BİRKAÇ SÖZ
Foreword / Par l’éditeur
Merhaba saygıdeğer okur,
Millî Folklor dergisi 104. sayısıyla ellerinizde.
Bu sayıda yer alan 11 özlü yazının yanında, iki derleme ve üç kitap tanıtma yazımızın
ilginizi çekeceğini umuyoruz.
25 Yıllık ve 100 Sayılık
Koleksiyonumuzun CD’si
Sizlerle daha önceki sayılarımızda da
paylaştığımız gibi Millî Folklor, 2013 yılının Aralık ayında yayımlanan 100. sayıyla
25 yıllık, 100 sayılık ve 13113 sayfalık bir
koleksiyona ulaştı. Bu koleksiyonun özellikle
ilk sayıları talep edenlere verebilecek miktarda elimizde bulunmamakta bulunanları
temin etmek ise birçok meslektaşımıza yük
getirmektedir. Bu nedenle 100 sayılık koleksiyonumuzu etkin kullanmaya imkân veren
bir şekilde CD olarak tasarladığımızı ve 100
sayıdan oluşan koleksiyonumuzu dergimize
abone olan herkese hediye etmeyi ve/veya
satışa sunmayı planladığımızı önceki sayımızda duyurmuştuk. Şimdi memnuniyetle
sizlerle paylaşabiliriz ki, 2015 yılının Şubat
ayında yapacağımız “Millî Folklor: Dün ve
Yarın” toplantısına katılan değerli mensuplarımıza takdim etmek üzere hazırlıklarımız
tamamladık ve çoğaltma aşamasına geldik.
Millî Folklor: Dün ve Yarın
2015 Yuvarlak Masa Toplantısı
Dergimizin yıllık Genel Kurulu niteliğinde olan ve Yayın Kurulu ve Danışma
Kurulu üyeleri, Akademik Temsilciler ve
2014 yılı hakemlerinin katılımıyla yapılan
“Millî Folklor: Dün ve Yarın 2015 Yuvarlak
Masa Toplantısı”nı Şubat 2015’te gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu konuyla ilgili davet
mektubumuzu Ocak ayı içinde ilgililerine
ulaştıracağımız umudundayız. Adından da
anlaşılacağı gibi derginin 2014 yılını içine
alan “Dün” ve 2015 yılında yapılması gerekenlerin tartışıldığı “Yarın” kısmında oluşan
görüşlerin “Sonuç Raporu” olarak her zaman
olduğu gibi Mart ayında çıkacak sayıda yer
almasını ve kararların Editörlük birimi tarafından uygulanmasını hedefliyoruz.
Yazarlarımızla Hasbihâl
Önceki sayılarımızda da belirttiğimiz gibi
Dergimiz, gerek www.millifolklor.com adresimizde yayımlanan gerekse her sayıya konu-
4
lan Yayın İlkelerimize göre makale kabul
etmekte ve inceleme yapmaktadır. Yazılar
gerek Yayın Kurulunda gerekse Hakemlik
sürecinde Kör Hakemlik kurallarına göre
incelenmektedir. Gerek Yayın İlkelerinin
uygulanması, gerekse hakemlik süreçlerinin
titizlikle yürütülmesi ve özel sayı veya dosya
önceliklerinin ortaya çıkması gibi nedenlerle, yazıların incelenmesi ve yayımlanması
6 ay ile 1,5 yıl arasında sonuçlanabilmekte,
istisnai olmakla birlikte -ön görülenden fazla
sayıda hakemden görüş alınması veya hakemlerin inceleme süresini çeşitli nedenlerle uzun
tutmaları- gibi özel durumlarda bu süre 2
yıla kadar çıkabilmektedir. Yazarlarımızın
bu yoğunluğunu ve çalışma takvimimizi
hesaba katarak yazılarını göndermelerini ve
kör hakemlik ve ücretli hakemlik ile ilgili
kurallarımızla, makalelerden içerik ve nitelik
bakımından beklentilerimizle ilgili not ve
açıklamalarımızı da dikkatlice okumalarını
öneriyoruz.
Prof. Dr. Ali Çelik’e Armağan
Dergimizin Danışma Kurulu Üyesi,
Hakemi ve Trabzon Temsilcisi olarak halk
bilimine ve dergimize çok değerli hizmetleri
olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim
Üyesi aziz hocamız Prof. Dr. Ali Çelik’in
resmî görevinden emekli olduğunu ve 2015
yılının Bahar sayısını halk bilimine yapmış
olduğu değerli katkılar dolayısıyla kendisine
armağan ettiğimizi daha önceki sayılarımızda
duyurmuştuk. Bilindiği üzere dergimizde yer
alan bu duyuru armağan sayıda yazı yazmak isteyenlere çağrı niteliğinde olup, başka
bir yöntemle makale talep edilmemektedir.
Ayrıca, armağan sayılardaki yazılar da diğer
sayılardaki gibi hakemlik süreçlerine dâhil
olduğu ve yayın ilkelerimiz bu yazılara da
aynen uygulandığı için yazarlarımızın özellikle özlü yazılarını inceleme ve hakemlik
süreçlerimizi dikkate alarak göndermelerini
bekliyoruz. Hocamızın çalışmaları ile ilgili
makalelerin son gönderilme tarihi 15 Ocak
2015’tir.
2015 Bahar sayımız olarak çıkacak olan
105. sayıda buluşmak dileğiyle…
M. Öcal Oğuz
Yayın Yönetmeni
http://www.millifolklor.com
Download

Birkaç Söz/Foreword.