T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
KÖTEKLİ KAMPÜSÜ GÖRSEL TANITIM KİTAPÇIĞI
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ve UZAKTAN ALGILAMA
UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
(CBS & UZAL)
2014
1
İÇİNDEKİLER
Önsöz
Rektörümüz
Merkez Müdürümüz
2
3
Genel Yerleşim Planı 2B
4
Genel Yerleşim Planı 3B
5
Kampüs Genel Görünüm
6
Yerleşim Birimleri
17
CBS & UZAL misyon
38
CBS & UZAL personel
39
2
Rektörümüz
Gerçekleştirdiği eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama
faaliyetleriyle dünya standartlarını yakalama ve ileriye taşıma
hedefiyle Üniversitemiz, teknik ve teknolojik altyapısının
yanında fiziki imkânlarını da sürekli olarak yenileyip
geliştirmektedir. Bu gelişimin en önemli göstergesi, tüm
kampüslerimiz gibi Kötekli kampüsümüzün hızla büyüyüp
gelişmesidir. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama
Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBS&UZAL) tarafından “3D Kampus Bilgi Sistemi”
projesi kapsamında hazırlanan bu kitapçıkla kampüs içeresindeki binaların ve binalar
içindeki ana eğitim, öğretim ve araştırma birimlerinin tanınırlığının arttırılmasına ve kampüs
içi erişimin kolaylaştırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Dijital Bilgi
Teknolojilerini en üst düzeyde kullanma ve bu teknolojileri en ileriye taşıma vizyonuyla
hazırlanan “Kötekli Kampüsü Görsel Tanıtım Kitapçığı” nın üniversitemiz personel ve
öğrencileri yanısıra, üniversitemize gelen tüm ziyaretçilerimiz için faydalı bir araç olmasını
diliyorum.
Rektör
Prof. Dr. Mansur HARMANDAR
3
Merkez Müdürümüz
Bu katalog “3D Kampüs Bilgi Sistemi” kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri
& Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBS&UZAL) tarafından
hazırlanmıştır. Bilgi Sistemine online olarak www.gis.mu.edu.tr/kbs adresinden
ulaşılabilmektedir. Çalışma boyunca emeği geçen Müdür Yardımcılarımız Yrd. Doç.
Dr. Bedri KURTULUŞ ve Öğr. Gör. Hüseyin ÖKTEN` e, başta Ufuk Emre TÜTER,
Şeyma Merve KAYMAZ, Süheyl KARADAŞ ve İslam GÖKALP olmak üzere tüm
araştırmacı ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.
CBS&UZAL
Merkez Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Ceyhun ÖZÇELİK
4
15
23
M
Üniversite Giriş Kapısı (M Kapı)
1
Rektörlük
2
Araştırma Laboratuvarları Merkezi
3
Teknoloji Fakültesi / CBS&UZAL / SBE
4
Atatürk Kültür Merkezi
19
25
22
5
6
24
5
26
20
21
6
4
17
Enformatik Bölümü
8
Fen Fakültesi
9
Edebiyat Fakültesi
10
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
11
Isı Merkezi
12
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
13 Kütüphane
10
12
18
8
Eğitim Fakültesi
7
11
3
M
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
14
14
Lojman
15
Mavi Çatı
16 Mühendislik Fakültesi
17 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
9
13
1
7
18 Öğrenci Sarayı
19 Residorm
20 SKS/Idari & Malii Isler Daire Başkanlığı
16
2
21 Fen /Sosyal / Egitim Bilimleri Enstitüleri
22 Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu
23 Su Ürünleri Fakültesi
24 Spor Salonu ve Yüzme Havuzu
25 Turizm Fakültesi
26 Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Genel Yerleşim Planı 2B
5
14
16
18
26
11
20
24
10
12
9
7
18
21
6
17
8
5
19
13
3
2
15
22
4
1
M
25
23
Genel Yerleşim Planı 3B
M
Üniversite Giriş Kapısı (M Kapı)
1
Rektörlük
2
7
Enformatik Bölümü
14
Lojman
21 Fen /Sosyal / Egitim Bilimleri Enstitüleri
8
Fen Fakültesi
15
Mavi Çatı
22 Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu
Araştırma Laboratuvarları Merkezi
9
Edebiyat Fakültesi
16 Mühendislik Fakültesi
23 Su Ürünleri Fakültesi
3
Teknoloji Fakültesi / CBS&UZAL / SBE
10
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
17 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
24 Spor Salonu ve Yüzme Havuzu
4
Atatürk Kültür Merkezi
11
Isı Merkezi
18 Öğrenci Sarayı
25 Turizm Fakültesi
5
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
12
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
19 Residorm
26 Yapı İşleri Daire Başkanlığı
6
Eğitim Fakültesi
Kütüphane
20 SKS/Idari & Malii Isler Daire Başkanlığı
13
6
Kampüs Genel Görünüm
7
Kampüs Genel Görünüm
8
Kampüs Genel Görünüm
9
Kampüs Genel Görünüm
10
Kampüs Genel Görünüm
11
Kampüs Genel Görünüm
12
Kampüs Genel Görünüm
13
Kampüs Genel Görünüm
14
Kampüs Genel Görünüm
15
Kampüs Genel Görünüm
16
Kampüs Genel Görünüm
17
Rektörlük
Kürüm Yetkilisi:
Web: www.mu.edu.tr
Rektör Pröf. Dr. Mansür HARMANDAR
İletişim: 0 252 211 11 00
18
Araştırma Laböratüvarı Merkezi
Kurum Yetkilisi:
Web: www.alm.mu.edu.tr
Prof. Dr. Nazan Demir
İletişim: 0252 211 49 22
19
Teknölöji Fakültesi / CBS&UZAL /SBE
Kürüm Yetkilisi :
Pröf. Dr. Osman GOKTAŞ (Teknölöji Fak.) Web: www.teknoloji.mu.edu.tr İletişim: 0 252 211 17 01
Yrd. Döç. Dr. Ceyhün OZÇELİK (CBS&UZAL) Web: www.cbs.mu.edu.tr İletişim: 0 252 211 55 95
Pröf. Dr. Nilgün TURHAN (SBE) Web: www.saglikbilimleri.mu.edu.tr İletişim: 0 252 211 49 03
20
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Web: www.sksd.mu.edu.tr
İletişim: 0 252 211 11 61
21
Beden Egitimi ve Spör Yüksekökülü
Kürüm Yetkilisi:
Web: www.besyo.mu.edu.tr
Doç. Dr. Adnan Çevik
İletişim: 0 252 211 19 51
22
Egitim Fakültesi
Kürüm Yetkilisi:
Web: www.egitim.mu.edu.tr
Pröf. Dr. M.Völkan COŞKUN
İletişim: 0 252 211 17 61
23
Fen Fakültesi / Edebiyat Fakültesi
Kürüm Yetkilisi (Fen Fak.):
Web: www.fen.mu.edu.tr
Pröf. Dr. Bedrettin MERCİMEK
İletişim: 0252 211 14 71
Kürüm Yetkilisi (Edebiyat Fak.):
Web: www.edebiyat.mu.edu.tr
Pröf. Dr. Pervin ÇAPAN
İletişim: 0252 211 14 30
24
Güzel Sanatlar Egitimi Bölümü
Kürüm Yetkilisi:
Web: www.gse.mu.edu.tr
Pröf. Dr. Lale ALTİNKURT
İletişim: 0 252 211 18 30
Bölüm Başkanı
25
İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi
Kürüm Yetkilisi:
Web: www.iibf.mu.edu.tr
Pröf. Dr. Türgay UZUN
İletişim: 0252 211 13 61
26
Kütüphane
Kürüm Yetkilisi:
Web: www.kutuphane.mu.edu.tr
Kürşat ERİŞTİ
İletişim: 0252 211 10 71
27
Löjmanlar
28
Mavi Çatı
İletişim: 0 252 211 19 81
29
Mühendislik Fakültesi
Kürüm Yetkilisi:
Web: www.muhendislik.mu.edu.tr
Pröf. Dr. İlkay KUŞÇU
İletişim: 0 252 211 19 11
30
Ogrenci Sarayı
Kürüm Yetkilisi:
Web: www.sksd.mu.edu.tr
Arslan UZER
İletişim: 0252 211 11 86
31
Residörm
Web: www.residorm.com
İletişim: 0 252 999 16 66
32
SKS / FBE / EBE/Sösyal BE/İdari Mali İsl.
Kürüm Yetkilisi:
Arslan UZER (SKS), Web: www.sksd.mu.edu.tr, İletişim: 0252 211 11 61
Pröf. Dr. Sırrı S. GURLEYUK (FBE), Web: www.fenbilimleri.mu.edu.tr, İletişim: 0252 211 16 80
Prof. Dr. Ayşe Rezan ÇEÇEN EROĞUL (EBE), Web: www.egıitimbilimleri.mu.edu.tr ,İletişim: 0252 211 30 91
Yrd. Doc. Dr. Aytekin FİRAT (Sosyal BE), Web: www.sosyalbilimler.mu.edu.tr, İletişim: 0252 211 16 91
Aytekin BUŞUK (İdari Mali İsl.), Web: http://www.imdb.mu.edu.tr/, İletişim: 0252 211 11 16
33
Sıtkı Köçman Yabancı Diller Yüksekökülü
Kürüm Yetkilisi:
Web: www.ydyo.mu.edu.tr
Pröf. Dr. Ali AKAR
İletişim: 0 252 211 12 86
34
Sü Urünleri Fak. / İlahiyat Fak.
Kürüm Yetkilisi:
Pröf. Dr. Taçnür BAYGAR (Sü Urün. Fak.) Web: www.sufak.mu.edu.tr İletişim: 0 252 211 18 86
Pröf. Dr. Müstafa OZEL (İlahiyat Fak.) Web: www.ilahiyat.mu.edu.tr İletişim: 0 252 211 54 21
35
Spör Salönü
Kürüm Yetkilisi:
Web: www.sksd.mu.edu.tr
İletişim: 0252 211 11 84
36
Türizm Fakultesi
Kürüm Yetkilisi:
Web: www.turizm.mu.edu.tr
Pröf. Dr. Ozan BAHAR
İletişim: 0 252 211 18 46
37
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlıgı
Kürüm Yetkilisi:
Web: www.yapiisleri.mu.edu.tr
Bayram BOZYİGİT
İletişim: 0 252 211 11 99
38
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri & Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi; yerel, bölgesel, ülkesel ve küresel bazda etkin, çatısında
yurtiçi ve yurtdışı araştırmacıları ve danışmanları barındıran bir eğitim, araştırma ve
geliştirme merkezi olma hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademik ve idari birimlerine, yurtiçi ve yurtdışı devlet kurumları, özel sektöre
vede küresel boyutta ihtiyaç duyacak aktörlere CBS ve Uzaktan Algılama konularında
teknik ve fiziki destek sağlamayı; özellikle doğal afetler gibi ivedilik gerektiren problemlerde kamuoyuna ve bilimsel çevrelere hızlı ve güvenilir ham/işlenmiş veri sağlamayı,
üretmeyi ve paylaşmayı; yerel, bölgesel ve küresel bazdaki mühendislik, fen ve sosyal
problemelere kalıcı çözümler üretmeyi; bu doğrultuda araştırmalar gerçekleştirerek projeler üretmeyi ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
39
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetim
Danışma Kurulu
Ceyhun ÖZÇELİK Yrd. Doç. Dr. (Müdür)
Prof. Dr. Yaşar DEMİR (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
Bedri KURTULUŞ Yrd. Doç. Dr. (Müdür Yrd.)
Doç. Dr. Okan FISTIKOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Hüseyin ÖKTEN Öğr. Gör.
Doç. Dr. Mahmud GÜNGÖR (Denizli Belediyesi)
(Müdür Yrd.)
Doç. Dr. Funda KURTULUŞ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Feray KOCA (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Yönetim Kurulu
Mustafa ERTÜRK
Doç. Dr.
(Üye)
Hüseyin GÜRÜLER
Yrd. Doç. Dr. (Üye)
Enis KARAARSLAN Yrd. Doç. Dr. (Üye)
S. Bahadır KESKİN
Yrd. Doç. Dr. (Üye)
Araştırmacılar
Şeyma Merve KAYMAZ (Su Ür. Yük. Müh.)
Süheyl KARADAŞ (Bilişim Sis. Müh. Böl.)
İslam GÖKALP (İnş. Müh).
Yrd.Doç.Dr. M. Ersen AKSOY (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Sedat Sami ÖMEROĞLU (E3TAM A.Ş.)
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ve UZAKTAN ALGILAMA
UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
( CBS & UZAL)
İLETİŞİM
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kötekli Yerleşkesi, Muğla, TÜRKİYE
www.cbs.mu.edu.tr
[email protected]
+90 252 211 5595
+90 252 211 5585
Download

kbs pdf doc - Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Uzaktan Algılama Uygulama