizi sağlar.
Bu ısıya dayanıklı saklama kutusu sıcak ütüyü
kolayca saklamak için tasarlanmıștır. Optimum
performans ve kutunuzun ömrünü uzatmak için
ütüyü kutuda saklamadan önce mutlaka fișini
çekin ve su haznesini boșaltın. Sıcak bir ütüyü
kutuya yerleștirdiğinizde kutunun altının dıșı da
ısınır fakat yanma tehlikesi yoktur.
SteamGlide taban ve Isıya dayanıklı saklama kutusuna sahip Buharlı ütü
40 g/dk buhar; 130 g șok buhar SteamGlide taban, Kireç önleme, 2400 Watt
Teknik Özellikler
Hızlı ve güçlü kırıșıklık giderme özelliği
•
•
•
•
Taban: SteamGlide
Buhar çıkıșı: 40 g/dk'ya kadar
Șok buhar: 130 g
Dikey buhar
Rahat ütüleme
Kireç önleme
• Kireç temizleme solüsyonu: Çift etkili kireç
temizliği
Teknik spesifikasyonlar
• Güç, Küresel: 2400 W
Aksesuarlar
• Kordon uzunluğu: 1,8 m
• Isıya dayanıklı saklama kutusu
Kullanım kolaylığı
• Su haznesi kapasitesi: 300 ml
• Damlama önleyici
• Ekstra dayanıklılık: Lastik tampon
Kırıșıklık giderme
• Zor bölgelere ulașma: Sivri Uç
Ekstra rahatlık
• Sivri Uç
•
Yayın tarihi 2014-07-14
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.
Sürüm: 2.0.1
Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden
değișiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. șirketi veya ilgili kurulușlara aittir.
EAN: 08 71010 36250 49
www.philips.com
GC2965/35
Download

GC2965/35 Philips SteamGlide taban ve Isıya dayanıklı saklama