İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
2014-2015 YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
No
Ad-Soyad
Üniversite
Genel Not
Ortalaması (GNO)
ÖSYS Puanı
UGNO*
İngilizce Yeterlilik
Başvurduğu Bölüm
Başvuru
Değerlendirme
Sonucu
Gerekçe
İntibak Sınıfı**
1
Büşra KAYA
Yakın Doğu Üniversitesi
2,25
214,022
-0,9289
Yabancı Dil Sınavı
Girmedi
Biyomedikal
Mühendisliği
KABUL EDİLMEDİ
UGNO 2.0'ın altında ,
Yabancı Dil yeterlik yok
2
Merve KAPLAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi
3,13
365,804
2,98674
Yabancı Dil Sınavı
Girmedi
Biyomedikal
Mühendisliği
KABUL EDİLMEDİ
Yabancı Dil yeterlik yok
3
Fatih ZORLU
Kara Harp Okulu
2,89
Yabancı dil
sınavından başarılı
Harita Mühendisliği
ASİL
2
4
Hasan BİRDANE
Pamukkale Üniversitesi
3,03
432,272
3,67186 Hazırlık okumuş
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
ASİL
3
5
Uğur AYDIN
Bülent Ecevit Üniversitesi
2,67
379,575
2,25792 Hazırlık okumuş
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
ASİL
3
6
Fatih ÖZCAN
Celal Bayar Üniversitesi
3,56
331,741
2,81604
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
KABUL EDİLMEDİ
Yabancı Dil yeterlik yok
7
Ahmet KARAGÖZ
Gaziantep Üniversitesi
1,99
397,8
1,94242 Hazırlık okumuş
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
KABUL EDİLMEDİ
UGNO 2.0'ın altında
8
Serkan ŞEN
İzmir Ekonomi Üniversitesi
2,79
353,363
1,85368 Hazırlık okumuş
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
KABUL EDİLMEDİ
UGNO 2.0'ın altında
9
Burak ATBAŞ
Karabük Üniversitesi
3,12
312,733
1,37108 Hazırlık okumuş
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
KABUL EDİLMEDİ
UGNO 2.0'ın altında
10
Aydın ASLAN
Tunceli Üniversitesi
3,24
293,144
1,0993
Hazırlık okumuş
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
KABUL EDİLMEDİ
UGNO 2.0'ın altında
11
Bahri KILIN***
İzmir Üniversitesi
2,07
312,731
0,32104 Hazırlık okumuş
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
KABUL EDİLMEDİ
UGNO 2.0'ın altında
12
Kübra Fitnat AYVALIK
Gediz Üniversitesi
3,71
380,559
3,4296
İnşaat Mühendisliği
ASİL
İnşaat Mühendisliği
KABUL EDİLMEDİ
UGNO 2.0'ın altında ,
Yabancı Dil yeterlik yok
UGNO 2.0'ın altında
Yabancı Dil Sınavı
Başarısız
Hazırlık okumuş
2
13
Uzay Kaan KIRAÇ
Bartın Üniversitesi
2,72
292,189
Yabancı Dil Sınavına
1,13114
Girmedi
14
Ömer Vefa ALPARSLAN
Gediz Üniversitesi
2,58
296,815
0,62472 Hazırlık okumuş
İnşaat Mühendisliği
KABUL EDİLMEDİ
15
Yalçın GÜZELER
Maltepe Üniversitesi
3,42
412,56
3,77962 Hazırlık okumuş
İnşaat Mühendisliği
ASİL
2
16
Mehmet ÇELLİK
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
3,6
371,219
3,1328
İnşaat Mühendisliği
YEDEK
2
17
Yakup ASLAN
Pamukkale Üniversitesi
3,38
309,081
2,55228 Hazırlık okumuş
Makine Mühendisliği ASİL
18
Ajda KACEROĞLU
Celal Bayar Üniversitesi
2,3
351,992
1,77104 Hazırlık okumuş
Makine Mühendisliği KABUL EDİLMEDİ
Hazırlık okumuş
2
UGNO 2.0'ın altında
AÇIKLAMALAR
* Sıralama için İKÇÜ Yatay Geçiş Usul ve Esaslarında yer alan "Uyarlanmış Genel Not Ortalaması" (UGNO) kullanılmıştır.
UGNO= GNO-0,02*(Fakülte ÖSYS Taban Puanı-Öğrencinin ÖSYS puanı)
** Öğrenci önceki kurumunda tabi olduğu ders planında yer alan derslerin kabul edildiği bölüm öğretim planındaki muadil dersler için muafiyet işlemleri sonucunda alınmayan dersleri alttan almak durumundadır.
***İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönerge, Madde-13 fıkra 5'e göre öğrencinin MF4 puanının olması gerekmektedir.
Aday öğrencinin DGS puanı ile başvuruda bulunması nedeniyle öğrencinin 2012 yılında kazandığı üniversite ve bölümüne ait %50 burslu taban puan dikkate alınarak hesaplaması yapılmıştır.
Download

2 3 3 2 2 2 2 izmir kâtip çelebi üniversitesi mühendislik ve mimarlık