T.C.ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖZEL
ÖĞRENCİ ŞARTLARI VE BAŞVURU TARİHLERİ
ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI

Lisans/Yüksek Lisans mezunu olmak
ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER







Özel Öğrenci Başvuru Formu(http://sosbilen.ogu.edu.tr/icerik.aspx?ID=22 adresinden temin edilebilir.
Lisans/Yüksek Lisans Transkripti
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Diploma
ALES Sonuç Belgesi(varsa)
KPDS/ÜDS Sonuç Belgesi(varsa)
1 adet fotoğraf
BAŞVURU TARİHLERİ: En son başvuru tarihi 29 Ağustos 2014’dür.
BAŞVURULAR, İLGİLİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARINA YAPILACAK OLUP; ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU
VE KAYIT SÜREÇLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.*
ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURUSU YAPMAK İSTEYENLERE ÖNEMLİ HATIRLATMALAR





Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Programlara kabul edilecek özel öğrenciler için anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul
edilebilirler. Araştırma görevlileri özel öğrenci olamazlar.
Özel öğrenciler, sadece programa kayıtlı öğrenciler için açılmış ders/derslere kayıt yaptırabilirler. Öğrenim ücretii ödenir.
Özel öğrencinin, asıl öğrenci olması durumunda; özel öğrenci iken başardığı kendi anabilim dalı ile ilgili lisansüstü derslerinden CC ve üstünde alınan ders
geçme notları sayılabilir. Bu dersler, programdaki kredi toplamından düşülebilir. Toplam krediden düşülecek dersler, danışman ve anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.
Bir programda özel öğrencilik süresi dört yarıyıldan fazla devam edemez.
ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT SÜREÇLERİ*
Özel Öğrenci
Öğrenci
Anabilim Dalı Bşk’lığına
istenen evraklarla birlikte
özel öğrencilik için
müracaatta bulunur.
Anabilim Dalı Başkanlığı
Enstitü Yönetim Kurulu
Özel öğrencilik için
müracaatta bulunan
öğrencilerden uygun olanların
evrakları Ensititü Mdr’lüğüne
gönderilir.
Anabilim Dalı
Başkanlığının görüşleri
de dikkate alınarak karar
verilir.
Yazı İşleri Bürosu
Öğrenci İşleri Bürosu
Enstitü Yönetim Kur.
Kararı öğrenciye yazılı
olarak bildirilir ve kayıt
yaptırmak üzere Enstitü
Müdürlüğüne davet edilir.
ESOGÜ Öğrenci
Bilgi Sisteminde
öğrenci
tanımlanarak
öğrenci kartı açılır.
İstenen evraklar
hazırlanarak Öğrenci İşleri
Bürosuna müracaatta
bulunur.
Öğrencinin ders kayıt seçme
işlemleri yapılarak Enstitü
Müdürlüğüne bildirilir.
Download

tceskişehir osmangazi üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü 2014