T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
PERSONEL VERİ GİRİŞ YETKİ LİSTESİ
BİRİM:
ALT BİRİM:
AD SOYAD
Yrd.Doç.Dr.İ. Bülent
GÜRBÜZ
Öğr.Gör.Hasan
KARAHAN
Öğr.Gör.Canan
BAŞDAR
Rabia AYDIN
Halil ERTEKİN
İbrahim OKUŞ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Keles Meslek Yüksekokulu
UNVANI
Yüksekokul Müdürü
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Yüksekokul Sekreteri
OTOMASYON / YETKİLER
UDOS; Birim Amiri - KBS; onaylama -SGK; kullanıcı
yetkisi ve onaylama - Stratejik Planlama Otomasyonu;
onaylama
UDOS; okuma ve İmza yardımcısı
UDOS; okuma ve İmza yardımcısı
UDOS; okuma yazma ve onaylama - E-bütçe; kullanıcı
yetkisi - KBS; kullanıcı yetkisi -SGK; kullanıcı yetkisi TELNET; kullanıcı yetkisi - HİTAP; kullanıcı yetkisi SGB.net; kullanıcı yetkisi - Personel Otomasyonu;
kullanıcı yetkisi - Öğrenci Otomasyonu; kullanıcı
yetkisi - EKAP; kullanıcı yetkisi - ÖSYM; kullanıcı yetkisi
Öğrenci İşleri SERVİSİ
UDOS; okuma ve yazma - E-bütçe; okuma ve yazma KBS; okuma ve yazma - SGK; öğrenci staj işe giriş işten
çıkış bildirgesi ve pirim gönderme - Öğrenci
Otomasyonu - ÖSYM; veri girişi
UDOS; okuma ve yazma - Öğrenci Otomasyonu
Tahakkuk SERVİSİ
Ümit ULUTAŞ
Pınar DUMAN
UDOS; okuma ve yazma - E-bütçe; okuma ve yazma KBS; okuma ve yazma - SGK; işe giriş işten çıkış
bildirgesi ve pirim gönderme - Personel Otomasyonu HİTAP; veri girişi - TELNET; sicil ve ödeme işlemleri UDOS; okuma ve yazma - E-bütçe; okuma ve yazma KBS; okuma ve yazma - SGB.net; veri girişi - EKAP; veri
girişi
Personel SERVİSİ
Emine OKUŞ
UDOS; okuma ve yazma - Personel otomasyonu Evrak Kayıt SERVİSİ
Refiye YAĞIZ
UDOS; (Evrak kayıt)
Download

Standart Personel Veri Girişi Yetki Listesi