1.Uygulamaların versiyonlarını güncelleştirme
2.Uygulamaların açılmasında veya güncellemesinde oluşabilecek sorunlar
Uygulamaların kaldırılması
Başlangıçta oluşabilecek sorunlar (Application Blocked by Security Settings)
2. Uygulamalarda değişikliler ve eklemeler:
1.Dağıtıcı Yükleme
2.Kullanıcı uygulaması
1.Uygulamaların versiyonlarını güncelleştirme:
Internete bağlı olan kullanıcıların uygulaması otomatik olarak güncelleniyor.Aktif internet
bağlantısı olmayan kullanıcılar ise eet’nin sayfasından son versiyonu almaları ve uygulamaların
yüklenmesindeki aynı prosedürü yapmaları gerekir.
Uygulamaların mevcut olan versiyonunu şuradan kontrol edebilirsiniz
https://www.eet.mon.gov.mk/FileManager/KlientApp.aspx
Uygulamaların versiyonu uygulama başlarken dil seçimi için diyalog sayfanın alt bölümünde
yazıyor.
2.Uygulamaların açılmasında veya güncellemesinde oluşabilecek sorunlar:
Eğer uygulamaların güncellenmesinde bir sorun varsa aynısı yeniden yüklemeniz
gerekir.Sorunun oluştuğu uygulamayı kaldırmanız sonra tekrar yüklemeniz gerek.Kaldırmanın
süreci aşağıda anlatılmıştır.Uygulamayı kaldırdıktan sonra tekrar yüklemeyi deneyin.
Uygulamanın kaldırılması:
1.Java Control Panel başlatılır.Farklı işlem sistemlerinde prosedür şöyledir:
a.Linux :Sistem menüsünden → Sun Java 6 Plugin Control Panel seçilir
b. Windows: Control Panel açılır ve Java seçilir
2. General panelini belirleyiniz ve Temporary Internet Files’ ta View düğmesine basınız.
3. Menüden Applications uygulamasını seçiniz
4. Tablodaki tüm uygulamaları seçiniz (Ctrl+a) ve Remove ‘a tıkalyın
5.Eğer işlem başarılıysa tabeladaki uygulamalar silinecek,bununla uygulamanın kaldırılması
tamamlanacak.
Başlangıçta oluşabilecek sorunlar (Application Blocked by Security Settings)
1. Java Control Panel’i açın (bunun prosedürü önceki paragrafta anlatıldı) ve Security panelini
seçiniz.
2. Security Level bölümünde Medium değerini seçiniz
(en alta yerleştirilmesi gerekir).
2.Uygulamalarda değişikliler ve eklemeler
1.Dağıtıcı Yükleme

Sonuçların gönderilmesi olan panelde öğrencileri isim ve soyisimleriyle aramak için filtre
eklenmiştir.Arama sırasında, öğrencilerin giriş yapmak için yaptıkları aynı kurallar
geçerlidir,yani arama Latin ve Kiril alfabesiyle de yapılabilir.

Merkezi sunucuya gönderilen sonuçların gösterildiği bir panel eklenmiştir.Bu panel
gönderilmeden önce beliriyor.Üst tarafta tamamlanmamış geçersiz/ sonuçlar var ve
bunlar gönderilmiyor.Sadece panelin alt kısmındaki sonuçlar gönderiliyor.Eğer Iptal
yazısına tıklarsanız merkezi sunucuya gönderme işlemi durduruluyor.
2.Kullanıcı uygulaması
Yönetici paneli eklendi
Önceden panel sadece offline test sırasında görünürdü,yani dağıtıcı sunucusu kullanılmadığı
veya sunucu bulunamadığı zaman.Etkinleştirme sırasında kullanıcıdan istenilen uygulamadan
çıkış yaparken kullanılan şifreyi yazması.Kullanıcı uygulaması sıradaki işlemleri sağlar:
Tüm testleri tekrar gönderin-offline test için testlerle paketlerin gönderilmesi için kullanılır.
Sonuçların tekrar gönderilmesi-sonuçların tekrardan dağıtıcı sunucusuna gönderilmesi gerektiği
durumlarda kullanılır.Bu gösteriyor ki önceden gönderme başarısız geçmiştir.SNAPSHOT veya
SERVER_NO_RESULT ile dağıtıcı sunucusunun sonuçlarını düzeltmek için kullanılır.
Yeniden göndermeyi başlatmak için :
Sunucun bulunması(aksi taktirde düğme aktif olmayacak)
Sunucuda testlerle sonuçların arandığı paketin seçilmesi ve aynı paket için dağıtıcı gönderilmesi.
Bu şartlar uygun olunca o zaman hangi sonuçların geçerli olduğunu gösteren bir panel beliriyor
ve sadece geçerli olanlar gönderiliyor.Sonuçların aranması aynı bilgisayara bağlı çalışan
duraklarda yapılabilir.
 Sonuçların toplanması-offline test sırasında, dağıtıcı sunucusuna sonuçların tekrardan
gönderilmesi için kullanılır.Sonuçlar aynı bilgisayara bağlı çalışma duraklarında toplanır.
 Çalışma durağnın kapatılmasının eklenmesi
Öğrenci aynı pin koduyla başka bir çalışma durağına giriş yaparsa devreye giriyor.Önceki çalışma
durağında herhangi bir işlemde aynısının kapalı olduğuna dair mesaj geliyor.Önceden giriş
yaptıkları çalışma duraklarından dağıtıcı sunucusu sonuçlar almayı durduruyor.
Download

1.Uygulamaların versiyonlarını güncelleştirme 2.Uygulamaların