T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
75000571/000
EXPO-HEALTH FUARI
İSTANBUL FUARCILIK A.Ş
Son 10 yılda sağlık alanında ülkemizde yapılan reform niteliğinde uygulamalar
komşu ülkelerin ve Avrupa'nın da dikkatini çekmektedir. Bu gelişmelerle paralellik gösteren
sağlık turizminin daha iyi pazarlanabilmesi ve sektör hizmetlerinin daha etkin tanıtılması
amacıyla yapacağımız EXPO HEALTH - Sağlık Turizmi, Medikal Teknolojiler ve Tıbbi
Uzmanlık Fuarı, Yeşilköy'de bulunan CNR EXPO Fuar Alanında İstanbul Fuarcılık tarafından
gerçekleştirilecektir.
Etkinliğin ev sahipliğini, T.C Sağlık Bakanlığı üstlenecektir. Ülkemizde bu boyutta
yapılacak olan fuara tüm sektörlerden yapılacak olan katılımın önemli olduğu aşikârdır. Bu vesile ile tarafımızca ev sahipliği yapılan fuara katılımınız için, gereğini rica ederim.
Yrd. Doç. Dr. H. Ömer TONTUŞ
Genel Müdür
Bakan a.
Adres: Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı
Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. K Blok No:55 Yenişehir/Ankara
Ayrıntılı bilgi için: 0 (312) 585 28 00
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden a3920c59-f131-47d5-81ea-b8118debab93 kodu ile erişebilirsiniz.
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü