Haftalar
1
2
3
4
5
Konu
Giriş – Ders İçeriğinin ve Kaynak Kitapların
Tanıtılması
*Bilim Nedir?, Bilimin Nitelikleri, Bilgi Türleri, Fen
Öğretiminde Temel Kavramlar
*Program Geliştirme Süreci, Bir Programda olması
Gerekenler, Yeni Fen ve Teknoloji Öğretim
Programı
*Fen Eğitiminin Tarihsel Gelişimi, Amaçları, Fen
Okuryazarlığı
*Fen Eğitiminde Kullanılan Materyaller (AraçGereç, Lab. Malzemesi, Yardımcı kaynaklar vb.)
*Kavram Öğretimi, Kavram geliştirme süreçleri ve
teknikleri, kavram yanılgıları
*Kavram haritaları, Kavram ağları, Zihin Haritaları,
Kavramsal Değişim ve Çürütme Metinleri
*Öğretim Kuramları Piaget Öğrenme Kuramı
*Öğrenme Halkası Yöntemi (3E, 5E, 7E)
6
*Jerome Bruner Öğrenme Kuramı
*Gagne Öğrenme Kuramı
7
*Ausubel Öğrenme Kuramı
*Gardner-Çoklu Zeka Kuramı
8
9
VİZE HAFTASI
*Anlatım / Soru – Cevap / Tartışma Yöntemleri
12
*Akran Öğretimi / İşbirliğine Dayalı Öğrenme
Selma Kortak
*Proje Tabanlı Öğrenme / Proje Yöntemleri
Aylin Çakan
Büşra Müştü
Hatice Çakır
Zeliha Çelik
Ahmet Arif Bülbül
Seda Sivri
Edibe Nur Savur
Muhammet Saray
*Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi
13
14
Mümine Ceylan
Yusuf Uçmaz
Sinem Özel
Ramazan Tanışman
Ezgi Aycan
Özge Yılmaz
Mine Aslan
Sema Akdaşlı
Ebru Güngör Dilli
Fatma Demircan
Didem Yaldız
Gamze Sağdıç
*Gezi Gözlem / Beyin Fırtınası / Rol Oynama /
Drama Yöntemleri
*Laboratuvar ve Gösteri Yöntemleri
*Buluş / Problem Çözme Yöntemi
11
Öğretim Üyesi
Ayşegül Peten
Kübra Pehlivan
Yeşim Dikçe
Tansu Yaşar
Mustafa Çelik
Gökhan Betin
Oğuzhan Yüksel
Ezgi Tatlı
Kadir Tonğ
Başur Acat
*Yapılandırmacı Yaklaşım
10
Anlatacak Kişi (ler)
*Bilgisayar Tabanlı Öğrenme / Simulasyon
(Bilgisayarda Modelleme) Yöntemleri
Bireysel Farklılık Temelli Eğitim
*Fen öğretiminde ölçme ve değerlendirme:
Öğretim Üyesi
*Geleneksel ve alternatif ölçme değerlendirme
Download

Haftalar Konu Anlatacak Kişi (ler) 1 Giriş – Ders İçeriğinin ve Kaynak