METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI
T.C.
FETHİYE K AYM AK AMLIĞI
METEOROLOJİ MÜDÜRLÜ Ğ Ü
HİZMETİ N
TAM AM L ANM A
SÜRESİ ( EN GEÇ )
SIR A
NO
HİZMETİ N ADI
1
Meteorolojik Veri ve Ürün Satışı
1. Meteorolojik veri talep dilekçesi/yazısı.
2. Web üzerinden başvurulduğunda bilgi edinme istek formu.
7 Gün
2
TÜMAS
(Türkiye Meteorolojik Veri Arşiv
Sistemi) üzerinden On-Line
Meteorolojik Veri ve Ürün
Sunumu)
1. mgm.gov.tr web sayfasından TÜMAS'a üye olunarak,
herhangi bir belge sunmaksızın bedelli/bedelsiz meteorolojik
verilere ulaşılabilmektedir.
10 Dk.
B AŞVURUD A İ STENİLEN BELGELER
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
Fethiye Meteoroloji Müdürlüğü
Nöbetçi Personel
Rasatçı
Tuzla Mah.526 Sokak no:39 Fethiye
0 252 6141023
0 252 6141023
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
e-Posta
[email protected]
e-Posta
Fethiye Meteoroloji Müdürlüğü
Adem DİNLER
Meteoroloji Müdürü
Tuzla Mah.526 Sokak No:39 Fethiye
0 252 6120962
0 252 6141023
[email protected]
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belgeyle başvuru yapılmasına rağmen hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da
ikinci müracaat yerine başvurunuz.
Download

Fethiye Meteoroloji Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu