Natural Resources Management
Uluslararası düzeyde yenilenebilir doğal kaynakların yönetimi
önem kazanmıştır. (Örneğin karbon yönetimi, biyoçeşitlilik,
rüzgar santralleri).
Mevcut disiplinler - örneğin Orman mühendisliği - Mühendislik
ağırlıklı olup Yönetim backgroundu zayıf kalmaktadır.
Çevre yönetimi, karbon yönetimi, doğa ilişkili yayıncılık ve
habercilik (çevre muhabirliği) gibi konularda fakültemizin
yeterliliğini ve görünürlüğünü artırmak mümkün olabilir.
OGM, ÇEM, Milli Parklar vb kamu kurumları yanında çevre ile
ilgili STK lara Doğal Kaynak Yönetimi alanında nitelikli eleman
yetiştirme gereği vardır.
Kurulacak bölüm uluslararası bağları güçlü, yurtdışından en az
%20-30 civarında öğrenci alacak 20-30 kontenjanlı yüksek taban
puana sahip bir bölüm olabilir.
NRM program yapısı genellikle şu şekilde ifade edilmekte;
The Natural Resources Management (NRM) program is structured to;
Introduce students to a wide range of renewable natural resources (soils, water, vegetation, wildlife, recreation),
While maintaining substantial flexibility for student-centered learning in understanding and managing natural systems.
It is based on a vision that combines professional competency in management skills with a strong foundation in the social and
biophysical sciences.
NRM SUNY College of Environmental Science and Forestry
The Natural Resources Management (NRM) programı aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır;
Yenilenebilir doğal kaynaklar öğrencilere geniş bir spektrumda tanıtılmakta (toprak, su, yaban hayatı,
bitki örtüsü, rekreasyon),
Doğal kaynak sistemlerini anlaması ve yönetimini öğrenmesi için olası en yüksek esneklik seviyesinde
öğrenci odaklı öğretim sistemi uygulanmakta,
Tüm eğitim öğretim sistemi; yönetim yeteneklerinde profesyonel yeterlilik ve sosyal/biyofiziksel
bilimlerde güçlü bir temel oluşturmaya yöneliktir.
NRM SUNY College of Environmental Science and Forestry
ABD de Ormancılık eğitiminin verildiği 62 public ve 4 private üniversite
mevcut.
Bunların %50’den fazlasında Natural Resources’la ilgili program
bulunmakta. Bazılarında 2 tane aynı ad altında farklı fakültelerde.
En çok Natural Resources Management adı altında. Bunun yanında;
Natural Resources
Natural Resources Management and Policy
Natural Resource Ecology and Management
Forestry and Natural Resources
Environmental and Natural Resources
Gibi programlar da var.
Bu programlar Genellikle
College of Natural Resources,
College of Agriculture (and Biological Sciences)
College of Forestry veya Forest Resources
Altında yer almakta. Curriculum ve program amaçları genellikle
bulunduğu kolej, lokasyon ve program adına göre farklılık göstermekte.
PURDUE de College of Agriculture altında
Natural Resources and Environmental Science: Air Quality
Natural Resources and Environmental Science: Environmental Policy and Economics
Natural Resources and Environmental Science: Land Resources
Natural Resources and Environmental Science: Student Initiated
Natural Resources and Environmental Science: Water Quality
Natural Resources Planning and Decision Making
Programları var. Forestry programı da Agriculture altında…
.
South Dakota College of Agriculture and Biological Sciences
Natural Resource Management Programları
Majors
• Ecology and Environmental Science Major
• Range Science (RANG) Major
• Wildlife and Fisheries Sciences (WL) Major
Minors
• Botany (BOT) Minor
• Range Science (RANG) Minor
Forest veya Natural Resources Management programlarının kariyer
hedefleri genellikle;
Outdoor Recreation Manager
Ecotourism Bussiness Owner
Watershed and Wetland Management
Land and Park Management
Natural resource Communications
Community Developement Specialist
Natural Resources Organizations
NRM Avrupa’da ve Uzak Doğu da daha çok master düzeyinde yer
almakta;
BOKU da International Master düzeyinde
ASIAN Institute of Technology de Master düzeyinde
TUM (Technical University Munchen) de hem lisans hem Master düzeyinde
CZECH UNİVERSITY OF LIFE SCIENCES DA Sustainable Use of Natural resources adı
altında
ABD de ise Forest Engineering ‘den daha yaygın. Örnek bazı
programlar;
SUNY
Texas Tech
Colorado State
University of Northern British Columbia
North Dakota State University
Forest and Natural Resources
Management Bölümü Altında Lisans ve
Lisansüstü Programları
SUNY COLLEGE
Curriculum ve Program Amaçlarına Örnekler
Elective lectures
Colorado State NRM Program Amacı
The goal of the natural resources management major is to provide students with a broad-based
understanding of the interconnectedness of social, political, and ecological systems. This knowledge will
enable students to design sustainable solutions to address natural resource conservation and management
problems. Students will learn about natural resource stewardship in both theory and practice, with an eye
toward designing systems that are adaptable and resilient in light of the social and ecological complexity
and change that characterize today’s challenges. Using an integrative approach, students will learn how to
develop local solutions that are sustainable and ethical at larger, global scales. Environmental issues such as
land-use change and planning, conservation biology, energy use, climate change, renewable resource
management, and citizen engagement in place-based conservation will be addressed. Field measurements
and field skills are important components of this major, and students are required to attend a 4-week
summer field course in ecological investigations and resource management.
Specific objectives are to provide each student with: 1) a science-based core curriculum in biological,
physical, and social sciences; 2) a broad foundation in natural resources science and environmental
management; and 3) specialization in a subject relevant to natural resources management. The breadth of
the major allows students to specialize in a wide range of topics, including conservation biology,
geographic information systems, forest management, rangeland ecology, restoration ecology, natural
resource policy, recreation resources, watershed management, wildlife management, or other topics
related to natural resources management. This specialization is accomplished by coupling the major with
a required minor, typically declared by a student’s junior year.
Examples of available career choices
include, but are not limited to: natural
resource manager; professional forester;
land use planner; geographic information
system (GIS) or remote sensing specialist;
fishery/wildlife manager; environmental
policy analyst; environmental advocate;
environmental consultant; fire
management specialist;
resources/environmental lawyer; youth
agency administrator; natural resource
communications specialist; law
enforcement officer; natural
resources/environmental educator;
restoration specialist; multiple resource
use planner; regulatory compliance
enforcement officer.
AVRUPA DA NRM
TUM (Münih Teknik)
Forest Science and Resource Management
adında Lisans
BOKU – Austria
Environment and Bio Resources Management
(Master düzeyinde NRM var, Int. Master Program olarak)
Estonian University of Life Sciences
Natural Resources Management (BSc ve MSc var)
Estonian University of Life Sciences
Estonian University of Life Sciences
Estonian University of Life Sciences
Estonian University of Life Sciences
Estonian University of Life Sceinces
İNGİLTERE
Cranfield University de NRM Land Management içinde
NRM
Queens University Belfast
Land Use and Environmental Management
Curriculum
Scottish Agricultural College altında programlar
Environmental Protection
Sustainable Environmental Management
Environmental Management and Sustainability
Rural Resource Management
Countryside Management
Countryside and Environmental Management
Countryside and Environmental Management by Flexible Learning
İNGİLTERE
Univ. Of Bangor programları
Conservation and Forest Ecosystems
Environmental Conservation
Environmental Management
Environmental Science
Forestry
NORVEÇ
Norwegian University of Life Sciences
Norveççe programlar
Environment and Natural Resources
Ecology and Management of Natural Resources
Uluslar arası program
International Environment and Development Studies
Rusya, Ukrayna vb ülkelerde genellikle detay verici ingilizce web sayfası
yok… St Petersburg da Yüksek Lisans Düzeyinde NRM olduğunu biliyoruz.
İncelenen Programlardan Ortaya Çıkan Olasılıklar
Natural Resources Management
Temel ekolojik, sosyal ve ekonomik bir alt yapı üzerine
Seçmeli gruplar (majors)
WILDLIFE, ECOTOURISM AND PARKS
WATERSHED AND WETLAND MANAGEMENT
ENVIRONMENTAL COMMUNICATION
SOCIAL, ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS of ENVIRONMENTAL PLANNING
Avantajları
Konusuyla ilgili yabancı dile hakimiyet
Yurtdışında yüksek lisans yapma olanağının artması
İş alanının genişlemesi (ekoturizm, iletişim vb.)
Uzmanlık alanının genişlemesi
Sosyal ve ekonomik konuların ağırlık kazanması
Kamu kurumlarının belli pozisyonlarına doğrudan nitelikli uzman yetiştirilmesi (Havza
yönetimi, korunan alan yönetimi, dış ilişkiler vb.)
Orman İşletme Şefliklerinde tercih edilebilir (Management yaklaşımı nedeniyle) bir
meslek olması
Dezavantajları
Doğal kaynakların çok çeşitli olması nedeniyle programın belli bir konuya (orman,
tarım, ekonomi, politika vb.) konsantre olmaması, biraz genel kalması.
Mühendislik adı olmaması ve yeni bir mesleğin oluşturulmasındaki güçlükler.
Giriş puanının orman mühendisliğinin altında kalması riski de var.
Fakülte açısından
Prestij sağlaması
İngilizce bilen öğrenci sayısının artması
Sunulan programların çeşitliğinin artması
Yurtdışından öğrenci alabilme olanağı (Özellikle Ortadoğu ve balkanlardan)
Örnek Curriculum
Semester 1
Credits
Semester 3
14
Advanced Mathematics I
General Biology I Organismal Biology and Ecology
General Chemistry I
Scientific Writing Skills in English I
Nature Photography
Principles of Atatürk and Revolution History I
Turkish Language
2+0
2+0
2+0
1+2
1+2
2+0
2+0
12
Introduction to Soils
Meteorology and Climatology
Gymnosperm
Quantitative Methods in NRM
Introduction to Ecosystem services
Electives
Electives
Nature History
Ethics and the Environment
Scientific Writing Skills in English II
Semester 2
1+2
2+0
1+2
2+0
2+0
2
2+0
2+0
1+2
Semester 4
16
Advanced Mathematics II
General Biology II Lab
General Chemistry II Lab
Environmental Statistics
Geology
Turkish Language
The Earth System
Principles of Atatürk and Revolution History II
2+0
0+2
0+2
2+0
1+2
2+0
2+0
2+0
12
Angiosperm
Principles of Management
Introduction to Physicology
Ecosystems Ecology
Introductory Wildlife
Electives
Electives
Tree physiology
Quantification of Ecosystem Services
Scientific Writing Skills in English III
1. Sınıf için temel dersleri ingilizce verebilecek Öğretim Üyeleri (Fen Edebiyattan)
2. İngilizce yazım dersini verebilecek öğretim üyeleri (Eğitim Fakültesinden)
1+2
2+0
2+0
2+0
2+0
2
2+0
1+2
1+2
Semester 5
Semester 7
14
Introduction to GIS
Environmantal Conservation
Range Management
Forest Management I
Electives
Electives
Herbaceous plants
Global Ecology
Community involvement in Decision Making
Planning of Conservation Areas
Soil and Water Conservation
1+2
2+0
2+0
1+2
6
1+2
2+0
2+0
2+0
2+0
Semester 6
16
Natural Resources Economics
Bussines and Managerial Law
Wildlife Management
Natural Resources Project I
Electives
Electives
Environmental Pollution
Wetlands Management
Fisheries Management
Agriculture and Agro-ecosystems
Urban planning
Marketing
2+0
2+0
2+0
0+4
8
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
Semester 8
14
Natural Resources Measurement and Sampling
Natural Resources Policy
Principles of Economics
Silviculture
Watershed Management
Electives
Electives
Wetland Ecology
Entomology
Phytopatology
Advanced GIS
Forest Management II
1+2
2+0
2+0
2+0
1+2
4
2+0
2+0
2+0
1+2
1+2
16
Natural Resources Legislation
Environmental Governance
Natural Resources Project II
Carbon Management
Electives
Electives
Wildlife Population Analysis: Techniques and models
Environmental Journalism
Fundamentals of Outdoor Recreation
Urban planning II
Climate change policy
Forest Products Marketing
Nature and Culture
2+0
2+0
0+4
2+2
8
2+0
2+0
2+0
2+2
2+0
2+0
2+0
Dönem
Zorunlu Seçmeli
1
14
2
16
3
10
2
4
10
2
5
8
6
6
10
4
7
8
8
8
8
8
Toplam
84
30
64%
36%
114
100
Başvuru Süreci
Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu bünyesinde bölüm açılmasında
Yükseköğretim Kurulu'na sunulacak dosyada aşağıdaki bilgilerin olması
yeterlidir. Söz konusu bölümler programlar açıldıktan sonra öğrenci alımına
ilişkin başvurularda, lisans programları için "Lisans Programı Açma Ölçütleri"
ne göre dosya hazırlanarak gönderilmesi gerekmektedir.
Senato Kararı
Kurulması istenen bölüme ilişkin gerekçe,
İstenen bölümün yurt içinde örneğinin olmaması durumunda yurt dışı
örneklerinin hangi üniversiteler bünyesinde olduğu ile bunların programlarına
ilişkin bilgiler
Bölümle ilgili yurtiçi ve yurtdışı örnekleri ayrı ayrı belirtiniz (Yurtdışından en az 3
örnek). Bölümün Türkiye'de ve dünyadaki uygulamaları ile ilgili ayrıntılı bilgi
veriniz. Önerilen bölümün bu bölümlerle olan benzerliklerini ve farklılıklarını
açıklayınız.
Başvuru Süreci
MEVCUT BÖLÜMLERE LİSANS PROGRAMI AÇARAK ÖĞRENCİ ALINMASI İÇİN
ÖLÇÜTLER VE BAŞVURU FORMATI
Yükseköğretim kurumlarında bir bölüme lisans programı açılarak öğrenci alınabilmesi
için söz konusu bölümün Yükseköğretim Kurulu kararı ile kurulmuş ve YÖKSİS Veri
Tabanında da yer alıyor olması gerekmektedir. Çünkü, lisans programı açılarak öğrenci
alımı teklifinin yapılabilmesi için o bölümde kadrolu kurul tarafından belirlenen asgari
öğretim üyesinin kadroya atanmış olması ve bölümün kadrosundaki öğretim üyesi
bilgisinin YÖKSİS Veri Tabanında yer alması gerekmektedir.
Bir lisans programının başlatılması için yapılacak başvurularda bulunması gereken
bilgiler ve belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bu bilgi ve belgelerin eksiksiz ve istenilen
formata uygun olarak (cevapların soru numaralarına bire bir karşılığı gelecek biçimde)
verilmesi gerekmektedir (Dosyada bulunan bilgiler ayrıca CD içerisinde de
verilmelidir).
Başvuru Süreci
Ayrıca, başvuru dosyası ile birlikte Üniversite Senatosunun öğrenci alımına ilişkin
karar örneği Rektörlük üst yazısının ekinde yer almalıdır. Özellikle Üniversite Senato
kararında öğrenci alımında kaç kontenjan istendiği, programın öğretim dili, hazırlık
sınıfı istenip istenmediği ile vakıf yükseköğretim kurumları için talep edilen toplam
kontenjanın en az %10'u tam burslu olmak üzere, ilgili yükseköğretim kurumu
tarafından talep edilmesi halinde %75, %50, %25 burslu kontenjan talebine ilişkin
detaylı bilginin de yer alması gerekmektedir.
Başvuru Süreci
1. PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER
1. Programın adını belirtiniz.
2. Programın hangi fakülte ve/veya bölüm içerisinde yürütüleceğini belirtiniz.
3. Programın kontenjanını ve öğretim dili ile hazırlık sınıfı bilgisini belirtiniz.
4. Programın somut amaçlarını ve avantajlarını belirtiniz.
5. Program başladığı takdirde, yukarıda belirtilen amaçların ne ölçüde başarılı olduğunun nasıl belirleneceğini somut olarak açıklayınız.
6. Açılması önerilen programın akademik ve teknolojik gelişmeler içerisindeki yerini açıklayınız.
7. Önerilen program, halen aynı bölüm ve/veya fakülte içerisinde yürütülmekte olan diğer programlarla işbirliği içerisinde olacak mıdır? Cevap evet ise, işbirliğinin ne
şekilde gerçekleşeceğini somut olarak açıklayınız.
8. Mevcut bölüm altında ikinci bir program açılarak öğrenci alımı teklif edilmesi halinde önerilen programın, mevcut lisans programlarını zayıflatmadan nasıl
yürütüleceğini somut olarak açıklayınız.
9. Programın, iç ve dış değerlendirmelere dayalı zayıf ve güçlü yönlerini açıklayınız.
10. Program hangi eğitim-öğretim yılında başlatılacaktır? Programa alınması düşünülen öğrenci sayısı nedir? Önümüzdeki beş yıl için, yıllar bazında alınması düşünülen
öğrenci sayıları nedir?
11. Programdan mezun olanların hangi unvanı alacağı öngörülmektedir?
12. Programdan mezun olacakların nerelerde istihdam edilebilecekleri, piyasanın bu mezunlara olan talebi hakkında bilgi veriniz ve meslek elemanı tanım modelindeki
değişimler açısından ilişkisi var mı? açıklayınız.
13. Programdan mezun olabilmek için gerekli koşulları (dersler ve kredi sayıları, staj, v.b.) belirtiniz.
Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve
yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma
programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders
müfredatlarını oluştururlar.
14. Programdan mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması gerekiyorsa, bunun nasıl gerçekleşeceğini ve bu amaçla herhangi bir kuruluşla işbirliğine gidilip
gidilmediği konularını açıklayınız.
15. Yükseköğretim kurumları senatoları tarafından her diploma programı için Kurul tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde o düzey ve alan için öngörülen program ve
alan yeterliliklerini karşılayacak öğrenme kazanımlarının belirlenir. Ders müfredatları bu öğrenim kazanımlarından bir ya da bir kaçını sağlayacak biçimde oluşturulur ve
öğrenci çalışma yüküne göre kredilendirilir. Sınavlar öğrencilerin her bir ders için öngörülen öğrenme kazanımlarından elde ettiği kanıtlayacak araç ve yöntemler
kullanılarak yapılır. Bu çerçevede, öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçmeli tüm derslerin kodlarını, adlarını ve kredilerini, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikleri ve
Alan Yeterlikleri dikkate alınarak dönem bazında gösteriniz.
Düzenli aralıklarla iç ve dış paydaşların katkısıyla, ders bazında öğrenme kazanımlarının program yeterliliklerini ve ders müfredatının da dersin öğrenme kazanımlarına ne
düzeyde sağladığı ders bazındaki kredilerin ise öğrenci çalışma yükünü ne düzeyde yansıttığı değerlendirilmesi gerekmekte olduğundan bu işlemin nasıl yürütüleceğini
açıklayınız.
16. Programda yer alan tüm derslerin içeriğini, izlenecek ders kitabı ile yardımcı kitapları Ek-1'deki örneğe göre belirtiniz.
17. Önerilen programın ikinci öğretim programı olması halinde, öğretim elemanı başına düşen ortalama ders yükü ve öğrenci sayısını belirtiniz.
Başvuru Süreci
2. AKADEMİK ALTYAPI
1. Önerilen programda ders verecek öğretim elemanları için Ek-2'(Ek-2a ve Ek2b) de verilen tabloyu
doldurunuz.
2. Ek-2 deki tabloda belirtilen öğretim elemanlarının özgeçmişlerini, Ek-3'te verilen örneğe göre hazırlayınız.
3. Programın yürütülebilmesi için araştırma görevlisine ve yardımcı personele (uzman, teknisyen, v.b.) gerek
varsa, bunların sayısı ve yeterliliği hakkında bilgi veriniz.
Başvuru Süreci
2. AKADEMİK ALTYAPI
1. Önerilen programda ders verecek öğretim elemanları için Ek-2'(Ek-2a ve Ek2b) de verilen tabloyu
doldurunuz.
2. Ek-2 deki tabloda belirtilen öğretim elemanlarının özgeçmişlerini, Ek-3'te verilen örneğe göre hazırlayınız.
3. Programın yürütülebilmesi için araştırma görevlisine ve yardımcı personele (uzman, teknisyen, v.b.) gerek
varsa, bunların sayısı ve yeterliliği hakkında bilgi veriniz.
3. FİZİKİ ALTYAPI
1. Programın yürütülebilmesi için bu programa ayrılan mevcut toplam alanı (m2) ve sınıf adedi, sınıfların m2 olarak alanlarını
belirtiniz.
2. Sınıfların donanımı ve öğrenci kapasitesini belirtiniz.
3. Programın yürütülebilmesi için laboratuvar, uygulama alanı, stüdyo, v.b. gerekli ise, bunların neler olduğunu açıklayınız.
4. Mevcut laboratuvar, uygulama alanı, stüdyo, v.b.'nin alanları (m2) kapasiteleri, (aynı zamanda kaç öğrencinin beraber
çalışabileceği) hakkında açıklayıcı bilgi veriniz.
5. Mevcut imkanlara ek olarak yeni fiziki alan (sınıf, stüdyo, laboratuvar, öğretim üyesi ofisi, v.b.) gerekiyorsa, bunların ne zaman
tamamlanabileceğini belirtiniz.
6. Eğitim-öğretim için mevcut bilgisayar ekipmanlarının dökümünü veriniz ve bunların hangi amaçlarla kullanıldığını belirtiniz.
Önerilen programda kullanılacak olan bilgisayar ekipmanları ile bilgisayar yazılımlarının dökümünü ve ek olarak alınması
düşünülen bilgisayar ekipmanları ile bilgisayar yazılımlarının dökümünü belirtiniz.
7. Laboratuvarlarda bulunması gereken ve değeri 5.000 ABD dolarından daha fazla olan ekipmanların adları için Ek-4'te verilen
tabloyu doldurunuz.
8. Programın yürütülebilmesinde gerekli sarf malzemeleri için yılda ne kadarlık mali kaynağa ihtiyaç olduğunu belirtiniz.
9. Önerilen programla ilgili olarak üniversite ve/veya bölümünüz kütüphanesinde bulunan kitapların toplam sayısını belirtiniz.
Mevcut kitaplardan basım tarihi 1990 yılından sonra olanların adlarını bir liste halinde veriniz.
10. Önerilen programla ilgili olarak gelecek öğrenciler için gerekli sosyal olanakları belirtiniz (kantin, kafeterya, vb).
Başvuru Süreci
EK-1
DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR (ÖRNEK)
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar (3-0 ) 3
İngilizce öğretiminde yaklaşım, yöntem ve tekniklerin tarihsel açıdan incelenmesi; Dilbilgisi çeviri; Doğrudan anlatım; DinleKonuş (Audio-Lingual) yöntemler; İletişimsel yaklaşım; Doğal yaklaşım.
Ders Kitabı:
İngilizce Öğretiminde Temel Yaklaşımlar, Mert Sertkaya, XYZ Yayınları, Ankara, 1999.
Yardımcı Ders Kitapları
Yabancı Dil Öğretimi, Hülya Can, Akademi Kitabevi, İstanbul, 1985.
Dilbilim, Sibel Avşar, Kordon Yayınları, İzmir, 1993.
EK-2
Tablo 2a Öğretim Elemanlarının Listesi
Not: Sözleşmeli olan öğretim üyelerinin sözleşmelerinin birer kopyası ile diğer üniversitelerden görevlendirilenlerin mevzuata göre görevlendirme kararları eklenmelidir.
Tam Zamanlı
Adı Soyadı
Yarı Zamanlı
Halen Çalışmakta Olduğu
Ünvanı
Kadrolu
Sözleşmeli
Kadrolu
Sözleşmeli
Üniversite
Bölüm
Başvuru Süreci
EK-2b LİSANS PROGRAMI AÇILMASI VE ÖĞRENCİ ALINMASI TEKLİFİ İÇİN ÖRNEK FORMAT
Üniversite Adı
Üniversitenin
Teklifi
………………………...ÜNİVERSİTESİ
………………………
Fakültesi / Yüksekokulu …………..
Bölümüne 2013-2014 öğretim yılında………………….öğrenci alınması (1)
Mevcut
Laboratuvar Bilgisi
(2)
Açılması İstenen Programda Görev Alacak Öğretim Üyelerinin/Elemanlarının
Mezuniyet Alanı
Üniversitesi ve
Kadrosu (3)
Mezun Olduğu Üniversite
Ünvanı-Adı-Soyadı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Haftalık
Yabancı
Ders Yükü
Dil (5)
(4)
(1) Senato karaına göre öğrenci alacak programın öğretim dilinin yabancı dilde olması; haırlık sınıfı açılmasına ilişkin bilgilerin de buraya eklenmesi
(2) Programın yürütülebilmesi için gerekli olan labaratuvarlara ilişkin bilgiler yer alacaktır.
(3) Öğretim üyesinin/ elemanının üniversitede kadrosunun bulunduğu bölüm yazılmalıdır. Başka üniversiteden veya kendi üniversitesi içinden görevlendirme olduğunda görevlendirme şekli ayrıca
belirtilmelidir.
(4) Öğretim üyesi/elemanının görev aldığı tüm programlardaki ders yükünün haftalık toplamı yazılmalıdır.
(5) Programın öğretim dilinin yabancı dilde veya en az %30 yabancı dilde olduğunda öğretim üyelerinin/elemanlarının yabancı dil belgelerine ilişkin bilgilerin buraya yazılması gerekmektedir. Örneğin:
2006 KPDS Aralık - 95 gibi
Başvuru Süreci
EK-3
ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORMAT)
1.
Adı Soyadı
:
2.
Doğum Tarihi
:
3.
Unvanı
:
4.
Öğrenim Durumu
:
5.
Çalıştığı Kurum
:
5.
Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçentlik Tarihi
:
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri 6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.7. Diğer yayınlar
8.
Projeler
9.
İdari Görevler
10.
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11.
Ödüller
12.
Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
Başvuru Süreci
EK-4
LABORATUVAR EKİPMANI
Laboratuvarın Adı: ………………………………………
Not: 1. Tabloda sadece maliyeti 5.000 ABD dolarından fazla ekipman yer alacaktır.
2. Bu tablo her laboratuvar için ayrı doldurulacaktır.
Cihazın Adı
Maliyeti
(ABD Doları)
Mevcut Olup Olmadığı
Evet
Hayır
Teşekkürler...
Download

Natural Resources Management