MAEÜ Yönetim Kurulu Kararları (Toplantı No 254)
Yer
Tarih
Saat
Yayınlayan
: Rektörlük Toplantı Salonu
: 26.03.2014
: 10.00
: MAE Rektörlük
Yayın Tarihi
:
1-
Üniversitemiz Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selahattin KANTEN’in, 2. Derece Doçent Kadrosuna atanmasına
ilişkin teklif kabul edildi.
2-
Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Doktora
Programı, Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli
Yüksek Lisans Programı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve
Spor Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Tezsiz Yüksek
Lisans (II. Öğretim) Programının 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders
görevlendirmelerindeki değişikliklere ilişkin teklif kabul edildi.
3-
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan
Arş.Gör. Buket ŞİMŞEK ARSLAN'ın, yabancı dil puanının 65 (altmışbeş)'in altında olması
nedeniyle Gazi Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim Merkezi'nde yabancı dil eğitimi almak üzere, 2547
sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca 10 Mart -10 Eylül 2014 tarihleri arasında 6 (altı) ay süreyle
Ankara'da görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
4-
Antik Çağ Kültürleri Topluluğu tarafından, 25-28 Mart 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan
"Uluslararası Arkeoloji Öğrencileri Sempozyumu" kapsamında yapılacak olan tüm giderlerin
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanabilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
5-
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretmenliği Anabilim
Dalı ve Fen Bilgisi Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı ders görevlendirme değişikliklerine ilişkin teklif kabul edildi.
6-
Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders görevlendirme değişikliklerine ilişkin teklif kabul
edildi.
7-
Üniversitemiz Veteriner Fakültesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim
görevlendirme değişikliklerine ilişkin teklif kabul edildi.
8-
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Fakültesi İlköğretim
Bölümü Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan Arş.Gör. Elif
Süreyya KANYILMAZ'ın, Akdeniz Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim Merkezi'nde yabancı dil eğitimi
almak üzere, 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca 10 Mart 2014 tarihinden itibaren 6 (altı)
ay süreyle Antalya'da görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
9-
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan
Arş. Gör. Dilek GÜNDOĞDU'nun, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı
Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında eğitimine başlayabilmesi için,
kadrosunun Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 9/5 maddesi ve 2547
sayılı Kanun'un 35. maddesi gereğince, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne
aktarılmasına ilişkin teklif kabul edildi.
Yılı
Bahar
Yarıyılı
ders
10- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Temel
İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan Arş.Gör. Hatice
Kübra İMAMOĞLUGİL'in, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans
eğitimine başlayabilmesi için, kadrosunun Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve
Esasların 9/5 maddesi ve 2547 sayılı Kanun'un 35. maddesi gereğince, Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılmasına ilişkin teklif kabul edildi.
11- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Felsefe ve
Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan Arş. Gör.
İbrahim KORHAN'ın, İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim Merkezi'nde yabancı dil
eğitimi almak üzere, 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca 10 Mart 2014 tarihinden itibaren
6 (altı) ay süreyle İstanbul'da görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
12- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında okutulacak olan MİOY-2 ve Müzik Biçimleri
derslerindeki ders görevlendirme değişikliklerine ilişkin teklif kabul edildi.
13- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Özel
Eğitim Bölümü Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan Arş.
Gör. Mustafa GÜNDOĞDU'nun, Selçuk Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim Merkezi'nde yabancı dil
eğitimi almak üzere, 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca 10 Mart 2014 tarihinden itibaren
6 (altı) ay süreyle Konya'da görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
14- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Özel
Eğitim Bölümü Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan Arş.
Gör. Hüsne ÖZ'ün, Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim Merkezi'nde yabancı dil eğitimi almak
üzere, 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca 10 Mart 2014 tarihinden itibaren 6 (altı) ay
süreyle Ankara'da görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
15- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 08.01.2014 tarih ve 247/12 sayılı Misafir Yemek Ücreti
hakkında aldığı karar gereğince, Üniversitemiz Merkez Yemekhane’de verilen yemek hizmetinden
faydalanan ASSİST Çağrı Merkezi’nin yemek ücreti bedeli hakkında verilen dilekçesine ilişkin
teklif kabul edildi.
16- Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde bulunan 88 adet Hobi Bahçesinin 2014 yılı kira ücreti ile 2013
yılında kullananların 2014 yılı içinde tekrar kullanıp kullanamayacaklarına ilişkin teklif kabul edildi.
17- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Bucak Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan Arş.Gör.
Nurten TERKEŞ'in, Akdeniz Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim Merkezi'nde yabancı dil eğitimi almak
üzere, 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca 10 Mart 2014 tarihinden itibaren 6 (altı) ay
süreyle Antalya'da görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
18- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanan
Arş.Gör. İhsan OLUÇ'un, Akdeniz Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim Merkezi'nde yabancı dil eğitimi
almak üzere, 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca 10 Mart 2014-10 Eylül 2014 tarihleri
arasında 6 (altı) ay süreyle yolluksuz-yevmiyesiz olarak Antalya'da görevlendirilmesine
konusunun görüşülmesi.
19- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı araştırma görevlisi
kadrosuna atanan Arş.Gör. Aslıhan YALDIZ’ın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim
Merkezi'nde yabancı dil eğitimi almak üzere, 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca 10 Mart
2014-10 Eylül 2014 tarihleri arasında 6 (altı) ay süreyle yolluksuz-yevmiyesiz olarak Ankara’da
görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
20- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna
atanan Arş.Gör. Zeynep KARASULU'nun, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim Merkezi'nde
yabancı dil eğitimi almak üzere, 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca 10 Mart 2014-10
Eylül 2014 tarihleri arasında 6 (altı) ay süreyle yolluksuz-yevmiyesiz olarak Ankara'da
görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
21- Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Programında 2013–2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında okutulan "Sınıf Yönetimi" dersini
vermek üzere görevlendirilen Öğretim Görevlisi Mehmet BUDAK'ın emekli olması nedeniyle
yerine Öğretim Görevlisi Selçuk BEDUR'un görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
22- Gül Isparta Limited Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığına bağlı Isparta Gül Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezinde, ulaştırma sektöründe
çalışanlar için açılacak olan ÜDY (üst düzey yönetici), ODY (orta düzey yönetici) ve SRC (sürücü)
mesleki yeterlilik eğitimlerinde alanındaki ilgili derslere mesai saatleri dışında girmek üzere, bir
ders saati için 45 TL'den tahakkuk edecek olan ücretin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla, 2547 sayılı Kanun'un 37. maddesi uyarınca ilgi (c) Üniversite
Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilen Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim
üyesi Doç.Dr. Kürşat ÖZDAŞLI'nın, iş yoğunluğundan dolayı görevlendirilmesinin iptal edilmesine
ilişkin teklif kabul edildi.
23- Gül Isparta Limited Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığına bağlı Isparta Gül Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezinde, ulaştırma sektöründe
çalışanlar için açılacak olan ÜDY (üst düzey yönetici), ODY (orta düzey yönetici) ve SRC (sürücü)
mesleki yeterlilik eğitimlerinde alanındaki ilgili derslere mesai saatleri dışında girmek üzere, bir
ders saati için 40 TL'den tahakkuk edecek olan ücretin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla, 2547 sayılı Kanun'un 37. maddesi uyarınca ilgi (c) Üniversite
Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilen Üniversitemiz Bucak Hikmet Tolunay Meslek
Yüksekokulu öğretim elemanları Öğr.Gör. Halil İbrahim DEMİR ve Öğr.Gör. Zekeriya AKIN'ın,
görevlendirme sürelerinin 2 (iki) yıl daha uzatılmasına ilişkin teklif kabul edildi.
24- Üniversitemiz Ağlasun Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Atiye AYNALI AKDOĞAN'ın sağlık
nedenleri ve ders yoğunluğundan dolayı, yerine teklifte belirtilen dersleri vermek üzere Öğretim
Elemanı Fatih GÜNDOĞDU'nun görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
25- 2013–2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Eczane Hizmetleri Birinci ve İkinci Öğretim Programlarında ders vermek üzere görevlendirilen
Yrd. Doç. Dr. Berrin GÜRLER'in, sağlık problemleri ve 14.03.2014 tarihi itibariyle istifa edecek
olması nedeniyle yerine 10.03.2014 tarihinden itibaren Öğr. Gör. Hakan TEKELİ ile
Öğr. Gör. İhsan AŞIK'ın görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
26- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı araştırma görevlisi
kadrosuna atanan Arş. Gör. Gözde EDE'nin, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlayabilmesi için, kadrosunun
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 9/9 maddesi ve 2547 sayılı
Kanun'un 35. maddesi gereğince, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne
aktarılmasına ilişkin teklif kabul edildi.
27- Üniversitemiz Türk Dili Bölüm Başkanlığı öğretim elemanı Okutman Himmet BÜKE’nin 18-21 Mart
2014 tarihleri arasında Niğde Üniversitesi’nde yapılacak olan I. Uluslarası Türk Dünyası
Araştırmaları Sempozyumu’nda bildiri sunmak üzere, 2547 sayılı kanun’un 39 uncu maddesi
uyarınca 18-21 Mart 2014 tarihleri arasında 4 (dört) gün süreyle yolluklu-yevmiyeli olarak
Niğde’de görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
28- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Acil
Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü araştırma görevlisi kadrosuna atanan Arş.Gör. Gülhan
ŞAHİN'in, yabancı dil puanının 65 (altmışbeş)'in altında olması nedeniyle Marmara Üniversitesi
Yabancı Dil Eğitim Merkezi'nde yabancı dil eğitimi almak üzere, 2547 sayılı Kanun'un 39.
maddesi uyarınca 10 Mart-17 Eylül 2014 tarihleri arasında 6 (altı) ay süreyle İstanbul'da
görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
29- Üniversitemiz birimlerinin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla verilecek akademik ilan
için, Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan teklifte belirtilen kadrolara 78 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca kadro aktarma ve kullanma izni verilmesine ilişkin teklif
kabul edildi.
30- Üniversitemiz Mermer ve Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Yrd.Doç.Dr. İ. İskender SOYASLAN ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Kerem HEPDENİZ'in yeni
kurulması düşünülen Mermer ve Doğal Taş Laboratuvarının çalışmaları için 27.03.2014
Perşembe günü Ege Maden İhracatçıları Birliği ve 20. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri
Fuarı'nda görüşmeler yapmak üzere, 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca 27.03.2014
tarihinde 1 (bir) gün süre ile yolluklu-yevmiyeli olarak İzmir'de görevlendirilmesine ilişkin teklif
kabul edildi.
Download

254 nolu toplantı