Download

ÖTV Uygulamasında “Vergiye Tabi Mal” Tanımı ile “Teslim Sayılan