26-28 Kasım 2014
İstanbul, Türkiye – Grand Hyatt
TÜRK FRANSIZ
İN VASY N F RUMU
HEDEF
ETKİNLİK
İÇERİK
Türk-Fransız
İnovasyon Forumu,
firmalara,
inovasyon
konusunda yeni
teknolojiler ve olası
işbirliklerini ele alan
bir buluşma ve
görüşme ortamı
sağlayacaktır.
Bu Forum
çerçevesinde,
araştırmacılar,
üniversite
mensupları, şirketler
ve cluster’ler
arasında teknik
konferanslar ve B2B
randevular
gerçekleştirilecektir.
Bu organizasyon,
Fransız teknolojik
know-how bilgisinin
tanıtılması ve
yenilikçi Türk
şirketleri ile kümeler
/ teknokentler /
cluster’ler ile
işbirliklerin
kurulmasına ve
teknoloji
transferlerine de
imkân verecektir.
Konferanslar
aşağıdaki konuları
kapsayacaktır:
• YENİLİKÇİ SANAYİ
PROSESLERİ VE
YENİ MALZEMELER
• OTOMOBİL
VE ENERJİSİ
GÜNDEM
KATILIMCILAR
Fransız heyeti :
100 kişi
Forum 26 Kasım
2014 tarihinde
düzenlenecektir.
27 ve 28 Kasım
tarihleri arasında
firmalara yönelik
özel olarak
düzenlenecek
randevular (B2B)
inovasyon
konusunda
faaliyet gösteren
özel ve kamu
şirketlerini bir
araya getirerek
teknolojik
işbirliğinin
temellerini atma
imkânını
sağlayacaktır.
-
Türkiye’de
yerleşik
olmayan 40-50
yenilikçi Fransız
şirketi
Türkiye’de
yerleşik olan 40
Fransız şirketi
10 Küme
-
-
Türk temsilciler :
150 kişi
-
• TIBBİ
BİYOTEKNOLOJİLER
-
• DİJİTAL TEKNOLOJİLER
VE UZAY BİLİMLERİ
-
Bakanlıklar
Cluster’ler /
Kümeler
Araştırma
merkezleri
Üniversiteler
Yenilikçi
şirketler
Büyük grup
şirketleri
KONFERANS 26.11.2014
08:30
KARŞILAMA VE KAYIT
09:00
10:30
AÇILIŞ VE GENEL KONFERANS
Türkiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK* ve Dış
Ticaretten Sorumlu Fransız Devlet Müsteşarı Sayın Matthias FEKL*
tarafından açılış töreni
Soru-Cevap
10:30
Kahve molası
11:00
13:00
TÜM
KATILIMCILARLA
GERÇEKLEŞECEK
OTURUM : YENİLİKÇİ SANAYİ PROSESLERİ VE
YENİ MALZEMELER
13:00
ÖĞLE YEMEĞİ
Türk ve Fransız Bakanların katılımıyla networking amaçlı öğle yemeği
İnovasyon ödülünün takdimi
14:30
16:30
İNTERAKTİF SEKTÖREL
YUVARLAK MASA TOPLANTILARI :
• OTOMOBİL VE ENERJİSİ
• TIBBİ BİYOTEKNOLOJİLER
• DİJİTAL TEKNOLOJİLER VE UZAY BİLİMLERİ
3 tematik atölye aynı anda yapılacaktır
09:00-10:30
AÇILIŞ VE GENEL
KONFERANS
Türkiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri
IŞIK* ve Dış Ticaretten Sorumlu Fransız Devlet
Müsteşarı Sayın Matthias FEKL* tarafından açılış
töreni
‣
‣
‣
‣
‣
Ekonomi, bilim, endüstri alanlarında Türk-Fransız ilişkilerinin
durumu
Türkiye ve Fransa’da İnovasyon politikası ve büyük ölçekli
AR-GE projeleri
Fransa’da ve Türkiye’deki cluster/küme yaklaşımı
tecrübesi
Türkiye ve Fransa’da inovasyonun finansmanı (FUI
inovasyon platformları, Eureka Programı, ...)
Türkiye'de taklit ürünler ve inovasyonun korunması
- Türkiye ve Fransa Sanayi Bakanlıkları
- TÜBİTAK
- Fransız Yatırım Bankası
- KOSGEB
- Türk Patent Enstitüsü
- Koç Üniversitesi ve ITÜ ARI Teknokent
- …
sunumlarıyla
11:00-13:00
YENİLİKÇİ
SANAYİ PROSESLERİ
VE YENİ MALZEMELER
Tüm katılımcılarla
gerçekleşecek oturum
1. Oturum : Geleceğin fabrikalarının yenilikçi endüstriyel
prosesleri
•
•
•
•
DASSAULT SYSTEMES Türkiye
LECTRA SYSTEMS Türkiye*
KOÇ GRUBU*
CETİAT - Termik ve Havalandırma Sanayileri Teknik Merkezi
2. Oturum : Yenilik yaratmak için yeni malzemeler
• ARKEMA Türkiye
• ŞIŞECAM*
• KUYTAM - Koç Üniversitesi Yüzey Teknolojileri Araştırma
Merkezi
• TÜBİTAK MALZEME ENSTİTÜSÜ
Ve aynı zamanda yenilikçi Türk ve Fransız KOBİ’ler
14:30 -16:30
OTOMOBİL
VE ENERJİSİ
Yuvarlak masa
toplantısı
1. Oturum : Geleceğin otomobilleri
•
•
•
•
•
RENAULT Türkiye
VALEO Türkiye*
OTAM - Otomobil teknolojilerinde AR-GE merkezi*
OTEP - Otomobil sektöründe teknoloji platformu*
MOV‘EO - Fransız cluster
2. Oturum : Otomobilin enerjisi
• TOTAL*
• TÜBİTAK - MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ / ENERJİ
ENSTİTÜSÜ TAŞIT TEKNOLOJİSİ
Ve aynı zamanda yenilikçi Türk ve Fransız KOBİ’ler
14:30 -16:30
TIBBİ
BİYOTEKNOLOJİLER
Yuvarlak masa
toplantısı
1. Oturum : İlaç sektörü
• SANOFI Türkiye
• MENE RESEARCH - Biyoteknoloji sektöründe AR-GE merkezi*
• PARIS VII Üniversitesi*
2. Oturum : Tıp sektörü
•
•
•
•
•
•
LFB* - Fransız Kan Fraksiyonu ve Biyoteknoloji Laboratuarı*
BD MEDICAL *
INOVITA PLATFORMU & BIOIZMIR (Türk cluster’ler)
TEKNOPARK ISTANBUL *
SABANCI Üniversitesi
TÜBİTAK BİOTEKNOLOJİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ
ENSTİTÜSÜ
Ve aynı zamanda yenilikçi Türk ve Fransız KOBİ’ler
14:30-16:30
DİJİTAL
TEKNOLOJİLER VE
UZAY BİLİMLERİ
Yuvarlak masa
toplantısı
1. Oturum : Dijital Teknolojiler ve Telekomünikasyon
•
•
•
•
GEMALTO Türkiye
ORANGE Türkiye
SOPHIA ANTIPOLIS *
İTÜ ARI TEKNOKENT
2. Oturum : Uzay ve Uydu
•
•
•
•
•
•
AIRTIES *
EUTELSAT *
TÜRKSAT *
DİGİTÜRK *
AEROSPACE VALLEY - Fransız cluster
TÜBİTAK UZAY ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
Ve aynı zamanda yenilikçi Türk ve Fransız KOBİ’ler
FRANSIZ ORGANİZATÖRLER
TÜRK PARTNERLER
SPONSORLAR
PREMIUM SPONSOR
GOLD SPONSORLAR
SILVER SPONSORLAR
BASIN SPONSORLARI
Download

inovasyon - UBIFRANCE Events