w w w. akc igersagligi .org
Akciğer Sağlığı ve
Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)
ASYOD EĞİTİM PROGRAMLARI
Pulmoner Rehabilitasyon
22 Şubat 2014
Anemon Otel, Konya
Toplantı Başkanları: Prof. Dr. Pınar ERGÜN, Prof. Dr. Kürşat UZUN
Toplantı Sekreteri: Yrd. Doç. Dr. Celalettin KORKMAZ
Amaç: Pulmoner rehabilitasyon konusunda farkındalık oluşturmak, bilgi ve becerisini artırmak.
PROGRAM
Saat
09:45-10:00
Konu
Eğitimci
Prof. Dr. Kürşat UZUN,
Prof. Dr. Akın KAYA,
Prof. Dr. Pınar ERGÜN
Açılış
Öğrenim Hedefleri:
I. OTURUM
Eğitim toplantısını tamamlayan katılımcılar;
1. Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesinde ve rehabilitasyonun sürecinde multidisipliner yaklaşımda
Göğüs Hastalıkları Uzmanın rolünü tanımlayabilecekler,
2.
Pulmoner rehabilitasyon için uygun hasta seçimini yapabilecekler ve hasta izlem kriterlerini sıralayabilecekler,
3.
Pulmoner Rehabilitasyon Ünitelerinde egzersiz eğitim programının nasıl yapılandırıldığını söyleyebilecekler,
4. Pulmoner Rehabilitasyonda psikososyal değerlendirme ve hastaya bu yönde verilmesi gereken
desteği açıklayabilecekler,
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kürşat UZUN
10:00-11.00
Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesinin Kurulması
ve Multidisipliner Yaklaşımda Göğüs Hastalıkları
Uzmanın Rolü
11:00-11:20
Kahve - Çay Arası
Prof. Dr. Pınar ERGÜN
II. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Pınar ERGÜN
11:20-11:50
Uzm. Dr. Dicle KAYMAZ
Pulmoner Rehabilitasyonda vücut kompozisyonunun nasıl değerlendirileceğini anlatıp, buna göre
gereken destek tedavilerini sıralayabilecekler,
Pulmoner Rehabilitasyon Kime?;
Hasta Seçimi ve İzlem
11:50-12:20
Prof. Dr. Deniz İNAL İNCE
6.
KOAH tedavisinde Pulmoner Rehabilitasyonun yerini, yararını ve hangi KOAH hastasında bu bağlamda neler yapılabileceğini söyleyebilecekler,
Pulmoner Rehabilitasyon Ünitelerinde Egzersiz
Eğitim Program Yapılandırma
12:20-13:30
Yemek
7.
Yoğun Bakım Ünitesinde Pulmoner Rehabilitasyonun prognoza etkisini açıklayabilecekler
5.
8.
Evde Uzun Süreli Solunum Destek Tedavilerini sıralayabilecek ve bunların uygulanması ve takibiyle
ilgili temel klinik yaklaşımları anlatabilecekler.
Hedef Kitle: Göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, yoğun bakım uzman ve asistanları ve diğer bu konu ile
ilgili branşlar (fizyoterapist, diyetisyen, hemşire).
Sertifikasyon: Katılımcılara toplantı sonunda ASYOD tarafından katılım belgesi verilecektir.
Ücret Politikası: Katılım ücretsizdir.
Eğitimciler (soyad sırasına göre):
1.
Prof. Dr. Pınar ERGÜN, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars.
2.
Prof. Dr. Deniz İNAL İNCE, Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara.
3.
Prof. Dr. Akın KAYA, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
4.
III. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Akın KAYA
13:30-14:00
Pulmoner Rehabilitasyonda Psikososyal
Değerlendirme ve Destek
14:00-14:15
Pulmoner Rehabilitasyonda Vücut
Kompozisyonunun Değerlendirilmesi
14:15-14:30
Pulmoner Rehabilitasyonda Nutrisyonel Destek
Tedavileri
14:30-14:50
Kahve - Çay Arası
Doç. Dr. Adem AYDIN
Doç. Dr. Turgut TEKE
Yrd. Doç. Dr. Celalettin KORKMAZ
IV. OTURUM
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Turgut TEKE
14:50-15:20
KOAH’da Pulmoner Rehabilitasyon
Prof. Dr. Pınar ERGÜN
Uzm. Dr. Dicle KAYMAZ, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi,
Ankara.
15:20-15:50
Yoğun Bakım Ünitesinde Pulmoner
Rehabilitasyonun Prognoza Etkisi
Prof. Dr. Kürşat UZUN
5.
Yrd. Doç. Dr. Celalettin KORKMAZ NEÜ Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
15:50-16:20
Evde Uzun Süreli Solunum Destek Tedavileri
(Oksijen, NIMV ve Trakeostomi)
6.
Doç. Dr. Adem AYDIN, NEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya.
7.
Doç. Dr. Turgut TEKE, NEÜ Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
16:20-16:30
Akılcı İlaç Kullanımı ve Toplantının
Değerlendirilmesi
8.
Prof. Dr. Kürşat UZUN, NEÜ Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya.
9.
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAVŞAN, NEÜ Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya.
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAVŞAN
Prof. Dr. Akın KAYA,
Prof. Dr. Kürşat UZUN,
Prof. Dr. Pınar ERGÜN
Koşulsuz Eğitim Desteği için
ilaçlarına teşekkür ederiz.
Başvuru
Toplantıya katılmak isteyen hekimlerin alttaki Formu doldurup, [email protected]
adresine göndermeleri gerekmektedir.
Başvuru Formu
Başvuru Yapan Hekimin
Adı ve Soyadı
Çalıştığı İl
Çalıştığı Kurum
Uzmanlık Alanı
GSM No
Toplantı Sekreteri
Yrd. Doç. Dr. Celalettin Korkmaz
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
[email protected]
118103011-OCAK-2014-SOL
E-Posta
Download

tıklayınız.