DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi
X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır.
2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak silgi kullanılacaktır.
3- Her soru 2,5 puan ağırlığındadır.
4- Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.
5- Her sorunun cevap süresi bir dakikadır
5- LEVHA ÜRÜNLERİ, LİF VE KAĞIT TEKNOLOJİSİ
1- Aşağıdaki odunlardan hangisi yongalevha üretiminde kullanılmaz?
a)Reçineli odun b)Kavak odunu c)Reaksiyon odunu
d)Artık odun
e)Çürük odun
2- Aşağıdakilerden hangisinin elastikiyet modülü en yüksektir?
a) Selüloz
b) Orta Yoğunlukta Liflevha(MDF)
c) Odun
d) OSB
e) Lignin
3- Aşağıdakilerden hangisi yongalevhanın sınıflandırma kriterlerinden değildir?
a)Levha yoğunluğu
b)Serme sistemi
c)Tabaka sayısı
d)Üst tabaka yonga yüzdesi
e)Yonga şekil ve boyutu
4- Odun esaslı sandviç panellerde orta tabakanın aşağıdaki yüklerden hangi ikisine daha çok dayanıklı
olması istenir?
a)Basınç ve gerilme
b)Şok ve basınç
c)Makaslama ve basınç
d)Gerilme ve makaslama
e)Yorulma ve makaslama
5- Aşağıdaki levhalardan hangisinin inorganik bir bağlayıcı kullanılarak üretimi mümkündür?
a)Yongalevha
b)LVL (Laminated Veneer Lumber)
c)Kontrplak
d)Dendrolight
e)PSL (Parallel Strand Lumber)
6- Yaş lif levha üretiminin geleneksel yöntemle arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yaş yöntemde yapıştırıcı madde olarak yalnız melamin formaldehit kullanılmaktadır.
b) Yaş lif levha üretiminde kimyasal işleme uğratılmış lifler kullanılmaktadır.
c) Yaş yöntemle lif levha üretilemez
d) Yaş yöntemde tutkal kullanımına gerek yoktur. Lif lif bağlanması hidrojen bağları ile gerçekleşir.
e) Geleneksel yöntemde tutkal kullanımına gerek yoktur. Lif lif bağlanması hidrojen bağları ile gerçekleşir.
7- Aşağıdaki ifadelerden hangisi eksantrik soyma için doğru değildir?
a) Kavrama kirişleri kullanılarak eksantrik soyma yapılabilir
b) Bütün tomruklar eksantrik soyulabilir
c) Yarım tomruklar eksantrik soyulabilir
d) Tomruk parçaları eksantrik soyulabilir
e) Tomruklardan elde edilen prizmalar eksantrik soyulabilir
8- Açıkta kullanılacak kontrplakların üretiminde hangi tutkal türü tavsiye edilmez?
a) Fenol formaldehit
b) Melamin formaldehit
c) Fenol rezorsin formaldehit
d) Üre formaldehit
e) Rezorsin formaldehit
9- Aşağıdakilerden hangisi yonga kalitesi üzerinde etkili olan faktörlerden biri değildir?
a) Özgül ağırlık veya hacim yoğunluk değeri
b) İlkbahar-yaz odunu oranı
c) Reaksiyon odunu
d) Genç odun-yaşlı odun
e) Kabuk oranı
10- Dolgu maddesi kullanımı sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
a) Kağıtların opaklığı artar
b) Ağartılmamış hamur kullanımında kağıdın beyazlığı artar
c) Lif-lif bağı kuvvetlenir
d) Tutunma olayı daha zorlaşır
e) Tozlanma problemi olabilir
1
11- İdeal bir dolgu maddesinde aşağıdakilerden hangisi istenmez?
a) Yüksek beyazlık
b) Küçük tane çapı
c) Kimyasal yönden reaktif olmaması
d) Suda çok iyi çözünmesi
e) Ucuz olması
12- Kağıt üretimi sırasında ıslak preslerde görülen kağıt hattı kopmasını önlemek için aşağıdakilerden
hangisi yapılamaz?
a) Kaba ve ince elekler bakımdan geçirilebilir
b) Makine hızı düşürülebilir
c) Vakum kasalarının kuvveti artırılabilir
d) Islak mukavemet artırıcı eklenebilir
e) Dolgu maddesi eklenebilir
13- Dövme işlemi ile ilgili hangisi söylenemez?
a) Hamurların shopper riegler değeri yükselir
c) Sekonder kırıntılar oluşur
e) Kağıtlarda, kopma, patlama dirençleri iyileşir
b) Lifler yassılaşır ve esnekleşir
d) Kağıtların hava geçirgenliği yükselir
14- “Yankee silindiri” konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Kalenderlemede kullanılan yağ ısıtmalı bir silindirdir.
b) Kuşelemede, kuşe sütünün uygulandığı silindirdir
c) Keçelerin döndürülmesinde asıl kuvvetin verildiği büyük silindirdir
d) Havlu kağıt üretimindeki kurutma silindiridir
e) Formasyon eleğini döndüren göğüs silindirinin diğer adıdır
15- Kabukla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İlkbahar aylarında taze kesilmiş ağaçların kabukları kolay soyulur
b) Genellikle yapraklı ağaçlar iğne yapraklı ağaçlardan daha zor soyulur
c) İzolasyon liflevhaları için odunun kabuğu soyulmadan kullanılmalıdır
d) Kabuklu yongada fazla kırıntı oluşur
e) Fazla kabuk kullanımı levha yüzeyinde kararmalara neden olur
16- “Liflendirme basıncı” neyi ifade etmektedir?
a) Kimyasal pişirmede kazan içerisinde oluşan iç basınca denir
b) Taşlı liflendiricilerde taş üzerine uygulanan basınca denir
c) Liflendirme sırasında rafinör bıçaklarını açmaya çalışan basınca denir
d) Defibratör içerisindeki buhar basıncına denir
e) Yongaların defibratöre verildiği basınca denir
17- Katlı sıcak presleme sırasında birden fazla kademe uygulanmasındaki en etkili faktör nedir?
a) Liflevha içerisindeki rutubet miktarı
b) Liflevhanın genişliği c) Levha içerisindeki tutkal miktarı
d) Press plakalarının en yüksek sıcaklık kapasiteleri
e) Fabrikanın üretim kapasitesi
18- Yongalevha üretiminde en çok kullanılan tutkal hangisidir?
a)Fenol Formaldehit
b) Melamin Formaldehit
d) Üre Formaldehit
e) Izosiyonat tutkalı
c) Melamin Üre Formaldehit (MUF)
19- Yonga kapasitesi aşağıdaki işlemlerin hangisinin yapılmasıyla artmaz?
a) Makinenin devir sayısının artırılması
b) Yonga kalınlığının artırılması c) Bıçak sayısının artırılması
d) Makine ağzının genişliğinin artırılması e) Düşük özgül ağırlıkta ağaç malzeme kullanılması
20- Aşağıdakilerden hangisi Yongalevha üretiminde kullanılan kimyasal maddelerden değildir?
a)Termoset tutkallar
b)Termoplastik tutkallar
c)Doğal Yapıştırıcılar
d)Sülfit atık suyu
e)Hidrofobik maddeler, sertleştirici maddeler, koruyucu maddeler, vs.
21- Aşağıdakilerden hangisi tutkallamayı etkileyen faktörlerden değildir?
a)Tutkalların yonga yüzeyine yeknesak (üniform) olarak dağılması. b)Yonga geometrisi (boyutları).
c)Yonganın cinsi.
d)Tutkallama makinesindeki yongaların hareketi (serbest düşme, mekanik itme, vs.)
e)Yonga yüzeyinin düzgünlüğü.
2
22- Yongalevha üretiminde orta tabakada kullanılan kaba yongaların çok büyük olmasının en önemli
olumsuzluğu aşağıdakilerden hangisidir?
a)Levha yüzeyinin kaplanmasına olumsuz etki eder.
b)Levhanın maliyetini artırır.
c) Kenar bantlama işlemini güçleştirir. d) Özgül ağırlığı artırır.
e) Tutkal sarfiyatını artırır.
23-Sıcak presten çıkan kontrplaklardaki ayrılma (patlama) oluşumu engelleyebilmek için aşağıdaki
seçeneklerden hangisi uygulanmaz?
a)Tutkallama öncesinde kaplama rutubetinin azaltılması
b)Tabakalar arasında su buharı çıkışına izin verecek küçük ek açıklıkları bırakılması
c) Pres süresinin ve sıcaklığının artırılması
d) Kaplamalara daha az tutkal sürülmesi
e) Pres plakaları üzerinde ısı transferini engelleyecek kirliliklerin uzaklaştırılması
24- Aşağıdakilerden hangisi tutkalın katı madde miktarının belirlenmesi için gerekli olan aletlerden biri
değildir?
a) Kronometre
b) Cam veya alüminyum ölçme kabı
c) Hassas terazi
d) Desikatör
e) Etüv
25- Odunun hangi kusuru yongalevha üretiminde istenmeyen bir özelliktir?
a)Lif kıvrıklığı b)Çürüklük
c)İkiz özlülük
d)Çatlak ve budak bulunması
e)Reçineli oluşu
26- Aşağıdakilerden hangisi yonga levha kalitesini etkileyen özelliklerden değildir.
a)Odun hammaddesinin özgül ağırlığı
b)Tutkal miktarı
c)Tutkal türü
d)Sıcak pres şartları
e)Yongalama makinesinin kapasitesi
27- Aşağıdakilerden hangisi yonga levhanın yüzey tabakasının özgül ağırlığının artmasını sağlamaz.
a)Dış tabaka rutubetinin fazla olması
b)Pres basıncının yüksek olması
c)Dış tabakada kullanılan sertleştirici miktarının fazla olması
d)Dış tabaka yongalarının ince olması
e)Pres sıcaklığının yüksek olması
28- Tutkal üretiminde viskozite hangi amaç için belirlenir?
a) pH tespiti b) Molekül ağırlının tespiti c) Çözünürlük tespiti d) Elastiklik tespiti e) Metanol tespiti
29- Aşağıdakilerden hangisi lif üretim yöntemlerinden rafinör mekanik yönteminin sakıncalarından biri
değildir?
a)Kuruluş masrafı yüksektir
b)Enerji tüketimi fazladır
c)Rafinör bıçaklarının kulanım süreleri azdır
d)Rafinör bıçakları masrafı yüksektir
e)Hamur kalitesi düzensizdir
30- Aşağıdakilerden hangisi sonsuz (continue) presin özelliklerinden biri değildir?
a)Üretim miktarını artırır.
b)Levha özelliklerinde düzelme olur. c)Sadece ince levha üretiminde kullanılır.
d)Üretimde farklı sıcaklık profili uygulanabilir.
e)Üretimde farklı basınç profili uygulanabilir
31- Aşağıdakilerden hangisi alkali ortamda kağıt hamuru üretiminin avantajlarından biri değildir?
a)Dövme miktarı azalır
b)Su kullanımı azalır
c)Alüminyum sülfat az kullanılır
d)Üretilen kağıtlar dayanıklıdır
e)Atık kağıt olarak kullanılması daha uygundur
32- Aşağıdaki dövme ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kağıt hamurunda hemiselüloz oranının yüksek olması dövmeyi olumlu etkiler
b) Kağıt hamurunda lignin oranının yüksek olması dövmeyi olumsuz etkiler
c) Kağıt hamurunda alfa selüloz oranının artması dövmeyi olumsuz etkiler
d) Yüksek sıcaklıkta dövme tercih edilir
e) Dövmede hamur konsantrasyonu genelde %4-6 dır
33- Aşağıdakilerden hangisi Fourdrinier kağıt makinesinde elek döndürme işlemini gerçekleştirmez?
a)Göğüs silindiri b) Emici kasalar
c) Emici silindir d) Döndürme silindiri
e) Germe silindiri
34- Dünyada en fazla üretimi yapılan kağıt hamuru türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yıllık bitki hamuru
b) Kraft (sülfat) hamuru
c) NSSC hamuru
d) Mekanik hamur
e) Sülfit hamuru
3
35- Atık kâğıttan hazırlanan bir hamur süspansiyonunun içindeki mürekkep parçacıkları hangi
ekipmanla uzaklaştırılır?
a) Kaba elek
b) İnce elek c) Santrifüjlü temizleyici
d) Yüzdürme hücresi
e) Pulper
36- Aşağıdakilerden hangisi sülfit yöntemine özgü bir yan ürün değildir?
a) Torula mayası
b) Alkol (etanol)
c) Terebantin
d) Tall-oil
e) Lignosülfonat
37- Aşağıdaki kimyasal hamur üretim yöntemlerinden hangisi asidik koşulda uygulanır?
a) Sülfat
b) Soda
c) Sülfit
d) Kraft
e) Alkali-sülfit
38- Termomekanik hamur üretiminde ısıl işlem sıcaklığının 135
önerilmektedir. Niçin?
a) Yangın tehlikesinin artması
b) Enerji sarfiyatının artması ve işlemin ekonomik olmaması
c) Yüksek sıcaklıkta ve basınçta çalışmanın zorluğu
d) Lif yüzeyinin ligninle kaplanması ve lifin bağlanma kabiliyetinin düşmesi
e) Isıl işlem sıcaklığının artması ile liflendirme enerjisinin de artması
o
C’ın üzerine çıkarılmaması
39- Kappa numarası hamurun hangi özelliği ile doğrudan ilgilidir?
a) Selülozun Polimerizasyon derecesi
b) Hamurda kalan lignin miktarı
c) Hamurdaki bozunma
d) Karbonil ve karboksil gruplarının miktarı
e) Hamurun mukavemet özellikleri
40- Yonga levha hangi kriterlere göre sınıflandırılmazlar?
a)Özgül ağırlık
b)Serme sistemleri
c)Yonga boyut ve şekline göre
d)Üretimde kullanılan hidrofobik madde türüne göre
e)Kullanım alanlarına göre
4
Download

Levha Ürünleri, Lif ve Kağıt Teknolojisi