KÜLTÜR KOLEKSİYONLARI ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ
(KÜKENS)
Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Enstitüsü (KÜKENS) 1979 yılında İstanbul Tıp Fakültesine
bağlı olarak kurulmuştur. Dünya Kültür Koleksiyonları Federasyonu (WFCC)’na 101 numaralı üye
olarak kabul edilmiştir. World Data Center (WDC)’daki numaraları KUEN olarak kayıtlıdır. European
Culture Collection Organization (ECCO) ve The Microbiological Resource Centers (MIRCENS)
üyesidir. Daha sonra adı “Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Araştırma ve Uygulama MerkeziKÜKENS” olarak değişmiştir. KÜKENS’in koleksiyonunda bir kısmı Dünyanın çeşitli kültür
koleksiyonları merkezlerinden getirtilen kültürler ve bir kısmı da Türkiye’de izole edilerek
Merkezde, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’mızda veya diğer Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında
cins ve tür tanısı yapılan kültürlerden ibaret olan yaklaşık 1090 bakteri ve 300 maya ve küf
cinsinden mikroorganizma kültürü bulunmaktadır. KÜKENS kurulduğu yıldan beri standart
mikroorganizma kültürlerini muhafaza etmek, yurt içindeki araştırıcıların kültür isteklerini
karşılamak, yeni izole edilen kültürlerin cins ve tür tanılarını yapmak, mikroorganizma kültürlerinin
izolasyon ve tanıları için yeni besiyerleri araştırmak, depozit kültürleri saklamak, Avrupa ve
Dünyanın diğer ülkelerindeki gelişmeleri takip etmek gibi etkinliklerini sürdürmektedir.
Kukens üzerine düşen görevleri yerine getirmenin yanında Avrupa ve Dünya ile ilişkilerini sürekli
canlı tutmayı amaçlayarak 1993 ve 2010 yıllarında iki kez olmak üzere ECCO 12 ve ECCO 29
(European Culture Collections Organisation)’ın yıllık toplantılarına da ev sahipliği yapmıştır.
Dünya Kültür Koleksiyonları Merkezi (WFCC- World Federation of Culture Collection)’nin üç yıl
arayla yapılan ICCC (International Conference of Culture Collections) Kongrelerine de aday
olmuştur. Bu Kongrelerin Tarihsel gelişimi şu şekildedir:
ICCC Tarihi:
1968 Tokyo, Japonya
1973 Sao Paulo, Brezilya
1976 Bombay, Hindistan
1981 Brno, Çekoslovakya
1984 Bangkok, Tayland
1988 Maryland, ABD
1992 Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti
1996 Veldhoven, Hollanda
2000 Brisbane, Avustralya
2004 Tsukuba, Japonya
2007 Goslar, Almanya
2010 Florianapolis, Brezilya
2013 Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti
olarak yıllardır çeşitli ülkelerde Kongreler düzenlenmiştir.
Uzun yıllardan beri gösterilen çabalar ve ikili ilişkilerin geliştirilmesiyle 2016 yılında da ICCC 14
Konferansının Türkiye’de KÜKENS tarafından düzenlenmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Kabulden sonra seromoniyle 3 yıl sahiplenilmek üzere “Kongre Kütüğü” KUKENS adına tarafımca
teslim alınmıştır.
ICCC14 Türkiye Kongresinin Fakültemize, Üniversitemize ve konuyla ilgili tüm bilim camiasına
hayırlı olmasını diliyorum.
Prof. Dr. Bülent Gürler
İÜ, İstanbul Tıp Fakültesi
Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları
Araştırma ve Uygulama Merkezi (KUKENS)
Müdürü
Download

KÜKENS - İstanbul Tıp Fakültesi